TEBLİĞ

 

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

             28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak işlerinde ihale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar’ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

             1/1/2006 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanmak üzere;

 

                                                                                                         1/1/2006  tarihinden İtibaren

1980     yılı     Sözleşmeleri                                              için                                             71018,74

1981     "        "                                                                 "                                               48893,50

1982     "        "                                                                  "                                               32681,52

1983     "        "                                                                 "                                               25997,14

1984     ilk      Dönemi                                              sözleşmeleri               için                 21038,40

1984     2.       "                                                                 "                          "                   17970,65

1985     ilk      "                                                                  "                          "                   13654,97

1985     2.       "                                                                 "                          "                   12354,66

1986     ilk      "                                                                  "                          "                     9872,36

1986     2.       "                                                                 "                          "                     8890,33

1987     ilk      "                                                                  "                          "                     7106,31

1987     2.       "                                                                 "                          "                     6160,13

1988     İlk      "                                                                  "                          "                     4703,36

1988     2.       "                                                                 "                          "                     3874,01

1989     ilk      "                                                                  "                          "                     3040,18

1989     2.       "                                                                 "                          "                     1578,37

1990     ilk      "                                                                  "                          "                     1296,83

1990     2.       "                                                                 "                          "                     1029,34

1991     ilk      " (1 Ocak-30 Haziran)                                "                          "                       844,42

1991     2.       " (1 Temmuz-14 Eylül)                           "                          "                       636,33

1991     3.       " (15 Eylül-31 Aralık)                                 "                          "                       591,60

1992     ilk     " (1 Ocak-30 Haziran)                             "                          "                       446,53

1992     2.       " (1 Temmuz-31 Aralık)                             "                          "                       368,07

1993     ilk     " (1 Ocak-30 Haziran)                             "                          "                       277,36

1993     2.       " (1 Temmuz-30 Eylül)                              "                          "                       222,77

1993     3.       " (1 Ekim-31 Aralık)                                "                          "                       201,95

1994     ilk      " (1 Ocak-31 Mart)                                     "                          "                       165,17

1994     2.       " (1 Nisan-30 Haziran)                            "                          "                       146,76

1994     3.       " (1 Temmuz-30 Eylül)                              "                          "                       143,65

1994     4.       " (1 Ekim-31 Aralık)                                "                          "                       138,69

1995     ilk      " (1 Ocak-31 Mart)                           Sözleşmeleri               için                     120,66

1995     2.       "(1 Nisan-14 Nisan)                                 "                          "                       113,62

1995     3.       " (15 Nisan-14 Kasım)                                "                          "                         70,08

1995     4.       " (15 Kasım-31 Aralık) ve                                                                                      

1996     ilk     " (1 Ocak-30 Haziran)                             "                          "                         47,61

1996     2.       "(1 Temmuz-31 Aralık)                              "                          "                         32,21

1997     ilk     " (1 Ocak-30 Haziran)                             "                          "                         18,30

1997     2.       " (1 Temmuz-31 Aralık)                             "                          "                         13,63

1998     ilk     " (1 Ocak-30 Haziran)                             "                          "                         10,30

1998     2.       "(1 Temmuz- 30 Eylül)                              "                          "                           8,57

1998     3.       " (1 Ekim-31 Aralık)                                "                          "                           7,73

1999     ilk      " (1 Ocak-30 Haziran)                                "                          "                           5,96

1999     2.       " (1 Temmuz-31 Aralık)                         "                          "                           5,00

2000     4.       " (15 Aralık-31 Aralık)                            "                          "                           3,52

2000     ilk      "(1 Ocak-31 Mayıs)                                   "                          "                           4,37

2000     2.       " (1 Haziran-30 Haziran)                        "                          "                           4,02

2000     3.       "(1 Temmuz-14 Aralık)                              "                          "                           3,75

2001     İlk      " (1 Ocak- 14 Nisan )                                  "                          "                           3,21

2001     2.       "(15 Nisan-14 Mayıs)                                                                                        3,15

2001     3.       " (15 Mayıs-14 Haziran)                            "                          "                           2,83

2001     4.       " (15 Haziran-30 Haziran)                      "                          "                           2,72

2001     5.       " (1 Temmuz-14 Eylül)                              "                          "                           2,60

2001     6.       " (15 Eylül-14 Ekim)                                "                          "                           2,49

2001     7.       " (15 Ekim-14 Kasım)                                 "                                                       2,35

2001     8.       "(15 Kasım-14 Aralık)                             "                          "                           2,21

2001     9.       "(15 Aralık-31 Aralık)                                "                          "                           2,12

2002     ilk     "(1 Ocak-14 Ocak)                                   "                          "                           1,94

2002     2.       "(15 Ocak-14 Mayıs)                                 "                          "                           1,58

2002     3.       "(15 Mayıs-14 Temmuz)                         "                          "                           1,52

2002     4.       "(15 Temmuz-30 Eylül)                             "                          "                           1,43

2002     5.       "(1 Ekim-31 Aralık)                                 "                          "                           1,38

2003     ilk      "(1 Ocak – 30 Haziran)                               "                          "                           1,27

2003     2.       "(1 Temmuz-31 Aralık)                          "                          "                           1,25

2004     ilk      "(1 Ocak - 30 Haziran)                               "                          "                           1,17

2004     2.       "(1 Temmuz - 31 Aralık)                        "                          "                           1,11

2005     ilk      "(1 Ocak -  30 Haziran)                              "                          "                           1,07

2005     2.       "(1 Temmuz -  31 Aralık )                      "                          "                           1,03

2006     ilk      "(1 Ocak -                         )                         "                          "                           1,00

             olarak tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.