Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Mayıs  2003

CUMA

Sayı : 25096

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5481 883 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2003/5497 Muğla Turgutreis Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2003/5513 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2003/5514 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Hasan Basri AYDIN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/62)

— Hükümlü Özlem İLHAN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/63)

 

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Adalet, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Halter Hakem Yönetmeliği

— Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik (2000/55/AT)

— Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Rekabet Kurulu Kararları

— Rekabet Kurulunun 02-61/763-309 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-63/794-324 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-66/813-331 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-70/842-346 Sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/26 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/30 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/31)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/32)

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/33 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/34 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/38 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/39 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/40 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/41 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/42 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/43 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/44 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/45)

— Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/13)

— Amasya İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

— Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

— Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/2)

— Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/1)

— Tokat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 310 sayılı Kararı

 

DÜZELTME (1.5.2003 tarihli ve 25095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait PİGM-2003/2 sayılı Tebliğ ile İlgili)


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı