TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK

KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2006 YILINA AİT DEĞERLENDİRME

KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

             28/31981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

             1/1/2006 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

             A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2007 tarihine kadar uygulanacaktır.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 16.319,335 ile çarpılacaktır.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 13.569,225 ile çarpılacaktır.

             D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

             Yıllar                                                                    2006 yılında uygulanacak katsayılar

             53'den önceki yıllar                                                                                        1.158.803,141

             1954                                                                                                               1.045.247,072

             1955                                                                                                                  925.704,244

             1956                                                                                                                  758.397,430

             1957                                                                                                                  663.457,651

             1958                                                                                                                  606.879,584

             1959-1966                                                                                                         515.525,605

             1967                                                                                                                  467.704,103

             1968                                                                                                                  429.325,486

             1969                                                                                                                  408.972,659

             1970                                                                                                                  381.683,369

             1971                                                                                                                  343.396,916

             1972                                                                                                                  291.029,666

             1973                                                                                                                  257.446,308

             1974                                                                                                                  191.077,875

             1975                                                                                                                  152.373,848

             1976                                                                                                                  129.966,256

             1977                                                                                                                    95.331,635

             1978                                                                                                                    68.170,637

             1979                                                                                                                    50.473,875

             1980                                                                                                                    23.577,315

             1981                                                                                                                    16.319,335

             1982                                                                                                                    13.569,225

             1983                                                                                                                    11.795,413

             1984                                                                                                                      9.436,708

             1985                                                                                                                      6.505,274

             1986                                                                                                                      4.711,624

             1987                                                                                                                      3.631,593

             1988                                                                                                                      2.414,339

             1989                                                                                                                      1.464,694

             1990                                                                                                                         888,426

             1991                                                                                                                         570,081

             1992                                                                                                                         342,337

             1993                                                                                                                         206,509

             1994                                                                                                                         123,725

             1995                                                                                                                           56,238

             1996                                                                                                                           31,159

             1997                                                                                                                           16,005

             1998                                                                                                                             9,274

             1999                                                                                                                             5,986

             2000                                                                                                                             3,620

             2001                                                                                                                             2,957

             2002                                                                                                                             1,786

             2003                                                                                                                             1,373

             2004                                                                                                                             1,183

             2005                                                                                                                             1,060

             2006                                                                                                                             1,000

 

             Tebliğ olunur.