Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Kasım 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24584

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Faruk BAL’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet, Milli, Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait 20 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi (MERKEZLAB) Yönetmeliği


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

14 Kasım 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18637

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk BAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Kasım 2001

B.01.0.KKB.01-06-204-2001-778

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 14 Kasım 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18637 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk BAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

14 Kasım 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18638

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2001 tarihinden itibaren Almanya ve Fransa’ya gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Kasım 2001

B.01.0.KKB.01-06-205-2001-779

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 14 Kasım 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18638 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2001 tarihinden itibaren Almanya ve Fransa’ya gidecek olan Kültür Bakanı M.İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

14 Kasım 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18639

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Barselona Sözleşmesi 12. Akit Taraflar Konferansı’na katılmak üzere, 15 Kasım 2001 tarihinde Monako’ya gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Kasım 2001

B.01.0.KKB.01-06-206-2001-780

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 14 Kasım 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18639 sayılı yazınız.

Barselona Sözleşmesi 12. Akit Taraflar Konferansı’na katılmak üzere, 15 Kasım 2001 tarihinde Monako’ya gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2287

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde; açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğüne, Elazığ 7 nci Bölge Müdürü Ali YİĞİT’in atanması;

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2246

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya (VI.) Bölge Müdürlüğüne, Eskişehir (XVII.) Bölge Müdürü Süleyman BAŞKURT’un atanması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Eskişehir (XVII.) Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Erdoğan BÜYÜKBOYACI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2247

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu (XIX.) Bölge Müdürlüğüne, İzmir (III.) Bölge Müdürü Mehmet Tevfik YÜKSEL’in atanması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İzmir (III.) Bölge Müdürlüğüne Bekir Sami DÖNMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2248

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şanlıurfa (XXI.) Bölge Müdürlüğüne, Samsun (X.) Bölge Müdürü İzzettin KOCUKOĞLU’nun atanması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Samsun (X.) Bölge Müdürlüğüne Erzurum (VIII.) Bölge Müdürü Burhan USTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2249

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum (VIII.) Bölge Müdürlüğüne Trabzon (IX.) Bölge Müdürü Ahmet ÖZCAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2281

1 — Açık bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet BAŞPINAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2283

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Maliye Baş Müfettişliklerine; Maliye Müfettişleri Mehmet KOÇ, Adnan ERTÜRK, Hamza KAÇAR ve Mustafa Kemal DOĞRU’nun atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2294

1 — Şırnak Millî Eğitim Müdürü Orhan ERGÜN’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2268

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına A. Murat KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O.VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2296

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Afyon İl Müdürlüğüne, Aşır NADAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2297

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Zonguldak İl Müdürlüğüne, Yusuf AKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2298

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muğla İl Müdürlüğüne, Ömer Bülent ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2299

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Isparta İl Müdürlüğüne, Ramazan NAZLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2300

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırşehir İl Müdürlüğüne, Turan ERDOĞDU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2289

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Serdar ATAYETER’in atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2290

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Mehmet Yusuf ARKCI’nın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2291

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mustafa SUVAR’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2285

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırıkkale İl Çevre Müdürlüğüne Hüseyin ZERMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2286

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ardahan İl Çevre Müdürlüğüne Nazim KOCAKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2292

1 — Sakarya İl Çevre Müdürü Muhammet Müfit AYDIN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

12 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Gazi Üniversitesinden :

Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yüksek Öğretim Kurulu kararları ve ilkeleriyle, bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kurul kararları uygulanır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite

: Gazi Üniversitesini,

Rektör

: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte

: Gazi Üniversitesine bağlı Fakülteleri,

Yüksekokul

: Gazi Üniversitesine bağlı Yüksekokulları,

Senato

: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

İlgili Kurul

: Fakültelerde Fakülte Kurulu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu,

İlgili Yönetim Kurulu

: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 3 — Gazi Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda eğitim-öğretim; ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-Öğretim Türleri

Madde 4 — İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün, ikili, yaygın ve ekstern öğretim yapılabilir.

Eğitim-Öğretim Dönemleri

Madde 5 — Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günü (en az 14 hafta)’dür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile derslerin yıllık olarak düzenlenmesi mümkündür.

Fakülte ve Yüksekokullar kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini en geç Nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar.

Hazırlık sınıfında öğretim, sınav ve başarı notu ilkeleri ilgili kurullarca hazırlanıp Senatonun onaylayacağı yönergelerle düzenlenir.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 6 — İki yıllık programların dört, dört yıllık programların yedi, beş yıllık programların sekiz, altı yıllık programların dokuz yılda tamamlanması zorunludur. Bu süreler içinde mezun olamayan son sınıf öğrencileri aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) Bu süreler sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Eğer 19 uncu madde şartlarının yerine getirilmemesi nedeni ile başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin ilişiği kesilir.

b) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere, bu derslerin açıldığı üç yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

c) Azami sürenin bitiminde mezun olmak için dört veya beş dersi kalan öğrencilere, bu derslerin açıldığı dört yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

d) Azami sürenin bitiminde veya yukarıdaki sınav haklarının kullanılmaları sonucunda mezun olmak için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

e) b, c ve d bendleri kapsamına giren hallerde daha önceden 19 uncu madde şartlarının yerine getirilmediği dersler için bu şartlar yerine getirilerek sınava girilir. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan dersler için her halükarda 19 uncu madde şartlarının yeniden yerine getirilmesi gerekir.

f) a, b, c ve d bendlerindeki durumlar için açılan sınavlarda başarılı olunması için en az (CC) harf notu alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notu dikkate alınmaz.

Yukarıdaki sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde sınırsız sınav haklarını kaybederler.

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 7 — Gazi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. (Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

b) Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda o öğretim yılında Gazi Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için kendilerinin bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakültelere ve yüksekokullara kayıtları, Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.

Kayıt Yenileme ve Geçici Kayıt

Madde 8 — Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında harç ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre 6 ncı maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa, kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Bu süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyıl/yılın başında kaydını yenilemek zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.

İlgili yönetim kurullarınca tespit edilen fiili imkansızlıklar nedeniyle, önceki yarıyıl/yıla ait başarı durumunun belli olmaması halinde belirlenen süre içinde kayıt yeniletemeyen öğrencinin yarıyıl/yıla geçici olarak kaydı yapılır. Belirlenen kesin sonuçlara göre ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenci, geçici kayıt yapmış olması nedeniyle müktesep hak iddiasında bulunamaz. Ancak o yarıyıl/yıl için yatırmış olduğu öğrenim harcı varsa kendisine iade edilir.

Öğretim Programları ve Dersler

Madde 9 — İlgili kurullar diplomaya yönelik öğretim programlarını, öğretim türlerini (ders, ders grubu, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuvar, staj, kazı vb.) ve bu türler için öngörülen dönem ve süreleri Senatonun onayına sunarlar.

Sınıf Geçme, Ders Geçme ve Önşartlı Dersler

Madde 10 — Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen fakülte ve yüksekokullar dışında, Gazi Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında ders geçme esası uygulanır.

Önşart olan dersler ve bunlara bağlı önşartlı dersler ilgili Kurullarca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Önşart derslerinden başarısızlık halinde buna dayalı dersler alınamaz.

Haftalık ders programı eğitim-öğretim yarıyıl/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.

Ders Alma

Madde 11 — Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyıl/yılının başlamasından önce; akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe tespit edilen yöntemle (optik form, internet vb) danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

Öğrenci, (tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç) akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirmek veya yeni ders ekletmek üzere Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilir.

Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

Ders geçme sistemi uygulanan fakülte/yüksekokullarda; bir yarıyıla/yıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyıl/yılda öncelikle tekrarlanır.

Öğrencinin bir yarıyıl/yılda kaydolacağı derslerin toplam kredi/saat miktarı, o yarıyıl/yıl için belirlenmiş toplam kredi/saat miktarı ile bu miktarın 1/3’ü oranındaki kredi/saat miktarının toplamıyla bulunacak kredi/saat miktarını aşamaz.

Sınıf geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokullarda ders, ders kurulu (grubu), uygulama, staj, kazı programları, eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır.

Üst Yarıyıl/Yıldan Ders Alma

Madde 12 — Öğrenci bir üst yarıyıl/yıldan ders alamaz. Ancak danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıl/yılların derslerinden ders tekrarına kalmamış olması ve önceki yarıyıl/yıllar not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması durumunda öğrenci, bulunduğu yarıyıl/yıl toplam kredisinin %20’sini aşmayacak ölçüde üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci madde 6’da belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

Ders Muafiyetleri

Madde 13 — Fakülte/Yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

İlgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle öğrenci bulunduğu yarıyıl/yılın toplam kredi miktarını geçmeyecek ölçüde bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir ve 6 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresinden önce Fakülte/Yüksekokuldan mezun olabilir.

Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda 17 kredi/hafta ders geçileceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre 6 ncı maddede tanınan azami süreden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmelidir.

Derslerle İlgili İntibaklar

Madde 14 — Öğretim programlarında ilgili kurullarca yapılacak değişiklikler sonucunda; toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler yapılacak uyum programı ile eski ve yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır.

Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.

Yatay veya dikey geçişle Fakülte/Yüksekokulun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğrencilerinin kayıt esnasında sorumlu tutuldukları öğretim programından sorumlu tutulur.

Devam Mecburiyeti

Madde 15 — Öğrencilerin teorik derslere yüzde yetmiş, uygulamalı derslere yüzde seksen oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Danışman Görevlendirilmesi

Madde 16 — Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

Danışmanlar öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler ilgili yönetim kurullarınca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

Madde 17 — Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardır.

Ara Sınav ve Dönem İçi Çalışmalar

Madde 18 — Ara sınav, ilgili eğitim–öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır.

Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

Dönem Sonu Sınavı

Madde 19 — Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına (stajlar hariç) katılmak ve dersin uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorunludur.

Bütünleme Sınavı

Madde 20 — Bütünleme sınavları sadece yıllık program uygulayan Tıp, Dişhekimliği ve Hukuk Fakültelerinde dönem sonunda başarısız olan öğrencilere uygulanır

Mazeret Sınavı

Madde 21 — Mazeret sınavı ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir.

Sağlık mazeretinin kabulü için, sağlık raporunun Gazi Üniversitesi sağlık kurumlarınca verilmesi veya diğer resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının Gazi Üniversitesi sağlık kurumlarınca tasdik edilmesi gereklidir. Sağlık raporunun, rapor süresinin bitiminden sonra en çok yedi gün içinde tasdiki ve idareye verilmesi zorunludur.

Ek Sınav

Madde 22 — Öğrencinin 6 ncı maddede belirtilen sınavlardan yararlanabilmesi için müracaatı ve ilgili yönetim kurulunun kararı gereklidir.

Öğrenciler ek sınav haklarını öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar.

Tek Ders Sınavı

Madde 23 — Tek ders sınavı 19 uncu maddedeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Sınavın Geçerliliği

Madde 24 — Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği sabit bulunanlar o sınavdan sıfır (FF) almış sayılır.

Sınavların Düzenlenmesi

Madde 25 — Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 26 — Her türlü sınav kağıtları, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre, sınava giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sınav Notuna İtiraz

Madde 27 — Sınav sonuç ve evrakı, en geç sınav döneminin bitiş tarihinden on iş günü sonra ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir .

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa/ Müdürlüğe yapabilir. Dekan/Yüksekokul Müdürü itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç on iş günü içinde dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddi hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.

Başarı Notu

Madde 28 — Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav, dönem içi çalışmalar ve dönem sonu sınavlarının ağırlıkları derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Bu şekilde hesaplanan puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından, sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamaları ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen, harf notlarından biri takdir olunur.

Notlar

Katsayılar

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FD

0.5

FF

0.0

B = Kredisiz Dersler için başarılı,

K = Kredisiz Dersler için kalır,

D = Devamsız,

G = Girmedi,

M = Muaf,

S = Süren Çalışma,

E = Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen E notu FF’e dönüştürülür.)

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.

B ve K notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem sonu sınavına katılmış olmak şarttır.

(M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı yatay, dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Ders Tekrarı ve Başarısız Öğrenciler

Madde 29 — Normal olarak alınması gereken yarıyıl/yılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler verildikleri ilk yarıyıl/yılda tekrar alınır.

Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

Not Yükseltme

Madde 30 — Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyıl/yılda alınan en son not geçerlidir. İzledikleri programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamaları 2.00’den az olduğu için mezun olamayan öğrenciler dahi daha önce (DC) almış oldukları dersleri alarak not yükseltebilir. Bu derslerde de en son alınan not genel not ortalamasına dahil edilir.

Not Ortalaması

Madde 31 — Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl/yıl notu katsayısının çarpımından elde edilir. Yarıyıl /yıl not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin derslerin bütününden aldığı toplam kredi miktarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünerek hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Genel not ortalaması öğrencinin Fakülteye/Yüksekokula girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenime Ara Verme

Madde 32 — Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile, lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir

Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan yada tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere İlgili Fakülte /Yüksekokula müracaat etmeleri gereklidir.

Yatay Geçişler

Madde 33 — Yatay Geçiş yürürlükteki "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Yüksek Öğretim Kurulu ilke kararları uyarınca düzenlenir.

