Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Ekim 2001

CUMA

Sayı : 24558

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

723     Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2001/3005     TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/3025     Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Unvanı ile Bir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Kurulması Hakkında Karar

2001/3087     Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adı Geçen Bakanlık Müsteşarı Ali HELVACI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2001/3107     5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 28 inci Maddesinin (a) Fıkrasının Üçüncü Paragrafında Yer Alan Vergi Tevkifat Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2001/3053     Dışişleri Bakanlığı'nın Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2001/3079     Dışişleri Bakanlığı'nın Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

— Devlet, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

— İçişleri Bakanlığına Ait 1 Adet Sınır Tespit Kararı

 

Yönetmelikler

— Anadolu Üniversitesi Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Batı Avrupa Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 489 sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 10)

— Samsun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

— Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/9)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar No : 723

Karar Tarihi : 16.10.2001

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 13 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 16/10/2001 tarihli 7 nci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2001/3025

“Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi” unvanı ile bir vadeli işlem ve opsiyon borsası kurulması; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/8/2001 tarihli ve 39/1101 sayılı Kararına dayanan Devlet Bakanlığı’nın 3/9/2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun değişik 40 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

Y. OKUYAN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

H.GEMİCİ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A.ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

N. ARSEVEN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/3087

Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu’nda boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilciliğinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, adı geçen Bakanlık Müsteşarı Ali HELVACI’nın görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanun’un değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/3107

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan vergi tevkifat oranının belirlenmesi hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 3/10/2001 tarihli ve 052431 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A.ÇAY

R. ÖNAL

M. BOSTANCIOĞLU

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

4/10/2001 Tarihli ve 2001/3107 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan tevkifat oranı % 10 (yüzde on) olarak belirlenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2001/3053

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 5/9/2001 tarihli ve 5921 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

Y. OKUYAN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

H. GEMİCİ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A.ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

N. ARSEVEN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/3079

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 19/9/2001 tarihli ve 6244 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451sayılı Kanun’un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A.ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2210

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan;

1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli,

Müsteşar Yardımcılığına 1. Hukuk Müşaviri Murat SEZGİNER’in,

Müsteşar Yardımcılığına Avrupa Birliği Genel Müdürü Baki ALKAÇAR’ın,

Bu suretle boşalacak olan Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemalettin DAMLACI’nın,

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli,

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Dış Ticaret Uzmanı Muzaffer SOYSANLI’nın,

Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İthalat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Oktay ÜSTÜNDAĞ’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. T.TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2211

1 — Konut Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Mustafa SARAÇÖZ’ün atanması, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

F. BAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2212

1 — Konut Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına İsmail Faruk AKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

F. BAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2213

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Hukuk Müşaviri F. Feryal ÖZBEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

N. ARSEVEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2221

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine,Ceza ve Tevkif-evleri Genel Müdür Yardımcısı 25268 Mehmet KURT’un, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H.S.TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2214

1 — Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Necmettin ŞAKAR ile

Yükseköğretim Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz KARADENİZ’in

başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2222

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kanser Savaşı Dairesi Başkanlığına Dr. Ali İhsan ERCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 71 ve 76 ncı maddeleri, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanun’la eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2215

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Savaş YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ve bu Kanuna 4158Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2216

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına A.Nazmi UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2217

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet CÜNEDİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

O.VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2218

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdür Yardımcılığına Mahir KÖSELER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 93 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

O.VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2223

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Turgut ÖZDEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2224

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ardahan İl Müdürlüğüne, Kayseri İl Müdürü Murat GÜNEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKLAP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2225

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman İl Müdürlüğüne,Bakanlık Müşaviri Hayrettin ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2198

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı Hamit ÖZKAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdür Yardımcılığına, Türkiye Zirai Donatım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bahri MANCAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2201

1 — Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi KARAMUSTAFAOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2204

1 — Denizli İl Çevre Müdürü Ali KORKMAZCAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

