Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Kasım 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24586

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

— Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bahadır DOĞUSOY’un Seçilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet,Adalet, Milli Savunma,Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— Dikişsiz,Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2001/33

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bahadır DOĞUSOY seçilmiştir.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2313

1 — Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı ARIKEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2499 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna, 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Dr. K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2302

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde; açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Erzurum 10 uncu Bölge Müdürlüğüne, Trabzon İl Müdürü Turgay ŞAHİN’in atanması;

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2304

1 — Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi 23734 İbrahim BÜLBÜL’ün,

Adalet Başmüfettişliğine,Adalet Müfettişi 24736 Bekir EMEL’in,

Adalet Başmüfettişliğine,Adalet Müfettişi 27508 Mustafa KÖKÇAM’ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi 28227 Şevki ARTAR’ın,

Adalet Başmüfettişliğine,Adalet Müfettişi 28526 Abdullah ÇELİK’in,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2305

1 — Çankırı Silah Sanayii ve TicaretA.Ş. (ÇANSAŞ) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Semra Hediye KAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Çankırı Silah Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ÇANSAŞ) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Selçuk KARCI’nın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2306

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına,

— Büyükelçi Alev KILIǒın,

2 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

— Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi Umur APAYDIN’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

3— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2307

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına,

—Büyükelçi Ali Tınaz TUYGAN’ın,

2 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

— İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Mehmet Burhan ANT’ın,

—Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Oktay ÖZÜYE’nin,

—İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ahmet Sedat BANGUOĞLU’nun,

—İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Selim KARAOSMANOĞLU’nun,

—Protokol Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Muammer Doğan AKDUR’un,

3 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliklerine,

—Büyükelçi Onur GÖKÇE’nin,

—Büyükelçi Mehmet Alp KARAOSMANOĞLU’nun,

4 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliklerine,

—Büyükelçi Gün GÜR’ün,

— Büyükelçi Tahsin BURCUOĞLU’nun,

— Büyükelçi Kadri Ecvet TEZCAN’ın,

5 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına,

—Büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Murat BİLHAN’ın,

6 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Eğitim Merkezi Başkanlığına,

—Büyükelçi Deniz UZMEN’in,

7 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Birinci Hukuk Müşavirliğine,

—Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet ERTAY’ın,

8 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,

— Büyükelçi Altan GÜVEN’in,

—Büyükelçi Turan MORALI’nın,

— Büyükelçi Nazif Murat ERSAVCI’nın,

— Büyükelçi Türel ÖZKAROL’un,

— Büyükelçi Mustafa Fazlı KEŞMİR’in,

—Büyükelçi Nazım DUMLU’nun,

—Büyükelçi Yusuf BULUǒun,

—Büyükelçi, Birinci Hukuk Müşaviri Ahmet Deniz BÖLÜKBAŞI’nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

9— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2308

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bitlis İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Tekirdağ İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Mustafa Engin GÜRKAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K.TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2309

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığına, aynı yer Şube Müdürü Nimet BAKİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2312

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas İlÇevre Müdürlüğüne Yunis UYSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

16 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F.AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz,Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 —Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 10/11/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı