T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

12 Temmuz 2000  ÇARŞAMBA

Sayı : 24107 (Mükerrer)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşmalar
 • 2000/748 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen “Araştırma ve Uzmanlar Fonunun Artırılması” Konulu Projeye İlişkin Karar
  2000/751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen “Türk Akreditasyon Kurumunun Kurulmasında Danışmanlık” Konulu Projeye İlişkin Karar
  2000/756 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen “Devlet Planlama Teşkilatı’nda Hizmetiçi Eğitim Bölümü Kurulması” Konulu Projeye İlişkin Karar
  2000/757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen “Kırsal Bölgelerde Gelir Sağlayıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi” Konulu Projeye İlişkin Karar
  2000/771 Türkiye-Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar
  2000/786 Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar
  2000/793 Türkiye Cumhuriyeti-Belarus Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
  2000/795 Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar
  2000/809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Tarımla İlgili Diğer Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
  2000/810 Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar
  2000/816 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Terörizmle Mücadelelerinde Koordineli Eylemlerde Bulunmalarına Dair 2000 Yılı Uygulama Protokolünün Onaylanmasına Dair Karar
  2000/828 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar
  2000/839 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel, Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar
  2000/840 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kötüye Kullanımı, Kaçakçılığı ve Bunlarla İlgili Suçların Önlenmesi, Denetimi, Soruşturulması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
  2000/844 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Eklerinde Yapılan Düzeltmeye İlişik Notaların Onaylanmasına Dair Karar
  2000/845 Anadolu Meteoroloji Teknik Lisesi (AMTL)’nin Eğitim İmkanlarının Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) Bölgesel Meteoroloji Eğitim Merkezi Olarak Tanınması Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı Arasında Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar
  2000/847 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın Eki “Eşyanın Menşei Kavramının Tanımına ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B’de Değişiklik Yapılmasına Dair EFTA-Türkiye Ortak Komitesi Kararı’nın Onaylanmasına Dair Karar
  2000/848 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı Arasında Antalya’da Düzenlenen Orta ve Yakın Doğuda Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Buna Bağlı Konular Altkomisyonu 35 inci Dönem Oturumu’na İlişkin Viyana’da Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
  2000/868 Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Devleti Ortak Komitesi III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
 •  
  Milletlerarası Sözleşmeler
  2000/808 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Tarihinde Brüksel’de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar
  2000/842 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar
   
  Bakanlar Kurulu Kararı
  2000/830 2998 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 12 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar
   
  Tebliğ
  — Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Hakkında Standart Tebliğ
   
  İLAN BÖLÜMÜ
  İlanları Görmek İçin Tıklayınız.