Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Temmuz 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24460

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4705 Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2643 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokolun Onaylanması Hakkında Karar

2001/2667 D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2657 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2001/2698 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi ve “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım,Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair  Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Bazı Askerî Hastahanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

— Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

—— • ——

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

 

—— • ——

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

 

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı