T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

6 Ağustos 2000  PAZAR

Sayı : 24132

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlar Kurulu Kararı
2000/987 225 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Çeşitli Kararnamelerle Türk Vatandaşlığına Alınan Bazı Kişiler Hakkındaki Hükümlerin İptali ile Emine HACIOĞLU’nun Soyadının “HOCAOĞLU” Olarak Düzeltilmesi Hakkında Karar
 
Atama Kararı
2000/975 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Ramazan ULUDAĞ’ın Atanmasına Dair Karar
Yönetmelik
— Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği
Tebliğ
— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçeSınıflarını Düzenleyen (Ek: I ve II) Sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/2)
 
BakanlarKurulu Kararı
Karar Sayısı : 2000/987
1 — Ekli listede künyeleri yazılı 225 kişinin Türk vatandaşlığına alınması;
2 — 28/12/1993 tarihli ve 93/5158 sayılı Kararnamenin eki listenin 367, 368, 369, 370, 371 ve 372 nci sıralarında kayıtlı Nuri Bayram, Fatma Bayram, Beysim Bayram, Naciye Bayram, Mustafa Bayram ve Hava Bayram ile 8/6/1992 tarihli ve 92/3144 sayılı Kararnamenin 1499 uncu sırasında kayıtlı babası Şıt Kenan’ın üzerinde vatandaşlığımıza alınan Rafet Kenan’a ve 1500 üncü sırasında kayıtlı Bahriye Kenan’a ait hükmün iptali;
3 — 25/2/1999 tarihli ve 99/12503 sayılı Kararnamenin eki listenin 16 ncı sırasında kayıtlı Emine Hacıoğlu’nun soyadının “Hocaoğlu” olarak düzeltilmesi;
İçişleri Bakanlığı’nın 6/6/2000 tarihli ve 041009 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı İskan Kanunu’nun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 

 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

Y. YALOVA

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

H. GEMİCİ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. TANTAN

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 
Sıra No Dosya No Bildirim No Soyadı Adı Nüf.Adet Uyruk Adı

1

236

-2860

-94

25925

AYGÜN

HABİBE

1

BULGARİSTAN

2

236

-4817

-94

S-5034

CİVANOĞLU

SEZGİN

1

BULGARİSTAN

3

236

-9298

-94

29081

İSLAMOĞLU

ENVER

1

MAKEDONYA

4

238

-224

-85

19846

BERİŞA

ŞEMSETTİN

1

YUGOSLAVYA

5

238

-575

-99

12.389

KARAGÖZ

İBRAHİM

1

BULGARİSTAN

6

238

-576

-99

12.390

MUTLU

MUSTAFA

1

BULGARİSTAN

7

238

-584

-99

29060

MUTLU

CEMİLE

1

BULGARİSTAN

8

238

-585

-99

29059

SERBEST

BEHİYE

1

BULGARİSTAN

9

238

-586

-99

29063

AKSOY

HALİL

1

BULGARİSTAN

10

238

-588

-99

6794

MOLLAOĞLU

SÜLEYMAN

1

BULGARİSTAN

11

238

-590

-0

29077

DEMİR

HEDİYE

1

BULGARİSTAN

12

238

-591

-0

29076

TÜRK

İBRAHİM

3

MAKEDONYA

13

238

-591

-0

29076

TÜRK

EMİNE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

14

238

-592

-0

12.394

ÇETİN

SELVET

1

BULGARİSTAN

15

238

-593

-0

H-5129

GÜLER

HABİBE

1

BULGARİSTAN

16

238

-594

-0

9671

SERTEL

ZEYFULLAH

1

BULGARİSTAN

17

238

-595

-0

29075

ÇAVUŞOĞLU

HALİT

1

BULGARİSTAN

18

238

-595

-0

29075

ÇAVUŞOĞLU

HALİSE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

19

238

-596

-0

29072

ÇİÇEK

FEDLİ

1

MAKEDONYA

20

238

-596

-0

29072

ÇİÇEK

ATUŞ (ABLASI)

1

MAKEDONYA

21

238

-596

-0

29072

ÇİÇEK

SÜTMEN (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

22

238

-596

-0

29072

ÇİÇEK

AYŞE (ABLASI)

1

MAKEDONYA

23

238

-598

-0

29074

KURTULUŞ

SEHER

1

BULGARİSTAN

24

238

-599

-0

12.393

TERZİOĞLU

HÜSEYİN

1

BULGARİSTAN

25

238

-599

-0

12.393

TERZİOĞLU

HAZEL (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

26

238

-601

-0

338

ŞEN

HAYRULLAH

6

MAKEDONYA

27

238

-601

-0

338

ŞEN

ŞENOL (OĞLU)

