Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Aralık 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24615

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Milli Savunma, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm, Orman ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararları

— 3 Adet Sınır Tespit Kararı

 

Yönetmelikler

— Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

— Türk Patent Enstitüsü Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Yeniden Yapılandırma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği

— Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ

— Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

— 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç istisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/4)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2413

1 — Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Elmadağ Roket Sanayii (ELROKSAN) A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZERİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Savunma Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2407

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılıklarından;

— Çok Taraflı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Melek Sina BAYDUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ.CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2415

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Atila ÜŞENMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2416

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr.Ebubekir AKKAYMAK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanun’la eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr.O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2417

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Ahmet BALCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2419

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Sivas 11 inci Bölge Müdürlüğüne, İstanbul 4 üncü Bölge Müdürü Ertuğrul ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2408

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Niğde İl Müdürlüğüne, Nizamettin KOCA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2420

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Baş Müfettişliğe Müfettiş Ramazan ARSLAN’ın,

Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Baş Müfettişliğe Müfettiş Ayhan EROL’un,

Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Baş Müfettişliğe Müfettiş Yusuf AYDIN’ın,

657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2421

1 — Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yücel ALTUĞ’un; başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan YILDIRIM’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2409

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz GÜREN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Rize Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü Mehmet İSLAMOĞLU’nun atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ve 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2410

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müşaviri Erhan KONAǒın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2422

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Şenay BAŞER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2411

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Mühendisi Hakkı Adnan YURTCAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N.ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Orman Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2425

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğüne Esat BAYCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2426

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu İl Çevre Müdürlüğüne Hasan SARUǒun atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F.AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2427

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri İl Çevre Müdürlüğüne Mehmet ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2428

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hatay İl Çevre Müdürlüğüne Abdulkadir DOĞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F.AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2429

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Osmaniye İl Çevre Müdürlüğüne Kemal KARAGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2430

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Aydın İl Çevre Müdürlüğüne Özcan YAVAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2431

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Manisa İl Çevre Müdürlüğüne Nuray ÖZHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2442

1 — Kırıkkale İli Keskin İlçesi Merkez Bucağına bağlı Uzunlar Köyünün, aynı ilin Balışeyh İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2443

1 — Ağrı Dağının eteklerinde bulunan Öküz Deresi adının “İskender Iğdır Deresi” olarak değiştirilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2444

1 — Samsun İli Asarcık İlçesine bağlı Gökgöl Köyü Beki Mahallesinin Asarcık Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

14 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar yetiştirmek için kendi aralarında teşkilatlanarak, gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen ve gerekse yerli ırk hayvanların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması ve bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile her türlü üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi gibi hususlar ile Hayvan Islahı Milli Komitesi’nin önereceği ve Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarının yapılması amacıyla kurulacak birliklerin kuruluş ve hizmetleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Her türden hayvanın verimliliğini yükseltmek üzere belirli bir ıslah programı kapsamında soykütüğü ve ön soykütüğü kayıtlarını tutan, üretimin ekonomik olmasını sağlayan, bu amaca yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapan, üyeleri kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliğe haiz yetiştiricilerden oluşan tüzel kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamına girer.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 10/3/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun ilgili maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

c) Yetiştirici: Islah amacına yönelik damızlık hayvan yetiştiren kişi ve kurumları,

ç) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere, yetiştirme ve pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliğe haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturduğu Yetiştirici Birliklerini,

d) Birlik Şubesi: Potansiyeli olan merkezlerde oluşturulan ve Yetiştirici Birliği adına teknik ve sağlık hizmetlerini yürüten alt birimleri,

e) Merkez Birliği: İl Yetiştirici Birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyetleri tüm yurdu kapsayan her türden hayvan için ayrı kurulmuş "Damızlık ............Yetiştiricileri Merkez Birliğini",

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliklerin Çalışma Konuları, Kuruluşu, Üyelik işlemleri, Organları ve Görevleri

Madde 5 — Birlikler yürütecekleri hizmetlerle ilgili olarak;

a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak için kurs, seminer ve benzeri tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla eğitim ve haberleşmeyi sağlamak,

c) Ön soy kütüğü, soy kütüğü ve döl kontrolü faaliyetlerini yürütmek,

ç) Üyelerin hayvanlarına sağlık ve suni tohumlama hizmetleri vermek, hayvan sağlığı ve suni tohumlama ile ilgili ilaç, sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, dağıtmak ve pazarlamak,

d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları vesair ihtiyaçlarını sağlamak, dağıtmak ve pazarlamak,

e) Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi materyal, sperma, yumurta, embriyo yada diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle yada Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuvarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

g) Üyelerce yetiştirilen hayvanların satışını organize etmek, bunun için fuar, sergi, panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

h) Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek,

ı) Yetiştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

i) Hayvanlar ve hayvancılık işletmeleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

j) Kredi temini konusunda yetiştiricilere yardımcı olmak,

k) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

l) Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek, gerektiğinde bu işler için şirket kurmak,

ile görevlidir.

Birliklerin Kuruluşu

Madde 6 — Bir birliğin kurulabilmesi için aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan yetiştiricilerden Bakanlığın belirleyeceği kriterlere uygun olan 7’sinin bulundukları İl Müdürlüğüne (Valiliğe) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Kuruluş izni alan Birlik ana sözleşme özetini Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatır ve 3 ay içinde en az 25 üye ile Genel Kurul toplantısını yapar. Genel kurul toplantısını yapmayan birliğe 1 kereye mahsus olmak üzere 3 ay daha ek süre verilir. İkinci 3 ay içerisinde genel kurulunu yapamayan birlik, fesih edilmiş sayılır. Genel kurulunu yapan birlik 1 inci maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine başlar.

Bir İlde aynı tür, ırk veya hat için aynı ıslah amacına yönelik yalnız bir birlik kurulabilir. Ancak, o İlde farklı ırktan birlik kurulamaması durumunda bu ırklara sahip işletmeler, kurulmuş olan birliğe geçici üye statüsünde alınırlar. Bu üyelerin oy hakkı bulunmamasına karşın asil üyelerle aynı hizmeti alma hakkına sahiptirler.

Birlik üyeleri şunlardır:

a) Asil Üye: Bakanlığın belirlediği asgari sayıda hayvan varlığına sahip ve soykütüğü sistemine dahil işletmeler,

b) Aday Üye: Bakanlığın belirlediği asgari sayının altında hayvana sahip ya da soykütüğüne girmek istemeyen fakat ön soykütüğüne kayıtlı işletmeler,

c)Geçici Üye: Farklı ırktan hayvana sahip ve soykütüğüne dahil olmak isteyen işletmelerdir.

Geçici ve aday üyelerin seçimlerde oy hakları yoktur.

İzin Verme

Madde 7 —Hazırlanan Ana Sözleşme İl Müdürlüğüne (Valiliğe) verilir. Ana Sözleşmenin Kanun ve Yönetmeliğe uygunluğu il müdürlüğünce onaylandıktan sonra birlik merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. İl Müdürlüğü başvuruyu değerlendirme işlemini bir ay içerisinde sonuçlandırır. Ana Sözleşme ile ilgili tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

a) Ana Sözleşme tarihi,

b) Birliğin amacı, konusu,

c) Birliğin unvanı ve merkezi,

ç) Birliğin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her üyenin payının değeri,

d) Ada yazılı, üyelik payı belgeleri,

e) Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

f) Birliğin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği,

g) Yönetim kurulu üyeleriyle birliğin temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,

h) Birliğin yapacağı ilanların şekli ve Ana Sözleşmede bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerinin ne suretle bildirileceği.

Sermaye

Madde 8 — Birliğin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur. Giriş aidatı Genel Kurulca belirlenen miktardan az olamaz. Aidat artırımları Genel Kurul Kararı ile tesbit olunur.

Bağış ve yardım dışında ayni sermaye kabul edilemez.

Borç Para Alma

Madde 9 — Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı Genel Kurulca belirlemek koşulu ile Bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç para alabilir. Resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edilebilir.

Sorumluluk

Madde 10 — Birlik borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Üyeler giriş aidatları kadar sorumlu olup, bunun dışında herhangi bir sorumlulukları yoktur.

Birliğin Organları

Madde 11 — Birlik organları şu şekilde teşkil edilir.

a) Birlik Genel Kurulu,

b) Birlik Yönetim Kurulu,

c) Birlik Denetleme Kurulu.

Birlik Genel Kurulu

Madde 12 — Birlik Genel Kurulu birliği meydana getiren asil üyelerden oluşan yetkili karar organıdır.

Birlik Genel Kuruluna, birliğe genel kurul tarihinden en az üç ay önce üye olan ve birliğe yükümlülüklerini yerine getirenler katılabilir.

Genel kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır.

Genel Kurulun Devredilemeyen Görevleri

Madde 13 — Genel Kurul, yetkilerinden aşağıda belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez.

a) Ana Sözleşmeyi değiştirmek,

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve gerektiğinde Tasfiye Kurulunu seçmek,

c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunu gerektiğinde ibra veya azletmek,

ç) Gayri menkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,

d) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,

e) Merkez Birliğinin oluşturulması için gönderilecek temsilcileri seçmek.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 14 — Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetleme Kurulu üyelerini gerektiğinde Hesap Tetkik Komisyonu ve Tasfiye Kurulunu seçmek ve hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek,

b) Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarını ibra veya ret etmek,

c) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile gereğinde Tasfiye Kurulu ve üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,

d) Gerektiği takdirde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Tasfiye Kurulu üyelerinin işlerine son vermek,

e) Birlik Ana Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri kararlaştırmak,

f) Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasına karar vermek,

g) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek,

h) Gayri menkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,

ı) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,

i) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,

k) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,

l) Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

m) Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payı kısmen veya tamamen devri konusunda karar vermek,

n) Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar vermek,

o) Merkez Birliği Genel Kuruluna 2 kişiden az olmamak üzere ve üye sayısının 1/25’i oranında temsilci seçmek,

ö) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar vermek,

p) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yollukları belirlemek, ayrıca personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek,

r) Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek,

s) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve yetki vermek,

ş) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ödentiler, aidat ve katılım paylarını her yılın Aralık ayında belirlemek,

t) Her türlü kiralama konusunda karar vermek.

u) Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 15 — Genel Kurul aşağıdaki şekillerde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul,

b) Olağanüstü Genel Kurul,

Üyeler Genel Kurula asaleten katılırlar. Vekalet ile oy kullanılamaz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Madde 16 — Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile Nisan ayından önce 2 yılda bir, en az asil üye tam sayısının yarısından 1 fazlasının iştiraki ile toplanır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, en geç 2 ay içinde, çoğunluk aranmaksızın fakat kurucu sayısından az olmamak üzere toplantı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 17 — Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunun çoğunluk kararı ile veya birlik üye tam sayısının en az 1/5’inin yazılı müracaatını takiben 2 ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamazsa müteakip 2 ay içerisinde toplanır. Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunu re’sen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla Genel Kurulun gerçekleşmemesi halinde Genel Kurul Bakanlık tarafından re’sen gerçekleştirilir.

Çağırma Şekli ve Gündem

Madde 18 — Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını ihtiva eden yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektup ile üyelerine gönderir. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir.

Ana Sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.

İlanın bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık Temsilcisi toplantının başlamasından itibaren 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birinin nezaretinde toplantı yapılır.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, birliğe kayıtlı asil üyelerden en az 1/5’i ile Denetleme Kurulunun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Divan Başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi için toplantıya katılan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.

Toplantıya Başlama

Madde 19 — Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın toplantıda bulunmaması durumunda, toplantıyı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa genel kurulca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.

Toplantıda asil üyelerden yeter sayısı sağlandığı anlaşılınca Divan başkanlığının seçimine geçilir.

Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz üyeler veya Merkez Birliği temsilcileri arasından bir başkan, 2 katip seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca 2 oy tasnifçisi seçilir. Divan Başkanlığı’na, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.

Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşülmüşse Bakanlık, Merkez Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul yeniden toplanır, çağrı ile ilgili olarak 18 inci Madde uygulanır.

Hazır Bulunanlar Listesi

Madde 20 — Genel Kurul toplantısına katılan asil üyeleri gösteren "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenir. Bu listede asil üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz üyelerin adı, soyadı, ikametgahı ve imza bölümü yer alır.

Liste toplantıya katılan üyelere toplantıya başlamadan önce imzalatılır. Listenin Bakanlık Temsilcisi ve Divan Başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir.

Karar Nisabı

Madde 21 — Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. Ancak, Ana Sözleşme değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3’ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4’ü çoğunluğu oluşturur.

Genel Kurulda verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.

Çoğunluğun Hazır Bulunması

Madde 22 — Birliğin bütün asil üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegeleri Seçimleri

Birlik Yönetim Kurulu

Madde 23 — Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, aksinde gizli oyla yapılır.

Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar hazır bulunanlar listesini imza eden üyelere verilir. Üyeler oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına atarlar. Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

Kararların Bozulması

Madde 24 — Yönetmeliğe, Ana Sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla aşağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler;

a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,

b) Yönetim Kurulu,

c) Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu kurulların üyelerinden her biri,

Ayrıca bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Genel Kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün üyeler için hüküm ifade eder.

Mahkeme, Birliğin isteği üzerine muhtemel zararlarına karşın davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın miktar ve mahiyetinin belirlenmesi ilgili mahkemeye aittir.

Yönetim Kurulu

Madde 25 — Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana Sözleşme hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten organdır.

Üye Sayısı ve Üyelik Şartları

Madde 26 — Birlik Yönetim Kurulu, iki yıl için Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından seçilen, 7 asil üye ile 5 yedek üyeden oluşur.

Asil üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği de düşer.

Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak (cezası ertelenenler ile af kapsamına girenler hariç),

c) Hacir altında bulunmamak,

ç) 18 yaşından küçük olmamak,

d) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

e) Aynı türde bir başka birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak,

şartları aranır. Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir.

Genel Kurulda en çok oy alanlar Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar. Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya baş vurulur. Yönetim Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.

Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yedek listeden yeteri kadar üye çağırılır.

Yönetim Kurulu İş Bölümü ve Çalışma Şekli

Madde 27 – Birlik Yönetim Kurulu kendi aralarında; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üyeyi seçer, diğerleri üye sıfatını alır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı birliği temsile yetkili kılınarak Ticaret Siciline tescil ettirilir.

Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur.

Toplantı nisabı 4 üyedir. Yönetim Kurulunda üyeler vekalet ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.

Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Verilen karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.

Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde aleyhinde tazminat davası açılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu birlik üyeleri arasından birini Yönetim Kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.

Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 28 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birlik Yönetim Kurulu Yasa, Yönetmelik ve Ana Sözleşmede belirtilen görevleri yürütmekle görevlidir. Bu amaçla iki ayda bir defa mutat toplantı yapar, ancak gerek duyulması halinde toplantı sayısı arttırılabilir.

b) Birlik bütçesini hazırlar, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.

c) Soykütüğü ve ön soykütüğü işlerini ve verim kontrollerini yaptırır ve takip eder.

ç) Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde Genel Kurula sunar.

d) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

e) Genel Kurulca verilen görevleri yapar. Sonuç hakkında Genel Kurula bilgi verir.

f) Yetiştirici eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi ve benzeri konularda yayınlar yapar.

g) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine duyurur.

h) Modern hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje temin eder.

ı) Üyelerine kredi sağlar.

i) Personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütür.

j) Mevcut bütçe dahilinde gerekli harcamaları yasalara göre yapar.

k) Üyelerinin ürünlerine pazar bulur, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

l) Potansiyeli olan merkezlerde birlik şubesi kurulması konusunu inceler, uygun görülenlerin kurulmasını Genel Kurula teklif eder.

m) Birlik Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Birlik İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü faaliyetlerini düzenler ve yönetir.

n) Kanunlara aykırı olarak alınan Genel Kurul kararları aleyhine iptal davası açar.

o) Genel Kurulca uygulanmasına karar verilen Bakanlıkça desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak Bakanlığın onayına sunar.

ö) Birliğin aczi halinde Genel Kurulu toplantıya davetle gerekli mercilere haber verir.

p) Eski Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere haber verir.

r) Denetim amacı ile Denetleme Kurulunun veya bağımsız denetleme organının talebi halinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri verir.

Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Madde 29 — Yönetim Kurulu üyeleri birliğe, üyelerine ve birlik alacaklılarına karşı müteselsil sorumludur.

Yönetim Kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri kurullarda görev alamaz.

Görevini yapmadıkları anlaşılan Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim Kurulu aleyhindeki davalar Denetleme Kurulunca açılır.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Genel Kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim Kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.

Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar.

Denetleme Kurulu

Madde 30 — Denetleme Kurulu, Genel Kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.

Denetleme Kurulu Seçimi

Madde 31 — Birlik Denetleme Kurulu iki yıl için Genel Kurulca asil üyelerden seçilen 5 asil üye ile 3 yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.

Müddetleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalıkları olanlar Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemezler.

Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Madde 32 — Asil üyeler, kanun, ilgili yönetmelik ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar.

Bir Üyeliğin Açılması ve Çekilme

Madde 33 — Denetleme Kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı gö revlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı, mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde diğer üyeler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar.

Denetleme Kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini 30 gün içinde seçer.

Açılan üyeliğe yedek üye getirilir. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa Genel Kurul toplantıya çağırılmadan Denetleme Kurulu tarafından bir asil, bir yedek üye çağrılır.

İnceleme Yükümlülüğü

Madde 34 — Denetleme Kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

Yönetim Kurulu bu maksatla Denetleme Kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

Üyeler gerekli gördükleri hususlarda Denetleme Kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılamasını istemeye yetkilidirler.

Denetleme Kurulunun Çalışma Düzeni ve Görevleri

Madde 35 — Denetleme Kurulu üyeleri, 4 ay ara ile yılda 3 defa toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirir.

Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından önce bilançoyu, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlarlar. Denetleme Kurulu üyeleri, bu raporda, Yönetim Kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtirler.

Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapmak zorundadırlar.

a) Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için Yönetim Kuruluna rapor sunmak, Yönetim Kurulu gereğini yapmadığında Merkez Birliğine bildirmek,

b) Bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü Maddesi esaslarına veya Maliye Bakanlığının kabul ettiği örnek bilançoya göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,

c) Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirmek,

ç) Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek,

d) Dört ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini Yönetim Kurulu Başkanına vermek,

e) Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları Genel Kurul gündemine aldırmak ve Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırmaması durumunda olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

f) Ana Sözleşmede üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

g) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Genel Kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak.

Denetleme Kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri Genel Kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme Kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için Genel Kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar.

Toplantı ve Raporlar

Madde 36 — Denetleme Kurulu üyeleri çalışma raporlarıyla benzer tekliflerini Genel Kurula sunmaya mecburdurlar.

Denetleme Kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun, Yönetmelik veya Ana Sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde Genel Kurula haber vermekle yükümlüdürler.

Denetleme Kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Genel Kurul toplantısında "Denetleme Kurulu Raporu" okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.

Sorumlu Müdür

Madde 37 — Teknik, Sağlık ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüklerini yönetir, ihtiyaç halinde Birlikle kurulmuş bulunan Birlik Şubeleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Birlik Yönetim Kurulu gerek gördüğünde şube müdürlüklerini birleştirebilir veya Sorumlu Müdür’ün uhdesine verebilir.

Şube Müdürlükleri

Madde 38 — Teknik İşler Şube Müdürlüğü;

Teknik İşler Şube Müdürlüğü ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla birlik organlarınca verilen kararları uygular.

Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri doğrultusunda, hayvan ıslahı amacı ile tabii ve suni tohumlama, embriyo transferi, sperma, larva, yumurta, ana arı vb. materyallerin üretimi, ıslah edilmiş ırkın muhafazası ve takibi için soykütüğü ve önsoykütüğü çalışmalarını yürütür ve benzeri konularda hizmet verir. Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir. Görevli teknik personelin çalışmalarını denetler.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü;

Hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri Bakanlığın talimatı ve programları doğrultusunda yürütür, koruyucu hekimlik, gerekli tedavi ve aşılama hizmetlerini verir veya verdirir.

Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü;

Birliğin personel, idari ve mali işlerini yürütür. Damızlık hayvanlar için düzenlenecek sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere ödül verir. Borsa ve benzeri konularla ilgili çalışmalarını yürütür. Birliğin hayvan alımı ve nakliye işlerini yürütür. Genel Kurulun laboratuvar, istasyon ve suni tohumlama durakları kurulmasına karar vermesi halinde, bunların inşasını ve faaliyete geçirilmesini sağlar. Soykütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dışı satışlarında yetiştiricilere yardımcı olur. Birliğin bütçe tasarısını hazırlar. Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir.

Yeni Şube Müdürlüğü Açma

Madde 39 — Gerek görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu yeni şube müdürlükleri ihdas edebilir.

Dışarıya Karşı Temsil ve İmza Yetkisi

Madde 40 — Yönetim Kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini ilgili Sorumlu Müdüre devredebilir. Ancak, birliği taahhüt altına koyabilecek işlerde Sorumlu Müdür ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı veya imza yetkisine haiz üyelerden birinin imzası şarttır.

Yönetim Kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan işler dışında, Şube Müdürlerine ikinci derecede imza yetkisi verebilir. İkinci derecede imzaların geçerli olabilmesi için birinci imza ile müşterek olması gereklidir.

Birliği temsile yetkili kılınan kimseler, imzalarını ancak, birliğin unvanı altına koydukları durumlarda bu taahhüt birliği bağlar.

Tescil

Madde 41 — Yönetim Kurulu düzenlenecek ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak, bunu notere onaylattıktan sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Birliği

Merkez Birliğine Giriş, Başvurma Şekli ve İtiraz

Madde 42 — Birlik, birliğin gelişmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim ve denetim konusunda hizmet verilmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi için kurulmuş veya kurulacak aynı çalışma konularına sahip birlikler Merkez Birliğine üye olmak için müracaat edebilir.

Kuruluş

Madde 43 —Kurulmuş bulunan en az 7 birlik ortaklaşa Merkez Birliğini kurarlar, Bakanlıktan kuruluş izni alan Merkez Birliği Ana Sözleşme Özetini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatır. Tescil ve ilan ettirilecek hükümlerde birliklere uygulanan hükümler uygulanır.

Merkez Birliğinin merkezi Ankara’dır.

Madde 44 — Yeni kurulan bir birlik, Merkez Birliğine girmek için, Yönetmelik ve Merkez Birliği Ana Sözleşmesinde belirtilen hükümleri, bütün hak ve ödevleri ile kabul ettiğini gösteren bir dilekçe ile Merkez Birliği Yönetim Kuruluna başvurur. Merkez Birliği Yönetim Kurulunun giriş isteğini kabul etmesi ile Birliğin Merkez Birliği üyeliği başlar.

Madde 45 — Birlik, Merkez Birliğine girmekle, üyelerine bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak Ana Sözleşmedeki yükümlülüklerinden fazlasını yükleyemez.

Madde 46 — Merkez Birliği Genel Kurullarında birliği temsil etmek üzere birlik Genel Kurulunca üye tam sayısının 1/25’i kadar asil, bunun yarısı kadar yedek delege seçer, bu delegelerin sayısı 2’den az olmaz.

Merkez Birliğinin Organları ve Görevleri

Madde 47 — Merkez Birliği, bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan birliklerin en üst düzeydeki kuruluşudur.

Madde 48 — Merkez Birliği Organları aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu.

Madde 49 — Merkez Birliğinin amaçları;

a) Birliklerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek, bu birliklerin gelişmelerine yardımcı olmak ve gerekli önerilerde bulunmak,

b) Birliklerin, ülke hayvancılık politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin dilek ve ihtiyaçlarını Hükümet mercilerine iletmek ve çözümlemek,

c) Merkez Birliği Genel Kurulu kararı ile uluslararası hayvancılık birliklerine, enstitülerine üye olmak, hayvan sergi, panayırlarına katılmak,

ç) Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında hükümet yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

d) Hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarını tespit komisyonlarında görev almak,

e) Dış ülkelerdeki hayvancılık ve hayvancılıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu konudaki yenilikleri yayım ve eğitim yoluyla tüm yetiştiricilere iletmek,

f) Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yapılması istenen değişiklikler için hükümet mercileri ile ilişki kurmak,

g) Hayvancılık konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak,

h) Birliklere iç ve dış kaynaklardan kredi sağlamak,

ı) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme konularında yayınlar çıkarmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak,

i) Birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerektiğinde şirketlere ortak olmak, sigorta işlemleri yapmak,

j) Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde; önsoykütüğü ve soykütüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler açmak, şubenin görevlerini komşu birliklere veya kamu kurumları ile yapacağı protokol çerçevesinde anılan kuruluşlarla ortaklaşa yapmak,

k) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek, Bakanlığın çıkartacağı talimatlar doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak veya yaptırmak ve yayınlamaktır.

Genel Kurul

Madde 50 — Merkez Birliği Genel Kurulu il birliklerin gönderdikleri delegelerden oluşur.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 51 — Merkez Birliği Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu seçmek,

b) İşletme hesabıyla, bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farklarının birliklere bölüştürülmesi hakkında kararlar almak,

c) Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek veya etmemek,

ç) Yasa ve yönetmeliklerle Genel Kurula bırakılmış konular hakkında kararlar almak,

d) Yönetim Kurulu tarafından gelecek yıllar için önerilen bütçeleri kabul etmek veya değiştirmek,

e) Birlik faaliyetleri hakkında öneri ve direktiflerde bulunmak,

f) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri dışına çıkan ve kendi Yönetim Kurulunca fesih edilmesi istenen birlikler hakkında karar vermek,

g) Yönetim Kurulunca teklif edilen Yasa, Yönetmelik ve Ana Sözleşme’de yapılması istenen değişiklikler için karar alır. Bu konuda Hükümet yetkilileri ile görüşmek üzere Yönetim Kurulunu görevlendirmek,

h) Birliklerle ilgili tüm ödentileri tespit etmek.

Genel Kurulun Toplanması

Madde 52 — Merkez Birliği Genel Kurulu, Birliklerin Genel Kurulları toplandıktan ve yeni yöneticileriyle delegelerini seçtikten sonra aynı yılın Haziran ayı içerisinde toplanır.

Madde 53 — Genel Kurul iki yılda bir, birlik asil üyelerinden seçilen delegelerin tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile olağan olarak toplanır. Ayrıca gerektiğinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya delege tam sayısının en az 1/5’inin imzaladıkları ortak dilekçe ile dilekçe tarihinden itibaren 2 ay içerisinde olağanüstü toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa takip eden iki ay içerisinde kurucu üye sayısından aşağı olmamak üzere tekrar toplanır. Son toplantısında çoğunluk aranmaz.

Yönetim Kurulu

Madde 54 — Merkez Birliği Yönetim Kurulu, iki yıl için Merkez Birliği Genel Kurulunca seçilen 7 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna bir il’den en fazla bir üye girer.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı il birlikleri yönetim kurulu üyelik koşullarını sağlamak zorundadır. Ayrıca, başka bir sivil toplum örgütünde başkan ya da kamu görevlisi olamaz. Bunlardan birini tercih eder.

Madde 55 — Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçer.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 56 — Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yasa ve yönetmeliklerle, Ana Sözleşmede belirtilen görevleri yürütür ve bu amaçla yılda en az 3 defa toplanır.

b) Merkez Birliğinin bütçesini hazırlar. Birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.

c) Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

ç) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar. Sonucu hakkında yine Genel Kurula bilgi verir.

d) Yetiştirici ve birlik personelinin eğitimlerini yapar veya yaptırır, seminerler düzenler, çalışma konularıyla ilgili yayınlar hazırlar veya hazırlatır.

e) İller itibariyle çeşitli pazar haberlerini, yayınları ile üyelerine duyurur.

f) Yasa ve yönetmeliklerde ve Ana Sözleşmede yapılması istenilen değişiklikleri Genel Kurul onayını alarak Bakanlığa iletilir.

g) Merkez Birliğine bağlı birliklerin, amaçlarından sapması halinde birlik Genel Kurulunu Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırır.

h) Tüm birlikleri kontrol eder, gerektiğinde Bakanlıktan denetim için yardım istenir.

ı) Genel Sekreteri işe alır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Birliğini her yerde temsile yetkilidir.

Genel Sekreter

Madde 57 — Genel Sekreter; birliğin iştigal ettiği konuda en az 10 yıl tecrübeli, işinde ehil, yüksek tahsilli kişiler arasından Merkez Birliği Yönetim Kurulunca sözleşmeli olarak istihdam edilir. İngilizce bilmesi tercih nedeni olabilir. Genel Sekreter aynı zamanda Yönetim Kurulunun tabii üyesi olup, oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

Denetleme Kurulu

Madde 58 — Denetleme Kurulu, iki yıl süre için Genel Kurulca seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.

Madde 59 — Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler ve hazırladığı raporu Genel Kurula sunar.

b) Merkez Birliği Yönetim Kurulunun isteği üzerine birlikleri denetler.

c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Merkez Teknik İşler Şube Müdürlüğü

Madde 60 — Birliklerin Teknik İşler Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplar, değerlendirir ve denetler.

Pedigri belgelerini düzenler, döl kontrolü çalışma sistemini belirler. Sergi, müsabaka ve benzeri gösterilerle ilgili kuralları tespit eder. Türlere ait ıslahla ilgili olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere göre ıslah programlarını hazırlar. Soykütüğünden çıkartılacak hayvanlar hakkında karar verir. Soykütüğü ile ilgili son gelişmeleri ve alınacak tedbirleri belirler ve bunları yayınlar. Soykütüğü faaliyetleri ile ilgili olarak yetiştiricilerin katılımını belirler ve resmi belgeleri muhafaza eder.

Merkez Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Madde 61 — Birliklerin Sağlık İşleri Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen koruyucu hekimlik ile ilgili programların hazırlanmasına yardımcı olur. Merkez Birliğinin Döl Kontrolü kapsamında teste alınan ve alınacak adayların sağlık testlerini düzenler.

Merkez İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Madde 62 — Merkez Birliğinin idari ve mali işlerini yürütür. Birliklerin İdari ve Mali İşler Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali İşler

Hesap Yılı

Madde 63 — Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir.

Defter Tutma Yükümlülüğü

Madde 64 — Birlik, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve Karar Defteri gibi) tutmaya mecburdur.

Tasdik Ettirme ve Beyanname Verme Yükümlülüğü

Madde 65 — Defterler Yönetim Kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce birliğin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir.

Birlik, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe geri verir.

Birlik Gelirleri

Madde 66 — Birliğin ve Merkez Birliğinin gelirleri şunlardır:

a) Genel kurulca tespit edilecek giriş ve yıllık aidatlar,

b) Yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler. Bunlar verim kontrol ücreti, soykütüğüne kayıt ücreti, yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler, board ve benzerilerden elde edilecek gelirler, yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak primler, tohumlama hizmetlerinden, sergilerden ve benzeri sağlanan gelirler,

c) Tasdik ücreti,

ç) Yurt içi ve yurt dışı bağışlar ve yardımlar,

d) Merkez Birliğinden birliklere yapılan yardımlar,

e) Yayın gelirleri,

f) Diğer gelirler.

Gelir Gider Farklarının Dağıtılması

Madde 67 —Birliğin müsbet gelir-gider farkı üyelerinin giriş aidatı, bağışlar ve yardımlar haricinde diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nisbetler üzerinden bölünür.

a) % 15 Yedek akçe,

b) % 5 Merkez Birliği yardım payı,

c) % 10 Sosyal hizmetler payı,

ç) % 5 Kefalet payı,

d) % 65 Yatırım ve geliştirme payına ayrılır.

Müsbet gelir-gider farkından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalışma anında veya dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iş yapar.

Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır.

Yatırım ve Geliştirme Payı

Madde 68 — Yatırım ve Geliştirme Payı üretim, araştırma ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Bu paya Merkez Birliği iştirak edebilirler. Merkez Birliği, birliğin üretim , araştırma ve pazarlama konularında yatırım yapıyor ise Genel Kurul kararı ile bu pay kısmen veya tamamen Merkez Birliğine devir edilebilir.

Birliğin Katılacağı Yatırımlardaki Durumu

Madde 69 — Yatırım ve Geliştirme Payından veya birlik imkanları ile yapılacak yatırımlarda üyelik şartı aranır.

Merkez Birliğine Yardım Payı

Madde 70 — Bu paya ayrılan miktar Merkez Birliğine gönderilir.

Sosyal Hizmetler Payı

Madde 71 — Sosyal Hizmetler Payı, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla, birlik çalışanları için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

Kefalet Payı

Madde 72 — Kefalet payı birlik kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir.

a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu bağışlar,

b) Birliğin müsbet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payı,

c) Yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü yardım ve bağışlardan oluşur.

Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiş olduğu kefaletlerden bir zarar doğmuş ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.

Yedek Akçenin Kullanılması

Madde 73 — Yedek Akçeler üyelere dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır.

Madde 74 — Birliğin dağılmasına karar verildiği taktirde; yedek akçeler birliğin zararlarının kapatılmasında kullanılır. Artan miktar Merkez Birliğine gönderilir.

Devletçe Yapılacak Katkılar

Madde 75 — Bakanlık birliklere gerektiğinde ayni ve nakdi destek sağlar.

Madde 76 — Bakanlığa Yıllık Bütçelerden ayrılan ödeneklerden Merkez Birlikleri kanalıyla birlikler de yararlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Dağılma

Birliklerin Dağılma Sebepleri

Madde 77 — Birlik aşağıdaki sebeplerden dolayı dağılır.

a) Genel Kurul kararı ile,

b) İflasın açılması ile,

c) Üye sayısının 25’in altına düşmesi; birlik organlarının kurulamaması ve birliğin çalışma konusu dışına çıkması,

ç) Üç yıl içinde üst üste olağan genel kurulu yapmaması halinde,

d) Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının Merkez Birliğince tespiti ve Genel Kurul kararı ile dağılır.

Tasfiye işlemleri

Madde 78 — Genel Kurulca Tasfiye Kurulu seçilemediği takdirde tasfiye işlemlerini Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu tasfiye memurlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye Kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

Madde 79 — Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar Merkez Birliğine devredilir.

Madde 80 — Tasfiye haline giren birlik; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını – Tasfiye Halinde – ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder.

Madde 81 — Genel Kurul kararı ile atanmış olan Tasfiye Kurulu veya bu görevi yapan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir.

Üyelerden birinin itirazı ve bu itirazın Merkez Birliğince haklı bulunması durumunda ayni azil ve görevlendirme işlemi uygulanır. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.

Madde 82 — Tasfiye Kurulu göreve başlar başlamaz birliğin tasfiyesinin başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve Genel Kurulun onayına sunar. Tasfiye halinde Genel Kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

Tasfiye Kurulu, birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir.

Tasfiye Kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, Tasfiye Kurulunun huzurunda birlik Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra Tasfiye Kurulu dağılma halinde bulunan birliğin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar.

Madde 83 — Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgahları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Ticaret Sicil Gazetesinde ilan suretiyle birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar.

Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Birliğin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karşılığı olan para notere verilir.

Madde 84 — Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere verilir.

Madde 85 —Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması Tasfiye Kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.

Madde 86 — Tasfiye Kurulu üyeleri tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 87 — Birlikler, 4631 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle kendilerine verilen işlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Birliklerin mali yönden denetimi; Bakanlık, Denetleme kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan herhangi birinin isteği üzerine bağımsız denetim kurullarına yaptırılır.

Madde 88 — Birlikler bu Yönetmelikte belirtilmeyen cezai hükümler ve vergi mevzuatı açısından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabidir.

SEKİZİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan hükümler

Madde 89 — 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 28/2/1995 tarih ve 4084 sayılı Kanunla değiştirilen ek 1 inci maddesine istinaden 9/5/1995 tarih ve 22369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türkiye Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Hizmetleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 90 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 91 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Türk Patent Enstitüsü Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 23/2/2000 tarihli ve 23973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Arşiv Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Enstitü arşivindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu alt birime kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikden yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (EK–1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Koduna” kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Enstitü arşivinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (EK–5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 30 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve karalarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, sözkonusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır."

"İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 — Enstitü arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Enstitü Başkanının onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 43 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Enstitü yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşivleri Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin (EK–1)’inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Bakanlığından :

Yeniden Yapılandırma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; tarım satış kooperatif ve birliklerinin yeniden yapılandırılması, ticari yaşamın gereklerini gözeterek ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir, mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma, inceleme ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Yeniden Yapılandırma Kurulunun, çalışma esasları, uygulayacağı ilke ve programlar ile bu sürece uyum için tarım satış kooperatif ve birliklerince alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin kapsamı; Yeniden Yapılandırma Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları, uygulayacağı ilke ve programlar, yürütme birimi ile bu sürece uyum için tarım satış kooperatif ve birliklerince alınması gerekli önlemler ve yapılması gereken işlemlerdir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (D) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık

: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan

: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c) Devlet Bakanlığı

: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

d) Devlet Bakanı

: Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanını,

e) Kurul

: Yeniden Yapılandırma Kurulunu,

f) Başkan

: Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkanını,

g) Birlik

: 4572 sayılı Kanuna tabi tarım satış kooperatifleri birliklerini,

h) Kooperatif

: 4572 sayılı Kanuna tabi tarım satış kooperatiflerini,

ı) Kanun

: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu,

i) Proje

: Finansmanı Devlet Bakanlığı ile Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanacak İkraz Anlaşması ile temin edilecek dış kredi ve bütçeden karşılanacak olan Tarımsal Reform Uygulama Projesini,

j) Protokol

: Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin uygulama esaslarını belirlemek üzere Kurul ile ilgili taraflar arasında imzalanacak protokolü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşkili, Görevleri ve Kurul Üyelerinin Görev Süresi

Kurulun Merkezi

Madde 5 — Kurulun merkezi Ankara’dır.

Kurulun Teşekkülü

Madde 6 — Kurul, bir başkan, bir başkan vekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Kurul üyeliklerine; Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı mensupları, üniversite öğretim üyeleri veya kooperatifçilik veya işletmecilik konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından,

a) Biri Bakanlık mensuplarından olmak üzere dört üye Bakan,

b) Biri Hazine Müsteşarlığı mensuplarından olmak üzere iki üye Devlet Bakanı tarafından,

c) Bir üye de birliklerin yönetim kurulu üyeleri içinden kendi aralarında yapacakları seçim ile belirlenir ve Bakanlar Kurulunca atanır.

Yönetim kurulu üyeliği sona eren birlik temsilcisinin Yeniden Yapılandırma Kurulundaki görevi de sona erer. Boşalan üyeliklere aynı usule göre bir ay içinde atama yapılır.

Kurul üyeleri, kendi aralarından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Boşalan Birlik Temsilciliği İçin Seçim

Madde 7 — Kurul üyesi birlik temsilcisinin görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde yeni birlik temsilcisi, birliklerin yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantıda, gizli oylama ile; birliklerin yönetim kurulu üyelerinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla, ilk turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ilk oylamada en çok oy alan iki adayın katılacağı ikinci oylamada, çoğunluğun oyuyla seçilir. Seçim tutanağı Kurula gönderilir. Seçim sonucu, Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

Toplantı, Kurul tarafından görevlendirilecek bir birliğin koordinasyonunda gerçekleştirilir.

Kurul Üyeliğinin Sona Erme Halleri

Madde 8 — Kurul başkan ve üyelerinin görevlerine, süreleri dolmadan son verilemez.

Ancak, Kurul başkanı ve üyelerinin; istifa etmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç Kurul toplantısına katılmaması, Bakanlık veya Hazine Müsteşarlığı mensupluğunun sona ermesi ve Birlik temsilcisinin, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi hallerinde Kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kurul Üyelerinin Görev Süresi

Madde 9 — Kurul üyeliklerine Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde atama yapılır. Üyelerin görev süresi atanmalarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren en çok 4 yıldır.

Kurulun Görevleri

Madde 10 — Kurulun görevleri;

a) Kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması, ticari yaşamın gereklerini gözeterek ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir, mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma ve incelemelerde bulunmak,

b) Birliklerin, 1/5/2000 tarihi itibariyle mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçları, borçların ödenmesine kadar geçecek süre içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammı gibi fer’i borçlar ile personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarlarının Hazinece üstlenilip tasfiye edilmesi hakkında önerilerde bulunmak,

c) Birlik bazında hazırlanan yeniden yapılandırma çerçeveleri ve planları ile iş planlarını onaylamak,

d) Birliklerin yeniden yapılandırma planları ve iş planlarının uygulanmasındaki performanslarını takip edip değerlendirmek, performansın tatmin edici seviyede olmaması halinde alınması gereken ek tedbirleri belirlemek, ek tedbirlere rağmen tatmin edici performans sağlayamayan birlikler için, olumlu performans sağlanıncaya kadar proje kapsamındaki desteklerin durdurulması hakkında önerilerde bulunmak,

e) Yeniden yapılandırma önlemleri ile kapasite oluşturma programlarının tasarlanması ve uygulanmasında teknik yardım sağlamak,

f) Yeniden yapılandırma süresince, kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması amacıyla dışarıdan alınacak her türlü denetim, danışmanlık ve diğer hizmetler için yapılacak ödemeler, Kurul ve Yürütme Birimine ilişkin giderleri Devlet Bakanlığına bildirmek,

g) Kooperatif ve birliklerin ihtiyacı olan işletme kredilerini belirleyerek, Bakanlığa ve Devlet Bakanlığına bildirmek,

h) Yeniden yapılandırma programının uygulanmasını gözetmek,

ı) Kurulun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; yeniden yapılandırma, özelleştirme, planlama, denetim, kooperatifçilik veya işletmecilik konularında deneyimli uzmanlardan ve danışmanlardan bir Yürütme Birimi oluşturmak,

i) Yürütme Birimi Başkanı ve Birimin diğer personelinin seçilme usul ve esaslarını belirleyip seçmek, Yürütme Biriminin çalışmalarını takip edip değerlendirmek ve çalışmaların istenilen seviyede olmaması halinde Birim Başkanı ve diğer personeli değiştirmek,

j) Yürütme Biriminin yıllık iş planlarını belirlemek,

k) Proje kapsamında yer alan faaliyetlerin yerine getirilmesine yönelik olarak Protokol hükümleri çerçevesinde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini temin etmek,

l) Kooperatif ve birliklere uzmanlık ve danışmanlık desteği sağlamak,

m) Proje kapsamında, kooperatiflerin geliştirilmesi programlarının tasarlanması ve uygulanmasında teknik yardım sağlamak ve bu konuda özerk kooperatifçilik organizasyonları ile işbirliği yapmak,

Kurul Başkanının Görevleri

Madde 11 — Kurul Başkanı;

a) Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (D) ve (E) bentlerinde Yeniden Yapılandırma Kuruluna verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Kurul toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıların gündeme göre yürütülmesini sağlamak,

c) Toplantı gündemini tespit etmek,

d) Kurulu idare ve temsil etmek,

e) Kurul kararlarının, Bakanlığa ve Devlet Bakanlığına gönderilmesini sağlamak,

f) Yürütme Biriminin çalışmalarını takip edip, değerlendirmek ve denetlemek; çalışmaların istenilen seviyede olmaması durumunda, konuyu Kurula götürmek,

g) Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini gözetmek,

h) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,

ı) Kurulla ilgili diğer işleri yapmak,

konularında görevli ve yetkilidir.

İç Denetim

Madde 12 — Yürütme Birimi faaliyetleri ile uzman ve danışmanların çalışmalarının denetimi Kurul Başkanı veya Başkan tarafından görevlendirilecek kurul üyeleri veya Yürütme Birimi Başkanı veya uzman ve danışmanları tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Toplantılar

Madde 13 — Kurul, ayda bir defadan az olmamak üzere, ihtiyaç duyulduğunda her zaman Başkanın çağrısı üzerine, üye sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve kararlar en az beş üyenin olumlu oyuyla alınır.

Başkanın izin, hastalık, yolculuk ve diğer mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Kurula, Başkan Vekili başkanlık eder.

Kurulun toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir ve en az bir hafta önce kurul üyelerine bildirilir. Kurul üyeleri, uygun gördükleri hususları en az beş üyenin olumlu oyuyla gündeme aldırabilirler.

Toplantıya çağrı, toplantı yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise Başkan tarafından yazılı olarak yapılır. Kurul, merkez dışında da toplantı yapabilir.

Kurul Başkan ve üyeleri, kendisinin, usul ve füruundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının çıkarlarını ilgilendiren hususların görüşülmesine ve bu konuda yapılacak oylamalara katılamazlar.

Toplantıya Katılmama Halleri

Madde 14 — Kurul Başkanı ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır. Toplantıya katılamayacak üyeler geçerli mazeretlerini toplantıdan önce Başkana yazılı olarak bildirirler.

Kurul Başkanı ve üyelerinin yurtiçi görevlendirilmeleri ile izin ve süreleri, toplantı ve karar sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla Başkan tarafından düzenlenir. Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı mensubu kurul üyelerinin durumları, kurumları ile koordineli olarak belirlenir.

Tutanak ve Karar Defteri

Madde 15 — Kurul toplantılarında alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir. Karara aykırı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy yazısını tutanağa yazdırırlar. Tutanak, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Kurulun karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir veya tutanağın bir fotokopisi karar defterine yapıştırılarak kenarlarından kurul üyelerince imzalanır. Defter üzerinde silinti, karalama ve kazıntı yapılmaz. Defter üzerindeki hatalar, okunacak şekilde üzerinden çizilir ve doğrusu yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından paraflanır.

