Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Temmuz 2001

PAZAR

Sayı : 24456

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’e, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Milli Savunma Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Ait 3 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/2)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 297)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

6 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-10811

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Temmuz 2001 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

————— 

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Temmuz 2001

39-06-126-2001-507

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10811 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Temmuz 2001 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1868

1 — Bu Kararda kimlikleri yazılı altı Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

6 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

Hv.H.Ok.K.Dis.Mah.Disiplin Sb.lığından Yeşilyurt/İSTANBUL, Hv.Hâk.Yb., ŞenerATILGAN,EDİRNE, 1980-Y-06, 30/8/1998, M.S.B.Kanunlar ve Kararlar D.Bşk.Kanun Tet.ve BakanlıklarArası MünasebetlerŞ.Md.V.liğine ANKARA.

As.Yük.İd.Mah.Bşk.Raportörlüğünden ANKARA, Hv.Hâk.Yb., N.Ergun BOZKIR, KONYA, 1980-Y-05, 30/8/1999, Hv.K.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.lığına ANKARA.

Hv.K.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.lığından ANKARA, Hv.Hâk.Yzb., Mustafa BOZKURT, AYDIN, 1988-Y-02, 30/8/1996, As.YargıtayBşk.As.YargıtayD.Tetkik Hakimliğine ANKARA.

M.S.B.Kanunlar ve Kararlar D.Bşk. Kanun Tet.ve Bakanlıklar Arası Münasebetler Ş.Md.V.liğinden ANKARA, Hv.Hâk.Yzb., F. Gökay KAYA, KARAMAN, 1990-Y-02, 30/8/1997, As.Yük.İd.Mah.Bşk.Raportörlüğüne ANKARA.

2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.lığındanDİYARBAKIR, Hv.Hâk.Yzb., ErolER, ORDU, 1991-Y-01, 30/8/1998, Hv.H.Ok.K.Dis.Mah.Disiplin Sb.lığına Yeşilyurt/İSTANBUL.

K.T.B.K.K.Nezdinde As.Mah.As.Hâk.liğinden K.K.T.C., Hv.Hak.Ütğm., Müjdat TUNA, İZMİR, 1993-Y-03, 30/8/1996, 2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.lığına DİYARBAKIR.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1869

1 — Bu Kararda kimliği yazılı yedi yedek askerî hâkim subayın, karşısında gösterilen görev yerlerine atandırılmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

6 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

Hv.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yasin ARSLAN, KIRIKKALE, 277-7738, 31/3/2001, Hv.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-ANKARA.

J.Gn.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., AhmetEVLİ, KAYSERİ, 277-3504, 31/3/2001, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-ANKARA.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm., CemilYORGANCI, KASTAMONU, 277-3704, 31/3/2001, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-KIBRIS.

8 inci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm., KubilayKAYA, KAYSERİ, 277-7604, 31/3/2001, 8 inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-ELAZIĞ.

5 inci P.Er Eğt.Tug.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm.,OğuzhanKUTLUBAY, ADANA, 277-7746, 31/3/2001, 5 inci P.Er Eğt.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-SİVAS.

48 inci İç Güv.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., ErhanAKKURT, BALIKESİR, 277-6537, 31/3/2001, 48 inci İç Güv.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-TRABZON.

Kz.Dz.Sh.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Barış BEKTAŞ, KONYA- 277-7642, 31/3/2001, Kz.Dz.Sh.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-İSTANBUL.

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1843

1 — Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yeniyurt Köyünün, Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K.YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1844

1 — Kars İli Kağızman İlçesi Merkez Bucağına bağlı Aşağıçıyrıklı Köyünün,Iğdır İli Tuzluca İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K.YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1845

1 — Antalya İli Gündoğmuş İlçesi Güzelbağ Bucağının Merkezi ile bu merkezde kurulu bulunan Güzelbağ Belediyesi ve anılan bucağa bağlı Bayırköy,Bayırkozağacı, Burçaklar,Gözübüyük, Gümüşgöze,Güneyköy, Karamanlar,Orhanköy ve Yenice köylerinin, aynı ilin Alanya İlçesi Merkez Bucağına bağlanmaları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K.YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından :

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve özel ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulansların tıbbi ve teknik özelliklerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulansların teknik ve tıbbi özellikleri ile özel ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d) Özel Kuruluş: Özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,

e) Açmaya ve İşletmeye Yetkililer: Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,

f) Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını,

g) Ambulans Servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi,

h) Çağrı Merkezi: Gelen çağrıların değerlendirildiği ve ambulansların sevk ve idare edildiği yeri,

i) İstasyon: Çağrı Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini,

j) Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri,

k) Sağlık Personeli: Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu bölümü mezunları ve/veya ambulans ve acil bakım teknikerliği yüksek okulu mezunlarını,

l) Komisyon: Müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli en az biri hekim olmak kaydı ile en az iki sağlık personelini,

m) Mes’ul Müdür: Kamu kurum ve kuruluşlarında başhekimler ile diğer ambulans servislerinde idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumlu hekimi,

n) Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

o) Ambulans Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulans araçları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

p) Acil Yardım Ambulans Ekibi: En az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile şoförden oluşan acil yardım ambulans personelini,

r) Hasta Nakil Ambulans Ekibi: En az bir sağlık personeli ile şoförden oluşan hasta nakil ambulansı personelini,

s) Şoför: En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip kişiyi,

t) Olağandışı Durum: Aniden oluşan ve büyük zararlara yol açan doğal afetler ile teknolojik afetlerin ve büyük çapta gerçekleşen kitlesel kazaların bütününü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ambulansların Sınıflandırılması, Dış Özellikleri, Personeli ve Tescili

Ambulans

Madde 5 — Yönetmelik ile düzenlenen ambulans hizmetlerinde kullanılacak araçlar, kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları ise ayrıca acil yardım ambulansı ve hasta nakil ambulansı olarak sınıflandırılır.

Acil yardım ambulansları; her türlü acil durumlarda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gereken tüm acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve EK-1, 2 ve 4 te yer alan teknik ve tıbbi donanımlara sahip 24 saat hizmet veren kara araçlarıdır.

Hasta nakil ambulansları; acil tıbbi müdahale gerektirmeyen ve durumu stabil olan hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve EK-1, 3 ve 4 te belirtilen teknik ve tıbbi donanımlara sahip kara araçlarıdır.

Hava ve deniz ambulansları; EK-5 de belirtilen tıbbi donanımlara sahip olan, teknik özellik bakımından ulusal deniz ve havacılık yetkili makamlarınca onaylı ve uluslar arası standartlara uygun 24 saat hizmet veren araçlardır.

Ambulans Personeli

Madde 6 — Kara ambulanslarından, Acil Yardım Ambulansları; en az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile şoförden, Hasta Nakil Ambulansları ise en az bir sağlık personeli ile şoförden oluşur.

Hava ve deniz ambulansları; en az bir hekim ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personelden oluşur.

Ambulans Üzerinde Yer Alacak Yazı ve İşaretler

Madde 7 — Kara ambulansları beyaz renkte olacak, bunlardan Acil yardım ambulanslarında şerit, kırmızı renkte ve maksimum 200 mm genişliğinde, hasta nakil ambulanslarında ise şerit, lacivert renkte ve maksimum 200 mm genişliğinde olacaktır.

Ambulans üzerinde yer alacak yazı, işaret ve logo özellikleri EK-15’de belirtilmiş olup, yazı ve rakam karakterleri maksimum 300 mm büyüklüğünde olacaktır. Hilal karakteri, "AMBULANS", "HASTA NAKİL AMBULANSI" ve "ACİL YARDIM AMBULANSI" kelimeleri, kırmızı renkte olacaktır.

Kara, hava ve deniz ambulanslarında amblemler ve işaretler için kullanılacak madde fosforlu özellikte olacaktır.

Ambulans Tescili

Madde 8 — Açmaya ve işletmeye yetkili kişi ve kurumlarca ambulans hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans olarak tescili; Yönetmeliğin EK-1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerinde öngörülen çerçevede Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır.

Hava ve deniz araçlarının ambulans olarak tescili, Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde öngörülen çerçevede Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak ulusal deniz ve havacılık yetkili birimlerince yapılır.

Müdürlükçe Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim veya değerlendirmeler neticesinde ambulans olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, durum tespit tutanağı ile zapta geçirilir. Ambulans ilgilisi (sahibi-mes’ul müdürü) zabıt evrakında kendisine Yönetmelik hükümlerine göre verilen mehil müddetinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde trafik tescil belgesinde "cinsi" hanesindeki "ambulans" ibaresinin kaldırılması ve araç üzerindeki ambulans yazısı ile tepe lambası, siren, tıbbi donanımları ve işaretlerin kaldırılması hususlarında düzenlenen belge, gerekli işlemlerin yapılması için, kara ambulansları bakımından yetkili trafik birimlerine, hava ve deniz ambulansları bakımından ise yetkili ulusal deniz ve havacılık birimlerine iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ambulans Servisleri, Kurulması, Başvuru Şartları ve Başvurunun Değerlendirilmesi

Özel Ambulans Servisleri

Madde 9 — Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre çağrı merkezi yada çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır. Eğer hem acil yardım, hem nakil ambulansı bulundurulacak ise, her iki tip için en az birer ambulans olacaktır.

Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dışında kullanılamaz. Hasta nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dışında Acil yardım ambulansları yerine kullanılamaz.

İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyet gösteren özel hastaneler, en az bir adet acil yardım ambulansı bulundurmak ve ambulans uygunluk belgesi almak zorundadır.

9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında olan özel sağlık kuruluşları, ambulans bulundurdukları takdirde Ambulans Uygunluk Belgesi almak zorundadır.

Belirtilen kuruluşlar birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşların sorumlu hekimleri, aynı zamanda özel ambulans servisinin mes’ul müdürü statüsünde sayılırlar. Kuruluşta çalışan hekim ve diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte öngörülen çalışma izin belgesinden muaftır.

Sağlık Bakanlığı, (112 Acil Sağlık Hizmetleri) kuruluş ve işleyiş bakımından 11 Mayıs 2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği" hükümlerine tabidir.

Kurulma

Madde 10 — Ambulans servisleri; açmaya yetkili kişi ve kurumlar tarafından acil yardım ve/veya hasta nakli amacıyla kurulur ve Müdürlükçe düzenlenen Uygunluk Belgesi ile faaliyet gösterir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Madde 11 — Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes’ul müdürleri vasıtasıyla, kuruluşun unvanını, sahip/sahiplerini, faaliyet adresini, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların türünün belirtildiği dilekçe ile Müdürlüğe başvurur. Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından açılması istenen ambulans servisinin fiziksel mekan, park yeri, araçların yeterliliği hakkında bir ön inceleme raporu düzenlenir. Ön inceleme raporu uygun olan kuruluşa ait dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

a) Ambulans servisinin çağrı merkezi ile noktaların adresleri, telefon ve faks numaraları,

b) Ambulans servisinin oda esasında park yeri dahil bütün mekanların ne amaçla kullanılacağını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,

c) Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde özel ambulans servisi kurulması istenmesi durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, bina işyeri ise İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge,

e) Yetkili mercilerle yapılan tıbbi atık sözleşmesi,

f) İşletmeye ait vergi levhasının noter onaylı bir örneği, eğer şirket olarak açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı bir örneği,

g) Özel ambulans servisinde çalışan ve bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,

h) Mes’ul müdürün açılacak ambulans servisinde mes’ul müdür olarak çalışacağına dair noterlikçe tasdikli mes’ul Müdürlük sözleşmesi ile hekimlik diploma örneği, mes’ul müdüre ait tasdikli nüfus cüzdanı örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah ilmühaberi,

i) Özel ambulans servisinde çalışacak hekim ve sağlık personeli diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları ve mes’ul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri ile hekimlerin meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes’ul müdür tarafından onaylı bir örneği,

j) Araç şoförü olarak çalışacak personelin ehliyet fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah ilmühaberi,

k) Bu Yönetmeliğin EK-1, 2 ,3, 4 ve 5 sayılı cetvellerinde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mes’ul müdür tarafından her ambulans için onaylı liste,

l) Ambulans olarak kullanılan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin onaylı birer adet örneği.

Kamu kurum ve kuruluşlarından (c), (f), (g), (h), (i), (j) bentleri istenmez.

Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.

Başvuru sırasında sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeline ait okul çıkış belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonunda diploma aslının Müdürlüğe ibraz edilmemesi halinde, personelin çalışmasına müsaade edilmez.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre vaki olan başvuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kuruluş ve faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir komisyon oluşturulur.

Komisyon, açılacak kuruluşu, çağrı merkezi ve istasyon(lar) ile ambulansları yerinde inceler. Yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan kuruluşa ait ön inceleme raporu; başvuru için istenen belgeler ile birlikte Müdürlüğe gönderilir.

Müdürlükçe, başvurunun uygun görülmesi halinde mes’ul müdür adına Yönetmeliğin EK-7 sayılı cetvelinde gösterilen Mes’ul Müdürlük Belgesi, diğer çalışanların her birine, EK-8 sayılı cetvelinde gösterilen Personel Çalışma İzin Belgesi ile EK-6/a sayılı cetvelinde gösterilen Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin Müdürlükçe onaylı birer örneği ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği olduğu takdirde 11 inci maddenin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen belgeler, ilave istasyonlar açılır ise 11 inci maddenin (a), (b), (c), (d) (e) (g) bentlerinde belirtilen belgeler düzenlenerek Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Altyapı

Mes’ul Müdür

Madde 13 — Ambulans servislerinin çağrı merkezinde mes’ul müdür bulunur. Mes’ul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur. Ambulans servisi çağrı merkezinde; resmi çalışma günlerinde mesai saati süresince, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise 24 saat süre ile mes’ul müdür veya mes’ul müdüre vekalet eden hekim bulundurulur. Mes’ul müdürün idari işlerinden, ambulans servisinin işleyişinden ve sunulan hizmetin gerektirdiği altyapı olanaklarının sağlanmasından ambulans servisinin sahipleri de bizzat sorumludurlar. Çağrı merkezinde görevli olan mes’ul müdür veya mes’ul müdüre vekalet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalışamaz. Mes’ul müdür kuruluşta bulunmadığı zamanlar için (yazılı olarak) kendisine vekil(ler) tayin eder.

Mes’ul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ambulans servisinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Ambulans servisinin çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,

g) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

h) Ambulansların EK-1 de bahsedilen teknik özellikleri koruyup korumadığı, EK-2, 3 ve 4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadığını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun şekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek,

i) Personelin periyodik hizmet içi eğitimlerini temin etmek.

