Tebliğ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak

Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

 

                28/07/1998 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

 

                01/07/2005 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

 

 

 

 

01/07/2005 tarihinden itibaren

 

1980

 

yılı

 

sözleşmeleri

 

için

 

68950,23

 

1981

  “

“

  “

47469,42

 

1982

  “        

“

  “

31729,63

 

1983

  “

“

  “

25239,94

 

1984

ilk

dönemi

Sözleşmeleri      için

20425,63

 

1984

2.         

“

          “                 “

17447,23

 

1985

ilk

“

          “                  “

13257,25

 

1985

2.         

“

          “                 “

11994,82

 

1986

ilk

“

          “                  “

9584,82

 

1986

2.         

“

          “                 “

8631,39

 

1987

ilk

“

          “                  “

6899,33

 

1987

2.         

“

          “                 “

5980,71

 

1988

ilk

“

          “                  “

4566,37

 

1988

2.         

“

          “                 “

3761,17

 

1989

ilk

“

          “                  “

2951,63

 

1989

2.         

“

          “                 “

1532,40

 

1990

ilk

“

          “                  “

1259,06

 

1990

2.         

“

          “                 “

999,36

 

1991

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                  “

819,83

 

1991

2.        

“(1 Temmuz-14 Eylül)

          “                 “

617,80

 

1991

3.

“(15 Eylül-31 Aralık)

          “                  “

574,37

 

1992

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                 “

433,52

 

1992

2.        

“(1 Temmuz-31 Aralık)

          “                  “

357,35

 

1993

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                 “

269,28

 

1993

2.        

 “(1 Temmuz-30 Eylül)

          “                  “

216,28

 

1993

3.

“(1 Ekim-31 Aralık)

          “                 “

196,07

 

1994

ilk

“(1 Ocak-31 Mart)

          “                  “

160,36

 

1994

2.        

“(1 Nisan-30 Haziran)

          “                 “

142,49

 

1994

3.        

“(1 Temmuz-30 Eylül)

          “                  “

139,47

 

1994

4.        

“(1 Ekim-31 Aralık)

          “                 “

134,65

 

1995

ilk

“(1 Ocak-31 Mart)

          “                  “

117,15

 

1995

2.        

“(1 Nisan-14 Nisan)

          “                 “

110,31

 

1995

3.

“(15 Nisan-14 Kasım)

          “                  “

68,04

 

1995

4.

“(15 Kasım-31 Aralık) ve

 

 

 

1996

ilk 

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                 “

46,22

 

1996

2. 

“(1 Temmuz-31 Aralık)

          “                  “

31,27

 

1997

ilk 

“(1 Ocak-30 Haziran)

Sözleşmeleri      için

17,77

 

1997

2.           

“(1 Temmuz-31 Aralık)

          “                  “

13,23

 

1998

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                 “

10,00

 

1998

2. 

“(1 Temmuz-30 Eylül)

          “                  “

8,32

 

1998

3.           

“(1 Ekim-31 Aralık)

          “                 “

7,50

 

1999

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                  “

5,79

 

1999

2.           

“(1 Temmuz-31 Aralık)

          “                 “

4,85

 

2000

ilk

“(1 Ocak-31 Mayıs)

          “                  “

4,24

 

2000

2.           

“(1 Haziran-30 Haziran)

          “                 “

3,90

 

2000

3.           

“(1 Temmuz-14 Aralık)

          “                  “

3,64

 

2000

4.           

“(15 Aralık-31 Aralık)

          “                 “

3,42

 

2001

ilk

“(1 Ocak-14 Nisan)

          “                  “

3,12

 

2001

2.           

“(15 Nisan-14 Mayıs)

          “                 “

3,06

 

2001

3.           

“(15 Mayıs-14 Haziran)

          “                  “

2,75

 

2001

4.           

“(15 Haziran-30 Haziran)

          “                 “

2,64

 

2001

5.          

“(1Temmuz-14 Eylül)

          “                  “

2,52

 

2001

6.          

“(15 Eylül-14 Ekim)

          “                 “

2,42

 

2001

7.          

“(15 Ekim-14 Kasım)

          “                  “

2,28

 

2001

8.          

“(15 Kasım-14 Aralık)

          “                 “

2,15

 

2001

9.           

“(15 Aralık-31 Aralık)

          “                  “

2,06

 

2002

ilk

“(1 Ocak-14 Ocak)

          “                 “

1,88

 

2002

2.           

“(15 Ocak-14 Mayıs)

          “                  “

1,53

 

2002

3.

“(15 Mayıs-14 Temmuz)

          “                 “

1,48

 

2002

4.           

“(15 Temmuz-30 Eylül)

          “                  “

1,39

 

2002

5.           

“(1 Ekim-31 Aralık)

          “                 “

1,34

 

2003

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                  “

1,23

 

2003

2.           

“(1 Temmuz-31 Aralık)

          “                 “

1,21

 

2004

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                  “

1,14

 

2004

2.   

“(1 Temmuz-31 Aralık)

          “                 “

1,08

 

2005

ilk

“(1 Ocak-30 Haziran)

          “                 “

1,04

 

2005

2.         

“(1 Temmuz-             )

          “                 “

1,00

 

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Tebliğ olunur.