Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Eylül 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25219

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6034 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/6035 203 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması, 4 Kişiyle İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi ve 3 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Karar

2003/6039 Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/6049 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Yönetmelikler

— İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliği

— Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personel Yönetmeliği

— Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

— Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

— Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/32)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/19)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/20)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/21)

— Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 3


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-13187

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Eylül 2003 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-171-2003-1063

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13187 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Eylül 2003 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6034

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 31/7/2003 tarihli ve 19608 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6035

1 — Ekli (1) sayılı listede künyeleri yazılı 203 kişinin Türk vatandaşlığına alınması;

2 — Ekli (2) sayılı listede tarihi ve sayısı yazılı kararname ile Türk vatandaşlığına alınan 4 kişiye ilişkin bazı bilgilerin, listede belirtildiği şekilde düzeltilmesi;

3 — Ekli (3) sayılı listede tarihleri ve sayıları yazılı kararnameler ile Türk vatandaşlığına alınan 3 kişiye ilişkin hükümlerin iptali;

İçişleri Bakanlığı’nın 25/7/2003 tarihli ve 023618 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı İskan Kanunu’nun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6039

Ekli “Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 30/7/2003 tarihli ve 39427 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

M. A. ŞAHİN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

ltür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6049

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/8/2003 tarihli ve 033537 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A.AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire

Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma

ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin adındaki ile 2, 5, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerindeki "İller İdaresi Genel Müdürlüğü" ibaresi çıkartılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin adındaki ile 2, 5, 17, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerindeki "Dernekler Daire Başkanlığı" ibaresi "Dernekler Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının kuruluşu, derneklerle ilgili iş ve işlemler ile vakıflar ve merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili bazı işlemlerin yürütülmesine ilişkin yetki, görev ve sorumluluklarının tespiti ile bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için çalışma ve denetim esas ve usullerini belirlemektir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesindeki "ve vakıflarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine" ibaresi çıkartılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesi, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 15, 45, 46 ve 73 üncü maddeleri, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri, 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

Bakan : İçişleri Bakanını,

Daire Başkanlığı : Dernekler Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı : Dernekler Dairesi Başkanını,

Dernekler Denetçileri : Dernekler Denetçilerini ve Dernekler Denetçi Yardımcılarını,

Şube Müdürlüğü : İşlemler Şube Müdürlüğünü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünü, Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünü, Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürü : İşlemler Şube Müdürünü, Dış İlişkiler Şube Müdürünü, Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürünü, Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürünü,

Dernekler Müdürlüğü : Valilik bünyesindeki İl Dernekler Müdürlüğünü,

Dernekler Müdürü : Valilik bünyesindeki İl Dernekler Müdürünü,

Dernekler Büro Şefliği : Kaymakamlık bünyesindeki İlçe Dernekler Büro Şefliğini,

Dernekler Büro Şefi : Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İlçe Dernekler Büro Şefini,

Merkez Teşkilatı : İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığını,

Taşra Teşkilatı : Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesindeki Dernekler birimlerini,

Dernekler Birimi : İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğini,

Dernek : 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan dernek, şube, federasyon, konfederasyonlar ve Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışındaki şubeleri ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki şubelerini,

Birlik : 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan teşekkül, birlik ve federasyonları,

Kütük : Dernekler kütüğünü,

Kanun : 2908 sayılı Dernekler Kanununu,

İfade eder."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 5, 8 ve 12 nci maddeleri ile 3 üncü Bölüm Başlığı ve 12 nci maddenin madde başlığında geçen "Dernek Denetçisi" ibaresi "Dernekler Denetçisi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 5 ve 13 üncü maddeleri ile 5 inci Bölüm Başlığında geçen "Dernek İşlemleri Şube Müdürlüğü" ibaresi "İşlemler Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin, 13 üncü maddesindeki "İşlemler Büro Şefliği" ibaresi "Dernek İşlemleri Büro Şefliği"; 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendindeki "Dernek İşlemleri Büro Şefliği" ibaresi "İşlemler Büro Şefliği"; 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki "Dernek İşlemleri Masası" ibaresi "İşlemler Masası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (l) bendindeki "veya daire personeli", 11 inci maddesinin (a) bendindeki "Genel Müdürlük aracılığıyla", 24 üncü maddesindeki "İl Hukuk İşleri Müdürlüğü veya" ibareleri çıkarılmıştır.

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki (u), (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

"u) 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki faaliyetleri, işbirliğinde bulunabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluşlar kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek,

ü) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri, kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunabilmeleri, temsilcilik kurabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek,

v) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de kurulan vakıfların uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışında şube açması ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması ile yurtdışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek,"

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin, 7 nci maddesinin (g) bendindeki "Genel Müdürlük" ibaresi "Bakanlık"; 18 inci maddesinin (e) bendindeki "verilen beyannamelerin etkin denetiminin yapılmasını" ibaresi "verilen beyannamelerin etkin incelenmesini"; 20 nci maddesinin (d) bendindeki "valilik" ibaresi "kaymakamlık"; 24 üncü maddesindeki "altmış" ibaresi "otuz"; 50 nci maddesindeki "Kanunun 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca," ibaresi "Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca," olarak değiştirilmiş ve 33 üncü maddesinin "Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş derneklerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "genel kurullarınca yetkilendirilen" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği ile verilen görevleri yapmak, dernekler birimlerinin çalışmalarının etkin, verimli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini denetlemek,"

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) bendindeki "Bakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığına sunmak," ibaresi "ilgili birimlere sunmak" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

"m) Daire Başkanlığının hizmete ilişkin ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili dairelerden temin ederek dağıtımını yapmak,"

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin "Vakıflar Büro Şefliği" nin görevleri bölümüne aşağıdaki (g), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

"g) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri, kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda ilgili birimlerin görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,

h) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de kurulan vakıfların uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışında şube açması ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması ile yurtdışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilmeleri konusunda ilgili birimlerin görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,

ı) Türkiye’de faaliyette veya kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunma, temsilcilik kurabilme, şube açabilme, üst kuruluşlar kurabilme ve kurulmuş üst kuruluşlara katılma taleplerine izin verilen yabancı vakıfların faaliyetleri, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak açılmış şubenin kapatılması veya verilen iznin geri alınması ile gerekli diğer işlemleri yürütmek,

i) Türkiye’deki vakıfların üye olduğu veya işbirliği yaptığı yabancı vakıf veya kuruluşların, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı faaliyette bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak, yabancı vakıf veya kuruluşa üye olan ya da işbirliği içinde bulunan vakfı uyarmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,

j) Türkiye’de kurulan vakıfların yurt dışı faaliyetlerini teşvik ederek gerekli desteği sağlamak ve ilgili birimlerle koordineli olarak Türkiye’deki vakıfların yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,"

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin "İşlemler Büro Şefliği" nin görevleri bölümünün (j) bendinde ve 51 inci maddesinde yer alan "yıkıcı, bölücü ve irticai nitelikli olduğu" ibaresi "Ülke güvenliği aleyhine faaliyette bulunduğu" şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin madde başlığı "Ülke güvenliği aleyhine faaliyetler" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

"d) Türkiye’de kurulan derneklerin yurt dışı faaliyetlerini teşvik ederek gerekli desteği sağlamak ve ilgili birimlerle koordineli olarak Türkiye’deki derneklerin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

e) Türkiye’deki derneklerin üye olduğu veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı faaliyette bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak, yabancı dernek veya kuruluşa üye olan ya da işbirliği içinde bulunan derneği uyarmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,

f) Yurtdışında kurulan dernekler ile dernek veya vakıflar dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların, Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma, şube açma, üst kuruluşlar kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılma talepleri konusunda ilgili birimlerin görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,”

"k) Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma, şube açma, üst kuruluşlar kurabilme ve kurulmuş üst kuruluşlara katılma taleplerine izin verilen yabancı dernekler ile dernek ve vakıflar dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetleri, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak açılmış şubenin kapatılması veya verilen iznin geri alınması ile gerekli diğer işlemleri yürütmek,

l) Yurt içinde ve yurt dışında akraba toplulukları üyeleri tarafından kurulmuş veya kurulacak derneklere ilişkin olarak ilgili birimlerle koordineli olarak gerekli işlemleri yürütmek,

m) Derneklerin yurtdışından ayni veya nakdi yardım alma taleplerinden, gerektiğinde ilgili Bakanlıkların görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,"

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kuruluş ve Görevler

Madde 15 — Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Mevzuatta yer alan derneklerle ilgili işlemler için iş akım şemaları hazırlamak,

b) Merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin hizmet içi ve uzmanlık eğitimlerinin sağlanmasına yönelik planlamaları yapmak ve personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Dernek yöneticilerine yönelik olarak dernekler mevzuatı ile derneklerin işlev ve önemine ilişkin yıllık eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin personel yönünden planlamasını objektif kriterlere göre tespitini yapmak ve öneride bulunmak,

e) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmaları yapmak,

f) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli Eğitim Büro Şefliğinden,

a) Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde kitapçık, broşür ve benzeri dokümanları hazırlamak,

b) Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler, ilgili kurum, kuruluşlar ve dernekler ile işbirliği içinde bulunmak, projeler geliştirmek,

c) Daire Başkanlığının görev alanlarına giren konularda, kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar yapmak,

d) Merkez ve taşra teşkilatı birimleri personelinin hizmete ilişkin sorunlarını ve kanuni taleplerini ilgili makamlara iletmek,

e) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmaları yapmak,

f) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli Halkla İlişkiler Büro Şefliğinden,

Oluşur."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki "g" bendi eklenmiştir.

"g) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, adresi ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından bu konuda yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla alınmış kararın örneğini,"

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — Yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’de faaliyette bulunması veya şube açması ile ilgili olarak;

a) Yurtdışında kurulan derneğin tüzüğü ve noter tasdikli Türkçe çevirisinin,

b) Türkiye’de kurulacak olan şubenin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin şube kurucuları tarafından imzalanmış tüzüğünün,

c) Yurtdışında kurulan derneğin, şube kurucusu olacak en az üç kişinin isminin de belirtildiği Türkiye’de şube kurulmasına ilişkin yetkili organlarının kararının,

d) Kurucuların açık kimlikleri, tabiiyetleri, adli sicil ve adreslerini içeren belgelerin,

Dörder adedi ile kuruculardan yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin ad, soyad, adres ve imzalarını belirten listenin bir örneği, faaliyette bulunacağı veya şubenin açılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine verilir.

Başvurularda alınan belgelerin, üçer adedi gereği için Bakanlığa gönderilir.

İlgili birimlerin görüşü alındıktan sonra, Bakanlık tarafından Türkiye’de faaliyette bulunulmasına izin verilmesi halinde, Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirim yapılır ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir. İzin belgesinde faaliyetin kapsamı, süresi ve türü belirtilir.

İlgili birimlerin görüşü alındıktan sonra, Bakanlık tarafından Türkiye’de şube açılmasına izin verilmesi halinde ilgili valiliğe bilgi verilir. Valilik tarafından, yabancı vakıfların şubeleri dışındakilerinin dernekler kütüğüne kaydı yapılır ve başvuru sahiplerine bilgi verilir.

Merkezi yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de faaliyette bulunması veya şube açması ile, yabancı vakıfların Türkiye’de faaliyette bulunması veya temsilcilik kurması ya da şube açması, yukarıdaki hükümlere tabidir."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türkiye’de kurulu üst kuruluşlara üye olunması veya işbirliği

Madde 43 — Yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’de kurulan derneklerle işbirliği yapması veya üst kuruluşlar kurabilmeleri, kurulmuş üst kuruluşlara katılmalarıyla ilgili olarak;

a) Yurtdışında kurulan derneğin tüzüğünün ve noter tasdikli Türkçe çevirisinin,

b) Türkiye’de kurulacak veya üye olunacak üst kuruluşun ya da işbirliğinde bulunulacak derneğin tüzüğünün,

c) Yurtdışında kurulan derneğin, Türkiye’de kurulacak veya kurulmuş üst kuruluşa üye olma veya işbirliğinde bulunma ile ilgili olarak yetkili organlarınca alınmış kararının,

d) Türkiye’de üye olunacak üst kuruluşun veya işbirliğinde bulunulacak üst kuruluş ya da derneğin, genel kurulunca bu yönde alınmış kararı,

Dörder adedi ile birlikte yurtdışında kurulan dernek adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin ad, soyad, adres ve imzalarını belirten listenin bir örneği, Türkiye’de üye olacağı veya işbirliğinde bulunacağı dernek merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirliğine verilir.

Başvurularda alınan belgelerin, üçer adedi gereği için Bakanlığa gönderilir.

İlgili birimlerin görüşü alındıktan sonra, Bakanlık tarafından Türkiye’de kurulacak yada kurulmuş üst kuruluşlara üye olunmasına veya işbirliğine izin verilmesi halinde, Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirim yapılır ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir. İşbirliğine izin verilmesi halinde izin belgesinde, işbirliğinin kapsamı, süresi ve türü belirtilir.

Merkezi yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile yabancı vakıfların, Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak üst kuruluşlara üye olması veya işbirliğinde bulunması yukarıdaki hükümlere tabidir."

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 55 — Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla Türkiye’de kurulan birlikler için Bakanlar Kurulu izni ile yurtdışında kurulan dernekler ve merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri için Bakanlık izninin ilgili valiliğe iletilmesi, diğerleri için tüzüğü ve kuruluş bildirimi ile eklerinin incelenmesine müteakip kanuna aykırılık ve noksanlık bulunmaması, kanuna aykırılık ve noksanlık var ise giderilmesinden sonra il dernekler müdürlüklerindeki kütük defterlerine (Ek-3) kaydı yapılır. Her dernek ve birliğe ayrı bir sayfa ayrılır ve mevcut bilgiler defterdeki hanelerine işlenir.

Derneğin türü, tüzüğün il dernekler müdürlüğü tarafından yapılacak incelemesi ile belirlenir.

Kütük defterine kaydı gereken bilgilerin, dernekler birimine intikali ile kaydı yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir.

Kütüğe kaydı yapılan belgeler üzerine kütüğe işlendiğine dair işaret konur.

Daire Başkanlığı tarafından kütük bilgileri bilgisayar ortamında tutulabilir.

Kütük defterinin her sayfası mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilerek yetkili amir tarafından onaylanır."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 59 — Dernekler birimleri, sorumluluk bölgelerindeki derneklerin genel kurullarını izlemek için genel kurul toplantı takip çizelgesi tutarlar (Ek-5). Bu çizelgeler bilgisayar ortamında da tutulur."

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Derneklerin tapu işlerinde merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirinden tüzüklerine göre taşınmaz mal tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak temsilcinin yetkilendirilmesine dair alınacak belge ilgili dernekler birimince düzenlenir."

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 67 — Dernek ve birliklerin denetiminde esas olan beyana dayalı denetimdir. Dernek ve birlik yönetim kurulları her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait, Yönetmeliğin Ek-6 Formu’nda belirtilen bilgilerden oluşan beyannamelerini, mahallin en büyük mülki idare amirliğine ve üyesi bulunduğu üst kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

Dernek ve birlikler yukarıdaki fıkraya göre düzenleyecekleri beyannameleri aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde dernekler birimlerine; il merkezindeki dernekler 2 adet, ilçe merkezindeki dernekler 3 adet olarak verirler.

İlçeler kendilerine verilen bu beyannamelerden bir adedini alıkoyarak diğerlerini valiliğe gönderirler. İller de kendilerine gelen beyannamelerden bir adedini Bakanlığa gönderirler."

MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 68 — Dernek ve birlikler tarafından verilen beyannameler mahallin en büyük mülki idare amirleri tarafından incelettirilir. Bu beyannameler ilgili valilik veya Bakanlık tarafından da incelenebilir. İncelenen beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belge istenebilir ve bunlar tamamlattırılır.

Yıllık beyannamelerini öngörülen süre içerisinde vermeyen dernek ve birlikler hakkında Kanunun 82 nci maddesi uygulanır.

Yıllık beyannameye ilişkin istenen ek bilgilerin verilmemesi, eksik verilmesi veya zamanında ulaştırılmaması durumunda, ilgili dernek öncelikle denetim programına alınır.

İnceleme sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliği tarafından durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

İncelenen beyannamelerden adli veya idari işlem yapılanlar hakkında Bakanlığa bilgi verilir."

MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 69 — Gerek görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. İçişleri Bakanlığı, bu denetlemeyi dernekler denetçileri, mülkiye müfettişleri veya valilikler aracılığıyla yapar. En büyük mülki idare amirleri ise bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar aracılığıyla yapar.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sırasında suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde ilgili mülki idare amirliği tarafından durum derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirilir."

MADDE 27 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Toplantıya çağrı ve toplantının ertelenmesi

Ek Madde 1 — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Yönergeler çıkartma

Ek Madde 2 — Bu Yönetmelik çerçevesinde görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda yönergeler çıkartılır.

Verilecek belgeler

Ek Madde 3 — Dernek ve birlikler, bu Yönetmelik çerçevesinde dernekler birimlerine vermekle yükümlü oldukları belgelerin asıllarının yanında ve istenilmesi halinde kompakt disk veya disket gibi elektronik ortamlarda da verirler.

Daire başkanlığının inceleme yetkisi

Ek Madde 4 — Dernek ve birliklerin kuruluş işlemlerinde kuruluş bildirimi ve ekleri gerektiğinde Dernekler Dairesi Başkanlığınca doğrudan incelenebilir.

MADDE 28 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 5 — Dernek ve birlikler, 2003 yılında verecekleri 2002 yılına ait beyannameleri, bu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 90 gün içinde vermekle yükümlüdürler.

Geçici Madde 6 — İlçe Dernekler Birimlerine personel atanamaması durumunda, bu Yönetmelikle ilçelerde dernekler büro şefliğine verilen görevler kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünce yürütülür."

MADDE 29 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin "İzne Tabi İşlemler Büro Şefliği" nin görevleri bölümünün (b) bendi, 16 ncı maddesinin "Bilgi İşlem Büro Şefliği" nin görevleri bölümünün (a) bendi, 33 üncü maddesinin son fıkrası, 39, 40, 41, 49 ve 58 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı askeri kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kuruluşlardaki bütün askeri kantinleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Kuruluş : Karargâh, birlik ve kurumları,

b) Merkez : Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,

c) Gelir kaynağı : Orduevi, askerî gazino ve askerî kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber, boyacı, sinema, lahmacun fırını, tekel, jeton, kart, sayısal loto bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları,askeri plaj, misafirhane, gıda kontrol müfreze laboratuvarları ve benzeri işletmeleri,

ç) Kantin: Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kuruluşlardaki kantinleri,

d) Kantin şubesi : Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,

e) Reyon : Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,

f) Yan kuruluş : Kantine bağlı olarak çalışan gelir getirici işletmeleri,

g) Muaddel : Üretilecek nesnenin belirli bir standartta olması için içersine konacak ham maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi,

h) Kışla Komutanı: Kantin kurmaya ve işletmeye yetkili kılınan komutanı,

ifade eder.

Kanunî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik; 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Kuruluş

Madde 5 — Askerî kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kışla içerisindeki askerlerin ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik, kurum ve karargahlarda çalışan sivil personelin çeşitli zarurî ihtiyaçlarını daha ucuza ve kolaylıkla sağlayabilmeleri, erbaş ve erlerin kışla dışı ilişkilerini azaltarak, sağlık ve disiplinin korunması amacıyla, her kışlada ihtiyaca binaen bir askerî kantin açılabilir. Aynı kışla içerisinde birden fazla kantin kurulamaz. Ancak, aynı kantine ait kantin şubesi açılabilir. Kantinin bulunduğu garnizonda kantini işleten birlik komutanı tarafından 12 nci madde esasları dahilinde kantine bağlı yeteri kadar şube açılabilir. Ancak, garnizon dışına ve yurt dışına açılacak kantin şubeleri için Sahil Güvenlik Komutanlığından izin alınır.

b) Kantinler, askerî kantinin kurulacağı birliğin bağlı bulunduğu en az Bölge veya eşidi seviyedeki komutanın Sahil Güvenlik Komutanlığına yapacağı teklif üzerine, Genelkurmay Başkanlığından izin alındıktan sonra kurulur ve ilgili karargâh, birlik veya kurum tarafından işletilir. Kantinlerin işletilmesi yetkisinin, aynı kışla içerisinde başka bir komutanlığa bağlı diğer bir birlik veya kuruluşa devri mümkündür. Askerî kantinlerin kuruluşu ve faaliyete geçtiği bir ay içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanlığına, Sahil Güvenlik Teftiş Kurulu Başkanlığına ve kantin gelirlerinden pay gönderilen diğer kurumlara bildirilir.

c) Askerî kantinler ve şubeleri, kışla sınırları içerisinde hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç veya çadır içerisinde devam edebilir.

Kantin Heyetinin Teşkili

Madde 6 — Kantin heyeti, bir yıllık bir süre için seçimle teşkil edilir.

a) Kantin heyetinde, bir başkan (muvazzaf/sözleşmeli subay), bir muhasip üye ve bir mutemet olmak üzere en az üç kişi bulunur.

b) Kantin heyetlerinde en az bir astsubay bulunması şarttır.

c) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde üye sayısı yeteri kadar artırılır ve ayrıca bir kasa sorumlusu seçilir.

ç) Kantin heyetlerinde muhasip ile mutemetlik görevi aynı kişide birleşemez.

d) Yönetmeliğin 42 inci maddesinde belirtilen durum gereğince bilânço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde muhasip, kışla komutanı tarafından muhasebe eğitimi görmüş personel arasından seçilerek atanır.

e) Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde ücreti kantin gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli muhasebe personeli çalıştırılabilir.

