T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

    4 Ekim  2000     ÇARŞAMBA

Sayı : 24190 Mükerrer

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Kanun Hükmünde Kararnameler
KHK/610 Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
KHK/613 Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
KHK/616 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
KHK/617 Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
KHK/618 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
KHK/619 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
KHK/624 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

 

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname

    Karar Sayısı : KHK/610

 

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

        Karar Sayısı : KHK/613

 

—— • ——

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

        Karar Sayısı : KHK/616

—— • ——

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

        Karar Sayısı : KHK/617

 

—— • ——

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

        Karar Sayısı : KHK/619

 

 

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

        Karar Sayısı : KHK/624