Dikey Geçişler

Madde 34 — Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı "Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Bu öğrenciler lisans hazırlık programında ilgili yönetim kurulu tarafından sorumlu tutuldukları derslerden (CC) harf notu ve üstü değerleri aldıkları takdirde o dersten başarılı sayılacaklardır.

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlara Ön Lisans Diploması Verme veya Meslek Yüksekokullarına İntibak

Madde 35 — Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 36 — Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması, 38 inci maddede belirtilen sebeplerle kurumu ile ilişiğinin kesilmemesi ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Genel not ortalaması 3.00 - 3.50 arasında olan öğrenciler ONUR, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler YÜKSEK ONUR listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

Fakülte ve Yüksekokullar tarafından verilecek ön lisans, lisans, dişhekimliği yüksek lisans ve tıp doktoru diplomaları her düzey için farklı, fakat Gazi Üniversitesinin bütün öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere "Mezuniyet Geçici Belgesi" verilir.

Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Fakültelerde Rektör ve Dekan, Rektörlüğe bağlı olan Yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürleri tarafından, Dekanlığa bağlı Yüksekokullarda Rektör, Dekan ve Yüksekokul Müdürleri tarafından imzalanır.

Harçlar

Madde 37 — Gazi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların öğrencileri her yarıyıl ve yılda usulüne göre tespit edilecek harçları ödemek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan harçlar iade edilmez.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak tespit edilen harçlarını veya ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karara bağlanır.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 38 — Aşağıdaki hallerde fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla öğrencinin fakülte veya yüksekokulla ilişiği kesilir.

a) Altıncı madde şartları çerçevesinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamama,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre fakülte/yüksekokuldan çıkartılma cezası almış olma,

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste kaydını yenilememe,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilme,

e) Harçların yatırılmaması nedeniyle kayıtlarının silinmesine karar verilme,

f) İsteği ile kaydını sildirme,

g) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Disiplin İşleri

Madde 39 — Disiplin kovuşturması ve cezası Yüksek Öğretim Kanununun 54 üncü maddesinde belirtilen hükümler ile Üniversiteler Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca Fakülte/Yüksekokula bildirilenler sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulünü Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararlaştırabilir.

Tebligat-Adres Bildirme

Madde 40 — Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülte/Yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği adrese PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili Fakülte/Yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Fakülte/Yüksekokula kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakülte/Yüksekokula dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Yönerge Hazırlanması

Madde 41 — Fakülte ve Yüksekokullar, eğitim-öğretim ve sınav yönergelerini ilgili kurullarında karara bağlayarak Senatonun onayına sunarlar.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 42 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 10/7/1993 tarihli ve 21633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Eski kayıtlı öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması, belirlenecek intibak ilkeleri çerçevesinde yapılır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi (MERKEZLAB) Yönetmeliği

Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 — Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesine dayanılarak, Rektörlüğe bağlı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi" (MERKEZLAB) kurulmuştur. Bu Yönetmelikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi "Üniversite", İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi "Merkez" olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına hazır laboratuvar olanaklarının tesisini sağlamak,

b) Laboratuvarın, sanayinin ihtiyacına cevap verebilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve bunları sanayiye tanıtmak,

c) Özel ve kamu kuruluşlarının ileri teknolojilerde araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak,

d) Laboratuvardaki cihazların günün koşullarına paralel olarak geliştirilmesini sağlamak,

e) Laboratuvardan diğer üniversitelerin, enstitülerin ve araştırma merkezlerinin araştırmacılarının da yararlanmasını sağlamak,

f) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

g) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak faaliyet göstermek.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test ve ölçümleri yapmak,

b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,

c) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek üzere gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak,

d) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Örgütleme ve Yönetim

Madde 4 — Merkezin Organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Merkez Birimleri

Müdür

Madde 5 — Müdür, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür Yardımcısı seçer. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 6 — Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu biri Müdür olmak üzere 5 üyeden oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Mühendislik Fakültesinin, ikisi ise Fen Edebiyat Fakültesinin Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından, ilgili akademik birimlerin görüşleri alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa (üyelerin salt çoğunluğu ile) toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Merkez Birimlerinin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek,

c) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında (disiplinlerarası) işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

e) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak ve protokollerini hazırlamak,

g) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezine bildirmek.

Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 9 — Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez Birimleri

Madde 10 — Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez Birimleri kurulabilir. Merkez Birimleri kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

Merkez Birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı