Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Aralık 2001

PAZAR

Sayı : 24608

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3263     Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Tarım ve Köyişleri, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 14 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2381

1 — Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Nejat DURA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2499 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna, 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Dr. K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2301

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde; açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ 7 nci Bölge Müdürlüğüne, Sivas İl Müdürü Güven DOKUZOĞLU’nun atanması;

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2303

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde; açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri 4 üncü Bölge Müdürlüğüne, Konya 2 nci Bölge Müdür Yardımcısı Cahit DURSUN’un atanması;

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2371

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya İl Müdürlüğüne Nurettin DEMİRKOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2397

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Remzi ÇUBUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2311

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzincan İl Kültür Müdürlüğüne, Osmaniye İl Halk Kütüphanesi Müdürü Salih ÇANAKÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2372

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ömer Alp YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2373

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Artvin İl Kültür Müdürlüğüne, Kütahya İl Kültür Müdürü Ahmet YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2374

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş Ertan KURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2375

1 — Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin GELMEZ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Ümit GENǒin atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2376

1 — Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin SÖĞÜTÇܒnün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Lütfi ÇAKMAK’ın atanması, 657 Sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2377

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Diyarbakır İl Çevre Müdürlüğüne Mehmet YAKUT’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2379

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon İl Çevre Müdürlüğüne Güngör BIYIKLI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2398

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman İl Çevre Müdürlüğüne Osman Nevres YILMAZLAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

7 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31/8/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 18 — Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Her akademik yıl başında tıp fakültesine giriş hakkı kazananlar Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Ancak sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde TOEFL sınavına girip yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı günü izleyen tarihten itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir.

Bu sınavdan 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır.

Her öğrenci akademik yılın başında açılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girme hakkına sahiptir.

Bu öğrencilerle ilgili devam, sınav, ilişik kesme ve benzeri hususlar Hazırlık Okulu Yönetmeliği ile belirlenir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı