T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   13 Eylül 2000     ÇARŞAMBA

Sayı : 24169

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Atama Kararları
— Devlet, Dışişleri, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Turizm Bakanlıklarına Ait 7 Adet Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim veSınav Yönet meliğinin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Sabancı Üniversitesi TemelGeliştirme Yılı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik
— Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik
 
Tebliğler
— Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)
— Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6)
— Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayanız.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Atama Kararları
 
Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı : 2000/912
1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 19 uncu Bölge Müdürü Ali KAYA’nın bir başka göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/923

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılıklarından ve Müstakil Daire Başkanlıklarından;

— Güney Asya, Uzakdoğu ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına, Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Cevat Nezihi ÖZKAYA’nın,

— Avrupa Birliği Siyasi İşlerGenel Müdür Yardımcılığına, Orta Avrupa ve Baltıklar GenelMüdür Yardımcısı Zergün KORUTÜRK’ün,

— Ortadoğu GenelMüdür Yardımcılığına, Avrupa Birliği Ekonomik İşler GenelMüdür Yardımcısı Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU’nun,

— Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma Fırat TOPÇUOĞLU’nun,

— NATO ve BABGenelMüdür Yardımcılığına, Kadriye Şanıvar KIZILDELİ’nin,

— İstihbarat ve Araştırma GenelMüdür Yardımcılığına, Taner KARAKAŞ’ın,

— Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına, Necip EGÜZ’ün,

— Doğu Avrupa GenelMüdür Yardımcılığına, H. Taner SEBEN’in,

— Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına, Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün,

— Konsolosluk, Emlak ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına, Hasan MehmetÖZYILDIZ’ın,

— Yurtdışında Yaşayan TürklerGenelMüdür Yardımcılığına, AhmetNazif ALPMAN’ın,

— Enformasyon Dairesi Başkanlığına, Hüseyin DİRİÖZ’ün,

— Orta Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, Ercümend AhmetENǒin,

— Avrupa Birliği Ekonomik İşlerGenel Müdür Yardımcılığına, Uğur DOĞAN’ın,

— Bilim Dairesi Başkanlığına, Tacan İLDEM’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/917

1 — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğüne, Cihat Fevzi UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/918

1 — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne, M. Hayri BİLİM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/924

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bilecik İl Müdürlüğüne, Oğuz OSMANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/919

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürü Ülkü Neşe KILIǒın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya TÜMER’in,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Nurşen NUMANOĞLU’nun atanması; 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/925

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, İstanbul İl Turizm Müdürü Yaşar Yalçın MANAV’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

12 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

 

Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından :

 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların

Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 46 — Subay ve astsubayların bölge ve garnizonlarda hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a. Birinci bölgede fiilî hizmet süreleri;

(1) A garnizonlarında 8 yıl,

(2) B garnizonlarında 6 yıl,

(3) C garnizonlarında 5 yıl,

(4) D garnizonlarında 4 yıl,

(5) E garnizonlarında 3 yıldır.

Hizmet özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler, aşağıda (e) fıkrasında belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, aynı statüye bağlı diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile uzatılabilir.

Subay ve astsubayların birinci bölgede iken bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin 2/3’si veya daha fazlası ise evvelki garnizon, 2/3’sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.

b. İkinci bölgede fiilî hizmet süreleri;

(1) A garnizonlarında 4 yıl,

(2) B, C ve D garnizonlarında 3 yıl,

(3) E garnizonlarında 2 yıldır.

İkinci bölgede hizmet süresi itibarî olarak üç yıldır. İtibarî süre; 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 0,75 emsal ile, 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 emsal ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 emsal ile çarpılarak hesap edilir.

c. İkinci bölgenin bütün garnizonlarında;

(1) Generaller,

(2) Bu bölgede, kadrosu 10 ve daha az olan sınıfların (Harita, mühendis, öğretmen ve benzeri gibi) personeli,

(3) İkinci bölgede hizmetini iki defa tamamlayıp bu bölgeye üçüncü defa ve daha fazla giden her sınıf personel için iki yıldır. İkiden sonraki ikinci bölge hizmetine gönderilmede, gönderileceği ikinci bölge hizmeti için itibarî olarak bir yıl ve daha fazla müktesebî olanlar, bu hizmeti yapmış sayılırlar. İtibarî hizmet süresinin hesaplanmasında bu maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır.

d. Hudutlar civarında, hudut koruma ve kaçakçılıkla mücadelede görevlendirilen seyyar jandarma birliklerindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup subay ve astsubayların bulundukları bu yerlerdeki hizmet süreleri üç yılı aşmamak şartı ile bu yerlerin jandarma mensupları için tespit edilen hizmet süreleri kadardır.

Bilfiil hudut üzerinde hudut koruma ve kaçakçılarla mücadelede görev almış birinci bölge hudut birliklerindeki subay ve astsubayların bu görevdeki hizmet süreleri 3 yıl, ikinci bölge hudut birliklerindeki subay ve astsubayların bu görevdeki hizmet süreleri ise iki yıldır. Hudut birliklerinde görevlendirilen subay ve astsubayların tâbi oldukları bu hizmet süreleri, atandırıldıkları garnizonun hizmet süresinden az ise, eksik kalan hizmet süresi o garnizondaki veya yakın garnizonlardaki diğer birliklerde tamamlattırılır.

e. Garnizonlar arasında;

(1) Terfi,

(2) Kıt’aya çıkarılma,

(3) Geri hizmete alınma,

(4) Rütbeye uygun görev yeri bulunmama,

(5) Gördüğü kursla ilgili yerlere atanma,

(6) Kıt’a veya geri hizmete atanacaklara yer açma,

(7) İkinci bölgeye atanma sırasında olma,

(8) Sair zaruri hususlar,

gibi zorunlu bir sebep bulunmadıkça, bu müddetlerin tamamlanmasından önce atanma yapılamaz.”

MADDE 2 — Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 47 — İkinci bölgeye atanacaklar ve ikinci bölgeden çıkarılacaklar için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

a. İkinci bölgeye ilk defa gidecekler:

Öğrenim, askerî eğitim, kurs ve stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf subay ve astsubayların ikinci bölgeye atanmaları genel kadro ihtiyacının bu bölgeye isabet eden miktarı esas olmak üzere kur’a ile yapılır.

Kur’a cetvellerinde ikinci bölgeye ait olanlara baştan itibaren yer verilmek suretiyle mevcuda uygun münhal kadrolar sıralandırılır.

Çektikleri görev yerlerine ait kur’a cetvelindeki sıra numarası o kişinin aynı zamanda ikinci bölgeye gidiş sıra numarasıdır. İkinci bölgeye ait münhal kadro yerlerini çekenler dışında kalanların sonraki yıllar ikinci bölgeye atanmaları bu gidiş sıra numaralarına riayet edilerek yapılır.

Çeşitli sebeplerle sınıf değiştirenler ikinci bölgeye gidiş için yeni sınıflarının aynı neşetlileri arasında eski sınıf kur’a numaralarını muhafaza ederek sıralanırlar, sıra numarasının aynı olması halinde sınıfın eski mensubu öncelik alır.

b. İkinci bölgeye ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler:

Münhal bulunan kıt’a ve karargâh hizmetleri için tespit edilecek rütbe ve kıdem ihtiyaçlarını karşılayan nasıplılar arasından, ikinci bölgeye evvelki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak üzere sıra ile gönderilir.

İkinci bölgede daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep hak kazananların, bu haklarının müteakip gidişlerde kullanılmasında, hakların kazanıldığı garnizonların emsal değerleri kullanılarak, itibarî hizmet süreleri bulunur. Bu süreler, yine itibarî olarak müteakip ikinci bölgeye gidiş sırasının tespitinde ve ikinci bölge hizmetinden çıkarılmada kullanılır.

İkinci bölgeye gidiş yılı ve hizmet süresi aynı olması halinde ikinci bölgeye gidiş sırası önde olan gidiş sayısının aynı olması halinde ise, ikinci bölgede evvelki hizmet süresi az olan öncelik alır.

İstek üzerine yapılan ertelemelerden dolayı bölge ve garnizonlarda geçirilen fazla süre hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c. İkinci bölge hizmetini yaptığı sırada zorunlu nedenlerle aynı bölge içerisinde birden fazla yer değiştiren personelin burada geçen hizmet süreleri emsal değerler esas alınarak hesaplanır ve bu süreler ikinci bölge hizmetinden çıkarılmada kullanılır.

Üç yıllık itibarî hizmet süresini 30 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayan personel, bu Yönetmeliğin 19 ve 50 nci maddelerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere o yılın atama plânına alınmazlar.

d. Tabip subayların ikinci bölgeye atanmaları:

Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde o yıl eğitim süreleri sona erecek uzman öğrencilerden;

(1) İkinci bölge hizmetini hiç yapmamış,

(2) İkinci bölge hizmetini noksan yapmış,

olanlar arasından yukarıdaki bentlerin hükümleri dikkate alınarak sıra ile yapılır. Bu şekilde yapılan atanma, ihtiyacı karşılamadığı takdirde (a) ve (b) bentlerine göre işlem yapılır."

MADDE 3 — Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının 4 Aralık 1974 tarihli ve 15082 sayılı Yönetmelikle değişik (a) bendi ile 12 Mayıs 1994 tarihli Yönetmelikle değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a. Birinci bölgede fiilî hizmet süreleri;

(1) A garnizonlarında 8 yıl,

(2) B ve C garnizonlarında 7 yıl,

(3) D garnizonlarında 4 yıl,

(4) E garnizonlarında 3 yıldır.

Hizmetin özelliğine göre, garnizonlardaki süreler bu Yönetmeliğin 80 inci maddesindeki bağlayıcı sebepler mevcut değilse, aynı statüdeki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile uzatılabilir.

b. İkinci bölgede fiilî hizmet süreleri;

(1) A ve B garnizonlarında 4 yıl,

(2) C ve D garnizonlarında 3 yıl,

(3) E garnizonlarında 2 yıldır.

İkinci bölgede hizmet süresi itibarî olarak üç yıldır. İtibarî süre; 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 0,75 emsal ile, 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 emsal ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 emsal ile çarpılarak hesap edilir."

MADDE 4 — Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"Madde 81 — Subay ve astsubayların birinci bölgede iken bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, birinci bölgeye en son atandığı tarihten sonra görev yaptığı garnizonların herhangi birinde kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin 2/3’si veya daha fazlası ise evvelki garnizon, 2/3’sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır. Bu hesaplamada hizmet süresi aynı olan garnizonlar birlikte değerlendirilir.

Bu şekildeki yer değişikliklerinde personel, hiçbir garnizonda kalınması gereken sürenin 2/3’sini tamamlayamıyorsa, en son bulunduğu garnizon hizmet süresine tâbi tutulur."

MADDE 5 — Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 82 — İkinci bölgeye atanacaklar ve ikinci bölgeden çıkarılacaklar için göz önüne alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a. İkinci bölgeye ilk defa gidecekler;

Öğrenim, askerî eğitim, kurs ve stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf subay ve astsubayların ikinci bölgeye atanmaları, genel ihtiyaçlarının bu bölgeye isabet eden miktarı esas olmak üzere kur’a ile yapılır.

Kur’a cetvellerinde ikinci bölgeye ait olanlara baştan itibaren yer verilmek sureti ile bütün münhal kadrolar sıralandırılır.

Çektikleri görev yerine ait kur’a sıra numarası aynı zamanda ikinci bölgeye gidiş sıra numarasıdır.

İkinci bölgeye ait münhal kadro ve yerlerini çekenler dışında kalanların, müteakip yıllar ikinci bölgeye atanmaları bu gidiş sıra numarasına riayet edilerek yapılır. Aynı sınıf ve rütbedeki personelden ikinci bölgeye ilk defa gönderileceklerin nasıplarına göre miktarının saptanması; o sınıf ve rütbeden ikinci bölgeye gönderilecek toplam miktarın, ikinci bölgeye hiç gitmeyenlerin toplam miktarına bölünmesi sonucu elde edilecek sayı ile nasıplarına göre gitmeyenlerin miktarının ayrı ayrı çarpılması suretiyle olur.

b. İkinci bölgeye ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler;

İkinci bölgeye ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler, münhal bulunan kıt’a ve karargâh hizmetleri için tespit edilecek rütbe ve kıdem ihtiyacını karşılayan nasıplılar arasından, ikinci bölgeye önceki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak suretiyle sıra ile gönderilirler.

Gidiş yılı ve hizmet süresi aynı olması halinde ikinci bölgeye gidiş sırası önde olan, gidiş sayısının aynı olması halinde ise, ikinci bölgede evvelki hizmet süresi az olan öncelik alır.

İkinci bölgede daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep hak kazananların bu haklarının müteakip gidişlerde kullanılmasında, itibarî hizmet süreleri dikkate alınır. Bu süreler, yine itibarî olarak müteakip ikinci bölgeye gidiş sırasının tespitinde ve ikinci bölge hizmetinden çıkarılmada kullanılır.

Herhangi bir yıl nasıplı subay ve astsubayların ikinci, üçüncü ve müteakip defa ikinci bölge hizmetine gönderilmelerine bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sebepler veya münhal kadronun rütbe ve kıdem ihtiyacı sebebiyle gönderilmeyenler hariç olmak üzere bir evvelki yıl nasıplı aynı sınıf subay ve astsubayların tamamının, bir evvelki ikinci bölge hizmetlerini tamamlamasından sonra başlanır.

İkinci bölge hizmetini yaptığı sırada, zorunlu nedenlerle, aynı bölge içerisinde birden fazla yer değiştirmek zorunda kalan personelin, buralarda geçen hizmet süreleri, emsal değerler esas alınarak hesaplanır ve ikinci bölge hizmetinden çıkarılmada kullanılır.

İstek üzerine yapılan ertelemelerden dolayı bölgelerde geçirilen fazla süre, hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen sebepler dolayısıyla, birinci coğrafî bölgede bulunduğu garnizonda hizmet süresini bitirmeden diğer garnizona atandırılan subay ve astsubaylardan hemen ertesi yıl ikinci bölge hizmet sırası gelenlerin atanmaları bir yıl ertelenir. Ancak 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen asayiş sebepleri veya 13 üncü madde uyarınca asayişi gerektiren idarî sebeplerden dolayı ikinci bölgeye atanması gerekenlerin atanmaları ertelenmeyebilir.

Atama, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (f) bendinde belirtilen şekilde ve personelin kendi kusuru sonucu meydana gelmiş ise, 13 Mayıs 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun tanıdığı hak ve yetkiye dayanılarak Sıkıyönetim Komutanının isteği üzerine yapılmışsa, ertesi yıl ikinci coğrafî bölge hizmet sırasına göre subay ve astsubaylar için erteleme yapılmaz."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

——• ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Gülhane Askerî TıpAkademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin 22/10/1995 tarihli ve 22441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik üçüncü fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4) Haklarında birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından EK-A’da yer verilen örneğe uygun olarak bir nitelik belgesi düzenlenmiş olmak (Askerî personel ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarındaki sivil personel için),"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 22/10/1995 tarihli ve 22441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 35’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — Başvuru : Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği esaslara göre yapılacak olan doçentlik sınavına katılmak isteyen adaylar, bir dilekçe ile kıt’ası komutanlığına veya kurum amirliğine başvururlar. Dilekçeler, birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından düzenlenen EK-A’da yer verilen "Nitelik Belgesi" ile birlikte, silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Adayların durumları, Genelkurmay Personel Başkanının başkanlığında; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri, Genelkurmay İKK. ve Güvenlik Dairesi Başkanı, Genelkurmay Eğitim ve Teşkilât Dairesi Başkanı, Genelkurmay Sağlık Dairesi Başkanı ile adayın mensup olduğu Kuvvetin veya Jandarma Genel Komutanlığının personel başkanlarından oluşan bir komisyon tarafından incelenir. İncelemede, adayın özlük dosyası da değerlendirilerek askerlik hayatındaki başarısı, disiplini, tutum ve davranışları gibi hususlar dikkate alınır. Komisyon, oy çokluğu ile karar alır. Alınan karar, Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından onaylanır ve durumları kendilerine Genelkurmay Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Bildirimi alan adaylar, sınavına katılmak istedikleri bilim dalını belirten bir dilekçeye, aşağıdaki belgeleri de ekleyerek doğrudan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına başvururlar.

1) Doçentlik sınavına katılmasının uygun görüldüğüne dair Genelkurmay Başkanlığının yazısı,

2) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandığını belirten belge,

3) Yapmış olduğu orijinal bilimsel araştırma ve yayınları,

4) Üniversitelerarası Kurulca merkezî sistemle yapılan yabancı dil sınavını kazandığını belirten belge.

Yukarıda belirtilen esaslar dışında, bir başka üniversite vasıtası ile doçentlik sınavı için başvuruda bulunulamaz. Başvuruda bulunanlardan doçentlik unvanını kazananların bu unvanları, Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde kullanılamaz ve doçent kadrolarına atamaları yapılmaz."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 36’ncı maddesine 22/10/1995 tarihli ve 22441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 125’inci maddesinin 27/6/1997 tarihli ve 23032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından EK-A’da yer verilen örneğe uygun olarak düzenlenen nitelik belgesi (Müracaat eden subayların sınavlara girip giremeyeceği hakkında nihaî karar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki şahsî dosyalarının ve nitelik belgelerindeki kanaatlerin incelenmesinden sonra Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilir.),"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 3/7/1988 tarihli ve 19861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 131’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavlara girebilmek için birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından EK-A’da yer verilen örneğe uygun olarak nitelik belgesi düzenlenmesi gereklidir. Müracaat eden subayların sınavlara girip giremeyeceği hakkındaki nihaî karar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki şahsî dosyalarının ve nitelik belgelerindeki kanaatlerin incelenmesinden sonra Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 22/10/1995 tarihli ve 22441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik "Gülhane Askerî Tıp Akademisinde Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitim-Öğretimi, Yardımcı Doçentlik ile Doçentliğe Müracaat Edecek Askerî Personel İçin Doldurulacak Nitelik Belgesi (EK-A)", Ek’teki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 — Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini; Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür.

 

——• ——

Tarım ve Köyisleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin l no’lu EK’inin sonunda yer alan, "E410, E412, E415 ve E417 maddeleri su ilavesi ile tüketime hazır hale gelecek gıdalarda kullanılamaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 no’lu EK’inin E951 Aspartam kısmının "Şekerlemeler ve Diğerleri" bölümünde yer alan, "Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler"in limiti, 6000mg/kg olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden :

 

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/8/1999 tarih ve 23796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara Sınavlar: Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir ara sınav yapılması halinde, yarıyıl içi değerlendirmesi % 40’dan, birden fazla ara sınav yapılması halinde % 50’den az olamaz. Ara sınav tarihleri, dersi veren öğretim elemanının teklifi üzerine bölüm başkanlığının onayı ile sınavdan en az bir hafta önce ilan edilir. Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrencilere, eksiklerini tamamlayabilmeleri için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından takvimi belirlenecek bir mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınavına giremeyen bir öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için öğrencinin mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile bir hafta içinde fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

——• ——

Sabancı Üniversitesinden :

 

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 21/9/1999 tarihli ve 23823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) ve (g) bendleri eklenmiştir.

"a) SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavına aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler girer;

1) Lisans derece programlarına Üniversite Giriş Sınavı ile kabul edilen tüm öğrenciler.

2) SÜ tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından yeterli notu alamayan ve Kabul Jürileri tarafından İngilizce yeterliliğini kanıtlaması istenen lisans-üstü programlara kabul edilen öğrenciler.

3) SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yolu ile kabul edilen ve SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girmesi gereken öğrenciler.

4) TGY’nda kayıtlı iken "İleri" düzeyi tamamlayan öğrenciler."

"f) Akademik yılın başında verilen İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı sayılma sınırına çok yakın bir not ile başarısız olan öğrenciler, TGP tarafından açılan hızlandırılmış İngilizce kursu sonunda yapılacak İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde lisans veya lisansüstü programlarına başlamaya hak kazanır. İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı sayılma sınırı TGP tarafından belirlenir. Hızlandırılmış İngilizce kursuna ücreti karşılığı katılma seçimi öğrenciye aittir."

"g) İngilizce Dil Ölçme Sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) "Temel" ve "Orta" düzey öğrencileri, öğrenim gördükleri düzeyi başarı ile tamamladıktan sonra bir ileri düzeyde öğrenim görürler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) TGY’nda sunulan derslerin ve düzeylerin haftalık ders saatleri ile düzey değiştirme kuralları her akademik yıl başında Temel Geliştirme Programı (TGP) Direktörünün önerisi ve Rektör’ün onayı ile atanmış TGP Danışma Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) TGP Danışma Kurulu tarafından geçerli görülen bir nedenle, herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir."

"f) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle TGP Direktörlüğünde saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren; İngilizce Dil Ölçme Sınavı için en geç 3 gün içinde, ara sınav veya dönem sonu sınavı için en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak TGP Direktörlüğüne başvurarak, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. TGP Direktörlüğü, dilekçenin alınmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 14 üncü madde çerçevesinde gerçekleştirir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — TGY’nda sunulan derslerin sınavlarına ilişkin değerlendirme esasları TGP Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Dersin değerlendirme esasları, dönem çalışması ile dönem sonu sınavlarının ağırlığı, dönem başında öğrenciye bildirilir.

