Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Ocak 2002

SALI

Sayı : 24648

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4734 Kamu İhale Kanunu

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-4)


1/10/2001-31/12/2001dönemine ait Resmî Gazete Fihristi, 

bu gazete ile birlikte dağıtılmaktadır.


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

 

21/1/2002

—— • —— 

21/1/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

—— • —— 

 

Sayfa Başı


Tebliğ

 

 Sayfa Başı