Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Mart 2002

SALI

Sayı : 24686

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

734     Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün İçinde Bulunduğu Durum ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H.Hüsamettin ÖZKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/3642     Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Kültür Bakanlıklarına Ait 7 Adet Atama Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Tebliğler

— 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yeni Bütçe Kod Yapısı) (Sıra No: 4)

— Türk Gıda Kodeksi Turunçgil Meyvelerinde Yüzeyde Kullanılan Koruyucu Maddeler ve Bu Koruyucuların Kalitatif ve Kantitatif Analiz Metodları Tebliğ (No: 2002/19)

— Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği (No: 2002/20)

— Türk Gıda Kodeksi İrmik Tebliği (No: 2002/21)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-13)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-14)

— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) Seri No: 4

— Rekabet Kurulunun 00-27/294-164 sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-36/401-227 sayılı Kararı

 

DÜZELTME (4278 sayılı “2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Eki, Adnan Menderes Üniversitesine Ait Cetvel ile İlgili)

DÜZELTME (Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)


Sayfa Başı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mart 2002

B.01.0.KKB.01-06/B-1-2002-137

 

BAŞBAKANLIĞA

Slovakya Cumhurbaşkanı Rudolf  SCHUSTER’in davetlisi olarak 5-6 Mart 2002 tarihlerinde Slovakya’ya ve Çek Cumhurbaşkanı Vaclav HAVEL’in davetlisi olarak 7-8 Mart 2002 tarihlerinde de Çek Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Mart 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-3313

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mart 2002 tarihinden itibaren Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mart 2002

B.01.0.KKB.01-06-55-2002-150

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mart 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3313 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mart 2002 tarihinden itibaren Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Mart 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-3314

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mart 2002 tarihinde Slovakya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H.Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mart 2002

B.01.0.KKB.01-06-56-2002-151

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mart 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3314 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mart 2002 tarihinde Slovakya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H.Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Atama Kararları

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2646

1 — 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

— Hakkari Defterdarlığına Trabzon Defterdar Yardımcısı Ali SAĞLAM’ın,

— Iğdır Defterdarlığına Bolu Defterdar Yardımcısı Hayati DİNǒin,

— Gümüşhane Defterdarlığına İçel Defterdar Yardımcısı Osman ŞİMŞEK’in,

atanmaları,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2647

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına,A.Nahit ONUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr.H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2648

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Tahir GONCAGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr.H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2649

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Iğdır İl Müdürlüğüne, Muharrem KUMTEPE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr.H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2650

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ağrı İl Müdürlüğüne,Hacı Arap ŞANLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr.H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2651

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Müdürlüğüne,AbdulkadirYAŞIRINLIGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr.H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2652

1 — Iğdır İl Kültür Müdürü Okan BÖLÜM’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

1 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

 

Sayfa Başı


—— • —— 

Sayfa Başı