F.AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2205

1 — Trabzon İl Çevre Müdürü Muhammet MAZLUM’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2219

1 — Isparta İl Çevre Müdürü Orhan ÜNAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2220

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırşehir İl Çevre Müdürlüğüne Aynur TEZCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2226

1 — İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çamtepe Köyünün, aynı ilin Seferihisar İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

R.K.YÜCELEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönetmeliği

Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 10 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitemizin herhangi bir programına kayıtlı, başarılı örgün öğretim öğrencilerinin Üniversitemizin diğer bir programına yatay geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Ancak, önlisans programlarından, lisans programlarına; lisans programlarından, önlisans programlarına geçiş yapılamaz.

Öğretim Esasları

Madde 3 — Yatay geçiş için ilk iki yarıyılı tamamlamış ve üçüncü yarıyıla başlayacak öğrenciler başvurabilir.

Madde 4 — Öğrencinin ayrılacağı programın ilk iki yarıyıldaki derslerinin tümünü bir yıl içinde başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Madde 5 — Yatay geçiş koşulları ile her program ve her yıl için en az 2 olmak üzere kontenjanlar, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca belirlenir.

Madde 6 — Başvurular, öğretimin başlamasından 10 gün öncesine kadar ilgili birime yapılmak zorundadır.

Madde 7 — Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve öğrencilerin geçiş yaptıkları bölümlere intibakları ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

Madde 8 — Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere geçiş yapmak isteyenlerin yeterlik sınavını başarmaları veya yeterlik sınavında başarılı olamayanların hazırlık sınıfını başarmaları gerekir. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim Süresi

Madde 9 — Öğrencilerin daha önce okudukları programlarda geçirmiş oldukları süre, azami öğrenim süresine dahildir.

Madde 10 — İkinci öğretimden birinci öğretime ve birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/8/1994 tarihli ve 22026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — 10 uncu maddede belirtilen sınırlar içinde kalmak ve akademik danışmanın onayını almak koşuluyla, kredili sistem uygulayan öğretim birimlerinde öğrenciler, ilgili dönemin ilk haftası içerisinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derslere kaydolabilirler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"TR (transfer) notu, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan veya bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ders tekrarına kalan bir öğrenci de tekrarladığı ilk dönemin sonunda belirtilen koşulları sağladığı takdirde ikinci dönemi tekrar etmesine gerek kalmadan mezun olur."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Kredili sistem uygulayan öğretim birimlerinde bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Yaz dönemi açılması halinde genel not ortalaması, yaz dönemi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır.

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye yazılı olarak "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, takip eden iki dönem (açılması halinde, yaz dönemi ile birlikte üç dönem) içerisinde son iki dönemdeki CD ve daha düşük not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle genel not ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerden; ikincisinde kayıt dondurması halinde veya birincisinde üst üste iki defa kayıt dondurması halinde durumu tekrarlayamadığı dönemin tekrarını yaptıktan sonra ve o güne kadar almış olduğu bütün dersleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu öğrenciler, ders yükleri uygun olduğu takdirde akademik danışmanların onayı ile ilgili öğretim biriminin programındaki diğer dersleri de alabilirler. Ancak, tekrar dersleri olan öğrencilerde 10 uncu maddede yer alan en az 15 kredi değerlik derse kayıt yaptırma koşulu aranmaz ve istemeleri halinde bunların sadece tekrar derslerini almalarına izin verilir. Bu süreler sonunda da 2,00 genel not ortalamasını tutturamayan azami öğrenim süresini doldurmamış öğrencilere, bir sonraki dönemin başında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu dilediği üç dersten bir sınav hakkı verilir. Verilen ek sınavlar sonucunda da 2,00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Seçimlik dersler ile sonradan programdan çıkarılan derslerin tekrarında 23 üncü maddedeki esaslar uygulanır.

Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği ilk dönem sonunda 2,00 genel not ortalamasını tutturması ve tekrar etmesi gereken ikinci dönemde CC’nin altında not aldığı ders bulunmaması halinde, ilk dönem sonu itibariyle ders tekrarı sona ermiş olur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda olan öğrenciler, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri, Üniversitemize kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar ilgili öğretim birimine verirler. Kredi transferi talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından incelenerek öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 5 — En az 15 kredi değerlik ders alıp dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" sayılırlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını tuttursalar dahi "Onur Öğrencisi" veya "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılmazlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/10/1998 tarihli ve 23490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 10 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Birinci Evrede, madde 9’da belirtilen sınırlar içinde kalmak ve akademik danışmanın onayını almak koşuluyla, öğrenciler ilgili dönemin ilk haftası içerisinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derslere kaydolabilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası yürürlükten kaldırılarak, 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"TR (transfer) notu, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan veya bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Birinci Evrede, bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Yaz dönemi açılması halinde genel not ortalaması, yaz dönemi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye yazılı olarak "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, takip eden iki dönem (açılması halinde, yaz dönemi ile birlikte üç dönem) içerisinde son iki dönemdeki CD ve daha düşük not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle genel not ortalamasını en az 2,00 ye yükseltmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerden; ikincisinde kayıt dondurması halinde veya birincisinde üst üste iki defa kayıt dondurması halinde durumu tekrarlayamadığı dönemin tekrarını yaptıktan sonra ve o güne kadar almış olduğu bütün dersleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu öğrenciler, ders yükleri uygun olduğu takdirde akademik danışmanlarının onayı ile programdaki diğer dersleri de alabilirler. Ancak, tekrar dersleri olan öğrencilerde 15 kredi değerlik derse kayıt yaptırma koşulu aranmaz ve istemeleri halinde bunların sadece tekrar derslerini almalarına izin verilir. Bu süreler sonunda da 2,00 genel not ortalamasını tutturamayan azami öğrenim süresini doldurmamış öğrencilere, bir sonraki dönemin başında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu dilediği üç dersten bir sınav hakkı verilir. Verilen ek sınavlar sonucunda da 2,00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Seçimlik dersler ile sonradan programdan çıkarılan derslerin tekrarında madde 21’deki esaslar uygulanır.

Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği ilk dönem sonunda 2,00 genel not ortalamasını tutturması ve tekrar etmesi gereken ikinci dönemde CC’nin altında not aldığı ders bulunmaması halinde, ilk dönem sonu itibariyle ders tekrarı sona ermiş olur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda olan öğrenciler, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri, Üniversitemize kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar Okul Müdürlüğüne verirler. Kredi transferi talepleri yönetim kurulu tarafından incelenerek öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — En az 15 kredi değerlik ders alıp dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" sayılırlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını tuttursalar dahi "Onur Öğrencisi" veya "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılmazlar."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Batı Avrupa Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/7/2001 tarihli ve 24449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Batı Avrupa Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan ve kredili sistemi kullanan programların öğretim ve sınavlarında uygulanacak kuralları belirlemektir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelikle düzenlenen kredili sistemin hangi programlara uygulanacağı ilgili fakülte kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden :

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Merkezin amacı, Ankara Üniversitesinin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu yolla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca kurulmuş, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)’nin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkez, kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlar ve düzenler. Üniversitenin birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirir.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — ANKÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, Ankara Üniversitesine bağlı Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler ve Uzaktan Eğitim Merkezinin Yönetim Kurulları ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlarının seçeceği birer üyeden oluşur. Merkez Müdürü Genel Kurul Başkanıdır.

Genel Kurul Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Genel Kurul üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o üyelerin ait olduğu birimlerden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Genel Kurulun Toplanması ve Görevleri

Madde 6 — Genel Kurul, Merkez Müdürünün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli kararları alır. Kurul toplantısı ve kararları için salt çoğunluk aranır.

