Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Mayıs 2001

PAZAR

Sayı : 24407

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒye, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2332 Konya Havaalanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine İlişkin Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme ile İlgili Bir Adet Karar (No : 2001/21)

 

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

— Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No : 639)

 

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Denetmen Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 290 Sayılı Kararı

 

Tebliğ

— 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No : 30)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

18 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-7968

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Mayıs 2001

39-06-84-2001-359

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 18 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7968 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2332

Konya Havaalanının daimi yolcu giriş-çıkış hava hudut kapısı olarak tespiti; İçişleri Bakanlığı’nın 9/4/2001 tarihli ve 083404 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Üyeliğine Seçme Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2001/21

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 159. ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın 5, 6 ve 7. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen 3 aday arasından, Yargıtay Üyesi Yücel TEZEL seçilmiştir.

 

18 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

K. Tarihi : 8/5/2001

K. No      : 639

1 — Yargıtay Tetkik Hâkimi Asuman CELKAN,

2 — Yargıtay Tetkik Hâkimi M. Emin SEÇKİN,

3 — Yargıtay Tetkik Hâkimi Aysel ÖZGÜR,

4 — Yargıtay Tetkik Hâkimi Aytaç MALKOÇ,

5 — Yargıtay Tetkik Hâkimi Murtaza DOLU,

6 — Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Nasuhi KURDOĞLU,

7 — Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ruhi US

8 — Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan ERBİL,

9 —Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali TURHAN,

10 — Ankara ACM Başkanı Şükrü TÜRKTEMEL,

11 —Tekirdağ ACM Başkanı Hamdi Yaver AKTAN,

12 —Ankara Ticaret Mah. Başkanı MehmetKILIÇ,

13 —Ankara Ticaret Mah. Başkanı KadirÖZBEK,

14 —İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Ufkay DEMİRCİ,

15 —Ankara Hâkimi Ahmet VELİOĞLU,

16 — Ankara Hâkimi Şerife ÖZTÜRK,

17 —Bursa Hâkimi M. Nuri ŞERBETÇİOĞLU,

18 —Ankara Hâkimi Mustafa KICALIOĞLU,

19 —Ankara Hâkimi Muammer AYDIN,

20 —Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Ahmet Tuncer SÖNMEZ,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 8/5/2001 gün ve 639 sayılı kararı ile Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

 

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1701

1 — Bursa İli Osmangazi İlçesi Merkez Bucağına bağlı Uluçam Köyü ile Orhaneli İlçesi Merkez Bucağına bağlı Göynükbelen Belediyesi arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

“Doğuda Karan Deresi ile Nilüfer Çayının kesiştiği noktadan başlayarak buradan, Tuzla Tepesine çekilen hat, buradan 969 rakımlı Sütali Tepesine çekilen hat, buradan Sığıreğreği Tepesine çekilen hat, buradan Tepesizçam Tepesine çekilen hat, buradan Pelitözü Tepesine çekilen hat, buradan Kayacıoğlu Tepesine çekilen hat, buradan Sarıalan Tepesine çekilen hat, buradan Kırıntı Mevkiinden gelen isimsiz derenin Akpınar Deresiyle birleştiği noktaya çekilen düz hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. TANTAN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1702

1 — Isparta İli Keçiborlu İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ardıçlı (Hamallar)Köyü ile Burdur İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı İlyas Köyü arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki il arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

“1031 rakımlı isimsiz tepenin güney-batısında bulunan isimsiz ve rakımsız tepeden, kuzey doğuda bulunan 1259 rakımlı isimsiz tepeye çekilen hattın Ardıçlı ile Saraycık Köylerini bağlayan köy yolunu Kömürcü alanı mevkiinde kesen (beton kazıkla sabitleştirilen) noktadan başlayarak, buradan 1026 rakımlı Ardıçlı Tepeye çekilen düz hat, buradan güney doğuda bulunan mahallen Küllü İn denilen rakımsız ve isimsiz tepeye çekilen hat, buradan güney doğuda bulunan Tatlıcak Kuyusundan Burdur Gölüne paralel olarak güney-batı istikametinde beşyüz metre gidilip, bulunacak noktaya beton kazık dikilerek, buraya çekilen hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. TANTAN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından :

 

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte geçen “ECU” ibareleri “EURO” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)’de 1904 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“* Zea indurata mısırı için istisna, 31/12/2002 tarihine kadar, sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTA ülkeleri, Slovenya, Bulgaristan ve Estonya ile ticarette uygulanacaktır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)’de 2207 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“* Bu kural sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTA ülkeleri, Slovenya, Bulgaristan ve Estonya ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için kural “Kullanılan girdilerin 2207 veya 2208 pozisyonunda sınıflandırılmadığı imalat” şeklinde uygulanacaktır.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)’de 7006 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Bu Yönetmelik kapsamında Litvanya Cumhuriyeti ile tercihli ticarette uygulanacak kural için bakınız Ek II-A”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)’de 9608 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“* Bu pozisyon kuralı sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTAülkeleri, Slovenya, Bulgaristan ve Estonya ile ticarette uygulanacaktır.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II-A)’nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK II-A

 

Litvanya Cumhuriyeti ile Ticarette

7006 Pozisyonunda İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi

İçin Menşeli Olmayan Girdilere

Uygulanması Gerekli İşçilik Veya İşlemler Listesi”

 

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK V)’in başlığında işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Bu Yönetmelik kapsamında Litvanya Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile tercihli ticarette, EK V-A uygulanır.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK V-A)’nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK V-A

AS Fasılları ve Pozisyonları düzeninde listelenmiş,

Madde 4 hükümlerinin uygulanmayacığı

Avrupa Topluluğu menşeli ürünler listesi

(Litvanya Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanacak liste)”

 

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, etkin hizmet temini için gerekli olan yüksek düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim geliştirmek, finansal olarak sağlam ve istikrarlı gemi acentelerinin çalışmasını teşvik etmek, yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve Deniz Ticaret Odalarında kaydı bulunan ve gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan,

a) Müsteşarlık; Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Gemi acentesi; Yaptıkları anlaşmalar ile, gemi sahibi, donatanı, kaptanı, işleteni ve gemi kiralayanı veya yükün sahibi adına yük toplayan ve gönderen, bilgi veren, bir geminin alım/satımı veya kira akdinin hazırlığını yürüten ve gerçekleştiren, sahasına giren tüm hizmetleri gören ve temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı haklarını koruyan ve bu kişiler ve kuruluşlar nezdindeki yükümlülüklerini yerine getiren ve kazanç amacıyla hareket eden ticari işletmeleri,

c) Acente anlaşmaları;

1) Tarifeli sefer yapılan hatlar için, gemi donatanı, işleticisi ve kiralayanı tarafından akdedilmiş sözleşmeleri,

2) Tarifesiz sefer yapan gemiler için, gemi donatanı, kaptanı, işleticisi ve kiralayanı tarafından yapılmış mukaveleleri, telex, fax, e-mail gibi iletişim araçları ile doğrudan verilmiş vekaletnameleri,

d) Koruyucu acentelik: Geminin kiralanması halinde, gemi sahibi veya işleticisinin kendi adına yapılacak hizmetler için görevlendirdiği acentenin yapacağı ek iş ve hizmetleri,

e) Tali acentelik: Gemi sahibi, kaptanı, taşıyanı veya kiralayanı tarafından geminin acentesi olarak tayin edilen merkez acentesi nam ve hesabına verilen acentelik hizmetlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Çalışma Esasları, Acente Yönetimi ve Nitelikleri

 

İzin

Madde 5 — Gemi acenteleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlık tarafından verilecek izin ile faaliyete başlar.

Yetki Belgesi

Madde 6 — Gemi acenteleri, Müsteşarlıkça verilecek "Gemi Acenteliği Yetki Belgesi" (EK-1) ile faaliyet gösterebilirler. Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Müsteşarlıkça hazırlanan "Başvuru Formu"nu (EK-2) doldurarak, firmalarının bu Yönetmelikteki şartları taşıdığını gösteren belgeleri forma eklemek suretiyle (EK-3) Müsteşarlığa başvururlar. Başvuruları Müsteşarlıkça uygun görülenlere yetki belgesi verilir.

Yetki Belgesi Alacaklarda Aranan Nitelikler

Madde 7 — Yetki Belgesi almak için;

a) Gerçek kişilerin:

1) T.C. vatandaşı olmaları,

2) 18 yaşını bitirmiş olmaları,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

b) Tüzel kişilerin:

1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirketlerden olması ve usulüne uygun kurulmuş bulunması,

2) Tüzel kişi kurucu ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, şirket müdürü ve müdür yardımcısının, bu maddenin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yazan cezalar ve suçlardan hükümlü olmaması,

gereklidir.

İşyerinin Nitelikleri

Madde 8 — Gemi acenteliği faaliyetlerinde bulunulabilecek nitelikte bir büronun olması ve büronun faaliyetlerini sürdürebileceği telefon, fax, telex, VHF gibi hizmete uygun haberleşme araçları ile donatılmış olması zorunludur.

Çalışma Esasları

Madde 9 — Acentelik anlaşmalarında, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 118 inci maddesi hükümlerine göre, tekel alanının yer ve bölge kapsamının kesin olarak belirlenmesi gereklidir. Bu tekel alanlarında; gemi sahibi, donatan veya işleten her bir gemisi için birden fazla acente tayin edemezler.

Yönetim

Madde 10 — Yönetim, anonim şirket yapısındaki deniz acentelerinde başkan dahil en az üç kişilik bir yönetim kurulundan, limited şirket yapısında veya gerçek kişi acentelerinde ise; bir sorumlu müdür ve bir müdür yardımcısından oluşur.

Sorumlu Müdür

Madde 11 — Sorumlu müdür olarak atanacakların;

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinde aranan şartları taşıması,

b) En az lise veya dengi okul düzeyinde bir okulu bitirmiş olması koşulu ile; denizcilikle ilgili bir kamu kuruluşunda veya bir acente yanında ve sorumluluk altında en az üç yıl, denizcilik eğitimi veren bir yüksekokuldan mezun olanların ise en az bir yıl süreyle çalışmış ve bu hizmetlerini belgelemiş olması,

zorunludur.

Şubeler

Madde 12 — Gemi acenteleri, sadece tali acentelik hizmetleri vermek üzere yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler açabilirler. Şube açacak gemi acenteleri, bu hususu Müsteşarlığa bildirmeye mecburdurlar. Şubeler, acentelere verilen yetki belgelerine yazılır.

Şubeler; levhalarında, antentli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler.

Sicil

Madde 13 — Müsteşarlıkça gemi acentelerinin ve şubelerinin düzenli olarak sicilleri tutulur. Sicil numarası yetki belgesinde gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Yasaklar ve Denetim

 

Sorumluluk

Madde 14 — Gemi acentelerinin sahipleri veya müdürleri, tüzel kişilerin yetkili yöneticileri; başvuru formunda ve yetki belgelerinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde Müsteşarlığa yazılı olarak bildirirler.

Gemi acenteleri; Uluslararası denizcilik kurallarına, kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun hizmet verilmesine, iş ahlakı ve mesleki dürüstlüğe uymak zorundadırlar.

Yasaklar

Madde 15 — a) Gemi acenteleri;

1) Yetki belgesi almadan veya belgedeki yazılı koşullara aykırı olarak acentelik yapamazlar.

2) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamazlar.

3) Faaliyetlerinde haksız rekabet yaratacak işlemlerde bulunamazlar.

4) Temsil ettikleri gemilere yönelik liman hizmeti veremezler ve bu hizmetleri veren kuruluşlarla ortaklık yapamazlar.

b) Liman işletmeciliği yapan kuruluşlar, kendi limanlarında acentelik hizmeti veremezler.

Denetim

Madde 16 — Müsteşarlık, yetkili kılacağı personeli vasıtasıyla, gemi acentelerini bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etmedikleri hususunda her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İptal ve Neticeleri

İptal

Madde 17 — a) Vergi, gümrük mevzuatı ve milli güvenliğe aykırı hareket eden acentelerin yetki belgeleri, ilgili İdareleri tarafından bildirildiği tarihten itibaren iptal edilir.

b) Yetki belgesi üzerinde tahrifat yaptığı, başvuru formu veya ekli belgelerden herhangi birinde yetki belgesi alabilecek şekilde yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği tesbit edilen acentelere Müsteşarlıkça ihtarda bulunulur ve başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin temsilcileri hakkında gerekli kanuni işlem yapılmasını teminen durum adli mercilere bildirilir. İhtarın gereklerini yedi gün içinde yerine getirmeyen acentelerin yetki belgeleri iptal edilir.

c) Gemi acentelerinden;

1) Yönetmelik hükümlerine uymadığı Müsteşarlıkça tesbit edilen ve bu husus ihtar edildikten sonraki otuz gün içinde gereğini yerine getirmeyenlerin,

2) Son bir yıl içinde üçten fazla ihtar alanların,

3) Kendi rızası ile faaliyetine son vereceğini Müsteşarlığa bildirenlerin,

gemi acentelerinin yetki belgesi iptal edilir.

İptalin Neticeleri

Madde 18 — Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerle belgesi iptal edilen acenteler ile, bu olaya neden olan yönetici ve diğer personele hiç bir şekilde yetki belgesi verilmez.

Yetki belgesi iptal edilen gemi acentelerinin sahibi/ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve sorumlu müdürleri başka bir işletme adı altında gemi acentesi veya şube açamazlar.

Yeniden Faaliyet

Madde 19 — Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı yetki belgesi iptal edilen acenteye, iki yıldan önce yeniden acentelik yapma izni verilmez.

Bu süre sonunda yeniden yetki belgesi almak isteyenlere, bu Yönetmelikte belirtilen ilk defa yetki belgesi alınması hükümleri aynen uygulanır.

Faaliyetten Men

Madde 20 — Yetki belgesiz gemi acentelerinin faaliyetleri, ilgili liman başkanlığının talebi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından derhal durdurulur ve haklarında gerekli kanuni işlem yapılmasını teminen durum adli mercilere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Kullanılması

Teminat

Madde 21 — Gemi acenteleri ve şubeleri, vereceği hizmetler ve tüm acentelik işlemlerinden, sosyal güvenlik ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmaksızın, bir kuruluş ve şube açılışı teminatı verirler. Bu teminat, Müsteşarlık adına kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak verilir.

Teminatın Miktarı

Madde 22 — Teminat miktarı 25.000.000. (yirmibeşmilyar.) TL’dır. Her bir şube için bu miktarın yüzde ellisi (%50) ilave teminat olarak alınır.

Teminat miktarı, Müsteşarlıkça her yıl yeniden tespit edilir. Her yıl belirlenecek teminat miktarı, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tesbit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Müsteşarlıkça belirlenen oranda arttırılarak tesbit edilir ve sirküler halinde yayımlanır.

Teminatın Kullanılması

Madde 23 — Acentenin gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslara olan ve teminat kapsamındaki borçlarını, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur prim borçları ile vergi borcunu ödememesi durumunda, alacaklının mahkeme ilamı, kesinleşmiş icra takibi veya ilam hükmündeki belgelere Müsteşarlığa başvurması halinde; Müsteşarlık, borçlu acenteye borcunu ödemesi için tebligatta bulunur. Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, acente tarafından borç ödenmek zorundadır. Acente bu sürede borcunu ödemediği takdirde, Müsteşarlık emrinde bulunan teminattan borcu öder ve durumu derhal ilgili acenteye bildirir. Amme alacakları ile ilgili hükümler saklıdır.

Her ne suretle olursa olsun teminat miktarı eksilen gemi acenteleri eksilen miktarı otuz gün içinde tamamlarlar.

Yetki Belgesinin İptalinde Teminat

Madde 24 — a) Yetki belgesinin bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hariç diğer bentlerinde belirtilen sebeplerden iptal edilmesi halinde kuruluş teminatı, gemi acentelerinin verdikleri hizmetler ve acentelik işlemlerinden doğan yükümlülüklerinin karşılanabilmesi amacıyla bir yıl süreyle alıkonulur. Ancak, acentenin işlemlerinden dolayı bir yükümlülüğünün bulunmadığı tespit edilirse, bu süre beklenmeksizin teminat iade edilir.

b) Kendi rızası ile faaliyetini sona erdirmek isteyen gemi acentesinin işlemlerinden dolayı bir yükümlülüğünün bulunmadığı tespit edilirse, kuruluş teminatı yetki belgesinin iptali kararıyla birlikte iade edilir.

c) Her iki halde de söz konusu teminatların iade edilebilmesi için, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur prim borçları ile vergi ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

İlgili Hükümler

Madde 25 — Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Faaliyette olan gemi acenteleri, bir yıl içinde, izne gerek olmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi almak zorundadırlar.

b) Bir gemi acentesinde sorumlu müdür olarak görev yapanların hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-3       

 

BAŞVURANLARDAN BAŞVURU FORMU EKİNDE

İSTENEN BELGE VE BİLGİLER

 

1) Firmanın kuruluşunun yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi.

2) Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan gerçek kişi veya tüzel kişi yöneticilerinin nüfus kağıdı örnekleri. (Noter onaylı)

3) Gerçek kişi, tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin imza sirküleri.

4) Gerçek kişi, tüzel kişi kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin Cumhuriyet Savcılığından alacakları iyi hal belgeleri.

5) Yetki Belgesi süresince gemi acenteliği yapmasına elverişli bir büronun; araç, gereç haberleşme araçlarının noter kanalıyla taahhüt edildiğini gösterir belge.

6) Acentede görevli memurların kimlik ve ikametgah bilgileri. (Değiştiğinde yeniden bildirilir)

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme

Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 12/2/2000 tarihli ve 23962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki, "Görevde Yükselme Sınavı" ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Sözlü Sınav" ve "Uygulamalı Sınav" ibareleri açıklamaları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

"Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yönetim Grubu;

1) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı,

2) Araştırma Enstitüsü Müdürü, Makine İkmal Müdürü, Proje Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Makine İkmal Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,

3) Şef, Ayniyat Saymanı."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Görevde yükselme sınavına girecek olan memurlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitim programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim süresi, bitirme belgesi ve eğitimle ilgili diğer şartlar sınavın açılması ile ilgili Olurla belirlenir. Bu eğitimler atanılacak görevin niteliğine göre en az 75 saattir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme sınavında başarı gösterememe

Madde 15 — Üst üste iki görevde yükselme sınavında başarısız olanlar, aynı görev için açılan görevde yükselme eğitim ve sınavına 2 yıl süreyle katılamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak görevde yükselme sınavına tabi tutulurlar.

Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve fazla puan alanlar başarılı sayılırlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınava herhangi bir nedenle girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir."

MADDE 10 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile 26 ncı maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/10/1993 tarihli ve 21715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (a ) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak eleme sınavında başarılı olmak ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) kılavuzunda ve/veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce belirtilen şartları taşımak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak ve sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınava girmek isteyenler; "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı Sınav Sonuç Belgesi", iki adet fotoğraf, yüksek öğrenim kurumu diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Kurula müracaat ederler. Aday formu Kurul tarafından hazırlanır."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve

Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin

Eleme Sınavı Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Denetmen Yardımcılıklarına

Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığı

Uzman Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü ile Denetmen Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları için yapılacak eleme sınavının usul ve esasları 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe tabi bulunduğundan, 1/3/1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği", 23/12/1995 tarihli ve 22502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Denetmen Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği", 25/9/1995 tarihli ve 22415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli

Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

b) AAF : Afyon Alkaloidleri Fabrikasını,

c) Genel Müdür : TMO Genel Müdürünü,

d) Merkez : TMO Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

e) Taşra : TMO Genel Müdürlüğü, bölge ve bağlı iş yerleri ile işletme müdürlüklerini,

f) Hizmet Grupları : Benzer kadro ve pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,

g) Hizmet Süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

h) Kadro veya Pozisyon Unvanı : Personelin TMO’daki kadro veya pozisyon unvanını,

ı) Görevde Yükselme : Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

i) Üst Görev : Bu Yönetmelikte belirtilen hiyerarşi çerçevesinde, daha üst görevleri,

j) Alt Görev : Bu Yönetmelikte belirtilen hiyerarşi çerçevesinde, daha alt görevleri,

k) Benzer Görev : Bu Yönetmelikte belirtilen hiyerarşi çerçevesinde, aynı düzeydeki (iş ve hizmet yönünden birbirine yakın) görevleri,

l) Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

m) Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için TMO tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

n) İlgili Birim : TMO Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

 

Hizmet Grupları

Madde 5 — TMO Genel Müdürlüğü personelinin kadro veya pozisyon unvanları aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır.

A) Yönetim hizmetleri grubu

(1) Savunma Sekreteri, Daire Başkanı

(2) Bölge Müdürü

(3) Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü / İşletme Müdür Yardımcısı (AAF)

(4) Şube Müdürü (Merkez ve Taşra)

(5) Müdür Yardımcısı (Merkez-İşletme-Taşra Şube)

(6) Şef

(7) Ajans Amiri

B) Denetim hizmetleri grubu

(1) Teftiş Kurulu Başkanı

(2) Başmüfettiş

(3) Müfettiş

(4) Müfettiş Yardımcısı

(5) Kontrolör

C) Danışma hizmetleri grubu

(1) I. Hukuk Müşaviri

(2) Hukuk Müşaviri

(3) Müşavir, Başuzman

(4) Avukat

(5) Uzman

(6) Uzman Yardımcısı

D) Teknik hizmetler grubu

(1) Mühendis

(2) Mimar

(3) Kimyager

(4) Eksper

(5) Tekniker

(6) Teknisyen

(7) Teknik Ressam, Laborant

(8) Grafiker

(9) Teknisyen Yardımcısı

E) Sağlık hizmetleri grubu

(1) Tabip

(2) Diş Tabibi

(3) Eczacı

(4) Fizyoterapist

(5) Diş Teknisyeni

(6) Sağlık Memuru

(7) Masör

F) Bilgi işlem hizmetleri grubu

(1) Çözümleyici

(2) Sistem Programcısı

(3) Programcı

(4) Programcı Yardımcısı

(5) Bilgisayar İşletmeni

G) Güvenlik hizmetleri grubu

(1) Koruma ve Güvenlik Amiri

(2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı

(3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, İtfaiye Şefi

(4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(5) İtfaiyeci, Bekçi

H) Diğer hizmetler grubu

(1) Mütercim

(2) Muhasebeci

(3) Öğretmen

(4) Veznedar

(5) Sekreter

(6) Puantör, Memur (Ambar, Satınalma, Reyon ve benzeri)

(7) Şoför

(8) Tartı Memuru

(9) Aşçı, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci, Bahçıvan, Çocuk Bakıcısı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Tabi Olmadan Görevde Yükselme Suretiyle

Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler

 

Sınavsız Atama

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinde yer alan yönetim hizmetleri grubunun (1),(2),(3) numaralı alt bentleri ile (C) danışma hizmetleri grubunun (1),(2),(3) numaralı alt bentlerinde yer alan kadro unvanlarına sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadro unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak nitelikler aşağıda gösterilmiştir.

A) Savunma Sekreteri kadrosuna atanabilmek için ;

108 sayılı Savunma Sekreterliğinin Kurulmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

B) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) Atanacağı birimin görev konusuna uygun olarak, fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(3) Birim görevlerini yürütecek düzeyde yöneticilik bilgi ve becerisine sahip olmak,

(4) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendi ve daha sonra gelen bentlerine göre ceza almamış olmak,

(6) Tercihan Şube Müdürü kadrosunda çalışmış olmak,

C) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

(3) Tercihan TMO’da Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışmış olmak,

(4) Birim görevlerini yürütecek düzeyde yöneticilik bilgi ve becerisine sahip olmak,

(5) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendi ve daha sonra gelen bentlerine göre ceza almamış olmak,

D) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) Avukatlık ruhsatı sahibi olmak,

(3) TMO’da Avukat pozisyonunda en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(4) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

E) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(3) Birim görevlerini yürütecek düzeyde yöneticilik bilgi ve becerisine sahip olmak,

(4) Tercihan Bölge Müdürü kadrosu için Bölge Müdür Yardımcılığı kadrosunda, Bölge Müdür Yardımcılığı kadrosu için ise Şube Müdürlüğü kadrosunda çalışmış olmak,

(5) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

F) İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(3) Birim görevlerini yürütecek düzeyde yöneticilik bilgi ve becerisine sahip olmak,

(4) İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrosu için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele dahil kadro unvanlarında çalışmış olmak,

(5) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

G) Müşavir ve Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak,

(3) I sayılı cetvel harici yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte Şube Müdürü olabilmek için gereken eğitim ve sınav koşullarına tabi olmak,

gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Esasları

 

Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler

Madde 7 — Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranacak nitelikler, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Bu kadro veya pozisyona atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır.

