TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN

HESABINDA KULLANILACAK 2006 YILI YAPI

YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

HAKKINDA TEBLİĞ

             16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2006 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

                                                                                                                                             Yapının Birim Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                             (BM) YTL/m²       

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                              54,00

             • 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

             • Basit kümes ve tarım yapıları

             • Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları

             • Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

             • Yardımcı yapılar (Müştemilat)

             • Gölgelikler-çardaklar

             • Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                              94,00

             • Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

             • Su depoları                                                                                                                                        

             • İş yeri depoları

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                            149,00

             • Kuleler, ayaklı su depoları

             • Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

             • Kayıkhane

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                            205,00

             • Seralar

             • Pnömatik ve şişirme yapılar

             • Hangar yapıları

             • Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

             • Semt sahaları (Müştemilatı)

             • Tarım ve endüstri yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

             • Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

             • Jeoloji, botanik ve tema parkları

             • Mezbahalar

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR                                                                                                                           334,00

             • Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

             • Katlı garajlar

             • Hobi ve oyun salonları                                                                                                                      

             • Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz, kalorifersiz)

             • Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)

             • Basımevleri, matbaalar

             • Soğuk hava depoları

             • Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil- asansörsüz, kalorifersiz)

             • Benzin istasyonları

             • Kampingler

             • Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane)

             • Semt postaneleri

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                            381,00

             • Kreş-Gündüz bakımevleri

             • Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller)

             • Entegre tarım ve endüstri yapıları

             • İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

             • Gençlik Merkezleri

             • Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

             • Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

             • Temel eğitim okulları

             • Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

             • Jandarma ve emniyet  karakol binaları

             • Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri)

             • Ticari bürolar (Kaloriferli ve asansörsüz veya kalorifersiz ve asansörlü)

             •  Halk evleri

             • Pansiyonlar

             • 150 kişiye kadar cezaevleri

             • Fuarlar

             • Sergi salonları

             • Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

             • Marinalar

             • Gece kulübü, diskotekler

             • İtfaiye kurtarma istasyonları

             • Misafirhaneler

             • Büyük çiftlik yapıları

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR                                                                                                                           430,00

             • Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

             • Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç)

             • Liman binaları

             • İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları)

             • Ticari  Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)

             • 150 kişiyi geçen cezaevleri

             • Kaplıcalar, şifa evleri v.b termal tesisleri

             • Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

             • İbadethaneler (Dini yapılar 1000 kişiye kadar)

             • Sanayi tesisleri ve fabrikalar (Fen ve sanat yönünden nitelikli)

             • Aqua parklar

             • Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadlar)

             • Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)

             • Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

             • Büyük alışveriş merkezleri

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                            475,00

             • İş Merkezleri

             • Araştırma binaları ve laboratuarlar

             • Metro istasyonları

             • Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

             • Büyük postaneler (merkez postaneleri)

             • Otobüs terminalleri

             • Satış ve sergi binaları (showroomlar)

             • Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

             • Banka binaları

             • Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf moteller)

             • Normal radyo ve televizyon binaları

             • Özelliği olan genel sığınaklar

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                            571,00

             • Hastaneler (150 yatağa kadar)

             • Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

             • Bakanlık binaları

             • Yüksek öğrenim yurtları

             • Arşiv  binaları

             • Büyük Adliye Sarayları

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                            708,00

             • Radyo-Tv İstasyonları

             • Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi

             • Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m² üzerindeki özel konutlar

             • Borsa binaları

             • Üniversite kampüsleri

             • Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                            858,00

             • Kongre merkezleri

             • Müze, sergi kütüphane kompleksleri

             • Olimpik spor tesisleri-hipodromlar

             • Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

             • Havaalanları

             • İbadethaneler  (1000 kişinin üzerinde)

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                            979,00

             • Hastaneler  (150 yatağın üstündeki hastaneler ve özelliği olan ihtisas hastaneleri)

             • Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri  (5 yıldızlı)

             • Büyük radyo ve televizyon binaları

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

D GRUBU YAPILAR                                                                                                                         1.169,00

             • Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

             • Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eserler niteliğinde olup. Yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar

             • ve bu gruptakilere benzer yapılar

 

             Açıklamalar :

             1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca  belirlenecektir.

             2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2006 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek  başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2006 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

             Tebliğ Olunur.