TGY’nda sunulan dersler için en az geçer not ‘S’dir. Öğrencilere aldıkları her ders ve İngilizce Dil Ölçme Sınavı için aşağıdaki notlardan biri verilir.

Not

E Muaf İngilizce Dil Ölçme Sınavı için

S Yeterli İngilizce Dil Ölçme Sınavı ve TGY dersleri için

P Devam eden TGY "İleri" düzey İngilizce dersi için

U Yetersiz İngilizce Dil Ölçme Sınavı ve TGY dersleri için

I Eksik TGY dersleri için

NA Devamsız TGY dersleri için

‘E’ notu, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları akademik yıl başında yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda birinci sınıf zorunlu İngilizce derslerinden muaf olabilecek başarıyı gösteren öğrenciler için verilir.

‘S’ notu, İngilizce Dil Ölçme Sınavında yeterli başarı sağlandığında ve TGY’nda başarılı olunan dersler için verilir.

‘P’ notu, TGY’na "İleri" düzeyden başlayan öğrencilerin İngilizce dersi için Sonbahar dönemi sonunda verilir.

‘U’ notu, İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarısızlık ve TGY’nda başarısız olunan dersler için verilir.

‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, TGP Direktörüne verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu, ‘U’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim görevlisinin başvurusu üzerine bu süre, TGP Direktörü tarafından izleyen dönemin kayıt süresinin son gününe kadar uzatılabilir.

‘NA’ notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. ‘NA’ notu, ‘U’ notu gibi işlem görür."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim görevlisinin başvurusu üzerine TGP Danışma Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların, en geç izleyen dönemin kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) TGY’nda kayıtlı öğrencilerin başarı değerlendirmesi, "İleri Düzey"in tamamlanmasını izleyen ilkbahar dönemi sonunda, izleyen akademik yılın başında ve hızlandırılmış İngilizce kursu sonunda olmak üzere yılda üç kez düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavları ile belirlenir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bir akademik yıl içinde birden fazla düzeyi iki kez tekrar durumuna gelen,"

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) "İleri Düzey"i tamamladıktan sonra İlkbahar dönemi sonunda ve izleyen akademik yıl sonunda yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavları ile zorunlu birinci sınıf derslerinden muafiyet mümkün değildir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) TGY’nda normal öğrenim süresi her biri 16 haftadan oluşan iki dönemdir (bir yıl). Öğrenciler, bir akademik yıl içinde en fazla bir düzeyi bir kez tekrar edebilirler. Tekrar ettikleri düzeyde ikinci kez başarısız olan veya birden fazla düzeyi tekrar etme durumuna gelen öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

b) TGY’nda bir yıl öğrenim gördükten sonra yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, TGP Direktörüne başvurarak, Üniversite dışında olmak kaydıyla en fazla 1 yıl ek süre isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, ek süre bitimini izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavını yeni öğrencilerle birlikte alabilirler. Bu sınavda yeterli başarıyı gösteremeyenlerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

c) TGY’nda daha önce bir yıl öğrenim görüp başarısız olan ve ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile SÜ derece programlarına yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, TGY’na devam edemezler. Bu durumdaki öğrenciler, kabul edildikleri akademik yılın başında ve bunu izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavlarına girebilirler. Bu sınavlar sonunda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler kabul edildikleri derece programına kayıt hakkını kaybederler."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Ders ekleme-bırakma süresinin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ödemiş olduğu dönem kayıt ücretinin yarısı iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve techizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — a) İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, TGP Direktörüne başvururlar. İzin talebi, TGP Direktörü tarafından yapılan inceleme ve bunun Rektör tarafından onaylaması ile sonuçlandırılır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, Rektör tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

b) Derslerin sona ermesinden sonra yapılan izin talepleri kabul edilmez. Dönem sonu sınavları sırasında ortaya çıkabilecek zorunlu durumlarda, öğrencilerin ilgili dönemde aldığı derslerin tümünün notları, öğretim görevlisi tarafından ‘I’ olarak değerlendirilir. ‘I’ notları madde 12’de anlatıldığı gibi daha sonra harf notu ile değiştirilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle akademik yıl izni için başvurabilirler. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu yetkili makamlar tarafından bildirilen öğrenciler, izin için başvuramazlar; ancak tutukluluk durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Derslerin başlamasından itibaren, ikinci haftanın son gününe kadar dönem izni başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin ödemiş olduğu dönem kayıt ücreti iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve techizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir."

Yürürlük

MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

——• ——

 

Sabancı Üniversitesinden :

 

Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık olarak planlanan sonbahar ve ilkbahar dönemlerinden oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile Yaz Okulu açılabilir. Yaz Okulu ile ilgili esaslar ayrı bir yönetmelikle belirlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Diğer yükseköğretim kurumlarından veya Sܒnin bir diğer lisans derece programından gelen yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikler, SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili Fakülteler tarafından değerlendirilir."

“b) SÜ ile eşdeğer eğitim programları uygulayan diğer yükseköğretim kurumlarından Sܒne gelen yatay geçiş başvuruları yalnızca sonbahar dönemleri için yapılabilir. "Yüksek-öğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ek olarak, öğrencilerin, aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

1) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce bilmeleri gerekir. Bu öğrencilerin İngilizce dil bilgisi düzeyi SÜ tarafından yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı ile belirlenir. Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavından muaf tutulurlar.

2) SÜ lisans derece programlarından birisine yatay geçiş koşullarını sağlayan, ancak İngilizce dil bilgisi yeterli bulunmayan öğrenciler, yatay geçiş hakkını elde edemezler."

"e) Yatay geçiş başvuruları, ilgili Fakültenin önerisi ve Rektör tarafından her bir Fakülte için atanacak Fakülte Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Fakülte Danışma Kurulu, kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceğini kararında belirtir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — SÜ lisans derece programlarına Üniversite Giriş Sınavı ile kabul edilen tüm öğrenciler, SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavına girerler. Bu sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen veya bu sınava girmeyen öğrenciler, bir yıl süreli Temel Geliştirme programına kayıt yaptırırlar. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen, ancak SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olamayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybeder."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Mazereti ilgili Fakültenin Dekanı tarafından kabul edilen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırmak mümkün değildir. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, Fakülte Danışma Kurulu kararı ile kayıt hakkı tanınabilir."

"c) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Fakülte Danışma Kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi takdirde öğrencilik haklarını tamamıyla kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem azami öğrenim süresi hesabına katılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Derslerin başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadırlar. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca Fakülte Danışma Kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile mümkündür. Ders ekleme-bırakma işlemleri 15 inci maddedeki "Ders Yükü" kuralları çerçevesinde yapılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Lisans ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler her dönem başında Fakülte Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Her bir lisans derece programı için, Dekan tarafından görevlendirilen Program Koordinatörleri, yapılacak değişikliklerin öğrencinin programını nasıl etkileyeceğine ve daha önce alınan derslerin denkliğine karar verirler."

"b) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak, Fakülte Danışma Kurulu tarafından karara bağlanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Bir lisans dersinin kredi değeri, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisans derslerinin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği, ilgili Fakülte Danışma Kurulu tarafından saptanır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencilerin bir dönemde alabilecekleri normal ders yükü 15-17 kredidir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ‘I’ ve ‘T’ notunu düzenleyen paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" ‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu, ‘F’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, Fakülte Danışma Kurulu, bu süreyi, izleyen dönemin kayıt süresinin son gününe kadar uzatabilir."

" ‘T’ notu, Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan veya ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Fakülte Danışma Kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Fakülte Danışma Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların, en geç izleyen dönemin kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Herhangi bir dönem sonunda GNO’ sı ve DNO’ sı en az 2.00 olan öğrenciler ‘Başarılı’ sayılır. Herhangi bir dönem sonunda en az 12 kredilik ders yükü ile GNO’ sı en az 2.00 olan öğrencilerden DNO’ sı 3.00-3.49 arasında olanlar ‘Onur’ öğrencisi, 3.50 ve daha fazla olanlar ‘Yüksek Onur’ öğrencisi sayılır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile Sܒ ne kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili Fakülteye başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Fakülte Danışma Kurulu tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen ‘T’ notu, GNO ve DNO hesabına katılmaz. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de Fakülte Danışma Kurulu kararında belirtilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Ders ekleme-bırakma süresinin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ödemiş olduğu dönem kayıt ücretinin yarısı iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu yetkili makamlar tarafından bildirilen öğrenciler, izin için başvuramazlar; ancak tutukluluk durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Derslerin sona ermesinden sonra yapılan izin talepleri kabul edilmez. Dönem sonu sınavları sırasında ortaya çıkabilecek zorunlu durumlarda, öğrencilerin ilgili dönemde aldığı derslerin tümünün notları, öğretim üyesi tarafından ‘I’ olarak değerlendirilir. ‘I’ notları 18 inci maddede belirtildiği gibi daha sonra harf notu ile değiştirilir."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Ders ekleme-bırakma süresinin son gününe kadar dönem izni başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin ödemiş olduğu dönem kayıt ücreti iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir."

Yürürlük

MADDE 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sabancı Üniversitesinden :

 

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği’nin 4üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) SÜ Enstitülerinde lisansüstü programların koordinasyonu, ilgili Enstitü Müdürü’nün önerisi ve Rektör’ün onayı ile her bir Enstitü için atanacak bir Enstitü Danışma Kurulu tarafından yürütülür."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Bilimsel Hazırlık Programı sırasında öğrenci, Enstitü Danışma Kurulu kararı ile, kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir. "

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Mazereti ilgili Enstitü tarafından kabul edilen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırmak mümkün değildir. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, Enstitü Danışma Kurulu kararı ile kayıt hakkı tanınabilir.

c) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Enstitü Danışma Kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi takdirde öğrencilik haklarını tamamıyla kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına katılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Derslerin başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadırlar. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca Enstitü Danışma Kurulu’nun, öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile mümkündür."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Lisansüstü ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler her dönem başında Enstitü Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak Enstitü Danışma Kurulu tarafından karara bağlanır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerinin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği ilgili Enstitü Danışma Kurulu tarafından saptanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesinin ‘I’ notunu düzenleyen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" ‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu ‘F’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, Enstitü Danışma Kurulu bu süreyi izleyen dönemin kayıt süresinin son gününe kadar uzatabilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Enstitü Danışma Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması (GNO) en az 3.00 olan öğrencilerden, o döneme ait not ortalaması (DNO) tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora programında en az 3.00 olanlar ‘Başarılı’ sayılır. Herhangi bir dönem sonunda en az 9 kredilik ders yükü ile GNO’sı en az 3.00 olan öğrencilerden DNO’sı 3.50-3.74 arasında olanlar ‘Onur’ öğrencisi, 3.75 ve daha fazla olanlar ‘Yüksek Onur’ öğrencisi sayılır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrenciye programa kabulünden itibaren Enstitü tarafından bir akademik danışman, en geç ikinci dönem sonuna kadar da Enstitü Danışma Kurulu tarafından bir tez danışmanı atanır. Her iki danışmanın görevlerini aynı kişi yerine getirebilir."

"c) Programdaki kredili ve kredisiz dersleri tamamlama süresi en fazla 4 dönemdir. Bu süre sonunda ders başarı koşullarını yerine getiren öğrencinin tez eksikliklerini tamamlamak için süreye gereksinimi olması durumunda, öğrenciye Enstitü Danışma Kurulu tarafından en fazla 2 dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır."

"g) Öğrenci, Enstitü Danışma Kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca, öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Danışma Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yüksek Lisans Tez Jürisi, ilgili Enstitü’nün önerisi üzerine Enstitü Danışma Kurulu kararı ile atanır. Tez Jürisi biri öğrencinin tez danışmanı, biri tez konusunun uzmanı ve diğerleri de Sܒnin Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyelerinden olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Danışma Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir."

"i) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, Enstitü Danışma Kurulu kararı ile en çok iki adet lisans dersi alabilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 32 inci maddesinin (a), (c), (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (i) bendi eklenmiştir.

"a) Öğrenciye programa kabulünden itibaren Enstitü tarafından bir akademik danışman, en geç üçüncü dönem başına kadar da Enstitü Danışma Kurulu tarafından bir tez danışmanı atanır. Her iki danışmanın görevlerini aynı kişi yerine getirebilir."

"c) Doktora programında ders tamamlama süresi en çok 4 dönem, doktora programını tamamlama süresi 8 dönemdir. Bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede mezun olabilirler. Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 8 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tezini Jüri önünde savunması için Enstitü Danışma Kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır."

"g) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Danışma Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir."

"i) Öğrencinin programı sırasında alacağı fazla dersler, her dönem kayıtlarından önce Enstitü Danışma Kurulu kararı ile belirlenerek Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Doktora derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ilk 5 dönem içinde doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

b) Doktora yeterlik sınavına girmek için öğrencinin aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarından birisinden yeterli puan almış olması gerekir:

1) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60,

2) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az yeni değerlendirme sistemine göre 173, eski değerlendirme sistemine göre 500,

3) International English Language Testing System (IELTS) sınavından her bölümden en az 6.0.

c) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere Enstitü Danışma Kurulu tarafından Sܒnin Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyeleri arasından belirlenen 3 kişilik Jüri tarafından yapılır."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, Enstitü Danışma Kurulu kararı ile, Sܒnin Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyelerinden 3 kişilik bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. "

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora Tez Jürisi ilgili Enstitü’nün önerisi ve Enstitü Danışma Kurulu kararı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez danışmanı, en az biri Tez İzleme Komitesi’nde yer alan öğretim üyesi, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğerleri Sܒnin Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyelerinden olmak üzere 5 kişiden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye belirlenir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak, Üniversite’den ayrılma talebinde bulunabilirler. Ders ekleme-bırakma süresinin son gününe kadar Üniversite’den ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ödemiş olduğu dönem kayıt ücretinin yarısı iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve techizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi’nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Derslerin sona ermesinden sonra yapılan izin talepleri kabul edilmez. Dönem sonu sınavları sırasında ortaya çıkabilecek ani durumlarda, öğrencilerin ilgili dönemde aldığı derslerin tümünün notları, öğretim üyesi tarafından ‘I’ olarak değerlendirilir. ‘I’ notları madde 18’de anlatıldığı gibi daha sonra harf notu ile değiştirilir."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Ders ekleme-bırakma süresinin son gününe kadar dönem izni başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin ödemiş olduğu dönem kayıt ücreti iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve techizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir."

Yürürlük

MADDE 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

——• ——

 

Tebliğler

Maliye Bakanlığından :

 

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 36)

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine, 14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile eklenen “Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” fıkrası hükmünün uygulanmasıyla ilgili olarak, 34 Sıra No’lu Harcırah Kanunu GenelTebliğinde açıklamalar yapılmıştır. Ancak, geçen zaman içinde, denetim elemanlarının teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlerde otel, pansiyon veya kamu misafirhanesi bulamamalarından dolayı, konaklamak amacıyla, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olmayan özel şahıslardan “ev veya pansiyon kiralama” yöntemine başvurmaları sonucunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde belirtilen denetim elemanlarının, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma için gönderildikleri yerlerde yatacak yer sağlamak üzere özel şahıslardan kiraladıkları evler ile pansiyonlara (ticari işletmelere dahil olanlar hariç) ödedikleri ücretler, kira sözleşmesi ile birlikte Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara göre düzenlenecek “Harcama Pusulası” ve ödemeye ilişkin “Banka Makbuzu” ile belgelendirmeleri halinde, aşağıda belirtilen koşullara da uymak şartıyla Kanunda belirtilen esas ve miktar dikkate alınarak ödenecektir.

1) Harcama Pusulaları ve Banka Makbuzları (Dekont) aylık dönemler itibariyle düzenlenecektir.

2) Ortak kiralamalarda harcama pusulaları her denetim elemanı için ayrı ayrı kendi ödedikleri tutarlar üzerinden düzenlenecektir.

3) Konaklama yerinden yararlanan denetim elemanı sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve ünvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır. Kira sözleşmesi konuttan yararlanan denetim elemanı sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira sözleşmesi denetim eleman sayısı kadar çoğaltıp tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

4) Kira sözleşmelerinde kiranın başladığı tarih ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama süresi gün olarak da belirtilecektir. İlgili denetim elemanının görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dikkate alınarak ödeme yapılacaktır.

5) Kira sözleşmelerinin asılları ilk yolluk bildirimine eklenecektir. Kalınan sürede birden fazla yolluk bildirimi düzenlendiği takdirde daha sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik edilmiş fotokopileri eklenecektir.

Tebliğ olunur.

——• ——

Balıkesir Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 9/8/2000

Karar No : 2000/6

Mahalli Çevre Kurulu,Vali Vekili Dr. M.Remzi GÜRSU başkanlığında, 9/8/2000 tarihinde toplanarak 19/8/1999 tarih ve 23791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; 8/7/1999 tarih ve 1999/5 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile 3 üncü fıkrasının (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar vermiştir.

“2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak 4/9/1988 tarihinde yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre, bu yönetmeliğin esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için bu yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için, Mahalli Çevre Kurulunun alacağı karar ve görüşler doğrultusunda mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir. “Deşarj izin başvurusundan önce faaliyet sahibinin ÇevreselEtki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği hükümlerini yerine getirip getirmediğinin araştırmasının yapılması zorunlu olup, bu araştırmanın yapıldığına ve ÇEDYönetmeliği hükümlerinin yerine getirildiğine dair İlÇevre Müdürlüğü’nün yazısı başvuru dosyasının başlangıcına eklenecektir. Aksi takdirde Deşarj İzni başvurusu ÇED Yönetmeliği hükümleri yerine getirilinceye kadar değerlendirmeye alınmayacaktır.”

“c) Deşarj izin başvurusu için atıksu numune alımları ve analizleri Üniversitelerin, Çevre veya Kimya Mühendisliği Bölümleri veya Çevre Sorunları Araştırma Merkezleri Lâboratuvarlarına yada Tübitak Lâboratuvarlarına 24 saatlik kompozit numune alınarak yaptırılacak,Endüstriyel atıksuyu olan işletmeler her numune alımında, sadece evsel atıksuyu olan tesisler (turistik tesisler, kooperatifler) 3 numuneden birinde 24 saatlik debi ölçümü yaptırarak analiz sonuçlarına ekleyecektir.”

Tebliğ olunur.

——• ——

Niğde Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No : 4

Karar Tarihi : 16/8/2000

İl Mahalli Çevre Kurulu 16/8/2000 tarihinde Vali Refik A.ÖZTÜRK başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimizde petrokok kömürün satışının, depolanmasının, yakıt olarak kullanılmasının ve yerleşim alanındaki sanayi tesislerinde (çimento ve reküperasyonlu kireç fabrikaları hariç) yakılmasının yasaklanmasına,

2 — Isınmak amacıyla konutlarda veya iş yerlerinde çöp ve atık maddelerin, kullanılmış yağ ve lastiklerin ve plastiklerin yakılmasının yasaklanmasına,

3 — Kok kömürlerinin ısınım amacıyla kullanılmasının yasaklanmasına,

4 — Isınmada ithal veya yerli linyit kömürü kullanılması halinde “kalorifer kazanı yakma talimatnamesine” uygun olarak ateşçi belgesi bulunan personel tarafından kalorifer kazanlarının yakılmasına,

5 — Briket kömürü kullanılması halinde TSE 12055 “kömür briketi ısınmada kullanılan” standardına uyulmasına,

6 — İlimizde yakılacak yerli linyit kömürünün özelliklerinin;

— Alt ısıl değer 3000 (-2000) Kcal/kg (satışa sunulan)

— Yanar kükürt % 1.65 max (satışa sunulan)

— Boyut 18 mm alt sınır +%10 tolerans 200 mm, üst sınır +%10 tolerans değerlerinde olmasına,

Kalorifik değer baz alınması durumunda yukarıda belirtilen boyutların ayrı kalması ve alt ısıl değerin 3000 Kcal/kg üzerinde olması kaydıyla her 1000 Kcal/kg için %0.55 değerlerini geçmemesine,

7 — İthal kömürlerin özelliklerinin;

Alt ısıl değeri : (orjinal kömürde) 6000 Kcal/kg (-500)

Toplam Kükürt : (kuru bazda) %1 (+0.1Max)

Uçucu Madde : (kuru bazda) %12-22 (-1Max)

Toplam Nem : (orjinalde) %10 (+1Max) olmasına,

8 — Linyit kömüründe tabii olarak bulunan kükürt oranının yukarıda bulunan değerlerden daha da aşağıya çekmek amacıyla soba ve kalorifer kazanlarında yakılan kömürlere % 4 oranında sönmüş kireç katılarak yakılmasına,

9 — Kömür nakliyecileri ve satıcılarının satış yerlerindeki kömürlerin menşei ve özelliklerini bildiren belgeleri bulundurmaya zorunlu olmalarına,

10 — Yeni binalarda proje ve iskan ruhsatı aşamasında Isı Yalıtım Yönetmeliğinin öngördüğü şartların sağlanmasına, bu amaçla belediyelerin ve Bayındırlıkİskan Müdürlüğünün gerekli titizliği göstermelerine,

11 — Yakıtların özelliklerine uygun olarak satış yapılmasının sağlanması için İlSağlıkMüdürlüğü, Sanayi ve Ticaretİl Müdürlüğü ve Mahalli İdarelerce müştereken ve EmniyetMüdürlüğü ve Jandarma teşkilatınca desteklenerek denetimlerin yapılmasına,

12 — Alınan bu Karara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Tebliğ olunur.