Genel Kurulun görevleri: Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış faaliyet raporunu, eğitim faaliyetlerini uygulamak, yapılmış ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

Yönetim Kurulu

Madde 7 —Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü,Genel Kurulca seçilen iki, Üniversite Yönetim Kurulunun Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 8 —Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, en az üç ayda bir toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Merkez Müdürünün hazırladığı önerileri inceleyip değerlendirir, sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirler, Merkez Müdürünün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu inceleyip onaylar.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 10 —Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygular, yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetir, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı Bölümlerde uygulanan ANKÜSEM programları ve faaliyetleriyle ilgili eşgüdümü sağlar, her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunar, her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor verir.

Müdür Yardımcıları

Madde 11 —Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Kadrolar

Madde 12 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden :

Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE1 — 20/8/1995 tarihli ve 22380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fakülte, Devlet Konservatuvarı ve Yüksekokulların eğitim-öğretim süresi:

a) Tıp Fakültesinde altı yıl,

b) Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde beş yıl,

c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Çankırı Orman Fakültesinde, Devlet Konservatuvarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu ve Çankırı Sağlık Yüksekokulunda dört yıl,

d) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yüksekokulu ve Kastamonu Meslek Yüksekokulunda iki yıldır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık Sınıfında başarılı olanlara Başarı Belgesi verilir. Not döküm belgesinde Hazırlık Sınıfında başarılı oldukları belirtilir.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37 — En az sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim programında kayıtlıyken ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan ancak sonraki yarıyıllarda ilişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, ayrıldığı bilim kolunu gösteren önlisans diploması verilir. Bunlar:

a) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Konservatuvarından ilişiği kesilenlere “Sosyal Bilimler Önlisans Diploması”,

b) Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Çankırı Orman Fakültesi ile Ev Ekonomisi Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere “Fen Bilimleri Önlisans Diploması”,

c) Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu ve Çankırı Sağlık Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere “Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması”dır.”

Yürürlük

MADDE4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Pamukkale Üniversitesinden :

Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş ve Dayanak

Madde 1 — Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca “Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı; Türk Gençliğini millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, yüce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan,Atatürk ilkelerini yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlarından aldığı güçle, memleketine daha yararlı olmaya çalışan, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştirmek üzere:

a) Türk İnkılâp Tarihi,

b) Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri,

c) Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri,

d) Atatürk’ün 21. Yüzyıl tarihi içindeki yeri konularında,

eğitim ve öğretimi destekleyici faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri

Madde 3 —Merkez, 2 nci maddede yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a)Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

b)Yukarıda belirtilen konularda konferanslar, seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek,

c)Kendi faaliyet alanı içindeki konularda sergiler açmak,

d) Her düzeydeki öğrenciler arasında Türklük bilincini geliştirici sözle veya resimle anlatım (ifade) yarışmaları düzenlemek ve bunları ödüllendirmek,

e)Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişini ve bilimsel dayanışmayı sağlamak,

g)Üniversitenin tüm birimlerinde okutulmakta olan Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerinin, Merkez’e bağlı olmak üzere verilmesini ve bununla ilgili her türlü koordinasyonu sağlamak,

h) Yakın ve uzak çevreye de, millî veya mahallî günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgileri aktarmak, bu yolda resimden, musikiden ve temsillerden de yararlanmak.

Organlar

Madde 4 —Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

a)Müdür,

b) Genel Kurul,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

Madde 5 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üç yıl süreyle yardımcı seçebilir. Müdürün görevi bitince yardımcısının da görevi kendiliğinden biter. Müdür Merkezin yürütme amiridir. Yürütme Kuruluna Başkanlık eder; çalışmaların düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında, yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Vekil bırakmadan ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinden, öğretim üyeliği görevinde en kıdemli olanı Müdüre vekalet eder. Görevden ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz.

Genel Kurul

Madde 6 —Genel Kurul,Pamukkale Üniversitesinde:

a)Üniversiteye bağlı, fakülte ve yüksekokulların herbirinden, iki yıl için fakülte ve yüksekokul kurullarınca seçilen iki üyeden ve varsa Müdür yardımcısından,

b) Üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan öğretim elemanlarından,

meydana gelir. Müdür Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.

Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine, yılda enaz bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma plânını görüşür ve gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

Genel Kurula Rektör veya Rektör Yardımcılarından biri, yoksa Rektör tarafından görevlendirilecek bir öğretim üyesi Müdürlük eder.

Yönetim Kurulu

Madde 7 —Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile GenelKurulca önerilen altı aday arasından Rektörce görevlendirilen üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu,Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarında Müdür’e yardımcı olur.

Kadrolar

Madde 8 —Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 —Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

Karar Sayısı : 489

Karar Tarihi : 18.10.2001

Kurul Başkanlığının 18.10.2001 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 18.10.2001 tarih ve BDDK.KYİ.25/1/8975 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.’nin Bank Ekspres A.Ş.’ye devrine ilişkin her iki Bankanın Genel Kurul Kararlarının tescil edilebilmesine onay verilmesi ve "Bank Ekspres Anonim Şirketi" ünvanının "Tekfenbank Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu madde hükmüne dayanılarak çıkarılan "Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde uygun görülmüştür.

 

(İmza)

(İmza)

R.Engin AKÇAKOCA

Prof. Dr. Kemal ÇEVİK

Başkan

Üye

(İmza)

(İmza)

Yusuf Ziya ÖNDER

Ali Akın TARI

Üye

Üye

(İmza)

(İmza)

Atilla TAŞDEMİR

Mehmet Nuri DOĞULU

Üye

Üye

Sayfa Başı


Tebliğler

Erzurum Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurul Kararı

Karar No : 10

Karar Tarihi : 3/10/2001

Mahalli Çevre Kurulu 3/10/2001 tarihinde Erzurum Valisi Osman Derya KADIOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — İlimizde hava kalitesinin korunması ve kirliliği asgari seviyeye indirmek için tüketilecek katı ve sıvı yakıt kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

1 – Katı Yakıt Kriterleri :

İthal Kömürlerde Aranacak Özellikler :

a) Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömürlerde;

Alt Isıl Değer

6000 (-500) Kcal/kg (Orijinal kömürde)

Toplam Kükürt

% 1 (+ 0.1 Max.) (Kuru bazda)

Uçucu Madde

% 12-22 (+ 1 Max.) (Kuru bazda)

Toplam Nem

% 10 (+ 1 Max.) (Orijinalde)

Ebat

Üst Sınır

 

Alt Sınır

b) Sanayi Amaçlı Kullanılacak Kömürlerde;

Alt Isıl Değer

6000 (-500) Kcal/kg (Orijinal kömürde)

Yanar Kükürt

% 1 (+ 0.1 Max.) (Kuru bazda)

Uçucu Madde

% 36 (+ 1 Max.) (Kuru bazda)

Toplam Nem

% 10 (+ 1 Max.) (Orijinalde)

Ebat

0-50 mm

Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler:

a) Erzurum ve Ilıca İlçesinde kullanılacak yerli kömür kriterleri;

Alt Isıl Değer

4000 (-200) Kcal/kg en az (Satışa sunulan)

Yanar Kükürt

% 1.0 Max. (Satışa sunulan)

Uçucu Madde

% 12-22 (+ 1 Max.) (Kuru bazda)

Ebat

Üst Sınır 200 mm % 10 Tölerans

 

Alt Sınır 18 mm % 10 Tölerans

2 — Briket kömürlerde TS 12055 “Kömür Briketi Isınmada Kullanılan” standardına uyulmasına,

3 — Hava kirliliğine belirli oranda egzoz kirliliği neden olduğundan,

a – Trafiğin akıcılığının sağlanması,

b – Akaryakıtlardan Sanayi ve Ticaretİl Müdürlüğü elemanları tarafından numune alınarak evsafa uygun olmayan akaryakıtların tüketiminin ilgili Müdürlük tarafından engellenmesine,

4 — Tali yollardan şehre evsafa uygun olmayan katı ve sıvı yakıt sokulmasının engellenmesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

5 — Büyükşehir Belediyesi sınırları ve Ilıca İlçesinde kamu kurum ve kuruluş binaları ile konutlarda, ısınma ve sanayi amaçlı max. % 1,5 Kükürt içeren Özel Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) dışında yakıtın kullanılması yasaktır. Özel kalorifer yakıtı dışında yakıtın kullanılması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanmasına,

6 — Konutlarda ve endüstride kullanılan yakma sistemlerini işleten personelin gerekli eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde sağlanması, kaloriferci ve sanayi kazanlarını işleten ve Ateşçi Belgesi bulunmayan personelin çalıştırılmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Çevre Müdürlüğü kanalıyla sürekli ve etkin denetim yapılmasına uymayanlar için gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

7 — Yeni yerleşim alanlarında yapılmakta olan binalarda gerek proje gerekse iskan ruhsatı aşamasında Isı Yalıtım Yönetmeliğinin öngördüğü şartların sağlanması, buna uymayanlara inşaat oturma safhalarında izin verilmemesi, bu hususta belediyelerin gerekli denetimleri titizlikle uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Samsun Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 4

Karar Tarihi : 25/10/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Muammer GÜLER başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İlimizde 2001-2002 ısınma dönemi için aşağıda kriterleri belirtilen katı ve sıvı yakıtların kullanılmasına,

Isınmada Kullanılacak Yerli Kömürler:

– Alt Isıl Değer

: 4000 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

– Yanar Kükürt

: % 1 max. (satışa sunulan)

– Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 tolerans

 

200 mm üstü % 10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yakıtın kükürt oranları en az 4000 Kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0.25 (satışa sunulan) değerleri geçmeyecektir.

Briket Kömür :

Briket kömürlerde TS 12055 “Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan” standardına uyulmasına,

Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

– Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg. (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg tolerans)

– Toplam Kükürt

: % 1 (kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

– Uçucu Madde

: % 12-22 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

– Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

– Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 tolerans

 

200 mm üstü % 10 tolerans

 

Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri:

– AltIsıl Değer

: 6000 Kcal/kg. (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg tolerans)

– Toplam Kükürt

: % 1 (kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

– Uçucu Madde

: % 36 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

– Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

– Boyut

: 0-50 mm

– İthal edilen kömürlerle ilgili olarak 7/2/1999 tarihli ve 23604 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 99/3 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin uygulanmasına,

– Çevre Bakanlığınca 13/1/1995 tarihli ve 1995/1 sayılı Genelge ile ısınma amaçlı petrokok kullanımı yasaklanmış olup sadece çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarına kullanım izni verilmiştir. İthal edilen petrokokun bu fabrikaların dışında ısınma ve sanayi amaçlı kullanılmasına yönelik uygulamanın, Çevre Bakanlığınca hazırlanan 27/5/1997 tarihli ve 1997/9 sayılı Genelge çerçevesinde önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

– Isınmada ithal veya yerli linyit kömürü kullanılması halinde “Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi”ne uygun olarak bu konuda görevli personele (ateşçilere), hava kirliliğine yol açmayacak şekilde faaliyet göstermesinin temini için kalorifer kazanlarının yakılması konusunda eğitim verilmesine ve meskenlerin ve işyerlerinin bacalarının denetlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Merkez ilçeye bağlı alt belediyeler, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü tarafından denetim ekibi oluşturulmasına, baca gazı ile ilgili ölçümlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasının sağlanmasına ve kurulacak olan ekip tarafından denetimler yapılmasına,

Isınma ve Sanayide Kullanılacak Sıvı Yakıtlar:

a) Merkezi ısıtma ve kat kaloriferinde motorin veya % 1.5 kükürt içeren 2 nolu fuel-oil kullanımına müsade edilmesine ve 6 nolu fuel-oil kullanımına izin verilmemesine,

b) Sanayide ise ilgili sanayi tesisinin meskun mahal dışında olması şartıyla 6 nolu fuel-oil kullanıma izin verilmesine, ancak belediye sınırları içinde kalması, meskun mahale yakın olmaları ve atmasfore verilen emisyonların çevresinde yaşayan vatandaşların direkt etkilenmeleri nedeni ile Gülsan ve Eski Sanayi Sitelerindeki işletmelere; 6 nolu fuel-oil kullanımına izin verilmemesine, bu yakıtın yerine 2 nolu fuel-oil kullanılmasına izin verilmesine, Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğü ve diğer akaryakıt satışı yapan istasyonlarının, 6 nolu fuel-oil’in İl Çevre Müdürlüğünden alınacak izin olmaksızın satışının yasaklanmasına,

c) Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğü ve diğer akaryakıt satışı yapan istasyonların, 6 nolu fuel-oil tahsisi yapılacak kişi ve kuruluşlardan (Bayilerde dahil) Valilikten (İl Çevre Müdürlüğü) alınmış “fuel-oil kullanım izin belgesi”nin aranmasına,

6 nolu fuel-oil kullanmak için Valilikten izin talebinde bulunan kişi ve kuruluşların ilgili Kaymakamlık veya Belediyeden işletmenin meskun mahal dışında olduğuna dair resmi belge ve kapasitelerine göre kullanılabilecekleri miktarı belirleyen belgelerle müracaatta bulunmaları gerektiğinde, bu konuda gerekli denetimlerin yapılması için ekip oluşturulmasına ve kaçak motorin denetimlerine devam edilmesine,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Yalova Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/09

Karar Tarihi : 28/9/2001

Mahalli Çevre Kurulu 28/9/2001 tarihinde Vali Nihat ÖZGÖL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) Çevremizdeki görüntü kirliliğini ve abone yakınmalarını en aza indirmek için Türk Telekom tarafından hazırlanan “Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi” ile ilgili olarak;

Binaların içinde gerekli iletim altyapısının olmaması nedeniyle dıştan taşınan iletim hatlarının zaman içinde önlenmesi için tüm Belediye Başkanlıklarına, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Türk Telekom Baş Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

Yeni yapılan binalara iskan verilmeden önce haberleşme hakkını engellemeyecek, görüntü kirliliği yaratmayacak biçimde iletim ağının kurulup kurulmadığının Türk Telekom tarafından belirlenmesi koşulunun getirilmesi için Belediyelerce ilgili mevzuatlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasına,

Eski binalarda haberleşme ağlarındaki gerekli altyapının oluşturulması için ilgililere Türk Telekom tarafından belirlenen makul sürelerin verilmesine.

2) Yalova İli sınırları içinde 2001-2002 yılı kış döneminde aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına;

a) İlimiz sınırları içinde yer alan tüm katı yakıt kaloriferli, sobalı binalarla sanayi tesislerinde aşağıda özellikleri belirtilen yerli ve ithal kömürlerin kullanılmasına;

1 —Isınmada kullanılacak yerli kömürde aranacak özellikler:

Alt ısıl değeri

: 3000 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

Yanar kükürt

: % 1.65 max (satışa sunulan)

Boyut

: 18-200 mm-18 mm altı max % 10 tolerans 200 mm üstü

 

% 10 tolerans

Nem

: % 25 max (satışa sunulan)

Kalorifik değerlerin önerilen 3000 Kcal/kg’dan yüksek olması halinde daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 1,65 yanar kükürt oranına (satışa sunulan) % 0,55 ilave edilir.

 

2 — Isınmada kullanılacak ithal kömürde aranacak özellikler:

Alt ısıl değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg)

Toplam kükürt

: % 1 (kuru bazda) + (% 0,1 tolerans)

Uçucu madde

: % 12-22 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 18-200 mm-18 mm altı max % 10 tolerans 200 mm üstü

 

% 10 tolerans

3 — Sanayi amaçlı ithal edilen kömürlerin özellikleri:

Alt ısıl değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg)

Toplam kükürt

: % 1 (kuru bazda) + (% 0,1 tolerans)

Uçucu madde

: % 36 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

4 —Briket (Pres kömürlerin özellikleri):

Briket kömürlerde TS 12055 “kömür briketi ısınmada kullanılan” standartlarına uyulması gerekmektedir.

Briket kömürün % 100 yerli veya ithal linyitten yapılması şarttır. Briket kömürde kullanılacak yapıştırıcı maddelerin % 100 melas, nişasta veya petrol türevi olmayan insan ve çevre sağlığına zararsız bağlayıcının oranı % 8’i geçmeyecektir.

 

5 —Brikette kullanılan ithal kömürün özellikleri:

Alt ısıl değeri

: 6000 Kcal/kg (orjinde) (-500 Kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt

: % 1 (kuru bazda) + (% 0,1 tolerans)

Uçucu madde

: % 12-22 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam nem

: % 10 + (% 1 tolerans)

 

6 —Brikette kullanılan yerli kömürün özellikleri:

Alt ısıl değeri

: 3000 (-200) Kcal/kg (satışa sunulan)

Yanar kükürt

: % 1,65 max (satışa sunulan)

Nem

: % 25 max (satışa sunulan)

b) İlimizde ısınma amaçlı olarak petrokok ve petrol briketlerinin satışının ve kullanılmasının yasaklanmasına,

c) İlimizde küçük sanayi sitelerinde ve bazı özel işyerlerinde sobalarda ve benzeri ısınma araçlarıyla kullanılan ve hava kirliliğine sebep olan yanık yağ, hurda lastik, plastik ve benzeri yanıcı maddelerin ısınma ve başka maksatlarla kullanılmasının yasaklanmasına,

d) Kömür satışlarının il sınırları içerisinde sabit satış yerlerinde yapılmasına, arsalarda, kamyon üzerinde ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmemesine,

e) Kömürlerin torbaları üzerinde kömürün cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın adı ve tescilli markası, ağırlığı, analiz sonuçlarındaki kükürt ve kalori değerleri, briket kömür için bağlayıcı cinsinin yazılı olmasına,

f) İlimizde mevcut bulunan sanayi sektörü ile sıvı yakıtlı kaloriferli binalarda kükürt oranı düşük (% 1,5) olan 4 nolu fuel-oil yani özel kalorifer yakıtının kullanılmasına, 6 nolu fuel-oil kullanan tesis ve binalara yasal işlem yapılmasına,

g) Yalova ili Merkez ilçe mücavir alanı içerisinde satışa sunulan ve kullanılan kömürlerin satış yerinde, depolarda, kalorifer dairelerinde İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı yetkili personelinin Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen esaslar dahilinde denetlemeye yetkili olduklarına, denetleme ekiplerinin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekip, amir ve yöneticilerinden yardım talep etmeleri halinde bu yardım taleplerinin kolluk kuvvetlerince derhal yerine getirilmesine,

h) Ayrıca şikayetlere anında müdahale etmek amacıyla Yolava Belediye Başkanlığının oluşturacağı ekiplere de her türlü denetim yapma yetkisinin verilmesine,

i) Belediyelerden işyeri ruhsatı olmayanlara satış yaptırılmamasına, bu yerlerin haricinde kömür satışı yapanların ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına aykırı olduğu tespit edilen kömürlere yasal işlem yapılmasına,

j) Kömürle ilgili alınan bu kararların İl Merkezi alanı dışındaki ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından uygulanmasına,

k) Tüketicilerle ilgili olarak;

Tüketicilerin satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme esnasında bunları ibraz etmekle yükümlü olduklarına,

İşyerlerinde ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına, aksi durumda işyeri sahibi ile apartman veya site yöneticileri hakkında gerekli yasal işlem yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı