Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Ocak 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24636

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/3417 Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Haberleşme Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3433 146 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar

 

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelik

— Motorlu Araçların İç Donanımları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/60/AT)

 

Tebliğler

— Meyve ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/1)

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/1)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı 

Sayfa Başı


Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Meyve ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2002/1)

MADDE 1 — 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meyve ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliği”nin 38 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 5 yıllık süreler 8 yıl olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Bu Tebliğ, 5/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

Sayfa Başı