Mes’ul müdür, ambulans servisinin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlüğün birinci derecede muhatabıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mes’ul Müdürlük yapanlar hariç olmak üzere mes’ul müdür, mesleğini serbest olarak sadece mes’ul Müdürlük yaptığı kuruluşta icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir başka sağlık kuruluşunda mesleğini serbest olarak icra etmesi yasaktır.

Mes’ul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istediğinde veya görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mes’ul müdür tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi şarttır.

Hekim

Madde 14 — Ambulans servisinde hekimler, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

Hekimler; ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hasta-yaralının dosyasına işlenmesinden ve kullanılan aletlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonundan sorumludur.

Sağlık personeli

Madde 15 — Ambulans servisinde sağlık personeli, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. 24 saat çalışan ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır. Sağlık personeli tıbbi uygulamalarda hekime yardımcı olur ve hekimin verdiği diğer tıbbi görevleri yerine getirir. Sağlık personeli görevleri hekimin gözetiminde yapar.

Bulunması zorunlu asgari birimler

Madde 16 — Kuruluşta aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

a) Çalışma odası: Çağrı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldığı bölüm,

b) Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kuruluşlar için nöbet tutan hekim ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış bir oda,

c) Arşiv birimi ve bu birim için bir bölme veya oda,

d) Asgari bir mutfak, tuvalet ve lavabo,

e) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

f) İlgili mevzuata uygun ambulans park yeri.

Sağlık kuruluşunun çalışma odasında; kuruluşa ait uygunluk belgesinin aslı, mes'ul Müdürlük belgesinin aslı, mes'ul müdürün ve mes'ul müdürün kuruluşta bulunmadığı süreler için belirlediği ve görevlendirdiği hekimin ismi ile çalışan bütün sağlık personelin isimlerinin bulunduğu tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği Müdürlüğün ve meslek odalarının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste, hasta hakları tabelası, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Ambulans Servisi Çalışma Usul ve Esasları

Çağrı

Madde 17 — Çağrı, hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda Müdürlük tarafından, şahsen veya haberleşme araçları ile yapılır.

Çağrının Değerlendirilmesi ve Kabulü

Madde 18 — Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından değerlendirilir. Çağrı, ambulans servisinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile ekipman durumuna göre kabul veya ret olunur. Talebin kabul edilmediği durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği ambulans servisince bildirilmek zorundadır. Acil yardım talebi kabul edilerek acil yardım ambulansı görevlendirildiğinde, derhal Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine telefon veya telsiz vasıtasıyla bildirilecektir.

Ekibin Yapacağı İşler

Madde 19 — Hasta veya yaralının bulunduğu yere ulaşan ekip giden ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil işlemini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarının ulaştıkları hastalara yapılan işlemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine bildirilir.

Acil hasta veya yaralılar gerektiğinde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir.

Hasta veya yaralıya çağrılan ekip EK-12 de gösterilen Hasta Muayene ve Gözlem Formunu her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır.

Haberleşme

Madde 20 — Özel ambulans servislerinde çağrı merkezine ait yedi rakamlı bir telefon kullanılır. Bu telefon ve ambulans servisine ait diğer telefonlar, Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine önceden bildirilir.

Çağrı Merkezi, Noktalar, Ambulanslar ve Ekiplerinde UHF Bandında telsizler kullanılacaktır. Kullanılacak UHF bandındaki telsiz frekansı tüm telsizlerde iki adet olup, bunlardan birisi ambulans servisinin işleri için, diğeri tüm diğer ambulans servisleri için ortak bir frekans olup, bu frekans sadece Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi ile haberleşmeler için kullanılacaktır. Ortak frekanstan Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından olağandışı durumlarda verilen görevlendirilmelere ambulans desteği verilir. Bu frekanslara ilave olarak hava ve deniz ambulanslarında uluslar arası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunmalıdır.

Kıyafet

Madde 21 — Ambulans servisinde görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadırlar. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunacaktır. Kıyafet üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sağlık işaretleri bulundurabilir.

Kimlik kartı

Madde 22 — Ambulans servisi personeli, Müdürlükçe onaylı ve EK-11 de belirtilen bilgileri içeren tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Tutulacak Defterler

Protokol/Adli Rapor Defteri

Madde 23 — Ambulans servisine başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-14’de gösterilen ve Müdürlük tarafından onaylı protokol/adli rapor defteri bulundurulur.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 24 — Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için EK-9’da gösterilen Müdürlük tarafından onaylanan Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

Kayıt

Madde 25 — Ambulans servisine başvuran her hasta/yaralıya yapılan işlemler EK-12 de belirtilen Özel Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir.

Arşiv

Madde 26 — Ambulans servisinde kayıtlar 10 yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisi kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlüğe devredilir.

Bildirimler

Madde 27 — Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri EK-13 de gösterilen Özel Ambulans Servisi Bildirim Formu ile Müdürlüğe Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez periyodik olarak bildirmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu

Denetim

Madde 28 — Ambulans servisleri komisyonca düzenli olarak denetlenir. Şikayet ve soruşturma ile Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler en az yılda iki kez yapılır. Denetimlerde Yönetmeliğin EK-10 sayılı cetvelinde gösterilen Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.

Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, ilgili kurum veya kuruluşlarca en fazla EK-10 sayılı cetvelde belirtilen süre içinde giderilir. İkinci defa yapılan denetimlerde aynı aksaklıkların devam ettiğinin tespiti halinde tespit edilen aksaklıklar giderilinceye kadar ambulans servisi faaliyetten men edilir. Bu şekilde faaliyeti durdurulan ambulans servisi, faaliyetin meninden itibaren azami bir ay içinde aksaklığını gidermemesi halinde, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi iptal edilir.

İptal nedeni ambulansın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine bağlı ise motorlu araç tescil belgesi, Müdürlüğün yazılı teklifi üzerine yetkili trafik birimlerince iptal edilir. Belgesi iptal edilen araçların üzerinde bulunan ambulans olduğunu gösteren her türlü yazı, sesli ve ışıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları sökülerek durumuna uygun araç olarak yeniden tescili yapılır.

Ücretlendirme

Madde 29 — Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşlarca verilen teklifler; İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Tabip Odası, Şoförler ve Otomobilciler Derneği temsilcileri ile görevli acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli Şube Müdüründen oluşan bir komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Tespit edilen ücretler Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25 i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

Tabela

Madde 30 — Ambulans servisinin dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. Bu tabelanın azami boyutları 8 metrekare yüzölçümünde olabilir. Ambulans servisinin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada, aşağıda örneği verilen kuruluş ismi tek renkli olmak üzere, en fazla iki renk kullanılabilir.

Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, "Özel" ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmiş ".....Ambulans Servisi" unvanı yer alır.

Tabelalarda ve diğer basılı materyalde kullanılan, "Özel" ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılır, "Özel" ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3 ünden küçük olamaz.

Devir Durumu

Madde 31 — Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.

Ambulans servisini devralan kişiler madde 8 ve 11 de belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yasaklar

Madde 32 — Bu Yönetmelikte belirtilen ambulanslar ve ambulans servisleri:

a) Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almadan faaliyete geçemez.

b) Özel ambulans servisinde, serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan hekimler ve sağlık personeli dışında hekim unvanı kazanmamış stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuata göre çalışma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalışamaz ve çalıştırılamaz.

c) Özel ambulans servisinde çalışan hekim ve diğer sağlık personeli bu Yönetmelik kapsamındaki başka bir özel ambulans servisinde çalışamaz ve çalıştırılamaz.

d) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, özel ambulans servisinde-ambulansta çalıştırılamaz.

e) Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi dışında tek bir çağrı merkezinden ve özel ambulans servisinden kendisine ait ambulanslar dışındaki başka ambulans servisleri ve ambulanslara aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, iletişim aracı, elektronik ortam, kişi veya kuruluş kullanılamaz.

f) Çağrı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslar arası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamaz.

g) Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz.

h) Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemiş acil hasta/yaralıların taşınmasında kullanılamaz.

i) Hastaneler ile tıp merkezleri ve polikliniklere ait ambulanslar, başka ambulans servisleri ve kurum veya kuruluşlar tarafından yönlendirilemez .

j) Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz. İstasyon açacak olan ambulans servisi istasyonun adını ilk kuruluşun adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı koyarak isimlendirir.

k) Hiçbir ambulans cenaze nakli amacıyla kullanılamaz.

l) Ambulans servisi şirket, dernek, vakıf, ve bugibi sahipliğinde ise, bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamaz.

m) Ambulanslar ve ambulans servisleri hasta nakil ve acil yardım hizmetlerini doğrudan kendileri vermek zorundadırlar. Bu amaçla kurulmuş aracı kuruluşlara hizmet veremezler. Verdikleri hizmetten hasta ve yaralıya karşı doğrudan sorumludurlar.

n) Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) Uygunluk Belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorundadırlar. İl sınırları dışına afetler ve Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından bildirilen Olağan Dışı Durumlar dışında, ancak nakil ambulanslarının, hava ve deniz ambulanslarının il dışı sevkleri nedeni ile çıkabilirler, sevk işlemini gerçekleştiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım ve benzeri) haricinde il dışında uzun süreli bekleme ve ambulans hizmeti veremezler. (İletişim, araç-gereç, fiziki mekan ve personel yönünden inceleme neticesinde Genel Müdürlükçe uygun bulunan ambulans servisleri bu madde kapsamı dışındadır.)

o) Sağlık personeli, kişi için hayati olan ve o an için bir hekimin bulunamadığı acil durumlarda zorunlu ilk yardım ve tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, hekim kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbi hizmet sunamazlar. Sağlık personelinin, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden söz konusu personelin kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren hekim de sorumludur.

p) Bu Yönetmelik kapsamındaki ambulans servisleri, tabelada veya basılı evrakta başka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar.

r) Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.

s) Ambulans servisleri, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

t) Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

Müeyyideler

Madde 33 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır; bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 34 — Ambulans Servisleri ve çalışanları her ne sûrette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Başkaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. Ambulans servisleri çalışmalarına ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.

Ancak, sadece özel ambulans servisine başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu ambulans servisinin faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsî tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce Müdürlükten materyalin içerdiği bilgilerin bu Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluğu açısından yazılı onay alınması ve üretilen materyalde bu onayın tarih ve sayısına yer vermek zorunludur. Bu tür eğitim materyalinde söz konusu ambulans servisi ile ilgili olarak yalnızca kuruluşun ismine, adresine ve telefon numarasına yer verilebilir. Bu bilginin dışında materyalde materyali hazırlayan kişinin adı, unvanı da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazırlayan kuruluş bir başka sağlık kuruluşunun sundukları hizmet, uyguladıkları tanı veya tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tanıtım niteliğinde bilgi yer alamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyette olan ambulans servisleri bir yıl içerisinde Yönetmelikteki şartları yerine getirerek Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde faaliyetleri Valilikçe süresiz olarak durdurulur.

Geçici Madde 2 — Kamu ve özel kuruluşlarca halen kullanılmakta olan ambulansların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre gerekli tadilat ve donanımların yerine getirilmesi zorunludur. Aksi takdirde Müdürlüğün yazı teklifi ile araçların ambulans tescil belgeleri yetkili trafik birimlerince iptal edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 35 — Bu Yönetmelik ile; 17 Ocak 1993 tarihli ve 21468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 36 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/3/1997 tarihli ve 22927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — Lisansüstü programlar, lisansüstü eğitim yapan anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Enstitü, öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını ve her programa kabul edilecek öğrenci sayısını ilan ile duyurur. Söz konusu ilan her yarıyılda verilebilir. Bu ilanda belirtilen programlara, gerekli belgelerle son başvuru tarihine kadar müracaat edilmelidir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Adayın başvurduğu programa yerleşebilmesi için Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) alınan eşit ağırlıklı notun % 60’ı ile fakülte veya yüksekokul mezuniyet not ortalamasının %40’nın toplamı 50 (Elli)den az olmamalıdır. Bu toplama göre bir sıralandırma yapılır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.

Üniversitemiz fakültelerinin lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulların bölüm esasına göre mezun verenlerin o yılda mezun olan bölüm birincileri ile tek bölümlü fakülte ve yüksekokulların o yılda mezun olan birinci, ikinci ve üçüncüleri dereceye girmiş öğrenci olarak değerlendirilir. Dereceye girmiş öğrenciler LES sınavından en az 45 eşit ağırlıklı puan almak şartı ile yüksek lisans öğrenimine kabul edilirler.

Bir anabilim dalına birden fazla dereceye girmiş öğrenci kabul edilmez. Bir anabilim dalına birden fazla dereceye girmiş öğrenci başvuruda bulunmuş ise bu adaylardan LES eşit ağırlık puanının %60 ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının % 40 ının toplamı en yüksek olan öğrenci programa kabul edilir. O anabilim dalına başvuruda bulunmuş diğer dereceye girmiş öğrenciler ise normal adaylara uygulanan şartlara tabiidirler. Dereceye girmiş öğrencinin tespitinde normal ve ikinci öğretim (Gece eğitimi) bir bütün olarak kabul edilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Madde 7’deki şartları sağlayan adaylar Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavı (ÜDS) ndan en az 60, uluslararası nitelikteki TOEFL’den en az (yeni) 173, (eski) 500, ya da IELTS’ den her bölümden en az 6.0, KPDS’den en az 60 puan almış ise İngilizce’den başarılı sayılırlar. Ayrıca diğer üniversitelerden son üç yıla ait İngilizce Yeterlik Belgesi bulunanlardan Enstitü Yönetim Kurulunca denkliği kabul edilenler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

Birinci paragrafta belirtilen sınavlara ait herhangi birinden İngilizce başarı belgesi bulunmayan adaylar İngilizce Yeterlik Sınavına tabii tutulurlar. Enstitü Yönetim Kurulu İngilizce Yeterlik Sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere, üç kişilik bir sınav jürisi oluşturur. Yabancı Dil sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve sınav evrakı jüri başkanınca en geç üç gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne iletilir ve sonuçlar Müdürlükçe ilan edilir. Yüz üzerinden 70 (yetmiş) ve üstünde puan almış adaylar bu sınavdan başarılı olmuş sayılırlar.

İngilizce’de başarılı olma şartını sağlayan adaylar müracaat ettikleri yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Bu sınavlarda başarısız olanlar ile yeterlik sınavına katılmayanlar İngilizce Hazırlık Sınıfında öğretime tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfında öğrenim görerek yıl sonu yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, sınavı takip eden eğitim-öğretim yılı başında kabul edilmiş oldukları yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Başarısız olan öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfına devam şartı aranmaksızın bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak sınavlarda da başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir.

Yüksek lisans öğrencilerinin kesin kayıt işlemleri, "Atatürk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre ve yüksek lisans programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir ve yürütülür.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitü Yönetim Kurulu her öğrenciye ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir tez danışmanı tayin eder. Danışman o anabilim dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim üyesi bulunmadığı takdirde ise doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışman, Enstitü Kurulu kararı ile açılması kararlaştırılmış bulunan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir yüksek lisans tez jürisi oluşturur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlara başvurabilmek için, Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve Temel Tıp Puanından en az 50 puandan az olmamak koşuluyla veya Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) Sayısal kısmından en az 45 puan almış olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı’nda (LES) en az 45 Sayısal puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Temel Tıp Bilimleri Testi II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurarak hangi programa girmek istediklerini belirtirler. Aday öğrencilerin işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimi için başvuran adaylardan en az 45 standart puanı sağlanmış olması şartı ile yeni bir LES sınav belgesi istenmez, ancak adayın temel tıp bilimlerinde doktoraya başvurması halinde kendisinden LES sayısal kısmından en az 45 puan almış olma şartı aranır. Bu adayların başarı puanının hesaplanmasında ilk LES sınavında aldığı sayısal puan veya adayın Enstitümüze sunacağı son iki yıla ait LES sınav sonuç belgesi değerlendirilir.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 — Adayın başvurduğu programa yerleşebilmesi için Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının mezuniyet not ortalamasının % 40’ı ve LES sayısal puanının % 60 ının toplamı başarı notu olarak kabul edilir. Başarı notu en az 60 puan olmalıdır. Diğer Fakülte veya Yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesine sahip olanların ise lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) aldığı notun % 60’ı başarı notu olarak belirlenir. Başarı notu en az 60 puan olmalıdır. Değerlendirilen sonuçlar en geç üç gün içinde Enstitü Müdürlüğünde ilan edilir. Kontenjanlar, en başarılı öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.

Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakültelerinin, o yılın fakülte birincileri, ikincileri ve üçüncüleri LES sayısal puanından en az 45 puan almaları şartıyla istekleri halinde ilan edilen uygun anabilim dallarında doktora eğitimi yapmak üzere kabul edilirler. Bir anabilim dalına birden fazla dereceye girmiş öğrenci başvuruda bulunmuş ise bu adaylardan LES sayısal puanının % 60 ile mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamı en yüksek olan öğrenci programa kabul edilir. O anabilim dalına başvuruda bulunmuş diğer dereceye girmiş öğrenciler ise normal adaylara uygulanan şartlara tabiidirler.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Adaylar, başvurdukları programlara yerleştirilebilmeleri için "İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına" tabi tutulurlar. Enstitü Yönetim Kurulu İngilizce Yeterlik Sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere, üç kişilik bir sınav jürisi oluşturur.

İngilizce Yeterlik Sınavında yüz üzerinden 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve başvuruda bulunduğu doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Değerlendirme sonuçları en geç üç gün içinde Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olanlar ile yeterlik sınavına katılmayanlar İngilizce hazırlık sınıfında öğretime tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfında öğrenim görerek yıl sonu yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, sınavı takip eden eğitim-öğretim yılı başında kabul edilmiş oldukları doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Başarısız olan öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfına devam şartı aranmaksızın bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak sınavlarda da başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir.

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavı (ÜDS)’ndan en az 60 veya TOEFL’den en az yeni (173), eski (500), ya da IELTS’ den her bölümden en az 6.0, KPDS ’den en az 60 puan almış öğrenciler ile Enstitümüz İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı olmuş ve yüksek lisans programını tamamlamış olanlardan son üç yıla ait başarı belgesi olanlar, yabancı dilden muaf sayılırlar. Ayrıca diğer üniversitelerden son üç yıla ait İngilizce Yeterlik Belgesi bulunanlardan Enstitü Yönetim Kurulunca denkliği kabul edilenler İngilizce Yeterlik Sınavından muaf tutulabilirler.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — Enstitü Yönetim Kurulu her öğrenciye ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir tez danışmanı tayin eder. Danışman o anabilim dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçentler arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Doktora öğrencilerinin yeterlik sınavına girebilmeleri için kredili derslerinin tamamını başarmalarının yanı sıra Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 50 veya uluslararası nitelikteki TOEFL’den en az yeni (173), eski (500), ya da IELTS’ den her bölümden en az 6.0 puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversiteler Arası Kurul tarafından belirlenir.

Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik Sınavına girmek zorundadır. Beşinci yarıyılın sonuna kadar merkezi yabancı dil yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler doktora programlarına en çok bir takvim yılı ara vererek kendi imkanlarıyla yabancı dil bilgisi eksikliğini giderirler. Bu süre öğrenim süresine dahil edilmez. Bu süre sonunda da merkezi yabancı dil sınavlarından başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir doktora tez jürisi oluşturur. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.”

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden :

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/3/1997 tarihli ve 22927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin değişik 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve maddeye (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"a) Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puanına sahip olmaları gerekir. Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde hangi bilim/sanat dalında yüksek lisans yapmak istiyorsa Enstitü Müdürlüğü’ne başvurur. Aday öğrencilerin işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Üniversitemizin fakültelerinin ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksek- okullarının bölüm esasına göre mezun verenlerinin o yılda mezun olan bölüm birincileri ile tek bölümlü fakülte ve yüksekokullarının birinci, ikinci ve üçüncüleri istekleri halinde mezun oldukları bölümde (Enstitü Anabilim Dalında) yüksek lisans öğrenimine kabul edilirler. Bir anabilim dalının isteği dışında o anabilim dalına dereceye girmiş birden fazla öğrenci kaydolamaz. Bölüm birincilerinin tesbitinde normal ve ikinci öğretim bir bölüm olarak kabul edilir. Bölüm birincileri de LES’le getirilen şartlara tabidir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, LES puanının % 60’ı, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 40’ı alınarak toplanır. Bu toplam 50’den aşağı olamaz. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek alınacak adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

b) Doktora Programlarına Kabul Koşulları

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık, Fen ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Fen kesimi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puanına sahip olmaları gerekir. Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde hangi bilim dalında doktora yapmak istiyorsa Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Aday öğrencilerin işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların, LES puanının % 60’ı ile lisans ve yüksek lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 40’nın toplamı 60’dan az olamaz. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek alınacak adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programından Mezun Olanların Doktora Programlarına Kabulüne İlişkin Esaslar :

Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlaması ve başvuru şartlarını yerine getirmesi halinde, doktora programlarına başvurabilirler.

c) Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Koşulları

Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puanına sahip olmaları gerekir. Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde hangi bilim dalında doktora yapmak istiyorsa Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Aday öğrencilerin işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların, LES puanının % 60’ı ile lisans ve yüksek lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 40’nın toplamı 60’dan az olamaz. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek alınacak adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.”

“h) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Tezsiz Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (LES) girmeleri gerekir. Adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde hangi bilim/sanat dalında tezsiz yüksek lisans yapmak istiyorsa Enstitü Müdürlüğü’ne başvurur. Aday öğrencilerin işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde LES puanının % 60’ı, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 40’ının toplamı alınır. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek alınacak adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

ı) Tezli Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların ulusal nitelikteki KPDS, ÜDS’den 60 almaları halinde yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavını başarmış sayılırlar. Uluslararası nitelikteki TOEFL, IELTS, Cambridge Proficiency gibi sınavları başardıklarını gösteren belgeler, yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı yerine sayılabilir. Yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı yerine sayılabilecek sınavlar ve bunlarla ilgili düzeyler Enstitü Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavından 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan alanlar kaydoldukları programda derslere başlarlar. Başarısız olanlar Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenime tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfında öğrenim görerek, yıl sonu yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler kabul edilmiş oldukları programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Başarısız öğrencilere Hazırlık sınıfı Yönergesi hükümleri uygulanır.

Bilim Alanı Yabancı Dil Olan Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarının Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı:

Bilim alanı yabancı dil olan yüksek lisans adayları, yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına kendi dillerinden girerler. Bilim alanı yabancı dil olan doktora adayları yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına, Yükseköğretim Kurulu’nca geçerliliği kabul edilmiş bir başka yabancı dilden girerler.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

"d) Derslerini tamamlayan yüksek lisans öğrencilerine tez hazırlama aşamasında haftalık 2 ders saati olmak üzere, en fazla iki yarıyıl, çalışma konusu ile ilgili, tez yöneticisi tarafından özel kapsamlı ders açılırsa, öğrenci bu dersi almak zorundadır.

e) Derslerini tamamlayan doktora öğrencilerine tez hazırlama aşamasında haftalık 3 ders saati olmak üzere, en fazla dört yarıyıl, çalışma konusu ile ilgili, tez yöneticisi tarafından özel kapsamlı ders açılırsa, öğrenci bu dersi almak zorundadır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"d) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan veya uluslararası nitelikteki TOEFL’den yeni (173) eski (500), IELTS’den her bölümden en az 6.0 puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklularda, ana dili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için Rusça yabancı dil olarak kabul edilir.

Merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları Üniversitemiz dil merkezince açılacak yabancı dil hazırlık programına kaydolabilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan veya uluslararası nitelikteki TOEFL’den yeni (173) eski (500), IELTS’den her bölümden en az 6.0 puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklularda, ana dili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için Rusça yabancı dil olarak kabul edilir.

Merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan sanatta yeterlik adayları Üniversitemiz dil merkezince açılacak yabancı dil hazırlık programına kaydolabilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı