Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Ağustos 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24481

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2789     Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

 

Atama Kararı

— Bazı  Askeri Hakim Subayların Atanmalarına Dair  Karar

 

Yönetmelikler

— Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmaya İlişkin Yönetmelik

— Dar İzli Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Olan Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (87/402/AT)

— Motorlu Araçların İç Donanımları (Bir Çarpma Halinde Direksiyon Mekanizmasının Davranışı) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/297/AT)

— Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Yan Dal Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 584)

— Toplu Konut Fonundan Toplu Konut Yapımcılarına Açılan Kredi Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/1)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2001/2789

22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar’da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 30/7/2001 tarihli ve 41088 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

A. K. TANRIKULU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

30/7/2001 tarihli ve 2001/2789 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin 12 nci sırasından sonra gelmek üzere, listeye aşağıdaki 13 üncü sıra eklenmiştir.

“13 — 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri,”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararı

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1965

1 — Bu Kararda kimlikleri yazılı (10) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmaları 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

1 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

Dz. K.K. As. Mahkeme As. Hak. ANKARA, As. Hak. Kd. Bnb., M. Mesut KURŞUN, İSTANBUL, 1983-0001, 30/8/1996, Güney Dz. Sh. K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir, İZMİR.

Donanma K. As. Sav. Yrdc. As. Sav. GÖLCÜK-KOCAELİ, As. Hak. Bnb., İhsan ÖZCAN, MUŞ, 1985-0002, 30/8/1999, Donanma K. As. Savcılık As. Sav., GÖLCÜK-KOCAELİ.

Kuzey Dz. Sh. K. As. Mah. As. Hak. Yrdc. İSTANBUL, As. Hak. Kd. Yzb., Onur ULUOCAK, SİVAS, 1986-5881, 30/8/1995, Kuzey Dz. Sh. K. As. Mah. As. Hak., İSTANBUL.

Donanma K. As. Savcılık As. Sav. Yrdc. GÖLCÜK-KOCAELİ, As. Hak. Kd. Yzb., G. Yaşar DURAN, DİYARBAKIR, 1987-6066, 30/8/1995, Donanma K. As. Sav. Yrdc. As. Sav., GÖLCÜK-KOCAELİ.

Güney Dz. Sh. K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir İZMİR, As. Hak. Kd. Yzb., Tanju ÜNAL, ANKARA, 1989-0003, 30/8/1995, Dz. K. K. As. Mahkeme As. Hak., ANKARA.

M.S.B. Huk. Müş. ve Dav. D. Bşk. Söz. And. İş. Huk. ve Uyuş. Mütal. Ş. Md. Prj. Sb. ANKARA, As. Hak. Kd. Yzb., Selçuk TAŞKIRAN, ÇANAKKALE, 1989-0002, 30/8/1997, M.S.B. Huk. Müş. ve Davalar D. Bşk. Adli Dava. ve Mütal. Ş.Md. ANKARA.

Kuzey Dz. Sh. K. As. Mah. As. Hak. Yrdc. İSTANBUL, As. Hak. Yzb., Ahmet ŞIKLAR, KIRIKKALE, 1990-6596, 30/8/1999, Kuzey Dz. Sh. K. As. Mah. As. Hak. İSTANBUL.

Donanma K. As. Mah. As. Hak. Yrdc. GÖLCÜK-KOCAELİ, As. Hak. Ütğm., Ali ÖZDEN, MANİSA, 1996-0003, 30/8/1998, Donanma K. As.Mah. As. Hak. GÖLCÜK-KOCAELİ.

Donanma K. As. Mah. As. Hak. Yrdc. GÖLCÜK-KOCAELİ, As. Hak. Ütğm., Özcan CELEP, ÇORUM, 1996-0001, 30/8/1998, Donanma K. As.Mah. As. Hak. GÖLCÜK-KOCAELİ.

Güney Dz. Sh. K. As. Mah. As. Hak. Yrdc. İZMİR, As. Hak. Ütğm., M. Erhan YÜKSEL, BURDUR, 1996-0004, 30/8/1998, Güney Dz. Sh. K. As. Mah. As. Hak. İZMİR.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmaya İlişkin Yönetmelik

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak Eleme Sınavından sonra Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılmaya ilişkin genel ilkeleri belirlemektedir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 13/3/2001 tarihli 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü; Gümrükler Genel Müdürlüğü,Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü stajyer kontrolörlüklerini,

Eleme Sınavı; özel yarışma sınavıyla girilen meslekler için ÖSYM’ce yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını (KMS),

Giriş Sınavı; Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü için Eleme Sınavından sonra ilgili Yönetmeliklere göre yapılacak sınavı,

belirtmektedir.

Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmaya İlişkin Ön Koşul

Madde 4 —Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılabilmek için, öncelikle Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM’ce yapılacak Eleme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Adayların Giriş Sınavlarına Kabulü

Madde 5 —Eleme Sınavı sonuçlarına göre,Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılacak adayların; ilanlardaki ve ilgili Yönetmeliklerindeki diğer koşulları da taşıması gerekir. Giriş sınavına katılabilmek için adayların, Gümrük Müsteşarlığına sınav sonuç belgesiyle birlikte istenecek diğer belgeleri vermesi zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 6 — 22/9/1996 tarihli 22765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Atılım Üniversitesinden :

Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 23/1/1998 tarih ve 23239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Mütevelli Heyeti, Üniversiteyi kuran Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşullara ve niteliklere uygun kişiler arasından seçilen 10 (on) kişiden oluşur.”

“Mütevelli Heyetinin Vakıfça seçilen üyelerinin görev süresi 4 yıldır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Yan Dal Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin istedikleri takdirde bir ya da daha çok yan dal Programına devam edebileceklerine ilişkin kuralları belirlemektir.

Tanım

Madde 2 — Yan dal programı, bir lisans (ana dal) eğitim-öğretim programına devam eden öğrencilerden belirli koşullara ve başarı düzeyine sahip olanların, istedikleri takdirde, başka bir bilim dalında en az 21 kredi/saat ders alarak uzmanlaşmalarına olanak sağlamak üzere aynı bölümde, fakültede ya da Üniversitenin başka bölümlerinde açılmış olan programdır.

Yan Dal Programlarının Açılması

Madde 3 — Yan dal programı, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılabilir. Her yan dal programına alınacak öğrenci sayısı da aynı yolla belirlenir.

Yan dal programları ve her yan dal için belirlenen kontenjan her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Her yan dal programı en az 21 kredi/saatten oluşur.

Yan Dal Programına Başvuru Yöntemi

Madde 4 — Öğrenciler, kayıtlı bulundukları ana dal lisans eğitim programının en erken üçüncü yarıyılında (ikinci akademik ders yılı başında) ilgili dekanlığa katılmak istedikleri yan dal programını belirten dilekçe ve not belgeleriyle başvururlar.

Yan Dal Programına Kabul Şartları

Madde 5 — Bir öğrencinin bir yan dal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar, kayıtlı bulunduğu lisans programında zorunlu tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması;

b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının (CGPA) en az 4:00 üzerinden 2.50 (2.50/4:00) olması;

c) Başvurunun ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun bulunması

gerekir.

Uygulama

Madde 6 — Yan dal programına girmek isteyen öğrenciler "Yan Dal Kabul Formu"nu doldururlar. Doldurulan Yan Dal Kabul Formu, başvurunun uygunluğunu göstermek üzere, ana dal bölümü başkanı ile yan dal programını sunan bölüm başkanı tarafından imzalandıktan sonra, ilgili fakülte yönetim kurulunun onayına sunulur. Yan dal programına kabul edilen öğrenci, mali yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, yan dal programı için ilgili bölümün öngördüğü derslere kayıt yaptırabilir. Öğrenci, Yan Dal Kabul Formu’nun birer kopyasını ilgili bölümlere, lisans programı fakülte dekanlığına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 7 — Öğrenci yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir.

Başarılı sayılmak için öğrencinin Yan Dal Programında en az 21 kredi/saat’lik ders almış ve bu derslerden genel not ortalamasının en az 2:00/4:00 olması gerekir.

Yan Dal Programının tamamlanması aşamasında öğrenci "Yan Dal Programı Tamamlanma Formu"nu doldurur. Tamamlanma Formunda öğrencinin yan dal programında aldığı bütün dersler ve notlar, yan dal için genel not ortalaması, yan dal programının bütün gereklerinin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gösterilir. Yan Dal Tamamlanma Formu hem yan dal ve hem de ana dal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, lisans programı fakülte dekanlığına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

Yan Dal Tamamlama Belgesi

Madde 8 — Öğrencinin yan dal programını tamamladığı not belgesinde (transkriptinde) gösterilir. Öğrenciye, ayrıca, isteği üzerine ilgili dekanlıkça bu programı tamamladığını gösteren bir yazı da verilebilir.

Yan Dal için Ek Ödeme

Madde 9 — Her yan dal programı için öğrencinin yapacağı ek ödeme aşağıdaki gibi belirlenir:

Lisans Programını Tamamlamak için Gerekli Minimum Toplam Kredi/Saat

------------------------------------------------------------------------------------------------ = N

      Yan Dal Programını Tamamlamak için Gerekli Toplam Kredi/Saat

Lisans için Toplam Ödeme / N = Yan Dal için Toplam Ödeme

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı