Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Ocak 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24657

Mükerrer

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4743     Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

— Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

— Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 2001/3170 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2002/03 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

 

31/1/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


—— • —— 

Sayfa Başı