Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Şubat 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24670

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3644 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’na İlişikEk VIII’de Yer Alan "Canlı Hayvan ve Dondurulmuş Et" İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/3604 3363 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzinVerilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

— Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları DisiplinKurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kültür Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

— Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğe Ekli 11/E Numaralı Formda Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No : 2002/9)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No : 2002/2)

— 2002 Yılı Ocak Ayına Ait  Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Ocak Ayına Ait  Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Rekabet Kurulunun 99-26/233-141 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-27/242-146 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-27/244-148 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-38/400-256 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

 

—— • —— 

—— • —— 

        Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

1/1/2002-31/1/2002 Tarihleri Arasında Verilen Dahilde İşleme 

İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı

 

—— • —— 

        Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

1/1/2002-31/1/2002 Tarihleri Arasında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile

İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı

 

—— • —— 

        Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

1/1/2002-31/1/2002 Tarihleri Arasında Verilen Hariçte İşleme

 İzin Belgerinin Sektörel Dağılımı

 

—— • —— 

        Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

1/1/2002-31/1/2002 Tarihleri Arasında Verilen Vergi Resim ve 

Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı

 

—— • —— 

Sayfa Başı