Adayların Belirlenmesi

Madde 7 — Kantin heyeti seçimine katılacak adaylar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) Kantin heyetine, subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşlar aday olarak gösterilebilir.

b) Başkan, muhasip, mutemet, iş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde ilave edilecek kasa sorumlusu ve diğer üyeler seçimden önce, tahsil ve yetenekleri ile birlik/karargah/kurumda seçimden sonra kalacakları süre dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı belirlenerek, kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir.

c) Aday sayısı, seçilecek asil üye sayısının üç katından az olamaz.

ç) Bir kışlada birden fazla kuruluş bulunduğu takdirde, adayların kuruluş mevcutlarına göre belirlenmesi esastır.

d) Kantin heyetine mal saymanları, hesap sorumluları ve saymanlık mal sorumluları aday gösterilemez.

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar bu cezalar paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Adaylar hakkında gerekli soruşturma Kışla Komutanları tarafından yapılır.

Kantin Heyetinin Seçimi

Madde 8 — Askerî kantin heyetinin seçiminde dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Asil ve yedek üyeler; kışla komutanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından, kışlada görev yapan subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaş mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy, açık tasnifle sonuçlandırılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

b) Seçim sonucunda her görev için en fazla oy alanlar asil, daha az oy alanlar ise, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak yedek üye olarak belirlenir. Seçilen üyelerin kıdemlisi kantin başkanlığı görevini yürütür.

c) Seçimin cereyan tarzı ve sonuçları, kışla komutanı tarafından görevlendirilecek ve en az üç kişiden oluşacak tasnif heyeti tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüshası kışla komutanlığı personel şubesinde, bir nüshası da kantinin teftişinde ibraz edilmek üzere kantin başkanlığında saklanır.

ç) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Aralık ayında yapılır. Yeni kantin heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Kışla komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar çalışmaları sağlanır. Ancak, söz konusu ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir.

d) Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.

Kantin Heyetlerinin Değiştirilmesi

Madde 9 — Kantin heyeti başkan ve üyeleri ;

a) Herhangi bir nedenle görevlerinden iki aydan fazla ayrı kalmaları,

b) İstifa etmeleri,

c) Görevini kötüye kullanmaları,

ç) Görevlerinde başarısız olmaları,

durumlarında, kışla komutanı tarafından değiştirilir.

Yedek Üyelere Görev Verilmesi

Madde 10 — Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Görevlendirilecek yedek üyenin iki ay ve daha kısa bir süre içerisinde atama, kurs, dış görev, geçici görev ve benzeri sebeplerle birlikten ayrılacağı biliniyorsa bir sonraki yedek üye görevlendirilir. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim derhal yenilenir.

Görev ve Sorumluluklar

Madde 11 — Kışla komutanı; askerî kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağlamak, kantin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gözetmek ve kantin gelirlerinin sarf yerlerini tespit etmekle görevli ve sorumludur.

Kantin heyeti ise, kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe tabi dönem/dönemlerin teftişini vermekle görevli ve sorumludur.

Aylık bilançoların düzenlenmesi ve imzasından önceki devreye ait sorumluluklar, kantin heyetine, ilgili üye veya görevliye aittir. Ancak, bilançolar düzenlenip onaylandıktan sonra sorumluluk kantin heyeti ile birlikte kışla komutanına aittir.

Kantin Şubeleri

Madde 12 — Bir askerî kantine bağlı olarak ;

a) Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanılmak üzere, aynı birliğe mensup birbirine yakın iki kışlada konuşlanan veya aynı kışlada konuşlanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birliklerde,

b) Geniş bir alana yayılmış olan kışla sınırları içerisinde,

c) Kışla içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,

ç) Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına intikal eden birlik veya kurumlarda,

d) İl ve ilçe merkezlerine uzak ve ulaşımı güç yerlerde konuşlu birliklerde,

e) Kış şartları nedeniyle ulaşımı sağlayan karayollarının sık ve uzun sürelerle kapandığı bölgelerdeki konuşlu birliklerde,

şubeler açılabilir. Ancak, yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak kantin şubesi açılması teklif edilecek birlik ve kurumlardaki görevli olan personel ve ailelerinin mevcudunun, kantin hizmeti vermeyi gerektirecek miktarda olması hususu dikkate alınır.

Kapatılma

Madde 13 — Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir askerî kantine devredilir ve ilgili kışla komutanlığınca sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve kantin gelirlerinden pay gönderilen diğer kurumlara bilgi verilir. Ayrıca, kapatılma işlemi Sahil Güvenlik Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kantinlerden Yararlanma, Tertip ve Hizmet Esasları

Kantinlerden Yararlanma

Madde 14 — Askerî kantinlerden ;

a) Kışla içerisindeki askerî kantinlerden; askerler ile Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115’inci maddesinde belirtilen sivil personel,

b) Kışla dışındaki kantin satış şubeleri ile kışla içindeki lojmanlar bölgesindeki şubelerden; yukarıda belirtilen personel ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

yararlanabilirler.

Tertip ve Temizlik

Madde 15 — Askerî kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır :

a) Kantinlerin iç dizaynı, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade eden personele kolaylıklar sağlayacak şekilde yapılır.

b) Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur.

c) Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş gıda maddeleri uygun soğutucularda satışa sunulur.

ç) Kantinler günün belirli saatlerinde temizlenerek hiçbir surette kirli kalmalarına müsaade edilmez.

d) Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli önlemler kantin heyeti tarafından alınır.

Hizmet Esasları

Madde 16 — Kantinden yararlanan personele en iyi hizmeti vermek için:

a) Kantinde reyon sorumlusu olarak görevlendirilecek erbaş ve erler, bu görevi en iyi şekilde yapabilecek olanların içinden seçilir.

b) Kantinden yararlanacaklar ile kantinde görevli personel arasındaki ilişkilerde askerî terbiye ve nezaket kurallarına dikkat edilir.

c) Kantinden yararlananlar, kendilerine farklı muamele yapılması için görevli personelden istekte bulunamaz.

ç) Kantinde, belirli bir ünite veya reyon hiçbir şekilde kiraya verilemez ancak, mal satış işlemlerinde yan işletme prosedürü uygulanmak suretiyle, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin bilânçosunda "Kantin Gelirleri, İş Ocakları Kârı" bölümünde "Konsinye Satış" hanesi açılarak elde edilen kâr direkt yazılmak kaydıyla konsinye usulü satış yapılabilir.

Sağlık ve Gıda Denetimi

Madde 17 — Kantinin sağlık ve gıda denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Muhtemel iş kazalarına anında müdahale edilebilmesi için, ilk yardım sıhhîye dolabı bulundurulur.

b) İlk yardım yapabilecek bilgi ve beceriye sahip bir personel görevlendirilir.

c) Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve "Silâhlı Kuvvetler Gıda Kontrol Devamlı Talimatı" esaslarına uygun önlemler alınır.

ç) Çalışan personelin:

1) Sağlık cüzdanları düzenli olarak tutulur.

2) Genel sağlık muayeneleri en az ayda bir kez yaptırılır.

3) Periyodik portör muayenelerinin üç ayda bir kez olmak üzere askerî veya devlet hastanelerinin ilgili servislerinde yapılması, birlik doktoru tarafından sağlanır.

4) Aşıları zamanında yaptırılır.

5) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.

d) Satışa sunulan raf ömürlü gıda maddelerinin raf ömrünün takibi konusunda gerekli önlemler alınır.

e) Kantin kurullarınca satın alınan gıda maddelerinin sağlık açısından kontrolleri kışla komutanınca yaptırılır. Bu görev, gıda kontrol subayı, veya kışla tabibine verilebilir. Kontrol sonucu, iki nüsha tanzim edilecek raporun, bir nüshası kantin heyeti, diğer nüshası gıda kontrol subaylığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kantinin İşletilmesi

Gelir Kaynaklarının Bağlantısı

Madde 18 — Kışlalarda mevcut hiçbir gelir kaynağı, bağlantı dışı bırakılamaz. Bu gelir kaynakları:

a) Askerî gazino bulunmayan kışlalarda kantine bağlanır ve kantin heyeti tarafından yönetilir.

b) Askerî gazino bulunan kışlalarda bağlantı, hizmet ilişkileri dikkate alınarak kışla komutanlığınca belirlenir.

Kantin Sermayesi

Madde 19 — Askerî kantinin kuruluş sermayesi Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Sermaye aşağıdaki yollardan sağlanır.

a) Genel olarak yapılacak bağışlar,

b) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar,

c) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kısıtlı olan kantinlere, Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile verilecek mal ve para,

ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller,

Kantin sermayesi her ay, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır.

Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi, % 4 ve daha az ise Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4’den fazla ise % 4 oranında arttırma yapılır.

Bu oran, Sahil Güvenlik Komutanlığı Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki olağandışı artışlar hâlinde, bu oran Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca belirlenir.

Avans

Madde 20 — Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak, birlik komutanı veya kurum amirinin yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydıyla 29 gün süreli avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez. Birliğe verilmiş avans, yıl sonu kapanış bilançosunda devredilemez.

Kantin Alacaklarının Takibi

Madde 21 — Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür.

a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, hazine avukatlarınca hukuk mahkemelerinde İçişleri Bakanlığı adına açılır ve takip edilir. Bu çeşit alacaklar için illerde muhakemat müdürlüklerine veya defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvurulur.

b) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara ilişkin dava dosyaları, askerî savcılığa sunulmak üzere bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

c) Kantinle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masrafları, kantin heyetince ödenmek üzere hazine avukatlarının takip ve sorumluluğundadır.

İhtiyaçların Tespiti

Madde 22 — Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

a) Muhafaza ve satış imkânları,

b) Sermayenin yeterlilik durumu,

c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,

dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tespit edilir ve mal alım ihtiyaç listeleri kışla komutanı tarafından onaylanır.

Mal Alım Esasları

Madde 23 — Alımda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kantine alınacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak, birinci elden ve askerî kantinlere en yakın merkezlerden temin edilir.

b) Mal bedelinin peşin ödenmesi esastır. Ancak, mal bedeli belli bir vadede veya taksitle de ödenebilir. Kantin, kredili mal alımlarından dolayı gelecek yıla borç devredemez. Kredi kartı slipleri tutarı karşılığı alınan mallar, peşin alınmış sayılır. Kredili mal alımlarında sermayenin en fazla üç (3) katı oranında borçlanma yapılabilir.

c) Aynı garnizonda bulunan kantin heyetlerinin toplu ve standart mal alımlarında ortak hareket etmelerine özen gösterilir.

ç) Kantine yakın merkezlerde bulunmayan veya istenilen kalitede olmayan mallar, kışla komutanının izni ile civar merkezlerden sağlanır. Bu alımların asgarî seviyede tutulması için gerekli önlemler, sorumlu komutanlık tarafından alınır.

d) Piyasa araştırması gerektirmeyen mal alım fiyat tavanı, Ocak ayının birinci günü kantin heyetlerine ulaşacak şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığı Komptrolörlük Daire Başkanlığı tarafından yayımlanır. Bu fiyat tavanı kapsamı dışındaki mallar, piyasa araştırması yapılmak suretiyle alınır.

e) Mal alımında, piyasa araştırma esaslarına bağlı kalınarak hipermarketler, toptan mal satan hal ve merkezlere öncelik verilir.

f) Büyük kantinlerin yüksek iskonto ile mal aldıkları yerlerden alım yapılması ve iskontodan istifade edilmesi imkanları araştırılır.

g) Toptan yapılacak alıma ödenecek para miktarı, kantinin günlük alımdaki ödemesini aksatmayacak oranda olur.

h) Satın alınacak malların miktarı ve satın alma yeri konusunda kantin heyetine baskı yapılamaz.

Mal İade Esasları

Madde 24 — Mal iade esasları;

a) Tüketici açısından;

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olarak tüketicinin korunması ve aydınlatılmasına dikkat edilecektir. Bu kapsamda; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetlerin müşteriler (tüketici) tarafından iade edilmek istenmesi halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Eksiklikler içeren malların müşteriler tarafından iade edilme talebi kabul edilerek karşılığında varsa aynı cins ve miktarda (birebir değişim) mal verilir veya kendisine bedeli ödenir. Bedelinin ödenmesi durumunda tutanak düzenlenerek iade eden müşteriye imzalattırılır.

b) Kantin Heyeti Açısından;

Tüketici tarafından kantine iade edilen mallar ile kantin başkanlığınca tespit edilen ayıplı/kusurlu malların veya yeterince satış hareketi olmadığı için yapılan anlaşma gereği firmasına iadesi gereken malların iade işlemleri iade faturası ile olur.

c) Kantin Hesapları Açısından;

Düzenlenen iade faturası bilgileri kantin hesaplarında işlem görür.

Alım Heyeti

Madde 25 — Alım heyeti, en az iki kantin görevlisinden oluşur. Mal alımına, satışta görevli erbaş veya erlerden birisi mutlaka iştirak ettirilir.

Memuriyet mahalli dışında yapılacak alımlarda alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri edilmemişse yol masrafı ve yevmiyeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre müstahak oldukları miktarları geçmemek üzere kantin gelirlerinden karşılanabilir.

Ayrıca, alımlara katılacak erbaş veya erlerin zaruri masrafları da kantin gelirlerinden karşılanabilir.

Mal Alım Dayanak Belgeleri

Madde 26 — Yapılan bütün alımların karşılığında fatura alınır. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmayanlardan mal veya hizmet alınması halinde ise, faturada bulunması gereken bilgileri içeren bir tutanak düzenlenir ve kantin başkanına onaylatılır. Faturalarda;

a) Alınan malın cins, miktar, fiyat ve tutarı,

b) Alım tarihi ve satıcının adresi,

c) İmza ve bedelin tamamen alındığına dair beyanın,

bulunması zorunludur.

Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması hâlinde, kasa fişleri beyaz bir kağıda yapıştırılarak, o fiş ile alınan malzemenin, cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır.

Tekel Bayiliği

Madde 27 — Askerî kantinde "Tekel Bayii" unvanı alınmak koşuluyla tütün mamulleri, erbaş ve erlerin istifade etmediği kantin veya kantin şubelerinde ise bunlara ilâveten alkollü içki satışı yapılabilir.

Jeton, Kart ve Loto Bayiliği

Madde 28 — Kışlalardaki erbaş ve erlerin aileleri ile haberleşmelerinin sağlanması amacıyla kışla komutanlıkları tarafından kantin ve yan kuruluşlarına öncelikle "Telefon Kart ve Jeton Satışı Bayiliği", eğer bu mümkün olmaz ise "kontürlü telefon bayiliği" alınır. Kontürlü telefon görüşmeleri, muhasebe kayıtları için esas teşkil etmek üzere örneğine Ek-20’de yer verilen "Kontürlü telefon kayıt defterine" kaydedilir. Bu satışlardan elde edilecek kâr, kantin bilânçosu "Kantin Gelirleri" bölümünün "İş Ocakları Kârı" hanesine "Jeton Kart Bayiliği" veya " Kontürlü Telefon Geliri" olarak işlenir. Ayrıca, kantinlerde, geliri kantin gelirlerine dahil edilmek suretiyle sayısal loto bayiliği alınabilir.

Mal Satım Esasları

Madde 29 — Kantinde mal satışı, nakit veya kredi kartı karşılığında yapılabilir. Kantin personeli, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz.

Satış Fiyatının Belirlenmesi

Madde 30 — Satış fiyatı, kantin heyeti tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde belirlenir.

a) Aylık ortalama kâr oranı, % 10'u aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kâr oranı değişebilir.

b) Satış fiyatı, malın piyasadaki ortalama perakende satış fiyatından fazla olamaz.

c) Satış fiyatı belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alınır.

ç) Kâr oranının belirlenmesi, malın katma değer vergisi hariç olmak üzere çıplak birim fiyatı üzerinden yapılır. Müteakiben ödenen katma değer vergisi miktarı eklenerek satış fiyatı belirlenir. Satış fiyatının belirlenmesinde, malın muhtemel firesi ile ambalaj ve taşıma giderleri dikkate alınmaz.

d) Aynı garnizonda bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanır.

e) Satış fiyatları, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde kantin ve şubelerinin uygun yerlerine asılır ve her malın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur.

Model değişikliği ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle kârlı satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların malîyetinin % 50’sinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli satışına, kışla komutanlığı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar verebilir. % 50’den fazla indirimli satış yapılabilmesi, asgarî Bölge ve eşiti seviyesindeki birlik komutanının onayına bağlıdır.

Yazar Kasa İşlemleri

Madde 31 — Yazar kasalar, mesai başlangıcında kasiyerlerin huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai bitiminde, yazar kasa rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para miktarı mutemet tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.

Günlük Hasılatın Toplanması

Madde 32 — Günlük hasılat, mesai bitiminden yarım saat önce, para teslim defteri ile imza karşılığında, mutemet/kasa sorumlusu tarafından teslim alınır. Para teslim defteri, iki nüsha tutulur. Bir tanesi mutemette diğeri ise parayı teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır.

Tatil günlerinin hasılatı, nöbetçi amirinin görevlendireceği bir nöbetçi subayı/ nöbetçi astsubayı tarafından teslim alınır. Teslim alınan hasılat, bir tutanakla ertesi gün nöbeti teslim alan nöbetçi subayına/ nöbetçi astsubayına teslim edilir. Tatil günlerinde toplanan kantin hasılatı, tatilin bitiminde kantin heyetine tutanakla teslim edilir. Bu durum, nöbet defterine ve ayrıca para teslim defterlerine işlenip, imza edilir.

Hasılatın Değerlendirilmesi

Madde 33 — Satışlardan elde edilen hasılat, faiz gelirleri ve kantinin nakdi sermayesi kışlanın bulunduğu yerdeki Ziraat Bankası Şubesinde, Ziraat Bankasının bulunmadığı yerlerde herhangi bir banka şubesinde kantin heyeti adına açılacak bir hesaba yatırılır. Bankadan para çekme işlemi çift imza ile yapılır.

Bankada açılan hesaba yatırılan hasılat, faiz gelirleri ve kantin sermayesinden elde edilecek faiz ve ikramiyeler kantin gelirine dahil edilir.

Kışlanın bulunduğu yerde banka şubesi olmadığı taktirde kantin paraları, kışla komutanınca belirlenecek para kasasında muhafaza edilir.

Silâhlı Kuvvetler sigarası satışlarından elde edilen kârlar, kantin geliri içinde ayrı bir kalemde gösterilir. Bu gelir, her ayın 10'una kadar Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırılır.

Kantinde Bulundurulabilecek Para

Madde 34 — Kantinde bulundurulabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler ve Giderler

Gelirler

Madde 35 — Askerî kantin gelirleri;

a) Kantin ve yan kuruluşlarının kârları,

b) Banka faizleri,

c) İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışları,

ç) Tasfiye nedeniyle devreden mal ve para,

d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,

e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden yapılan sermaye (mal, para) nakli,

f) Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından,

oluşur.

Promosyonlar

Madde 36 — Promosyon bağışları;

a) Malzeme olarak yapılmış ise ilgili mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden kuruşlu belge kesilerek irada alınır.

b) Satılacak ürün olarak yapılmış ise kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üzerinden kaydedilir. Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı gösterilerek işlem yapılır.

c) Nakit olarak yapılmış ise kantin bilançosunun net kar sütununa promosyon bağışı olarak bir satır açılıp bilançoya dahil edilir. Ayrıca kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına intikali sağlanır. Nakit promosyon, aynı mali yıl içerisinde bir defada veya parça parça harcanabilir.

ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle erbaş ve erlerin eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Bu gelirlerden üst komutanlıklara pay gönderilmez. Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyeti tarafından teftiş evrakına dahil edilmek üzere teftişi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişlerine ibraz edilir.

Hizmet Bedeli Faturası

Madde 37 — Kantinlerde satılan mallardan;

a) Piyasa emsalleri ucuzlayanların, piyasadaki fiyatlar uygulanarak daha ucuza satılabilmesi için ilgili firma tarafından satış fiyatları arasındaki tutar kadar malın veya nakdin kantine verilmesi durumunda,

b) Satışının hızlandırılması için, kantinde satışa sunulan mala/mallara, ilgili firma tarafından bedelsiz olarak ikinci/üçüncü malın/malların promosyon ürün olarak ilave edilmesi halinde,

ilgili firmaya, bedelsiz vermiş olduğu mal veya nakit tutarı karşılığı Hizmet Bedeli Faturası verilir.

Giderler

Madde 38 — Kantin gelirleri, kışla komutanın emri ile ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan zarurî ve resmî işlere harcanır.

Resmî işler, bütçe yapısı ve Bütçe Kanununa bağlı (R) Cetveli sınırları içinde kalan işlerdir. Resmî işin zarurî olup olmadığını ve ödeneğin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi kışla komutanına aittir.

Kantin gelirlerinin yukarıda belirtilenler dışında diğer resmî ve zarurî işlere sarfı ile sermayesi yüksek olan kantinlerin sermayesinden yukarıda belirtilen hususlarda harcama yapılmasına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.

Kantin Gelirlerinin Harcanma Esasları

Madde 39 — Askerî kantin gelirleri;

a) Hizmet verdiği birliğin personeli ile kışla ihtiyaçları için kullanılır. Resmî ve zarurî işlerde, erbaş ve erlerin eğitimi, yerleşme, barınma ve moral hizmetleri ile ilgili olanlara öncelik verilir.

b) Başarılı erbaş ve erler, Kıt’a Komutanları ve Kurum Amirleri tarafından İç Hizmet Yönetmeliğinin 52 nci maddesindeki ölçüler dahilinde kantin gelirlerinden nakdi olarak veya karşılığı bir armağanla ödüllendirilebilir. Ailesinin maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle parası gelmeyen erbaş ve erlere, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Kışla Komutanı tarafından uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılabilir. Ancak ödüller/nakdi yardım için yapılacak toplam harcama tutarı kantin aylık gelirinin %5’ini geçemez.

c) 36’ncı ve 40’ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme yapılmaz. Kantinin birden fazla birliğe hizmet vermesi hâlinde, kantin ve şubelerinin gelirlerinin sarfında personel miktarı ve gelir oranları esas alınır.

ç) Kantin gelirlerinden; bölge, eşiti ve daha ast seviyedeki birliklerce mobilya, video, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası, halı gibi dayanıklı tüketim malzemelerinin alımına ihtiyaç duyulduğunda, Sahil Güvenlik Komutanlığından müsaade alınır.

d) Birliğinde kantin bulunan Kıt’a komutanları ve Kurum Amirleri, aylık kantin kârlarından birliğin seviyesi, Garnizon Komutanlığı olup olmadığı ve birliğin konum ve kuruluş özellikleri esas alınmak suretiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Ocak ayı içerisinde tespit edilerek yayımlanacak miktarlar kadar temsil ve ağırlama hizmetleri için harcama yapabilirler.

e) Temsil ve ağırlama hizmetleri için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilen yetkinin yetersiz kalması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığından önceden müsaade alınarak fazla harcama yapılabilir. Bu takdirde, masraf evrakına müsaade yazısı eklenir.

f) Kantin gelirleri, tasarruf ilkelerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim malzemeleri için sarf olunamaz.

Gider Belgeleri

Madde 40 — Gider belgelerinin, alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açıkça belirtecek şekilde hazırlanması ve kışla komutanı tarafından, "Kantin gelirlerinden ödenmesi uygundur." kaydı ile onaylaması gereklidir. Ayrıca, aylık döküm listeleri de kışla komutanı tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler, aşağıdaki gibi düzenlenir:

a) Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili ikmal “Demirbaş Teçhizat Mal Saymanlığı”ndan teslimat karşılığı alınan kuruşlu belge faturaya bağlanır. Acil durumlarda kışla komutanının izni ile ikmal maddesi ilgili birliğe teslim edilir ve karşılığında alınan dağıtım belgesi ilgili saymanlığa verilerek kuruşlu belgenin kesilmesi sağlanır.

b) Sarf edilen mallarda:

1) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek bakım ve onarım yetkilisi ile kantin heyetince imzalanması, kışla komutanının onayı ile sarf işlemi tamamlanmış olup ayrıca bir sarf belgesi düzenlemesine gerek yoktur.

2) Alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, "Sarf İmal İstihsal Belgesi" düzenlenir. İta amirinin onayını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.

c) Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri belgeler yeterlidir.

Fireler

Madde 41 — Alım ve muhafaza kusuru olmaksızın evsafını kaybederek hiçbir şekilde kullanılmaz hale gelen mallar, fire işlemine tâbi tutulur. Hatalı mal alımlarından ve muhafaza kusurlarından doğan kayıplar fire olarak kabul edilmez.

Fireler, kantin heyeti ile varsa kışla tabibinin veya gıda kontrol subayının imzasını ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, gider belgeleri arasında saklanır. Fire tutanağında belirtilen mallar, muhasebe kayıtlarından düşülür.

Üst Komutanlık Payları

Madde 42 — Kantinlerin aylık brüt kârlarından ödeyecekleri üst komutanlık pay oranları, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen oranlar dikkate alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst komutanlık payları, kantin heyetince, bilançonun kışla komutanı tarafından onayını müteakip her ayın en geç 10’una kadar ilgili hesaba yatırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kantinlerde Muhasebe Esasları

Muhasebe

Madde 43 — Askerî kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler işletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilir.

Tek düzen muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin sermaye limiti, Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl 1 Ocak tarihinde kantin heyetlerine ulaşacak şekilde yayımlanır. Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinler, Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen belge ve kayıtları tutarlar. İşletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve kayıtları tutarlar.

Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kâr çizelgesinde gösterilerek aylık bilançoya intikali sağlanır.

Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri nakit olarak değerlendirilir.

Belge ve Kayıtlar

Madde 44 — Askerî kantinde aşağıda yer verilen belge ve kayıtlar tutulur.

a) Kantin Ambar Defteri : Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine EK-1’de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır.

Kantine alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait "Giren" bölümüne kaydedilir. Kantin reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala ait "Çıkan" bölümüne kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren malların toplamından, ay içerisinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya devreden mal miktarı bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan malın ambardan çıkışı yapılamaz.

b) Mal Giriş ve Çıkış Belgesi : Ambardan veya piyasadan satış için alınarak kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı ve tutarını gösteren ve örneğine EK-2’de yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış etiketlerini düzenlemek için mubayaacıda (mutemet), bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin muhasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı belge kullanılır.

c) Kantin İşletme Defteri : Önceki aydan devreden malların alış değerleri toplam tutarıyla (Bu tutarın, ilgili ay sonlarında düzenlenen mal sayım ve tartı çizelgesinde gösterilen malların alış değerleri toplam tutarlarına eşit olması gerekir.) ay içinde satın alınan malların cins, alış fiyatı, satış fiyatı ve kâr oranlarının kaydedildiği ve örneğine EK-3’de yer verilen defterdir. Defter, örneğine EK-4’de yer verilen kullanma talimatına göre düzenlenir ve her ay yapılan sayım sonunda EK-5’de yer alan örneğe uygun şekilde ay sonu kapaması yapılır.

ç) Kantin Kasa Defteri: Kantin nakit hareketlerinin tespit ve takibine yarayan ve örneğine EK-6’da yer verilen bir defterdir.

d) Para Teslim Defteri : Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa sorumlusuna, tatil günleri nöbetçi subaylarına satışlardan sonra teslim edilecek nakit ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7’de yer verilen defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlularında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu imzalar.

e) Mal Sayım ve Tartı Çizelgesi : Ay sonlarında veya gerektiği zaman, kantinlerdeki mal mevcudu ile değerini saptamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenen ve örneğine EK-8’de yer verilen çizelgedir. Bir nüshası satış şubesinde, bir nüshası kantin muhasebesinde, bir nüshası da ambar sorumlusunda bulunur.

Sayım çizelgelerinin her sayfası, satış sorumlusu dahil olmak üzere sayım yapanlar tarafından parafe edilir ve son sayfası, bu kişilerce açık kimlikleri yazılarak imza edilir ve kantin başkanınca onaylanır.

f) Bilânço : Kantinin ay sonunda veya belli zamanlarda sayılmak, tartılmak veya ölçülmek suretiyle tespit edilen mevcutları ile alacak ve borçlarının tasnifli bir şekilde ve değerleri itibarıyla gösterildiği ve örneğine EK-9’da yer verilen belgedir.

g) Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını kapsar.

Dayanak ve Kontrol Belgeleri

Madde 45 — Kantin muhasebe kayıtlarında iç denetimi sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen dayanak ve kontrol belgeleri tutulur.

a) Alım Belgeleri : Mal alım faturaları ile örneğine EK-12’de yer verilen fatura yerine düzenlenen tutanaklardan ibarettir. Bu belgeler, kantin işletme defterindeki sıralarına göre numaralandırılarak dosya içinde saklanır.

b) Gider Belgeleri : Kantin gelirlerinden yapılan harcamalara ilişkin fatura, yazar kasa fişi ve tutanaklardan ibarettir. Yazar kasa fişleri dosya kağıdına yapıştırılarak tutanak hâline getirilir ve arkası kantin heyeti tarafından imzalanıp komutanın onayına sunulur. Bu faturalar, yazar kasa fişleri ve tutanaklar tarih sırasına göre numaralanarak dosyalanır.

c) Aylık Gider Listesi : Bir aylık gider belgelerinin dökümüdür. Altı, kantin heyeti tarafından imzalanır ve kışla komutanınca onaylanarak ait olduğu ay bilançosuna bağlanır.

