Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Şubat 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24673

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

733 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3616 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği (No: 2002/10)

— Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı

— Denizli Valiliği İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar

— Rize Valiliği Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay Başkanlar Kuruluna Ait Karar

— Yargıtay 18 ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Üç Adet Karar


15/2/2002 Tarihli ve 24672 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 2002 Mali Yılı 

Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No : 10) (Tedavi Yardımı) ile 2002 Mali 

Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Ayrıntılı Harcama Programı) 

Sıra No : 9) yayımlanmıştır.


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Çalışmalarına Ara Vermesine

Dair Karar

 

 

Karar No. 733

Karar Tarihi : 13.2.2002

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.2.2002 Salı gününden başlamak üzere çalışmalarına 2 gün ara vermesine, Genel Kurulun 13.2.2002 tarihli 64 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

—— • —— 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • —— 

Bursa Valiliğinden :

Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Karar No      : 11

Karar Tarihi : 30/11/2001

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Fuat GÜVEN başkanlığında toplanarak;

İlimiz sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarında, cadde ve sokaklarda, seyyar satıcılar ve bazı ticari işletmeler tarafından kapı önlerine, kaldırımlara veya yol kenarlarına çıkarmış oldukları, tezgah, raf veya motorlu araçlarda açıkta satışı yasak olan ve belirli teknik kurallarla satılması gereken gıda maddelerinin açıkta ve tekniğe aykırı olarak satışına devam edilmektedir. Bu şekilde satılan gıda maddelerini ısı, ışık, nem gibi çevresel faktörlerin olumsuz etkilemesi ve havadaki mikroorganizmaların bulaşması sonucu gıda zehirlenmelerine, hatta ölümlere sebebiyet verebileceğinden:

A — Gıda Maddelerine Yönelik Müeyyideler

1 — Soğuk zincir gerektiren et ve et ürünleri (kırmızı et, tavuk, hindi ve bunların ürünleri olan salam, sosis, sucuk, pastırma, burger vb.), süt ve süt ürünleri (peynir çeşitleri, lor, tereyağı, krema, yoğurt vb.) ile baklava ve benzerlerinin; pazar yerleri, cadde ve sokaklarda satışının yasaklanmasına; bu tür gıda maddeleri bu sayılan yerlerde satışa sunulduğunda, uygun ortamda pazarlanmadığından bozulmuş veya kirlenmiş olacağından analize alınmadan ilgili Belediye Gıda Denetim Yetkilileri tarafından Zabıta Ekipleri refakatinde imha edilmesine,

2 — Yıkanmadan, pişirilmeden direkt olarak tüketilen ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, kuruyemiş, lokum, bisküvi, çay, baharat, salça, bal ve benzeri gıda maddelerinin orijinal ambalajları dışında satışının yasaklanmasına,

Orijinal ambalajı dışında satılan veya evsafından şüphelenilen orijinal ambalajlı gıda maddelerinden numune alınıp, bakiyesi Belediye ekiplerince yed-i emine alınarak Belediye deposunda tutulmasına; Yed-i emin süresince mal sahibinden kira alınıp, analiz sonuçları uygun çıkmayanların imha edilmesine, uygun çıkanların iade edilmesine,

B — Satış Yeri ve Malzemelerine Yönelik Müeyyideler

1 — Cadde, sokak, meydan, pazar yerleri v.b. yerlerde veya işyeri önünde açıkta gıda satışı amacıyla kullanılan alet ve ekipmanın (tezgah, dolap vb.) hizmetten men edilerek, 3 ay süresince Belediye Başkanlıkları tarafından tahsis edilecek bir depoda tutulmasına ve Belediye tarafından tespit edilen kira bedelinin alınmasına,

2 — Motorlu araçların içinde veya üzerinde seyyar olarak gıda maddesi satıldığının tespit edilmesi halinde; ilk tespitte 7 (yedi) gün, ikinci tespitte 15 (onbeş) gün süreyle Belediye Başkanlıkları tarafından tahsis edilecek park alanlarına çektirilmesine ve araçların otoparkta kaldıkları süre için oluşan park kiralarının araç sahibi kişiler tarafından ödenmesine,

3 —Semt pazarlarında yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak gıda maddeleri satanların Belediye Başkanlıkları veya ilgili kuruluşlarca yer tahsis belgelerinin iptal edilerek,Belediye Zabıta Yönetmeliği, Sıhhi Zabıta Yönetmeliği ve 1608 sayılı Kanuna göre işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Denizli Valiliğinden :

İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları

Hakkında Karar

 

İlimiz birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle, deprem, su baskını, yangın, çığ, kaya düşmesi vb. gibi halkımızın can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren doğal afetlerin zararlarını asgari düzeye indirmek amacıyla Valiliğimizce aşağıda belirtilen Karar alınmıştır.

Madde 1 —Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İlimizde (Belediye sınırları ve mücavir alanları da dahil) yapılacak resmi veya özel inşaatlarda (konut, işyeri ...vb.) Valiliğimizin koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü (Merkez HalkEğitimi ve AkşamSanat Okulu Müd.), Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanlıklarınca düzenlenmiş ya da düzenlenecek “İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları”na (Kalıpçı-Betoncu, Soğuk Demirci, Duvarcı vb.) katılıp (diğer illerde benzeri düzenlenmiş ve düzenlenecek kurslar dahil) sertifika almayan ustalara inşaat yaptırılması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (E) ve (İ) bentleri gereğince yasaklanmıştır.

Madde 2 — Alınan bu Kararın uygulanmasında (3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere) Belediye Başkanlıkları, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,İlçelerde kaymakamlar, köy muhtarları ve yapı denetim kuruluşları görevli ve sorumludur.

Bu Karara uymayan inşaat sahibi, müteahhidi ve ustaları hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi doğrultusunda 765 sayılı TürkCeza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Madde 3 — Bu Karar 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı Denizli Valisi yürütür.

—— • ——

Rize Valiliğinden :

Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması

Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

 

Karar No

: 2002/1

 

Karar Tarihi

: 5/2/2002

 Rize’de sokakta yaşamak veya çalıştırılmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri tehlike içindedir. Bu çocuklar; fuhuş, alkollü içki kullanımı, hırsızlık ve yaralama olaylarının içine itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günümüzü ve yakın geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar görmesi ihtimali vardır. Bu sorun asayiş ile birlikte can ve mal güvenliğini ihlal etmektedir.

Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca Rize İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlığının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacı ile kullanılmayacaktır.

Madde 2 —Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; otobüs gibi toplu taşım araçlarında; nikah salonlarında; bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde; cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde ve umuma açık yerlerde (vb.) yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 —Her ne suretle olursa olsun uyuşturucu veya psikotrop maddelerin amacı dışında satışı ve kullanılması yasaklanmıştır.

Madde 4 —1 ve 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (Kağıt mendil, çiçek vb.) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 —Onsekiz yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler; yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmasına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususları İlçe Kaymakamlıklarının,Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler, Emniyet,Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği yetki belgesini haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 — Yukarıda 1-5 inci maddelerde belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 7 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Kararı Rize Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı