T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Mart 2001

CUMARTESİ

 Sayı : 24338

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun
4631  Hayvan Islahı Kanunu
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Yönetmelik
—  Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci  Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğ
— Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2001/14-15)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

 

 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

 

          Celal Bayar Üniversitesinden :

Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

                MADDE 1 — 9/5/1997 tarihli ve 22984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

             Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.”

             Yürürlük

             MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

 

Sayfa Başı