1

MAKEDONYA

28

238

-601

-0

338

ŞEN

ZÜMBÜL (GELİNİ)

1

MAKEDONYA

29

238

-601

-0

338

ŞEN

AYŞE (KIZI)

1

MAKEDONYA

30

238

-601

-0

338

ŞEN

EMRULLAH (OĞLU)

1

MAKEDONYA

31

238

-601

-0

338

ŞEN

HÜSAMETTİN (OĞLU)

2

MAKEDONYA

32

238

-601

-0

338

ŞEN

MURADİYE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

33

238

-603

-0

22

SEYDİOĞLU

CEMAL

2

MAKEDONYA

34

238

-603

-0

22

SEYDİOĞLU

KIYMET (EŞİ)

1

MAKEDONYA

35

238

-604

-0

2002

SAVAŞ

NAİM

1

BULGARİSTAN

36

238

-606

-0

29069

BİRCAN

İSMİGÜL

1

BULGARİSTAN

37

238

-607

-0

1715

KÖKLÜCELİ

RABİA

1

BULGARİSTAN

38

238

-608

-0

12.391

KAHRAMAN

HALİME

1

BULGARİSTAN

39

238

-609

-0

769

AKSU

KIYMET

3

BULGARİSTAN

40

238

-610

-0

29092

GÜL

GÜLSÜM

1

MAKEDONYA

41

238

-611

-0

0253

GÜLEN

HATİCE

1

BULGARİSTAN

42

238

-612

-0

29095

SEVER

HÜSMEN

1

BULGARİSTAN

43

238

-613

-0

29105

VATANSEVER

HURİ

1

BULGARİSTAN

44

238

-614

-0

1762

VATANSEVER

MUSTAFA

1

BULGARİSTAN

45

238

-615

-0

733

PAMUKÇU

FATMA

1

BULGARİSTAN

46

238

-616

-0

29113

CAN

YUNUS

1

BULGARİSTAN

47

238

-617

-0

29111

MUTLU

FATMA

1

BULGARİSTAN

48

238

-618

-0

29114

KAHRAMAN

VASFİYE

1

BULGARİSTAN

49

238

-619

-0

29112

MERCAN

MÜMİNE

1

BULGARİSTAN

50

238

-620

-0

29108

GÜL

İSMET

1

MAKEDONYA

51

238

-620

-0

29108

GÜL

MÜMİN (OĞLU)

1

MAKEDONYA

52

238

-620

-0

29108

GÜL

AYŞE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

53

238

-621

-0

29110

ÇELİK

BEDRİ

1

BULGARİSTAN

54

238

-622

-0

29101

ÇALIŞKAN

SAFİ

4

MAKEDONYA

55

238

-622

-0

29101

ÇALIŞKAN

HATİCE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

56

238

-622

-0

29101

ÇALIŞKAN

SALİM (OĞLU)

1

MAKEDONYA

57

238

-623

-0

29107

SEVEN

RAMİS

3

MAKEDONYA

58

238

-623

-0

29107

SEVEN

NADİLE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

59

238

-624

-0

29103

ÖZKAN

TOMRİS

1

BULGARİSTAN

60

238

-625

-0

29106

MUTLU

BİNNAS

1

BULGARİSTAN

61

238

-627

-0

25934

ŞENTÜRK

HÜSEYİN

1

BULGARİSTAN

62

238

-628

-0

25933

DOĞRU

EMİN

1

BULGARİSTAN

63

238

-628

-0

25933

DOĞRU

HALİDE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

64

238

-629

-0

24

CAN

SALİM

1

MAKEDONYA

65

238

-629

-0

24

CAN

SERDAL (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

66

238

-629

-0

24

CAN

İSMET (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

67

238

-630

-0

29093

NİYAZİOĞLU

EMİNE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

68

238

-630

-0

29093

NİYAZİOĞLU

FEVZİ

3

MAKEDONYA

69

238

-631

-0

29096

CAN

İSMİGÜL

1

BULGARİSTAN

70

238

-632

-0

29100

ÖZTÜRK

EBAZER

1

BULGARİSTAN

71

238

-632

-0

29100

ÖZTÜRK

EMİNE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

72

238

-633

-0

29099

ÖZTÜRK

AHMET

1

BULGARİSTAN

73

238

-634

-0

8522

ÖZGÜR

KADRİYE

1

BULGARİSTAN

74

238

-635

-0

7160

BAŞARAN

SAMİ

1

BULGARİSTAN

75

238

-636

-0

7674

VATANSEVER

MEHMET

1

BULGARİSTAN

76

238

-636

-0

7674

VATANSEVER

FATMA (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

77

238

-637

-0

1649

ÖZKAN

YUSUF

1

BULGARİSTAN

78

238

-637

-0

1649

ÖZKAN

MÜMİNE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

79

238

-638

-0

25926

KOCAOĞLU

HÜSEYİN

1

BULGARİSTAN

80

238

-639

-0

12.403

YILDIRIM

SELVER

1

BULGARİSTAN

81

238

-640

-0

25929

GÜLER

BAHRİYE

1

BULGARİSTAN

82

238

-641

-0

25930

BAYRAM

FATMA

1

BULGARİSTAN

83

238

-642

-0

K-5130

YILMAZ

KERİME

1

BULGARİSTAN

84

238

-643

-0

25932

VATANSEVER

PAKİZE

1

BULGARİSTAN

85

238

-644

-0

25928

BAHAR

REŞİDE

1

BULGARİSTAN

86

238

-645

-0

25931

YURTSEVER

MÜMİN

1

BULGARİSTAN

87

238

-647

-0

29102

ŞEN

NAZİFE

1

BULGARİSTAN

88

238

-648

-0

29109

YILDIRIM

KAŞİF

1

BULGARİSTAN

89

238

-648

-0

29109

YILDIRIM

HAZEL (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

90

238

-651

-0

29088

TAŞ

HATİCE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

91

238

-651

-0

29088

TAŞ

ZAFER

1

MAKEDONYA

92

238

-652

-0

1761

ALKAN

NEFİZE

1

BULGARİSTAN

93

238

-653

-0

29089

GÜNEŞ

NEZAFET

1

MAKEDONYA

94

238

-654

-0

29090

GÜLER

NESRİN

1

BULGARİSTAN

95

238

-655

-0

25924

KORKMAZ

EMİNE

1

BULGARİSTAN

96

238

-656

-0

4341

SÜLEYMAN

REŞİT

3

MAKEDONYA

97

238

-656

-0

4341

SÜLEYMAN

REZANE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

98

238

-657

-0

29094

BEKİROĞLU

İBRAHİM

1

BULGARİSTAN

99

238

-658

-0

29091

BASTRI

GAFUR

2

MAKEDONYA

100

238

-658

-0

29091

BASTRI

NACİYE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

101

238

-659

-0

12.395

ÇELİK

YUSUF

1

BULGARİSTAN

102

238

-661

-0

25819

KARACA

FEYZULLAH

1

BULGARİSTAN

103

238

-661

-0

25819

KARACA

EMİNE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

104

238

-663

-0

3934

ÇAVUŞ

DURANCA

1

BULGARİSTAN

105

238

-665

-0

29082

ÖZTÜRK

ÖMER

1

BULGARİSTAN

106

238

-666

-0

29080

AVCI

BÜLENT

3

MAKEDONYA

107

238

-666

-0

29080

AVCI

AYSER (EŞİ)

1

MAKEDONYA

108

238

-667

-0

29083

SERBEST

İLMİYE

1

BULGARİSTAN

109

238

-668

-0

341

GÜRBÜZ

BAYRAM

4

MAKEDONYA

110

238

-668

-0

341

GÜRBÜZ

PAMUŞ (EŞİ)

1

MAKEDONYA

111

238

-669

-0

12406

SERBEST

HASAN

1

BULGARİSTAN

112

238

-669

-0

12406

SERBEST

EMİNE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

113

238

-670

-0

12.404

KADER

AYŞE

1

BULGARİSTAN

114

238

-671

-0

9673

AKGÜN

GÖKSEL

1

BULGARİSTAN

115

238

-672

-0

2283

MERT

VESİLE

1

BULGARİSTAN

116

238

-673

-0

5626

HAFIZOĞLU

AYŞE

1

BULGARİSTAN

117

238

-674

-0

29084

ÇAKIR

SELAMİ

3

MAKEDONYA

118

238

-674

-0

29084

ÇAKIR

GÜLLÜ (KIZI)

1

MAKEDONYA

119

238

-674

-0

29084

ÇAKIR

GÜLAY (KIZI)

1

MAKEDONYA

120

238

-674

-0

29084

ÇAKIR

ŞEYZADE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

121

238

-675

-0

29085

BALKAN

FATMA

1

BULGARİSTAN

122

238

-676

-0

29086

KAMÇILI

SÜLBİYE

1

BULGARİSTAN

123

238

-677

-0

12.398

AVCI

HÜSNÜ

1

BULGARİSTAN

124

238

-678

-0

12.402

AKGÜL

EMİNE

1

BULGARİSTAN

125

238

-679

-0

12.401

ATAKAN

MEHMETALİ

1

BULGARİSTAN

126

238

-679

-0

12.401

ATAKAN

SELVER (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

127

238

-680

-0

12.399

ÇALIŞKAN

SELİME

1

BULGARİSTAN

128

238

-681

-0

12.400

BALCI

MÜMİN

1

BULGARİSTAN

129

238

-681

-0

12.400

BALCI

ZEHRA (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

130

238

-682

-0

6361

YILMAZ

YAKUP

1

BULGARİSTAN

131

238

-683

-0

5940

KAHRAMAN

HASAN

1

BULGARİSTAN

132

238

-683

-0

5940

KAHRAMAN

HANİFE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

133

238

-684

-0

29087

GÜLER

MACİDE

1

BULGARİSTAN

134

238

-685

-0

1760

KADIOĞLU

HABİT

1

BULGARİSTAN

135

238

-685

-0

1760

KADIOĞLU

HABİBE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

136

238

-686

-0

12.405

DENİZ

NEBİBE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

137

238

-686

-0

12.405

DENİZ

AHMET

1

BULGARİSTAN

138

238

-687

-0

12.397

SARAÇ

OSMAN

1

BULGARİSTAN

139

238

-688

-0

12396

ÖZGÜN

AHMET

1

BULGARİSTAN

140

238

-689

-0

1623

GÜLER

ALİ

3

MAKEDONYA

141

238

-689

-0

1624

GÜLER

SEYDULLAH (OĞLU)

3

MAKEDONYA

142

238

-689

-0

1623

GÜLER

ATİKE (KIZI)

1

MAKEDONYA

143

238

-689

-0

1623

GÜLER

AKİLE (KIZI)

1

MAKEDONYA

144

238

-689

-0

1623

GÜLER

ASİYE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

145

238

-689

-0

1624

GÜLER

GÜLFİDAN (GELİNİ)

1

MAKEDONYA

146

238

-690

-0

25927

KERVAN

ALİ

1

BULGARİSTAN

147

238

-690

-0

25927

KERVAN

ADEVİYE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

148

238

-691

-0

29098

MUTLU

HAYRETTİN

1

BULGARİSTAN

149

238

-691

-0

29098

MUTLU

SALİHA (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

150

238

-693

-0

348

TAHİR

CENGİZ

3

MAKEDONYA

151

238

-693

-0

348

TAHİR

GÜLTEN (EŞİ)

1

MAKEDONYA

152

238

-694

-0

344

GÜLER

SÜLEYMAN

4

MAKEDONYA

153

238

-694

-0

344

GÜLER

ZARİFE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

154

238

-695

-0

345

MERT

FİKRİ (EŞİ)

4

MAKEDONYA

155

238

-695

-0

345

MERT

NAZLI

1

MAKEDONYA

156

238

-696

-0

3360

GÜÇLÜ

MAKBULE

1

BULGARİSTAN

157

238

-697

-0

347

YILMAZ

MUSTAFA

5

MAKEDONYA

158

238

-697

-0

347

YILMAZ

NAZİFE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

159

238

-702

-0

29104

DUVANCI

HABİBE

1

BULGARİSTAN

160

238

-3422

-90

14177

GÖNÜL

NAZMİYE

2

BULGARİSTAN

161

238

-5532

-89

29115

SITKIOĞLU

CEMAL

1

BULGARİSTAN

162

238

-5532

-89

29115

SITKIOĞLU

HAFİZE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

163

238

-13403

-89

29073

KADİROĞLU

AHMET

1

BULGARİSTAN

164

238

-13403

-89

29073

KADİROĞLU

HAFİZE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

165

238

-21271

-90

7546

GÜLER

KEMAL

1

BULGARİSTAN

166

238

-33216

-90

3359

ÖZGÜR

EMİNE

1

BULGARİSTAN

167

238

-36620

-91

9674

HOCAOĞLU

VİLDAN

2

BULGARİSTAN

168

238

-38461

-91

S-3168

MERT

SALİH

1

BULGARİSTAN

169

238

-38461

-91

S-3168

MERT

RESMİYE (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

170

238

-39921

-91

29097

KENEZ

BASRİ

1

BULGARİSTAN

171

238

-52834

-91

22570

ÇAKILBAHÇE

FAHMİ

1

BULGARİSTAN

172

238

-57671

-91

557

DENİZ

BİLAL

1

BULGARİSTAN

173

238

-57671

-91

557

DENİZ

MEDİHA (EŞİ)

1

BULGARİSTAN

174

238

-67998

-94

18857

MUTLU

ENVER

1

BULGARİSTAN

175

238

-68337

-95

5044

ARSLAN

SEMAVİ

1

BULGARİSTAN

176

238

-68348

-95

S-2973

MUTLU

EROL

1

BULGARİSTAN

—— • ——

Atama Kararı
Karar Sayısı : 2000/975
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine Ramazan ULUDAĞ’ın atanması; Devlet Bakanlığı’nın 11/7/2000 tarihli ve 2322 sayılı yazısı üzerine, 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

Y. OKUYAN

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Yönetmelik
Sağlık Bakanlığından :
 
Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; toplumu oluşturan kişilerin sağlık bilincini ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir hale getirmek üzere; halkın bilgilendirilmesi, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin halkın sağlık eğitimi konusunda bilgilerinin geliştirilmesi için uygulanacak eğitim faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, halkın sağlık eğitimi alanında Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya serbest olarak mesleklerini icra eden sağlık personeli ile halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, kurumsallaşması, yönetiminde görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumluluklarına dair esasları kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 12 nci maddesinin (h) bendi; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Bakanlık:Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük:Bakanlığın Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
c) Daire Başkanlığı:Genel Müdürlüğün Halk Sağlığı ve Sağlığı Geliştirme Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
d) Bakanlık teşkilatı ve birimleri: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,
e) Sağlık hakları : Kişilerin sağlıklarının devamı için; sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile güvence altına alınmış bulunan temel insan haklarını,
f) Eğitim programı: Halkın sağlık eğitimi alanında, personelin ve halkın eğitimi faaliyetlerinin amaçlarını, içeriğini, öğrenme faaliyetleri ile değerlendirme boyutunu kapsayan programı,
g) Eğitim yöneticisi: Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesinden, izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu kişiyi,
h) Eğitim görevlisi: Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiyi,
ı) Kurs: Yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı veya varsa olumsuz davranışların kaldırılmasını amaçlayan, eğitim programına göre yürütülen ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılan faaliyeti,
i) Seminer : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla, birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantıyı,
j) Sertifika :Eğitime alınan personelden bilgi ve beceri kazananlara verilen belgeyi,
k) Başarı belgesi: Eğitime katılanlardan yapılan değerlendirmede başarılı olanlara verilen belgeyi,
l) Katılım belgesi: Eğitim faaliyetlerine katılanlara muhasebe ve idari işlemlerde kullanılmak üzere verilen belgeyi,
m) Çalışma grubu üyesi: Halkın sağlık eğitim sisteminin ilkelerini, stratejilerini, plan ve programlarını geliştirme, araştırma ve değerlendirme amacı ile oluşturulan çalışma gruplarında görevlendirilen kişiyi,
n) Halkın sağlık eğitimi: Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel veya tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan personelin halkın sağlığı ile ilgili veya toplumu oluşturan kişilerin kişisel sağlık bilgi ve becerilerini geliştirerek, davranış değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan eğitimi,
o) Sağlık eğitim kurumları : İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı halkın sağlık eğitimi ile ilgili, personele ve halka yönelik eğitim programlarının uygulandığı eğitim kurumlarıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Halkın Sağlık Eğitimi, Hedefleri ve İlkeleri
Hedefler
Madde 5 — Bakanlığın halkın sağlık eğitimi ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hedefleri şunlardır:
a) Göreve yeni başlayan personelin halkın sağlık eğitimi alanında eksikliklerini tamamlamak,
b) Personele halkın sağlık eğitimi alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak,
c) Halkın sağlık bilincini ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir ve sağlık haklarını savunabilir hâle getirmek,
d) Halkın sağlık eğitimi alanında hizmet yapan resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerinin katılımını sağlayarak sektörler arası iş ve güç birliğini geliştirmek,
e) Halkın sağlık eğitiminde etkinliği sağlamak amacıyla basın yayın kuruluşlarını bilgilendirmek ve işbirliği yapmak,
f) Halkın sağlık eğitimi etkinliğini artırmak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak,
g) Halkın sağlık eğitimi konusunda broşür, afiş, spot, film ve benzeri araç gereç üretimi yaparak eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırmak,
h) Gezici veya yerleşik sağlık müzelerini geliştirerek, sağlık fuarlarını oluşturarak bu fuarlarda standlar açmak ve sağlık hizmetlerinin gelişimi konusunda halkı bilgilendirmek,
ı) Halk sağlığı ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası toplantılara katılımı sağlayarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve yenilikleri izleyerek yenilikleri ulusal programlara aktarmak.
İlkeler
Madde 6 — Halkın sağlık eğitimi hedeflerine ulaşılabilmesi için;
a) Eğitimin sürekli olması,
b) Eğitimin, halkın sağlık eğitimi ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitilen personelin, eğitim amaçlarına uygun halkın sağlık eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmesi,
d) Halkın sağlık eğitimi için görevlendirmede istekli personele öncelik verilmesi ve fırsat eşitliği tanınması,
e) Eğitim faaliyetlerinin sektörler ve disiplinler arası bir anlayış ile yürütülmesi,
f) Eğitimde görsel - işitsel araç ve gereçlerden yararlanılması,
g) Eğitim programlarının halka yansıtılmasında, her türlü basın ve yayın kuruluşlarından yararlanılması,
h) Konu ile ilgili yeni bilgi ve teknolojinin yakından izlenerek gerek çalışanlara, gerekse halka aktarılması,
ı) Eğitimlerin sürekli değerlendirilip yönlendirilmesi için gerçekleşen her türlü eğitim faaliyeti sonuçlarının Genel Müdürlüğe bildirilmesi,
ilkeleri göz önünde bulundurulur.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler
Teşkilat
Madde 7 — Halkın sağlık eğitimi faaliyetleri aşağıdaki teşkilatlar tarafından yürütülür.
a) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,
b) İl Sağlık Müdürlüğü,
c) Sağlık Eğitim Kurumları.
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görevleri
Madde 8 — Genel Müdürlük;
Bakanlığın hizmet politikası ve hedeflerine yönelik olarak halkın sağlık eğitimi çalışmalarının yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Gerektiğinde halk sağlığı eğitimine ilişkin genel politikanın belirlenmesi, halkın sağlık eğitimi yıllık planlarının hazırlanması ve çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları oluşturur.
Sağlık Müdürlüğü
Madde 9 — Sağlık Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlık tarafından hazırlanan halkın sağlık eğitimi yıllık planı doğrultusunda, sağlık müdürlüğü eğitim şube müdürlükleri aracılığı ile mahalli olarak düzenlenecek halkın sağlık eğitimi programlarının uygulanmasını ve değerlendirilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak,
b) İlin halkın sağlık eğitimi ihtiyaçlarını belirleyerek, Bakanlığın halkın sağlık eğitimi yıllık planı hazırlanmasında göz önünde bulundurmak üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,
c) İl sağlık eğitim kurumlarının hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Sağlık Eğitim Kurumları
Madde 10 — Sağlık eğitim kurumlarının görevi, halkın sağlık eğitimi ile ilgili olarak personele ve halka yönelik eğitim programları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Faaliyetlerinde Görevlendirilecek Personel
Görevlendirme
Madde 11 — Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim yöneticisi, eğitim görevlileri ve diğer personel Genel Müdürlük ve faaliyeti teklif eden birim ile işbirliği yapılarak belirlenir.
İlde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde ise görevlendirme Valilikçe yapılır.
Eğitim Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
Madde 12 —Eğitim yöneticisinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim programının uygun bir şekilde yürütülmesi için eğitim kurumu yöneticisi, eğitim görevlileri ve diğer yetkililerle işbirliği yapmak,
b) Eğitim için gerekli ortamı hazırlamak,
c) Eğitim faaliyetleri sonunda eğitimin değerlendirilmesini yaparak, faaliyetlerle ilgili rapor hazırlayıp, Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri
Madde 13 — Eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Bakanlık içinden görevlendirilecek personelin eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması,
b) Bakanlık dışından görevlendirilecek öğretim görevlilerinin de üniversitelerde "öğretim üyesi"/ "öğretim görevlisi" olması veya diğer kurumlarda çalışmış olmakla beraber eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması,
c) Yeni bilgi ve teknolojilerin transferinde ihtiyaç duyulması halinde, yurt dışından da eğitimci temin edilebilir.
Eğitim Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 14 —Eğitim görevlilerinin görevleri şunlardır:
a) Yaptıkları eğitim programına göre verecekleri konuların notlarını programın başlamasından en az bir hafta önce eğitim yöneticisine vermek,
b) Eğitimi yürütmek ve sonucu değerlendirmek,
c) Zorunlu nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal eğitim yöneticisine bildirmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Türleri, Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması
Eğitim Türleri
Madde 15 — Konunun özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen eğitim türlerine benzer programlar düzenlenir.
a) Personel Eğitimi
Halkın sağlık eğitimini gerçekleştirecek personelin yurtiçi eğitimi, Sağlık Bakanlığı "Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği" ve yurt dışına gönderilecek personele ise "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre düzenlenir.
b) Halk eğitimi
Toplumu oluşturan kişilerin sağlık bilincini, davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık sorunlarını çözebilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir hale getirmek için uygulanacak sağlık eğitimidir.
Yıllık Eğitim Plan Ve Programları
Madde 16 — Bakanlık halkın sağlık eğitim plan ve programları; koordinasyon birimi olan Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık programlar doğrultusunda, merkez birimlerinin merkez ve taşra teşkilatlarından sağlayacağı bilgiler, raporlar, teklifler dikkate alınarak yıllık olarak hazırlanır, teknik ve yönlendirme kurulunda görüşüldükten sonra " Bakanlık Makam Onayı" ile uygulamaya konulur.
Yıllık halkın sağlık eğitim planında ; tarih, süre, yer, konu, amaç, katılacak kişi ve sayıları, eğitim görevlileri, eğitim yöntemleri, eğitim materyali, işbirliği yapılacak kişi ve kurumlar belirlenir.
Eğitim programının içeriğinin belirlenmesi durumunda, ihtiyaç halinde çalışma grupları oluşturulabilir. Yıllık eğitim planı onaylandıktan sonra eğitim programlarının başlayacağı tarihten en az 1 ay önce ilgili birimlere bildirilir.
İldeki Eğitim Faaliyetleri
Madde 17 — İl sağlık müdürlüklerince, Bakanlığın halkın sağlık eğitim yıllık planı göz önünde bulundurularak, ilin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları hazırlanır ve Valilik onayı alındıktan sonra yürürlüğe konulur.
Bu faaliyetlerin tarihi, yeri, programı, eğitim yöneticileri, eğitim görevlileri ile eğitime katılacaklar il sağlık müdürlüğünce belirlenir ve Valilik onayına sunulur. Yıllık plandaki her türlü değişiklikler Valilik onayı alınarak yapılır. Valilik yıllık eğitim planını ve uygulama sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirir.
Eğitim Planında Değişiklik
Madde 18 — Bakanlık halkın sağlık eğitimi yıllık planının uygulanma devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler, Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra "Bakanlık Makam Onayı" ile yapılır ve teşkilata bildirilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin
 
Eğitim Faaliyetine Katılma
Madde 19 — Halkın sağlık eğitim faaliyetine katılacak personel, amaca uygun olarak eğitilir ve eğitim faaliyetlerinde görevlendirilir.
Diğer Kurumlardaki Eğitime Katılmak
Madde 20 — Diğer kurumlardaki eğitime, uygun nitelikteki personelin katılmaları Genel müdürlükçe/Valilikçe değerlendirilir ve "Bakanlık Makam Onayı" ile uygulamaya konulur.
Eğitim Faaliyetlerine Diğer Kurumlardan Katılmak
Madde 21 — Masrafları kendilerine veya kurumlarına ait olmak kaydıyla Bakanlık dışından kamu ve özel diğer kurum personeli için bu Yönetmelik çerçevesinde eğitim faaliyetleri düzenlenebilir; ayrıca anılan personelin Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılmaları da kabul edilebilir.
Eğitim Faaliyetlerine Katılmayanlar
Madde 22 — Herhangi bir sebeple eğitim programıyla ilişkisi kesilenlere ve sınavlara katılmayanlara başarı ve katılma belgesi verilmez.
Devam Durumu
Madde 23 — Eğitim faaliyetlerine, mazeretsiz olarak eğitim süresinin % 5’ i ve mazeretli olarak % 10’u oranından daha fazla süre katılmayan personelin faaliyetle ilişiği kesilir.
İzinler
Madde 24 — Eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A),(B),(C) bentlerinde belirtilen mazeretleri dışında izin kullanamazlar. Kullanılması halinde eğitim programıyla ilişkileri kesilir.
Başka kurumlardan eğitime katılanlar, eğitim programları kurallarına uymak zorundadır.
Disiplin
Madde 25 — Eğitim faaliyetine katılanlar, öğretim programında yer alan faaliyetlere katılmak ve bunların gerektirdiği çalışma ve ödevleri yapmak zorundadırlar. Eğitim faaliyetlerini engelleyici veya aksatıcı tutum ve davranışları görülenlerin eğitim yöneticisi tarafından faaliyetle ilişiği kesilir. Durum, en kısa sürede mahalli eğitim faaliyetlerinde Valiliklere, Bakanlıkça yapılan eğitim faaliyetlerinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuatın disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.
Eğitimin Değerlendirilmesi
Madde 26 — Eğitimin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Eğitime katılan personelin eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve beceri düzeyi değerlendirilir,
b) Değerlendirme, eğitim programının amaçlarına göre yazılı, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı hem sözlü hem de uygulamalı sınavla yapılabilir,
c) Sınavın şekli ve soruları eğitim görevlileri tarafından belirlenir,
d) Değerlendirme ile ilgili tedbirler eğitim yöneticisi, eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri tarafından ortaklaşa alınır,
e) Değerlendirme, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlilerinden oluşan "Değerlendirme Komisyonu" tarafından yapılır,
f) Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olanlar ve mazeretleri sebebi ile eğitim sonu değerlendirmeye katılmayanlar için eğitim komisyonunca bir sınav daha yapılarak tekrar değerlendirilir.
g) Eğitimle ilgili yapılan sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır,
ı) Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılırlar. Ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır,
i) Halk sağlığı eğitim programına katılan personelin, programa katılımı, devam, izin, disiplin durumu ve eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili hususlar " Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği"nde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir,
j) Halkın sağlık eğitiminde değerlendirme esası, eğitim programına halkın katılımını teşvik eder şekilde olmalıdır. Özendirme biçimi; şiir, kompozisyon, makale, resim, karikatür, proje hazırlama, aktif uygun sağlıklı yaşam örneğini uygulama şeklindeki etkinliklere katılım ve başarı belgesi, plaket, madalya, para, kitap, düzenlenecek bir gezi programına katılım, basın önünde tanıtım ve bu gibi ödüllü olmalıdır.
Belge Verilmesi
Madde 27 — Eğitim faaliyeti sonucu başarılı olanlara eğitimin özelliğine göre "Başarı Belgesi" veya "Sertifika"; başarısız olanlara ve eğitim faaliyeti sonunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı durumlarda "Katılım Belgesi", eğitimi düzenleyen birimce hazırlanarak eğitim faaliyetleri sonunda katılımcılara verilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
 
Eğitim Giderleri
Madde 28 — Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili eğitim giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Eğitim Görevlileri Ve Eğitime Katılanların Giderleri
Madde 29 — Eğitim yöneticileri, görevliler ve eğitime katılanlara, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Eğitimin görev yerinde yapılması halinde eğitime katılan personele gündelik verilmez.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre ek ders görevi verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 30 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
—— • ——
Tebliğ
İçişleri Bakanlığından :
 
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme
Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek: I ve II) Sayılı
Cetvellerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2000/2)
 
Madde 1 — Bakanlar Kurulunun 86/10782 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16 Temmuz 1986 gün ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin illerin sınıflarını düzenleyen (EK: I) cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İli

Eski Sınıfı

Yeni Sınıfı

Erzurum

3

2

Malatya

3

2

Diyarbakır

3

2

 
Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin ilçelerin sınıflarını düzenleyen (EK: II) cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İli :

İlçesi :

Eski Sınıfı :

Yeni Sınıfı :

İÇEL

Anamur

2

1

VAN

Erciş

4

3

ELAZIĞ

Sivrice

4

3

ERZURUM

Oltu

4

3

KAHRAMANMARAŞ

Afşin

4

3

BOLU

Yeniçağa

5

4

KARABÜK

Yenice

5

4

İÇEL

Gülnar

5

4

ORDU

Mesudiye

6

4

ERZURUM

Tortum

6

4

BATMAN

Kozluk

6

4

ŞANLIURFA

Harran

6

4

MARDİN

Mazıdağı

6

4

 

Savur

6

4

MALATYA

Hekimhan

6

4

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.