Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Mart 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24701

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3745 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’na Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D’nin Değiştirilmesine Dair Ortak Komite Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği (No: 2002/15)

— Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/16)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 1999/43 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2001/46 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


—— • —— 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

 

 

—— • —— 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

 

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

 

 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı