Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Eylül 2001

CUMA

Sayı : 24537

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Çevre Bakanlığına Ait 9 Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair 1 Adet Karar

 

Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No: 1)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 4)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

27 Eylül 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-15762

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Eylül 2001

B.01.0.KKB.01-06-168-2001-677

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 27 Eylül 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15762 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2167

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Çevre Müdürlüğüne Mehmet Ali ARGUǒun atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla aklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2168

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kütahya İl Çevre Müdürlüğüne Hüsnü Latif ÇİLİNGİROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2170

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ordu İl Çevre Müdürlüğüne Murat ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2171

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bilecik İl Çevre Müdürlüğüne Atakan ÜNSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2172

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Rize İl Çevre Müdürlüğüne Ali KUMRAL’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2175

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Aksaray İl Çevre Müdürlüğüne Handan KESGİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2176

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Uşak İl Çevre Müdürlüğüne İbrahim KIZILÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2177

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çankırı İl Çevre Müdürlüğüne Ahmet BEZCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2178

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu İl Çevre Müdürlüğüne Özhan EREN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

 

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2151

1 — Siirt İli Eruh İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çağbaşı (Tirim) Köyünün, aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27 Eylül 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

                       R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Kapsam ve Dayanak

 

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanları

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda her çeşit muayene, tetkik tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması, açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı, yataksız sabit ve geçici kuruluşlar ve benzeri yerler ile belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak üzere açılmış bulunan eğitim ve uygulama eczanelerini işletmek,

c) Danışmanlık, her türlü tercüme hizmetleri, plan, proje uygulama, deney raporları, fizibilite etüdü, proses değerlendirmesi ve geliştirilmesi, model deneyleri, bilgi işlem ve iş değerlendirmesi veya organizasyonu, analiz ölçme ve etanolaj hizmetleri ve faaliyet alanı ile ilgili olarak bakım, onarım, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili hizmetleri yapmak,

d) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antreman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak,

e) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında yaratı ve araştırma çalışmaları ile eğitim, öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, resim, heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak.

Yönetim Organları

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı başkanlığında, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 10.000.000.000.TL’dır.

Uygulanacak Diğer Hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — 14/7/1986 tarih ve 19164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Karadeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesinin tüm mal varlığı ve personeli başkaca işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı