T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

    10 Ekim  2000     SALI

Sayı : 24196

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2000/1260 Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar
2000/1310 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
Atama Kararları
2000/1257 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Boşalan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adı Geçen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Adem ŞAHİN’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) İşletme Yönetmeliği
— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 
Tebliğler
— 87/13 Sıra No’lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/8)
— Ege Halı İhracatçıları Birliğininin Kapatılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat :2000/16)
— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon : 2000/8)
— Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No : 2)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

     Karar Sayısı : 2000/1260
Ekli “Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 20/7/2000 tarihli ve 021919 sayılı yazısı üzerine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

    Karar Sayısı : 2000/1310
    6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın 4/10/2000 tarihli ve 21350 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 99 ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

4/10/2000 Tarihli ve 2000/1310 Sayılı
 
Kararnamenin Eki
 
KARAR

Madde 1 — 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

KURUMLAR İTİBARIYLA ÇALIŞMA

SAATLERİNE İLİŞKİN LİSTE

 
NOT : Bu listede yazılı Bakanlık ve kuruluşların merkezdeki bağlı/ilgili kuruluşları da ilgili kurumun çalışma saatlerine tabidirler.

 —— • ——

Atama Kararları

Karar Sayısı : 2000/1257

Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu’nda boşalan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilciliğinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, adı geçen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Adem Şahin’in görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanun’un değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/869

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı APK Uzmanı Osman TERZİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

6 Ekim 2000

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

 —— • ——

Yönetmelikler

 

Maliye Bakanlığından :

 

 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Dinlenme ve Bakımevleri

(Huzurevleri)

İşletme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler, İşletme Esasları

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sandıkça tesis edilen Dinlenme ve Bakımevlerinin kuruluşunu, işletme esaslarını, görevli personelin hak, görev ve yükümlülüklerini, Dinlenme ve Bakımevlerine kabul ve ayrılış koşullarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sandıkça işletilen ya da işlettirilecek Dinlenme ve Bakımevlerinden faydalanacak kimseler ile görevli personeli ve bu tesisi işletenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 45 inci maddesi ile 5/4/1987 tarihli ve 19422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Sandık : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürünü,

c) Görevli Birim : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlük Merkez Teşkilatındaki Dinlenme ve Bakımevlerinin bağlı olduğu birimi,

d) Müdür : Dinlenme ve Bakımevi Müdürü (Huzurevi Müdürü)’nü,

e) Sosyal Servis Sorumlusu : Dinlenme ve Bakımevlerindeki ana hizmet ünitelerinin işleyiş, sevk ve idaresinden sorumlu sosyal çalışmacı ya da psikoloğu,

f) Ünite Sorumlusu : Dinlenme ve Bakımevlerindeki bir ünitenin işleyiş, sevk ve idaresinden sorumlu sosyal çalışmacı ya da psikoloğu,

g) Sakin : Dinlenme ve Bakımevinde kalan kişileri,

h) Dinç Yaşlı : Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız sürdürebilen sakini,

ı) Dinlenme ve Bakımevi (Huzurevi) : Sandıkça tesis edilen ve sakinlerin bakılıp korunmalarını ve her türlü gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlayan sosyal hizmet birimlerini,

i) Özel Bakım : Sürekli ya da geçici bakım gerektiren bir hastalığa yakalanan veya sakat kalanların tedavi bakım ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirildiği üniteleri,

j) Konut : Sakinlere tahsis edilmiş odayı,

k) Bakım Ücreti : Barınma, yeme, içme gibi giderler için sakinlerden alınan aylık ücreti,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — Sakinlerin, çağdaş hizmet anlayışı ile yaşamlarını huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmeleri ve bakımlarını gerçekleştirmek amacıyla,

a) Sakinlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerini belirlemek, korumak ve karşılamak,

b) Sakinlerin ilgilenecekleri çalışma alanlarını araştırarak bulmak ve bunlara en uygun ortamı sağlamak ve onları kendi kapasiteleri oranında üretici duruma getirmek,

c) Sakinlerin boş zamanlarını değerlendirmek, yaşamlarını kendileri için yararlı ve doyurucu bir biçimde sürdürebilmeleri amacıyla gerekli olanakları hazırlamak, yönetime katılmalarını sağlamak ve bu suretle de yaşama arzusu yaratmak,

Verilecek hizmette esas alınacak temel ilkelerdir.

İşletme Esasları

Madde 6 — Sandık, Dinlenme ve Bakımevlerinin işletilmesini doğrudan kendi personeli eliyle yürütebileceği gibi kontrol ve yönetim esaslarını bu Yönetmelik hükümlerini de ihtiva edecek işletim sözleşmeleriyle belirlemek suretiyle özel gerçek ve tüzel kişilere işlettirebilir.

Özel gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla işlettirilecek Dinlenme ve Bakımevlerinin işletme esasları, teşkilat yapısı, çalışacak personelin sayısı ve pozisyonları ile sakinlerden alınacak ücret, tesise kabul ve çıkarılma şartları taraflar arasında imzalanacak işletim sözleşmelerinde düzenlenir.

Dinlenme ve Bakımevlerinin bünyesinde bulunan Devamlı Bakım Üniteleri, gerektiğinde Gereontolojinin medikal bölümü gibi düşünülerek, bu konuda uzman kuruluşlara da işlettirilebilir.

 

İKİNCİ KISIM

Kabul, Konut Tahsisi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dinlenme ve Bakımevine Kabul Koşulları ve İstenecek Belgeler

 

Dinlenme ve Bakımevine Kabul Koşulları

Madde 7 — Dinlenme ve Bakımevlerine Sandıktan emekli, malûl, dul ve yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık almakta olan kişiler arasından, Dinç Yaşlı Bakımı bölümüne kabul edileceklerde aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

a) 60 yaşını doldurmuş bulunmak,

b) Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilecek durumda olmak,

c) Ruh sağlığı kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek düzeyde yerinde olmak,

d) Bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,

e) Sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmamak,

f) Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmamak,

g) Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak.

Bünyesinde devamlı bakım ünitesi bulunan Dinlenme ve Bakımevlerinin bu bölümlerine yaşlı kabulünde, bu maddenin (b) ve (e) bentlerinde yer alan koşullar aranmaz.

Dinlenme ve Bakımevlerine Sandıktan emekli, malûl, dul ve yetim aylığı ve vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için yeterli kapasitede konut bulundurulduktan sonra, kalan konutlar kabul koşullarını taşıyan üçüncü şahıslara da tahsis edilebilir.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen şartları taşıyanların Dinlenme ve Bakımevlerinde eşleriyle birlikte kalmak üzere müracaat etmeleri durumunda eşlerin de kabul şartlarını taşımaları ve eşlerden birinin Sandıktan emekli veya malûllük aylığı alması, aylığının da bakım ücretini karşılayacak miktarda olması gerekmektedir.

Aylığı, bakım ücretini karşılayamayacak durumda olanlar ile üçüncü şahıslar için yakınlarından veya Sandıkça kabul edilecek kişilerden alınacak yüklenme senedi veya gayrimenkul teminatı karşılığında kabul işlemi yapılır.

Dinlenme ve Bakımevine Başvuranlardan İstenecek Belgeler

Madde 8 — Dinlenme ve Bakımevine başvuranlardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bilgi Formu,

b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

c) 3 adet vesikalık fotoğraf,

d) Sağlık Kurulu Raporu,

e) Adli Sicil Belgesi.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konut Tahsisi

 

Konut Tahsisi

Madde 9 — Dinlenme ve Bakımevlerinden yararlanacaklardan emekli, malûl, dul, yetim ve vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için konut tahsis oranları; tesisin toplam yatak sayısı ve talep durumu dikkate alınarak Sandıkça belirlenir.

Yaşlı hizmeti suit, tek ve çift kişilik konutlarda verilir. Kapasite uygun olduğu takdirde; ikinci yatak için % 50 ilave fark ödemeyi kabul ve taahhüt etmeleri durumunda sakinler iki kişilik odalarda tek kalabilirler. Bu durumda belirlenecek bakım ücreti o işletmedeki en düşük tek kişilik oda ücretinden az olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kuruluş

 

Kuruluş

Madde 10 — Dinlenme ve Bakımevlerinde aşağıda belirtilen kurullar, komisyonlar, servisler ve yönetim hizmeti kademeleri bulunur.

a) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu,

b) Disiplin Kurulu,

c) Ön Kabul Komisyonu,

d) Kabul Komisyonu,

e) Satınalma, Muayene Tesellüm Komisyonları,

f) Yönetim Hizmetleri.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurullar ve Komisyonlar

 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu

Madde 11 — Dinlenme ve Bakımevinin işletilmesi ve hizmet politikasına katılım sağlamak amacıyla oluşturulacak Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; sosyal servisten sorumlu Müdür Yardımcısının başkanlığında sosyal servis sorumlusu, yiyecek hizmetleri servisi sorumlusu, sağlık hizmetleri servisi sorumlusu ve bir hemşire ile seçimle gelen 3 emekli, 1 dul ve 1 de diğer sakinlerden olmak üzere 5 sakin temsilcisinden oluşur.

Sakin temsilcileri her yılın başında sakinler arasından seçimle belirlenir. Seçilenlerden en fazla oy alanlar asil, onlardan az oy alan 5 sakin yedek üye olur.

Kurul, normal olarak ayda bir defa toplanır. Ancak Müdürün ya da Kurulu oluşturan üyelerin 1/3 ünün gerekçeli istemi üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

Kurul tarafından oy çokluğuyla alınacak kararlar, Kurul Başkanınca Müdüre sunulur.

Disiplin Kurulu

Madde 12 — Dinlenme ve Bakımevlerinde disiplin işlerini yürütmek üzere oluşturulan Disiplin Kurulu: Dinlenme ve Bakımevi Müdürünün Başkanlığında sosyal servisten sorumlu Müdür Yardımcısı ve görevli birim amiri tarafından seçilecek bir doktor ile sakinler arasından seçimle gelen üç emekli temsilcisi üyeden oluşur. Disiplin Kurulu oy çokluğuyla karar verir, oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

Kurulda görevlendirilecek sakin temsilcileri 11 inci madde de belirtilen esasa göre yapılacak seçimle belirlenir.

Ön Kabul Komisyonu

Madde 13 — Ön Kabul Komisyonu, Genel Müdürün belirleyeceği bir görevlinin başkanlığında sosyal servisten sorumlu Müdür Yardımcısı, sosyal servis sorumlusu, sosyal çalışmacı, psikolog ve uzman hekimden oluşur.

Ön Kabul Komisyonu, belgelerini tamamlamış ve Sandıkça davet edilmiş kişileri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde inceler ve Dinlenme ve Bakımevinde yaşayıp yaşayamayacağına ilişkin görüş bildirir.

Komisyonca incelenecek hususlar :

a) Fiziksel Koşullar : Başvuru sahibinin grup bakımı yapılan Dinlenme ve Bakımevi yaşamına yardımsız uyum sağlaması gerekir. Yemeğini yemekhanede yiyebilecek, banyo vesaire kişisel bakımını yardımsız yapabilecek fiziksel sağlığa sahip olması gerekmektedir.

b) Ruhsal Koşullar : Başvuru sahibinin ruh sağlığının kendisi ve başkaları açısından tehlike yaratmayacak düzeyde iyi olması gerekmektedir. (Ağır depresyon içinde olanlar, yoğun uyku bozukluğu çekenler, tehlikeli sayılabilecek paranoid özellikleri olanlar, psikozlar ve benzerleri dinlenme ve bakımevlerine kabul edilmezler.)

c) Sosyal Koşullar : Başvuru sahibinin Dinlenme ve Bakımevinde mutlu yaşayabilmesi için toplu yaşamın kurallarına uyabilecek düzeyde ve paylaşımcı olması gerekmektedir.

Kabul Komisyonu

Madde 14 — Ön Kabul Komisyonunda gerekli incelemeleri yapılarak haklarında görüş bildirilen başvuru sahiplerinin, Dinlenme ve Bakımevlerine kabulüne ya da reddine ilişkin kararları vermek için oluşturulan Kabul Komisyonu; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, ilgili daire başkanı ve Genel Müdürün seçeceği uzman hekim ile sosyal çalışmacı veya psikologdan oluşur.

Kabul Komisyonunca verilen karar doğrultusunda başvuru sahibinin bakımevine kabulü ya da reddi kesinleşir.

Kesinleşen kararlar ilgiliye tebliğ edilir.

Satınalma, Muayene Tesellüm Komisyonları

Madde 15 — Dinlenme ve Bakımevlerinde; satınalma, satma ve ihale ile muayene ve tesellüm komisyonları bulunur. Bu komisyonların oluşumu, yetkileri ile çalışma usul ve esasları özel yönetmeliğinde belirlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Hizmetleri

 

Müdürün Görevleri

Madde 16 — Dinlenme ve Bakımevi Müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle veya sözleşme hükümleri çerçevesinde verilen bütün görevleri noksansız olarak yapmaktan ve yaptırmaktan sorumlu olmak,

b) Dinlenme ve Bakımevlerine kabul taleplerine ilişkin dilekçeler ile ayrılan sakinlere ait tanzim edilecek belge ve formları bir hafta içerisinde görevli birime göndermek,

c) Sakinlere hizmet veren bütün ünitelerde hizmetin en iyi şekilde yapılmasını, fiziksel ve ruhsal sağlıkları, temizlikleri, kazalardan korunmaları, yeterince ilgi ve şefkat görmeleri hususunda gerekli tedbirleri almak,

d) Koordinasyon ve Değerlendirme kurulu ile Sosyal Servisçe alınan istişari kararları inceleyip, uygun görülenlerin yürürlüğe konmasını sağlamak, alınan kararların bir örneği ile kararlar uyarınca yapılan veya yapılamayan işlemler ile ilgili gerekçeli raporu bir ay içerisinde görevli birime göndermek,

e) Dinlenme ve Bakımevinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri almak, tıbbi araç ve gereçler ile demirbaşların bakımlı, temiz ve her an hizmete hazır şekilde bulundurulmasını, kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

f) Dinlenme ve Bakımevi personel ihtiyaçlarını zamanında tespit ederek görevli birime bildirmek,

g) Personelin hizmete ilişkin eğitim olanaklarının geliştirilmesini ve Hizmet İçi Eğitimin uygulamasını sağlamak,

h) Müdür Yardımcıları arasında iş bölümünü yapmak,

ı) Yıl sonunda Dinlenme ve Bakımevinin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir yıllık faaliyet raporu hazırlayarak, görevli birime göndermek,

i) Sakinlerin ölümüne ilişkin cenaze işlemlerini yürütecek personeli belirlemek,

j) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 17 — Müdüre karşı sorumlu olmak üzere Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kanun, Tüzük ve Yönetmelik veya sözleşme hükümleri dahilinde Müdürün verdiği görevleri yapmak,

b) Dinlenme ve Bakımevinin yönetiminde sakinlerin sağlık, temizlik ve bakım hizmetleri ile genel disiplin işlerinde Müdüre yardımcı olmak.

Ünite Sorumlusunun Görevleri

Madde 18 — Sosyal servis sorumlusuna bağlı olarak görev yapan ünite sorumlusunun ünitesindeki görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ünitenin genel işleyişi ile sevk ve idaresini yürütmek (ünitesinde görev yapan personel ve sakinler ile taşınır-taşınmaz demirbaş, fiziksel bakım ve genel temizlik),

b) Yeni kabulü yapılan sakinin Dinlenme ve Bakımevine ve çevreye uyumunu temin etmek amacı ile gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütmek,

c) Ünitesindeki sakinlerin sosyal, kültürel, psikolojik durumlarını en üst düzeyde tutacak çalışmaları gerçekleştirmek,

d) Sakinlerin günlük, aylık ve sıhhi izin durumlarını düzenlemek, raporlaştırmak ve takibini yapmak,

e) Sakin ve ailesinin Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü ile olan ilişkilerini düzenlemek, gerekli hallerde sakinlerin yakın çevresi ile mesleki ilişkiler kurmak,

f) Ünitede yaşayan sakinlerin oda değişimleri ile ilgili belgeleri düzenlemek ve uygun değişimler için ortam hazırlayarak, sosyal servis sorumlusuna bildirmek,

g) Ünite sakinleri ile ilgili; bilgi formu, tanıtma kartı, kimlik kartı, psiko-sosyal değerlendirme formu, sosyal inceleme formu gibi belgeleri düzenlemek,

h) Sakinin hastalanması durumunda blok hemşiresi ile birlikte hastaneye sevkini sağlamak, hastane takibini yapmak ya da geçici olarak bakım ünitesi geçişlerinde sakinlerin takibini bu ünitelerde de sürdürmek,

ı) Her ne suretle olursa olsun odalarda yalnız kalan sakinlerin sağlık durumu açısından takiplerini yapmak,

i) Sakine ait değerli eşya ve paranın emanete alınması ya da emanetten geri alınmasını, bankaya hesap açtırılması vesair konularda yardımcı olmak,

j) Sosyal servis sorumlusunca belirlenecek periyotlarda kat ve blok toplantıları düzenlemek ve raporlaştırmak,

k) Sakinin ölümü durumunda gerekli işlemleri yapmak,

l) Sosyal servisçe düzenlenecek olan faaliyet programlarında görev almak, çalışmaların daha verimli hale gelebilmesi için sosyal servise önerilerde bulunmak,

m) Ayrılan sakinlerle ilgili "İlişik Kesme Raporu" düzenlemek ve en kısa sürede sosyal servise teslim etmek,

n) Ünite içi çalışmalarla ilgili aylık ve yıllık raporlar hazırlayıp sosyal servise vermek,

ile sorumludurlar.

Ünite sorumlusu bu görevlerini aynı ünitede kendisine bağlı olarak görev yapan sosyal çalışmacı ve ünite psikoloğu ile birlikte yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servisler

 

Sosyal Servis

Madde 19 — Sosyal servis, sosyal çalışmacılardan ve psikologlardan oluşur.

Sosyal servis sorumluluğu görevi, bu işi yapabilme yeterliliği ve kıdem gibi kriterler dikkate alınarak görevli birim amirince önerilen kişiler arasından Genel Müdürce tayin edilir.

Sosyal servis sorumlusu, servisin görevlerinin yerine getirilmesini izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.

Sosyal servisin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dinlenme ve Bakımevine kabul edileceklerin, ilk kabulde psikolojik ve sosyal incelemelerinin yapılmasını sağlamak,

b) Psiko-sosyal hizmetlerle ilgili yıllık çalışma programı hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

c) Sakinlerin yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlayacak görsel-işitsel etkinlikleri programlamak ve uygulamak,

d) Sakinlerin, Dinlenme ve Bakımevine ilk girişinden itibaren sosyal ilişkileri, ilgileri, ihtiyaçları, fiziki özellikleri, psiko-sosyal gelişimi ve benzeri konuları içeren ve belirli aralıklarla düzenlenen kayıtların tutulmasını sağlamak,

e) Sakinlerin psiko-sosyal sorunlarının giderilmesinde, mesleki çalışmalar yaparak, uyum programları hazırlanmasını, uygulanmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

f) Kat, Blok ve Vak’a çalışma ve değerlendirme toplantıları düzenlenmesini ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

g) Sakinlerin hukuki ve şahsi çıkarlarının korunmasını sağlamada yardımcı olmak,

h) Sakinlerin birbirleriyle ve çeşitli düzeydeki görevlilerle olan ilişkilerinin olumlu gelişmesinde yardımcı olmak,

ı) Sakinlerin yakın çevreleri, akrabaları ve toplumla olan ilişkilerinin olumlu gelişmesini ve Dinlenme ve Bakımevi amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak ve izlemek,

j) Resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin yapılmasını, gönüllülerin Dinlenme ve Bakımevi hizmet anlayışına uygun olarak çalışmasını programlamak, izlemek,

k) Hizmetin niteliğinin artırılması amacı ile doğrudan yaşlı hizmetinde çalışan personele hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

l) Mesleki inceleme ve araştırmalar yapılmasını, istatistiki bilgiler toplanarak geliştirilmesini organize ederek izlemek,

m) Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçla faaliyette bulunan gönüllü ve resmi kuruluşlar ile ilişkiler kurmak, araştırmalar yapmak ve bu yolla gelişmeleri izleyerek yeniliklerin uygulanmasını temin etmek.

Sağlık Servisi

Madde 20 — Sağlık servisi; uzman hekimler, daire tabipleri, fizyoterapistler ve hemşirelerden oluşur. Servis, mesleki yeterliliği ile birlikte yaşlı bakımındaki deneyimi göz önünde bulundurularak, Müdür tarafından önerilen en az iki aday arasından görevli birim amirince seçilen bir uzman hekim tarafından yönetilir.

Sağlık servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dinlenme ve Bakımevinin tıbbi hizmetlerine ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

b) İlk kabulden itibaren sakinler için "İzleme Formları" oluşturmak ve periyodik takiplerinin yapılmasını sağlamak,

c) Her sabah "Nöbetçi Hemşire Defteri"ni inceleyerek, yazılan hususlarla ilgili talimat vermek,

d) Gerekli hallerde servis personelini toplantıya davet ederek, kurumun tıbbi sorunları konularında istişarelerde bulunmak,

e) Hasta sakinlerin sağlık problemlerinin teşhisi ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

f) Kurum bünyesinde bulunan bütün fenni alet ve cihazlarla ecza ve laboratuvar malzemesinin, diğer demirbaş ve sarf malzemelerinin uygun şekilde kullanılmasını, korunmasını ve kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak,

g) Kurum hekimlerince hastalara verilmek üzere yazılan ilaç, yiyecek ve içeceklerin tıbbi yönden iyi bir biçimde hazırlanmasını sağlamak,

h) Dinlenme ve Bakımevi sağlık hizmetlerinin zamanın koşullarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

ı) Yiyecek, içecek hizmetlerinde çalışan personelin portör muayenelerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak,

j) Sakinlerin ölümü halinde gerekli raporları düzenlemek,

k) Sağlık durumları nedeniyle devamlı olarak Özel Bakım Ünitelerine alınacak veya Bakım Ünitesinden konutuna geri dönecek sakinlerin yer değişikliği ile ilgili kararı en az iki doktorun imzalayacağı bir raporla tespit etmek,

l) Uygulamadan alınan sonuçları değerlendirmek ve raporlaştırmak,

m) Hizmetin amacına uygun araştırma ve incelemelerin yapılmasını sağlamak.

Yiyecek Hizmetleri Servisi

Madde 21 — Sakinlerin ve görevlilerin beslenmesine ilişkin hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan yiyecek hizmetleri servisi diyetisyenler, aşçılar, bulaşıkçılar ile iaşe ve ambar görevlilerinden oluşur.

Servis, kıdem ve mesleki başarı durumu dikkate alınarak Müdürce belirlenen bir diyetisyen tarafından yönetilir.

Yiyecek hizmetleri servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sakinlerin ve diğer personelin beslenmesi ile ilgili yemek listesinin hazırlanmasını sağlamak ve Müdürün onayına sunmak,

b) Doktorlar tarafından belirlenen özel diyete tabi olacak sakinlerin yemek listesinin hazırlanmasını sağlamak,

c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kalitelerinin ve ısılarının bozulmadan servise gelmesini ve dağıtılmasını sağlamak,

d) Yemek servis bölgesinin ve mutfağının hijyen koşullarına göre işletilmesini, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak,

e) Satın alınacak yiyecek maddelerinin cins ve miktarının belirlenmesi, teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelerine uygun olup olmadığının saptanması, depo ve kilerin hijyen ve beslenme koşullarına göre düzenlenmesini sağlamak,

f) Servis elemanlarına yönelik hizmet içi ve dışı eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

g) Hizmetin amacına uygun olarak araştırma ve incelemeler yapmak,

h) Uygulamadan alınan sonuçları değerlendirmek.

Teknik Servis

Madde 22 — Teknik servis mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve teknisyen yardımcılarından oluşur.

Servis, mesleki kıdem, kariyer ve tecrübesi göz önüne alınarak, Müdür tarafından görevlendirilen bir mühendis tarafından yönetilir.

Teknik servisin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tesisi oluşturan bina ve eklentilerinin, elektrik, sıhhi tesisat, santral, çamaşır makineleri, yemek hizmetlerinde kullanılan makine ve ocaklar, tıbbi cihazlar, uyarı sistemleri ve klima tesislerinin diğer her türlü makine ve teçhizatın çalıştırılma, bakım ve onarımını gerçekleştirmek,

b) Tesis ve cihazların randımanlı çalışmasını ve ömürlerinin uzatılmasını temin etmek ve bu amaçla koruyucu bakım (boya, temizleme, yağlama) tamir ve parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamak,

c) Servisi oluşturan elemanların hizmete ilişkin eğitimlerini gerçekleştirmek,

d) Cihaz ve araçlar ile ilgili "Çalıştırma Talimatları" ve "Bakım Formları" oluşturmak,

e) Her türlü yakıt ve parça değişimleri ile ilgili kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak.

İdari ve Destek Hizmetleri Servisi

Madde 23 — İdari ve diğer yardımcı hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Müdür Yardımcısına bağlı ünite şefleri tarafından yönetilen servislerde büro elemanları, şoför, terzi, berber ve diğer yardımcı hizmetliler istihdam edilir. Bu personel rutin işleri yanında Müdürce verilecek diğer işleri yapmakla görevli ve sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler

 

Bakım Ücreti

Madde 24 — Dinlenme ve Bakımevlerinde kalan sakinlerden aylık bakım ücreti alınır.

Dinlenme ve Bakımevlerinde oda tiplerine göre farklı ücret uygulanabileceği gibi Bakımevinin konumu ve büyüklüğü dikkate alınarak, Dinlenme ve Bakımevleri arasında da farklı ücret uygulaması yapılabilir.

Sakinlerin bakım ücretleri; odaların binadaki konumları, mimari özellikleri, kullanım şekli ve yatak sayıları dikkate alınarak Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Bakım ücreti başka herhangi geliri bulunmayan sakinlerin aylığının %75 ini geçemez.

Ücretlerin tahsilinde Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından birden fazla aylık alanların toplam aylıkları (hak ediş aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, sosyal yardım zammı ve bu mahiyetteki ödemeler) nazara alınır.

Dinlenme ve Bakımevlerine alınacak Sandık dışı yaşlılarla ilgili bakım ücreti yukarıdaki esaslara bağlı olmaksızın farklı olarak belirlenir.

Bakım Ücretinin Tahsili

Madde 25 — Dinlenme ve Bakımevlerine ilk defa kabul edilecek sakinden emekli aylıklarının ödeme devresine kadar geçecek süreye ait bakım ücreti peşin olarak alınır. Takip eden aylara ait bakım ücretleri ise, Sandıkça sakine yapılacak aylık ödemelerinden peşin olarak tahsil edilir.

Şahsi kesintiler nedeniyle bakım ücretinin aylıktan kesilmesi mümkün olmadığı takdirde ödenmesi gereken ücret miktarı ilgiliye tebliğ edilir. Tebliğden itibaren (10) gün içinde ödeme yapılmaması halinde bakım ücreti sakinden kanuni faizleri ile birlikte tahsil edilir.

Bakım ücreti peşin olarak tahsil edilen sakinin, Dinlenme ve Bakımevinden ayrılması, çıkarılması veya ölümü hallerinde kaldığı süreye ait ücret mahsup edilerek, kalanı hak sahiplerine ödenir.

Bağış ve Yardım

Madde 26 — Dinlenme ve Bakımevlerine gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağış ve yardım kabul edilir.

Nakit olarak yapılan bağış ve yardımlar özel hesapta toplanır. Bu bağışlar Dinlenme ve Bakımevlerinin tesis ve işletilmesinde kullanılır.

Dinlenme ve Bakımevleri için kullanılmak veya değerlendirilmek şartıyla bağışlanan arazi, arsa ve bina gibi taşınmaz mallar ve bunların mütemmim cüzü niteliğindeki sabit tesisler, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca Sandık adına tescil edilir, özel gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak suretiyle elde edilen gelir özel hesaba aktarılır.

Bu şekilde bağış ve yardımda bulunanlara muayyen zamanlarda yapılacak törenle şükran ifadesi olarak yazılı belge veya plaket verilir.

Gelirler

Madde 27 — Dinlenme ve Bakımevlerinin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sakinlerden alınan aylık ücretler,

b) Nakdi ve ayni yardımlar ve bağışlar.

c) Gerektiğinde 5434 sayılı Kanunun Ek-42 nci maddesine göre aktarılacak kaynak.

Giderler

Madde 28 — Dinlenme ve Bakımevlerinin giderleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yapılan iş ve hizmetlere ait her türlü giderler,

b) Dinlenme ve Bakımevlerinin doğrudan Sandık eliyle İşletilmesi halinde buralarda çalıştırılan kadrolu-sözleşmeli personelin aylıkları ve her türlü istihkakları,

c) İşletme faaliyetleri ile ilgili nakliye, sigorta ve benzeri harcamalar.

Özel Hesap

Madde 29 — Sandık tarafından tesis edilen Dinlenme ve Bakımevlerinde verilecek hizmete ilişkin bir kısım ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulacak özel hesap;

a) Sakinlerden ilk girişte alınacak bir aylık bakım ücretinden,

b) Bakım ücretinin % 5 i oranında her ay sakinlerden yapılan kesintilerden,

c) Rant tesislerinden elde edilecek kira gelirlerinden,

d) Dinlenme ve Bakımevine bağış suretiyle Sandık mülkiyetine geçen taşınmazların kira gelirlerinden,

e) İşletme faaliyetlerinden sağlanan yıllık kârın % 50 sinden,

f) Dinlenme ve Bakımevlerine yapılan nakdi yardım ve bağışlardan

oluşur.

Yukarıda belirtilen gelirlerden sağlanan paralar özel bir hesapta toplanmak amacıyla bankaya yatırılarak değerlendirilip, "Özel Hesaba" kaydedilir.

Özel Hesaptan Yapılacak Harcamalar

Madde 30 — Özel hesaptan yapılacak harcamalar;

a) Dinlenme ve Bakımevlerinin tesis ve işletmesi,

b) Ölen kimsesiz sakinlerin cenaze masraflarının karşılanması,

c) 5434 sayılı Kanuna göre Sandık tarafından sakinlere ödenen aylıkların, bakım ücretini veya özel bakım ve özel bakıcı ücretlerini karşılayamaması halinde oluşan bu farkın karşılanması,

e) Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer hizmetlerin karşılanması,

amacıyla kullanılır.

Yukarıda belirtilen özel hesaptan yapılacak harcamalar (b) bendi hariç olmak üzere diğerleri Genel Müdürlüğün onayına tabidir.

Özel Bakım Ücreti

Madde 31 — Dinlenme ve Bakımevinde kalmakta iken rahatsızlanan sakinlerin; bakım ve rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla, tesis ve teçhizat olanakları bulunan Bakımevleri bünyesinde veya ayrıca Tedavi-Rehabilitasyon ve Özel Bakım üniteleri kurulabilir.

Grup bakımı içerisinde iken, rahatsızlanan ve en az iki doktorun imzalayacağı rapor ile gerekli görülerek, geçici veya sürekli bakım ünitelerine nakledilenlere, bu Yönetmeliğin bakım ücreti ile ilgili hükümleri % 50 zamlı olarak uygulanır. Ancak, ilgilinin aylığı yeterli değilse, fark Özel Hesaptan karşılanır.

Bakıcı Ücreti

Madde 32 — Sakinin rahatsızlığı ve isteği üzerine doktorun gereklilik raporuna dayandırılarak Müdürlükçe kalmaları uygun görülen kimseler özel bakıcı olarak sakin ile aynı odada kalabilirler.

Kalma süresi doktor raporu ile tespit edilen özel bakıcılardan alınacak ücret Sandık tarafından belirlenir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Disiplin Hükümleri, Sakinin Ayrılması veya Çıkarılması

 

Disiplin Hükümleri

Madde 33 — Dinlenme ve Bakımevi yönetimi, düzeni sağlamak ve yaşayanların bireysel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Toplu yaşama ortamına uyum sağlayamayan; yönetimin belirlediği kurallara uymayan, başkalarını rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunanlar, bu davranışlarından vazgeçmeleri hususunda yazılı olarak yönetim tarafından uyarılırlar.

Ancak, aşağıdaki fiilleri işleyen sakinler, Dinlenme ve Bakımevinden bir daha alınmamak üzere çıkarılırlar.

Bu fiil ve haller şunlardır;

a) Sakinler arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözeten tutum ve davranışlarda bulunmak, bu hususta kışkırtıcı faaliyetler göstermek ve eyleme zorlamak,

b) Sakinlere veya görevlilere fiili saldırıda bulunmak, yaralamak veya her türlü tacizde bulunmak,

c) Dinlenme ve Bakımevi ile sakin veya personele ait eşya ve malları çalmak,

d) Dinlenme ve Bakımevi içinde veya dışında uyuşturucu madde kullanmak.

Sakinlere disiplin cezası uygulanmasını gerektirecek suç ve eylemlerinin Müdür tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içerisinde disiplin soruşturması başlatılması mecburidir. Bu süre içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin Kurulu, soruşturma ile ilgili olarak her türlü bilgi almaya, inceleme yapmaya ve tanık dinlemeye yetkilidir.

Hakkında disiplin kovuşturması yapılan sakine; kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü ya da yazılı olarak savunma hakkı için yedi günlük bir süre tanınır. Bu süre içerisinde savunmasını yapmayan sakin, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Dinlenme ve Bakımevinden çıkarılma cezası, Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Dinlenme ve Bakımevinden Ayrılma

Madde 34 — Sakinler, aşağıda belirtilen hallerde Dinlenme ve Bakımevinden ayrılırlar.

A) İstekle Ayrılma

Sakinler, Müdürlüğe yazılı başvuruda bulunarak Dinlenme ve Bakımevi ile ilişiklerini kesebilirler. Bu kişilerden yeniden kabul için talepte bulunanlar sıraya alınır ve yer olduğu taktirde yeniden kabul edilebilirler.

B) Bakımevinden çıkarma

a) Sağlıkla İlgili Nedenler;

Vesayet altına alınanlar, kabulden sonra alkol ve madde bağımlısı olduğu tespit edilenler ile ruh sağlığı kendisini ve başkalarını rahatsız ve tehdit edecek derecede bozulduğu doktor raporu ile tespit edilmiş olanlar,

b) Ücretle İlgili Nedenler;

Bakım ücretlerini geçerli mazereti olmaksızın yılda en fazla üç kez yasal süresi içinde ödemeyenler,

c) Disiplinle İlgili Nedenler;

Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre disiplin soruşturması sonucu çıkartma cezası verilen ve Genel Müdürün onayı ile bu cezaları kesinleşenler,

Dinlenme ve Bakımevinden çıkarılırlar.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Sakinlerin Özel Eşya ve Emanet İşleri

Madde 35 — Dinlenme ve Bakımevlerinde, sakinler, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yanlarında bulundurması gerekenin dışındaki fazla para, mücevher, ziynet ve sair değerli eşyalarını tutanak karşılığında idareye teslim ederler. Teslim alınan para ve mücevherlere Genel Müdürlükçe hazırlanan "Emanet Kasası Talimatı" uyarınca işlem yapılır.

Yasaklar

Madde 36 — Toplu yaşamın olduğu Bakımevlerinde, sakinlerin silah ve diğer yanıcı, patlayıcı ve delici aletleri taşımaları yasaktır. İlgili mevzuata göre, antika bile olsa sakin bu tür aletleri odasında kilit altında tutmak veya idareye teslim etmek zorundadır.

İzin

Madde 37 — Dinlenme ve Bakımevlerinde kalan sakinlere, talepleri üzerine bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere izin verilebilir. Fiilen hastanede yatarak geçirilen süreler hariç olmak üzere, izin süresince ücretin tamamı tahsil edilir. Sakinlerin odası ve yatağı aynen muhafaza edilir.

Ziyaretçiler

Madde 38 — Dinlenme ve Bakımevlerine yakınlarını görmek üzere şehir dışından gelen ziyaretçiler, tesisin konaklama imkanları uygunsa, 3 günü geçmemek üzere Genel Müdürlükçe belirlenecek yatak ve yemek ücreti karşılığında kalabilirler.

Yemek Hizmetleri

Madde 39 — Sakinler, yemeklerini yemekhanede yerler. Doktor raporu üzerine hasta olanların yemekleri odalarına servis yapılır. Geçici olarak kendi kendine yemek yiyemeyeceklere görevlilerce yardım edilir.

Nöbet Hizmetleri

Madde 40 — Dinlenme ve Bakımevlerinde milli ve dini bayramlarla diğer tatil günlerinde ve geceleri hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli görülen personel nöbet tutar. Müdürlük, Dinlenme ve Bakımevlerindeki personel ve özel koşulları göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yapar ve uygun gördüğü görevlileri nöbete bırakır. Ancak, hangi unvan veya pozisyonlardaki elemanların nöbet sistemine tabi oldukları Genel Müdürlük onayı ile belirlenir ve 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 24 saat çalıştırılacak personel için izin alınır.

Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 41 — Dinlenme ve Bakımevinde kalan sakinin ölümü halinde, sakine ait para ile her türlü eşyanın tamamı, gündüz, ilgili müdür yardımcısı, ünite sorumlusu ve bir muhasebe görevlisi; gece ise nöbetçi meslek elemanı, nöbetçi hemşire ve nöbetçi idari memurdan oluşan görevliler tarafından tutanakla tespit edilir.

Ölen sakinlerin üzerinde, odalarında ya da emanet kasasında bulunan her türlü eşya, mücevher ve paralara Genel Müdürlükçe hazırlanan "Emanet Kasası Talimatı" uyarınca işlem yapılır.

Dinlenme ve Bakımevinde ölen sakinler derhal varislerine, ayrıca organ nakli bağışında bulunanlar, ilgili kuruma bildirilir.

Cenazenin varislere verilmesinde tıbbi veya adli sakıncalar varsa yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Cenaze masraflarının sakinin varisleri veya yakınları tarafından karşılanması esastır. Cenaze, Dinlenme ve Bakımevi tarafından kaldırıldığı takdirde bu masraflar emekliler için Sandıkça yapılacak ölüm yardımından karşılanır. Diğer sakinler için ise yapılacak masraflar Özel Hesaptan karşılanır.

Dinlenme ve Bakımevleri Binalarının Kullanımı

Madde 42 — Dinlenme ve Bakımevlerinde sakinlere ayrılan bölümlerde Bakımevi personeli ikamet edemez ve konut olarak kullanamaz.

Dinlenme ve Bakımevi binasındaki sakinlere ayrılan bölümler asli amacı dışında başka amaçla kullanılamaz.

Sandık Tarafından İşlettirilen Dinlenme ve Bakımevlerinde Denetim

Madde 43 — Dinlenme ve Bakımevinin her türlü hesap ve işlemleri Sandık tarafından her zaman denetlenebilir. Denetlemelerde saptanan noksanlıklar, Sandığın talebi üzerine düzeltilir.

Diğer Hususlar

Madde 44 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 5/4/1987 tarihli ve 19422 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 24/11/1984 tarihli ve 18585 sayılı Huzur Evleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 45 — 7/11/1984 tarihli ve 18568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden :

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1 — İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde, lisans İngilizce hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans programında, İngilizce okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilme, lisans programlarındaki İngilizce ders programlarını takip edebilme yeteneğini kazanmalarını sağlayacak düzeye getirmektir. Bu eğitim ve öğretim programı, İTÜ Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından yürütülür.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde, İTܒnde lisans İngilizce hazırlık öğretimini kapsar.

Öğrenci Kabulü

Madde 3 — İTܒye kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu İTÜ Senatosunca kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine kabul edilirler.

Uluslararası veya ulusal sınavlardan aldıkları puanları belgeleyerek İngilizce Hazırlık Programından muaf olanlar, her akademik yıl başında bu öğrencilere verilen “kompozisyon” sınavına girerler. Kompozisyon sınavı 20 üzerinden değerlendirilir. Bu sınavdan “1-14” arası not alanlar, fakültelerinin birinci sınıfında “İleri İngilizce 101”,”15-20” arası not alanlar ise “İleri İngilizce 102” dersine kabul edilirler.

Yeterlilik Sınavı

Madde 4 —İTÜ Senatosunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda Senato tarafından belirlenen başarı belgelerinden birine sahip olanlar, İngilizce yeterlilik sınavına girmeden ilgili fakültenin lisans öğrencisi olurlar. İngilizce hazırlık öğretimi sırasında yukarıda tanımlanan belgeye sahip olan öğrenciler isterlerse İngilizce hazırlık öğretimine devam etmeyebilirler ve takip eden yarıyılda fakültelerinde lisans öğrencisi olurlar.

Madde 5 — İTܒne kayıt yaptıran ve 4 üncü madde kapsamı dışında kalan öğrenciler, eğitim ve öğretim yılı başında, Üniversite Senatosunca ilan edilen tarihte İTÜ Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından hazırlanan ve uygulanan İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler fakültelerindeki İngilizce eğitimi ve öğretimi takip edebilmeleri için “yeterli” kabul edilirler.

Madde 6 — İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan veya bu sınava giremeyen öğrenciler, süresi içinde İTÜ Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümüne kayıt yaptırırlar.

Bu öğrenciler, dil beceri düzeylerinin saptanabilmesi için yerleştirme sınavına alınırak düzeylerine göre; A “İleri”, B “Orta”, C “Başlangıç” olmak üzere üç ayrı gruba ayrılırlar. Öğrenciler en fazla bir yıl süre ile İTÜDil ve İnkılâp Tarihi Bölümü öğrencisi olabilirler.

B ve C grupları kendi içlerinde iki alt seviyeye ayrılırlar.

Eğitim Süresi

Madde 7 —Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Öğretiminin süresi iki yarıyıldır. İngilizce Hazırlık Programını güz yarıyılı sonunda bitirmeyi başaran öğrenciler için İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen esaslar uygulanır.

Güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılında derslere devam ederler ve yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına girerler.

Tüm hazırlık programı öğrencileri ders yılı sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına girerler. Sınavda başarı notu 60’dır. Başarılı öğrenciler takip eden ders yılında fakültelerinde eğitime başlarlar. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler 6 hafta süreli ve ücretli Yaz Öğretimine devam edebilirler. Yaz Okulu zorunlu değildir. Yaz Öğretimine devam eden öğrencilere okul sonunda bir yeterlilik sınavı hakkı daha tanınmıştır.

Ders yılı sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler, yaz öğretimine katılıp başarısız olan öğrenciler, bir sonraki hak olarak yeni ders yılı başında Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için yapılan İngilizce yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, son hak olarak o ders yılının sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına katılırlar. Bu ders yılında öğrenciler Hazırlık Programında derslere devam edemezler. Öğrenciler böylece 4 haklarını (Yaz öğretimi sınavı dahil) kullanmış olurlar ve başarısız olan öğrencilerin İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca İTÜile ilişkileri kesilir. Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretiminin zorunlu olmadığı üniversitelerdeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler.

Devam Durumu

Madde 8 —İngilizce Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler, bulundukları seviye grubunun derslerine % 90 oranında devam etmekle yükümlüdürler. Dil ve İnkılâp Tarihi Öğrenci Bürosu her öğretim yılı başında her bir seviye grubu için (haftalık ders saati her grup için farklıdır) yıllık ders saatini saptar. Devamsız durumuna düşen öğrenciler ders yılı sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına girme hakkını kaybederler. “Devamsız” kalan öğrenciler Yaz Okuluna da devam edemezler. Takip eden ders yılı başında üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavına katılabilirler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, Hazırlık programı derslerine katılmadan, 1 ders yılı bekleyerek ders yılının sonunda verilen yeterlilik sınavına son hak olarak girerler.

Hazırlık programı boyunca öğrenciler toplam 20 günlük doktor raporu alabilirler. Doktor raporlarının, resmi tatil, bayram günleri ve yarıyıl başı hariç olmak üzere İstanbul il sınırları içinden alınması gerekmektedir. Raporlu öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Ameliyat, kaza veya uzun süreli tedavi gerektiren hastalık durumunda, bu süre Bölüm Başkanlığı onayı ile 40 güne kadar uzatılabilir.

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Madde 9 —a) İngilizce hazırlık sınıfında öğrenci başarısı 2 aşamalıdır. Birinci aşama, yıl içi çalışmalarında en az 60 sağlamakla tamamlanmış olur. İkinci aşama olarak, 60 ve üstü ortalaması olan öğrenciler yıl sonunda verilen İngilizce Yeterlilik sınavına girerler. 60’ın altında yıl içi not ortalaması olan öğrenci Yeterlilik Sınavına giremez. Yaz Öğretimine ise sadece yıllık ortalamaları 40 ile 59 arasında olanlar arasında olan öğrenciler katılabilirler.

b) İngilizce hazırlık programına kabul edilen öğrenciler ders yılının ilk günü verilen seviye tespit sınavının sonucuna göre 3 ana gruba ayrılırlar.

1) A grubu (İleri Düzey) öğrenciler için I inci yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorunludur. A grubu öğrencileri bu sınavın sonucuna göre:

60 ve üzeri not alanlar: Fakültelerinde derslere başlarlar.

55-59 arası not alanlar: A grubunda kalarak Bahar yarıyılı derslere devam ederler.

0-54 arası not alanlar: B grubu öğrencileri ile Bahar yarıyılı derslere devam ederler.

2) B grubu öğrencilerinden yıl içi not ortalaması 80 ve üzeri olanlar yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına katılabilirler. Bu sınavdan 60 ın altında not alanlar birinci dönem bulundukları sınıflarda öğrenime devam ederler.

3) C grubu öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Programını bir yarıyılda bitirme hakları yoktur. Bu yüzden yarıyıl sonu yeterlilik sınavına katılamazlar.

c) İTÜ Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümünce hazırlanan İngilizce yeterlilik sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavın 80 puanlık bölümü İngilizce dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuma becerisini sınayan çoktan seçmeli sorulardan oluşur. 20 puanlık bölümü ise, kompozisyon sınavıdır. Öğrenciler, fakülte I inci sınıfında alacakları 101, 102 derslerine, bu kompozisyon sınavından aldıkları puanlara göre ayrılırlar.

1) Yeterlilik Sınavı Kompozisyon bölümünden 1-14 arası not alanlar İngilizce 101, 15 ve üzeri not alanlar İngilizce 102 dersini almakla yükümlüdürler.

2) Kompozisyon sınavından 1-14 arası not alanlar İleri İngilizce 101 dersi içinde iki grupta toplanırlar:

 1-10 arası not alanlar 101R grubuna

11-14 arası not alanlar 101S grubuna yazılırlar.

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları

Madde 10 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen öğrenci hak ve sorumlulukları İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile düzenlenir.

Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümü Hazırlık Programı eğitimine devam eden öğrencilerin bir yarıyıl izin almaları mümkün değildir. İngilizce hazırlık eğitiminin sürekliliği açısından öğretim yılının başından itibaren 2 yarıyıl (1 eğitim yılı) izin alabilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11 — 24 Eylül 1997 günlü, 23120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Geliştirme Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

—— • ——
 
Tebliğler
 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan :

 

87/13 Sıra No’lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu

Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ

 

(Tebliğ No: 2000/8)

 

Bu Tebliğ, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/9/2000 tarihli ve 2000/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Madde 1 — Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 30/4/1987 tarihli ve 87/8 no’lu Kararının 2 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 3/5/1987 tarihli ve 19449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 87/13 Sıra No’lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Destekleme ödemelerine esas alınmak amacıyla zirai mücadele ilaçlarının satın alınacağı yerler : 21/8/1996 tarihli ve 22734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca bayilik izin belgesi verilmiş zirai mücadele ilaç bayileri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmeleri, eczaneler, ecza depoları, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Türkiye ziraat odaları ve pancar ekicileri istihsal kooperatifleri olup, buralardan alınan zirai mücadele ilaç faturaları destekleme ödemelerine esas alınır. Destekleme ödemelerine esas alınmak amacıyla hayvan sağlığında kullanılan ilaçların satın alınacağı yerler ise; eczaneler, hayvan sağlığında kullanılan ilaçları kullanıma ve satışa arz etme yetkisine sahip veteriner ilaç firmaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin almış veteriner muayenehaneleri ve özel hayvan hastaneleri ile ecza depoları olup, buralardan alınan hayvan sağlığında kullanılan ilaç faturaları destekleme ödemelerine esas alınır. Belirtilen yerlerden başka mahallerden alınan ilaç faturaları destekleme ödemelerinde geçerli değildir.”

Madde 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

Ege Halı İhracatçıları Birliği’nin Kapatılmasına

İlişkin Tebliğ

 

(İhracat : 2000/16)

 

Madde 1 — Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Ege Halı İhracatçıları Birliği fesh edilmiştir.

Madde 2 — Fesh edilen Birliğin iştigal alanındaki maddeler Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin iştigal alanına dahil edilmiş, mameleki de adıgeçen Birliğe devredilmiştir.

Madde 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

—— • ——

    Dış Ticaret Müsteşarlığından :

—— • ——

    Gümrük Müsteşarlığından :