A) Şube Müdürü olarak atanabilmek için;

(1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan niteliklere sahip olmak,

(2) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(3) TMO’da en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

(4) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

B) Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için;

(1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) 3 yılı TMO’da geçmek üzere en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

C) Şef olarak atanabilmek için;

(1) 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) 3 yılı TMO’da geçmek üzere en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

D) Ajans Amiri olarak atanabilmek için;

(1) 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) 5 yılı TMO’da geçmek üzere en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

E) Kontrolör olarak atanabilmek için;

(1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) 5 yılı TMO’da geçmek üzere en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

F) Uzman olarak atanabilmek için;

(1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) Uzman Yardımcılığı kadrosunda 3 yıl olmak üzere TMO’ da 5 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

G) Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için;

(1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

H) Eksper olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

I) Tekniker olarak atanabilmek için;

(1) En az 2 yıllık mesleki ve teknik eğitim yapan bir yüksekokul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

İ) Teknisyen olarak atanabilmek için;

(1) En az Endüstri Meslek Lisesi veya dengi bir teknik okuldan mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

J) Laborant olarak atanabilmek için;

(1) En az ilgili meslek lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

K) Sağlık Memuru olarak atanabilmek için;

(1) Hemşirelik Yüksek Okulu veya Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

L) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

(1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak, tercihan Sistem Programcısı olarak çalışmış olmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

M) Sistem Programcısı olarak atanabilmek için;

(1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak, tercihen Programcı olarak çalışmış olmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

N) Programcı olarak atanabilmek için;

(1) 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak, tercihan Programcı Yardımcısı olarak çalışmış olmak

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

O) Programcı Yardımcısı olarak atanabilmek için;

(1) 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak, tercihen Bilgisayar İşletmeni olarak çalışmış olmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

Ö) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, tercihen bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

P) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

(1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

(2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak geçmek üzere TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

R) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak geçmek üzere TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

S) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak geçmek üzere TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

Ş) İtfaiye Şefi olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

T) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

U) Veznedar olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

Ü) Sekreter olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul, tercihan ilgili bölüm mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

V) Puantör, Memur (Ambar, Satın alma, Reyon Memuru ve benzeri) olarak atanabilmek için;

(1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

Y) Şoför olarak atanabilmek için;

(1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

(2) Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak,

(3) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(4) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

Z) Tartı Memuru olarak atanabilmek için;

(1) İlköğretim okulu mezunu olmak,

(2) TMO’da en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

(3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,

gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

 

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 8 — Dördüncü bölümde belirtilen niteliklere sahip olanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanmak için, öncelikle atanmak istedikleri kadro veya pozisyona yönelik eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Bu eğitimler, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenir. Başka kurumlarda veya başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları, TMO tarafından kabul edilmesi şartı ile geçerlidir.

Görevde yükselme eğitim programları TMO tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından da müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Duyurma

Madde 9 — Görevde yükselme eğitimine başvuru şartları, münhal kadro veya pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi birimde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler, yapılacak eğitimin tarihi, yeri, son başvuru tarihi ilan yada uygun yollarla duyurulur.

Başvuru ve Başvuruların İncelenmesi

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, başkanlıkları, bölge ve işletme müdürlükleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvurular en fazla iki üst görev için yapılabilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları anılan başkanlıkça incelenir. Uygun görülen adaylara görevde yükselme eğitimine alınacaklarına dair bilgi verilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro veya pozisyon sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro veya pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde personel, tahsil, hizmet içi eğitim, görev, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutulur. Boş kadro veya pozisyonun bulunduğu birimde çalışanlara öncelik verilebilir. Başvuru sayısının boş kadro veya pozisyon sayısından az olması halinde, TMO’da en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi programları; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, ilgili daire başkanlıkları ile iş birliği yapılarak, uygulanacak eğitimin konusu, süresi ve benzeri unsurlar dikkate alınarak hazırlanır.

Bir kadro veya pozisyon unvanı için görevde yükselme eğitim programına katılacakların sayısı az ise gruplar eğitim programına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

(1) Genel esaslar,

(2) Temel hak ve ödevler,

(3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla İlişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Düzenlenecek eğitim programlarında, (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

 

Sınav Şartı

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmek için, TMO tarafından uygun görülen tarihte görevde yükselme sınavına katılarak, 100 üzerinden 70 puan almak zorundadırlar.

Sınav Şekli

Madde 15 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınav Kurulu

Madde 16 — Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

Sınav Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir kişinin başkanlığında personel birimi temsilcisi ile yine Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim durumları ve taşıdıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulunun sekreterya görevi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 17 — Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yapılan eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak yada hazırlatmak,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

c) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek,

d) Gerekli tutanakları tanzim ve imza etmek.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 18 — Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Sınav sonucuna itirazlar, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sınav Kuruluna yazılı olarak yapılır.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 20 — Sınavla ilgili belgeler, bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Atama

Madde 21 — Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde sırası ile görev, hizmet süresi, hizmet içi eğitimi, sicil notu ve disiplin durumu, yabancı dil gibi kriterler dikkate alınarak atama yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Benzer Göreve Atama

Madde 22 — Aynı veya farklı hizmet grupları içindeki benzer görevlere atamalar, atanılacak kadro veya pozisyonun niteliklerinin taşınması kaydıyla sınava tabi değildir.

Bu görevler :

a) Uzman-Şef,

b) Şef-Ajans Amiri,

c) Ajans Amiri-Mühendis(Ziraat)-Eksper (Ziraat Mühendisi),

d) Muhasebeci-Eksper,

e) Eksper-Laborant-Teknisyen-Teknik Ressam,

f) Koruma ve Güvenlik Amiri Yardımcısı-Koruma ve Güvenlik Grup Şefi-İtfaiye Şefi,

g) Memur-Puantör-Ambar Memuru-Satın alma Memuru-Tartı Memuru-Santral Memuru-Sekreter-Veznedar-Grafiker,

h) Teknisyen Yardımcısı-İtfaiyeci-Masör-Aşçı-Garson-Dağıtıcı-Kaloriferci-Bekçi-Hizmetli-Bahçıvan-Çocuk Bakıcısı ve benzeri görevlerdir.

Öğrenim Değişikliğinde Atama

Madde 23 — TMO’da çalışmakta iken öğrenim değişikliği nedeniyle Tabip, Diş Tabibi, Mühendis, Mimar, Avukat, Eczacı, Kimyager, Fizyoterapist, Öğretmen ve benzeri unvanları kazanan personel;

a) TMO’da en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

b) Son yılı olumlu olmak üzere üç yıllık sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak kaydı ile kadro veya pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre görevde yükselme eğitimine tabi tutularak, sınavda başarılı olmaları halinde bu kadro veya pozisyonlara atanabilirler.

I Sayılı Cetvelden II Sayılı Cetvele geçiş

Madde 24 — I sayılı cetvelde çalışan personel, istekleri halinde II sayılı cetvelde yer alan unvanlara atanabilirler.

Denetim Elemanları ile İlgili Hükümler

Madde 25 — Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için, 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 9/9/1997 tarihli ve 23105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kazanılmış Hakların Saklılığı

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 7 nci maddede sayılan görevlere atananların kazanılmış hakları saklıdır. Ayrıca daha önce çalışılmış bulunulan kadro ve pozisyonlara tekrar atamalarda sınavsız atama yapılabilir.

Özürlülerin Sınavı

Madde 27 — Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler TMO tarafından alınır.

Özelleştirilen Kurumlardan Atama

Madde 28 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 29 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Genel Yönetmelik kapsamında bulunup da bu Yönetmelikte belirtilmeyen unvanlara yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavında başarılı olmakla mümkündür.

Geçici Madde 1 — 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi hükümlerine göre bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde TMO’da görevde bulunanlardan 7 nci maddede öngörülen öğrenim düzeylerine göre bir alt öğrenime sahip olanlar da bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle diğer niteliklerin bulunması koşulu ile belirtilen kadro veya pozisyonlara başvuruda bulunabilirler.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulu Kararı

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulu Kararı

 

Karar No : 290                                                                      Karar Tarihi : 8/5/2001

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; Kurulumuzun 17/4/2001 tarih ve 230 sayılı Kararı ile Sümerbank A.Ş. bünyesinde tüm aktif ve pasifiyle devren birleştirilmesine karar verilen Ulusal Bank T.A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine istinaden kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

 

                (İmza)                                                                       (İmza)

     R. Engin AKÇAKOCA                                           Biltekin ÖZDEMİR

              Başkan                                                                    İkinci Başkan

 

            (İmza)                                                                              (İmza)

Prof. Dr. Kemal ÇEVİK                                    Prof. Dr. Bilge HACIHASANOĞLU

             Üye                                                                                  Üye

 

            (İmza)                                                                             (İmza)                                                           (İmza)

Servet TAŞDELEN                                                           Ural ŞEKERCİ                                            Halil YETGİN

             Üye                                                                                 Üye                                                               Üye

Sayfa Başı


Tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

 

12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak

Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(Sıra No : 30)

 

Madde 1 — 26/8/1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6 sıra no.lu 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin destekleme primi talepleri, bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı