Tebliğ

          Yüksek Planlama Kurulundan:

          Tarih No  : 24/3/2005

          Karar No : 2005/5

          Konu        : e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı.

             Yüksek Planlama Kurulu'nca;

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 8.2.2005 tarih ve MY-6 sayılı yazısı ile Kurul'a intikal ettirilen e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'nun 16.12.2004 tarih ve 9 sayılı Kararı dikkate alınarak; 2005 Yılında uygulanması öngörülen ve Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonunda, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan ekli "e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı"nın kabulüne.ve Eylem Planının uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin hususların Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülmesine, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesine göre karar verilmiştir.

e- Dönüşüm Türkiye Projesi

2005 Eylem Planı

 

 

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