ç) Fiyat Tespit Tutanağı : Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım faturasına bağlanır.

d) Fire Tutanağı : Satılmak üzere alınan mallarda ortaya çıkan fireyi tespit etmek amacıyla, aynı gün düzenlenen ve örneğine EK-10’da yer verilen belgedir. Gider belgeleri arasında muhafaza edilir.

e) Devir ve Teslim Belgesi : Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-11’de yer verilen belge olup, aşağıdaki bilgileri içerir. Sayım sırasında satışa sunulan mallar ve demirbaş olarak kullanılan mallar için ayrı ayrı sayım tartı çizelgesi düzenlenir. Satışa tâbi olan malların devri, alış fiyatları üzerinden yapılır.

f) Avans Kredi Fişi : Bir mal alımı veya bir hizmetin ifası için komutanlıkça kantinden verilmesi emredilen paranın kantin kasasından çıkması esnasında veya kantin mubayaa sorumlusunca kantinde satılacak malların alımında tanzim edilen ve örneğine EK-13’de yer verilen fiştir. Üç suret düzenlenir. Nakit çıkışına ilişkin olduğunda, bir sureti avans mutemedinde, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Muhasip ve kantin başkanının imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır. Bilahare avansı kullanacak şahıs imza karşılığı avansı kantin kasa sorumlusundan alır. Mal satımına ilişkin olduğunda sadece kantin başkanınca onaylanır. Bir sureti mubayaacıda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur.

g) Avans Mahsup Fişi : Birlik avans mutemetleri ve kantin mubayaa sorumlularınca kantinden alınan avansın kapatılmasında kullanılan ve örneğine EK-14’de yer verilen bir fiştir. Üç suret düzenlenir bir sureti avans mutemedi veya mubayaa sorumlusunda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Birlik avans mutemedince kullanılan avansın mahsup fişi kantin heyetince kontrolü ve imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır ve işleme konur. Kantin mubayaa sorumlusunun kullandığı avansın mahsubunda kontrol sonunda sadece kantin başkanı onaylar. Her iki avansın mahsup edilmesinde artan para varsa mahsup fişinde yazılır ve kasa sorumlusuna iade edilir, avans mutemedi ve kasa sorumlusunca imzalanır.

h) Kasa Girdi Fişi : Kasaya giren her türlü nakit için düzenlenen ve örneğine EK-15’de yer verilen bir fiştir. Para teslim defterleri ile kasa sorumlusuna teslim edilen nakitler bir kasa girdi fişine işlenir ve kasa defterine girişler bu fiş ile yapılır.

ı) Kasa Çıktı Fişi : Avans mutemetlerine verilen avanslar ile kantinde satılmak üzere alınan malların bedellerinin ve masraf faturalarının ödenmesi için kasadan çıkan nakitleri belirten ve örneğine EK-16’da yer verilen belgedir.

i) İstizan : Yapılacak bir iş için alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek paranın, (R) Cetveli kapsamında bulunduğu ve ödeneği olmadığına dair kullanılan ve örneğine EK-17’de yer verilen belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca hazırlanır. Kışla komutanının onaylamasından sonra avans verilmesini sağlayan belgedir.

j) Kredili Mal Takip Defteri : Kantin heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapılacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-18’de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır. Yeni heyete borç devredilmez.

k) Mahkeme Yolu ile Alacakların Takibi Defteri : Kantinlerin mahkeme yolu ile alacaklarının takibinde kullanılan ve örneğine EK-19’da yer verilen defterdir.

l) Kontörlü Telefon Kayıt Defteri : Kontörlü telefon görüşmelerinin, muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere kayıt edildiği ve örneğine EK-20’de yer verilen defterdir.

Diğer Belgeler

Madde 46 — Askerî kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve kışla komutanlığı tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.

Belgelerde Yapılacak İşlemler

Madde 47 — Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin kasa defterinin sayfaları, malî yıl başında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühürlenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, kışla komutanı tarafından onaylanır. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tâbi evrak olduklarından kantin heyetince muhafaza edilir ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak muhafaza edilir.

Kayıtların Bilgisayar Yardımı ile Tutulması

Madde 48 — Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması mümkündür. Bu takdirde, günlük alınan bilgisayar çıktıları yönetmelik esaslarına göre yetkililerin imzalamalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetleme

Denetleme

Madde 49 — Askerî kantinler;

a) İdarî denetleme,

b) Özel denetleme,

c) Durum denetlemesi,

ç) Hesap denetlemesi,

olmak üzere dört çeşit denetlemeye tâbi tutulur.

İdarî Denetleme

Madde 50 — İdarî denetleme; kışla komutanı, üst komutanlıklar veya görevlendirecekleri heyet tarafından yılda en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, bir ikmalci personelin bulunması sağlanır. Bu denetlemede;

a) Kantinlerin tertip, tanzim, temizlik durumları,

b) Satılan malların uygunluğu ve kâr nispetleri,

c) Hesapların günü gününe tutulup tutulmadığı,

ç) Kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderleri arasındaki münasebetler,

d) Lüzum görülecek diğer hususlar,

incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir.

Rapor gereğinin yerine getirilmesi, kışla komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüshası, durum ve hesap teftişini alan müfettişe ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır.

Ayrıca, kışla nöbetçi subayları; kantin satışlarını, tartı sıhhati ve fiyat uygunluğu bakımından sık sık kontrol ederler ve kontrol sonuçlarını nöbet defterine işlerler. Bu notlar kışla komutanı ve kantin kurulları tarafından kıymetlendirilir.

Özel Denetleme

Madde 51 — Özel denetleme, garnizon komutanınca veya daha üst komutanlıklarca öğrenilmesi gerekli herhangi bir konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idarî denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç konuyu da kapsayabilir.

Durum Denetlemesi

Madde 52 — Durum denetlemesi, askerî kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı hesap/özel müfettişleri tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.

Hesap Denetlemesi

Madde 53 — Hesap denetlemesi, askerî kantinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin ve bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişler tarafından yapılır.

Denetim Yapanların Sorumluluğu

Madde 54 — Müfettiş ve denetçiler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetleme sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.

Geçici Madde 1 — 1 Ocak 2003 tarihinde devreden sermayeleri yüz elli milyar ve daha fazla olan kantinler, tek düzen muhasebe sistemine göre işletilirler.

Yürürlük

Madde 55 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 56 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri

Hakkında Yönetmeliğin 87 nci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 87 — Birlikler, 4631 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, Birlik ve Merkez Birliğinin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Birlikler ve Merkez Birliği bu denetimler esnasında kendilerinden istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

Ayrıca; Merkez Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu, Merkez Birliği ve birliklerin denetimlerini bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilirler.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde 3 eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde; Orman Genel Müdürlüğünde bölge müdürlüğü, daire başkanlığı ve daha üst görevlerde bulunmuş ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren orman fakültelerini bitirmiş olanlar, genel müdürün teklifi üzerine Bakan Olur’u ile müfettişliğe ve başmüfettişliğe atanabilirler."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

Sayfa Başı