TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2006 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

 

             12/3/2006 tarihli ve 26106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu Yapılar kısmına aşağıdaki yapılar ilave edilmiştir.

             • Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

             • Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21,50 m’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)