Karar defterine, her toplantıya ait kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir:

a) Toplantının tarih ve sayısı,

b) Toplantıya katılanlar ile katılmayanların adları ve katılmama nedenleri,

c) Toplantının gündemi,

d) Gündem sırasına göre konuyla ilgili öneri yazısı veya önerge,

e) Her gündem maddesine ilişkin olarak alınan kararlar ve varsa üyelerin karşı oy yazıları.

Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması

Madde 16 — Kurulun aldığı kararlar, en geç on gün içerisinde Bakanlığa ve Devlet Bakanlığına bildirilir.

Kurul tarafından alınan ve Bakanın uygun görüşü ve Devlet Bakanının onayı ile veya Bakanın ve Devlet Bakanının müşterek onayı ile belirlenecek kararlar, söz konusu onayı müteakip uygulamaya konulur. Kurul tarafından alınan diğer kararların uygulanmasından Başkan sorumludur.

Temsil

Madde 17 — Kurul; Başkan, Başkanın bulunmadığı izin, hastalık, yolculuk ve diğer hallerde başkan vekili tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Kurul adına bilgi verme görev ve yetkisi Başkana veya gerekli gördüğü hallerde yetkili kılacağı üyeye aittir.

Yasaklar ve Kurul Üyelerinin Sorumlulukları

Madde 18 — Kurul üyeleri, yeniden yapılandırma süresince, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından, bu faaliyetlerle doğrudan ilgili başka bir görev alamaz ve bu faaliyetler konusunda ticari muamelede bulunamazlar.

Kurul üyeleri, Kuruldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, yetkili merciler dışındaki kurum, kuruluş ve kişilere aktaramazlar ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Kurul üyeleri, yetkilendirilmeksizin Kurulun çalışmaları ve görevleriyle ilgili olarak 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçlarına ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın ya da elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklama yapamazlar.

Kurul, Bakana karşı sorumludur. Kurul ve Yürütme Biriminin hesap ve işlemlerinin denetimi sonucunda düzenlenen raporlar, Bakana sunulur ve Rapor sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması için bu raporun bir örneği Bakan tarafından Kurula gönderilir.

Kurul Üyelerinin Ücret ve Harcırahları

Madde 19 — Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkan ve üyelerine, Bakan ve Devlet Bakanın onayı ile belirlenen tutarlarda huzur hakkı ve harcırah ödenir.

Huzur hakkının miktarı toplantı başına belirlenir ve huzur hakkının aylık net tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) üç katını geçemez. Her ne sebeple olursa olsun, toplantıya katılmayan Kurul üyelerine huzur hakkı ödenmez.

Kurul üyelerine, görevleri ile ilgili yapacakları seyahatler için en yüksek Devlet memuru harcırahının üç katına kadar günlük harcırah ödenir.

Yürütme Biriminin Teşkili

Madde 20 — Kurul, faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; yeniden yapılandırma, özelleştirme, planlama, denetim, kooperatifçilik veya işletmecilik konularında deneyimli uzmanlardan ve danışmanlardan bir Yürütme Birimi oluşturabilir. Yürütme Birimi Başkanı, Kurul üyelerinin en az beşinin olumlu oyu ile seçilir.

Yürütme Biriminin görev süresi Kurulun görev süresi ile sınırlıdır.

Yürütme Biriminin çalışma usul ve esasları ile bu Birimde çalıştırılanlara yapılacak ödemeler Kurulun önerisi, Bakanın uygun görüşü ve Devlet Bakanının onayı ile belirlenir.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 21 — Kurulun sekreterya hizmetleri Yürütme Birimin daimi personeli tarafından yerine getirilir.

Sekreteryanın görevleri;

a) Kurul toplantısından önce gerekli hazırlıkları yapmak,

b) Toplantı gündemini, yerini ve saatini toplantıdan en az bir hafta önce üyelere bildirmek,

c) Kurulun raportörlük, dosyalama, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

d) Kurulun toplantı tutanaklarını ve karar defterini düzenlemek, başkan ve üyeler tarafından imzalanmasını sağlamak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,

f) Başkanın vereceği diğer işleri yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birliklerin Uyacakları Usul ve Esaslar

Kurulla İşbirliği İçinde Çalışma

Madde 22 —Yeniden yapılandırma planlarını kabul eden kooperatif ve birlikler, yeniden yapılandırma süresince sağlanacak mali ve teknik yardımlardan yararlanırlar.

Bu kuruluşlar, 4572 sayılı Kanunda belirlenen amaçlar çerçevesinde yeniden yapılandırma ile ilgili her konuda Kurulun önerilerini dikkate alır ve Kurul ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürürler.

Bilgi ve Belge Verme

Madde 23 — Tüm birlik ve kooperatifler ile bunların fabrika ve işletmeleri; Kurulun, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli görerek talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

Bu kuruluşlar ayrıca, Kurul tarafından görevlendirilecek danışman ve uzmanlara geçici çalışma yeri sağlamak konusunda gerekli kolaylığı göstermek, yazılı veya sözlü istenilecek her türlü bilgiyi, defterleri, her türlü evrak ve belgeleri vermek, mal varlıklarına dair açıklamalarda bulunmakla yükümlüdürler.

Yeniden Yapılandırma Süresince Yapılacak Yardımlar

Madde 24 — Yeniden yapılandırma süresince;

a) Birliklerin, 1/5/2000 tarihi itibariyle mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçları, borçların ödenmesine kadar geçecek süre içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammı gibi fer’i borçları ile personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarı, Kurulun önerileri dikkate alınarak Hazinece üstlenilip tasfiye olunur.

Kooperatif ve birliklerin özel bünye borçlarının tasfiyesi ve yeniden yapılandırma nedeniyle oluşabilecek personel tazminatları, kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması amacıyla dışarıdan alınacak her türlü denetim, danışmanlık ve diğer hizmetler için yapılacak ödemeler, Kurul ve Yürütme Birimine ilişkin giderler kooperatif ve birliklerin ihtiyacı olan işletme kredileri Kurulun önerileri dikkate alınarak genel bütçeden ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu gider hesabından karşılanır.

b) Yeniden yapılandırma planlarının hazırlanması ve uygulanmasında, Kurul tarafından danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri sağlanır ve her birlik nezdinde bu amaçla oluşturulan komisyonlara Kurul tarafından uzman desteğinde bulunulur.

c) Yeniden yapılandırma planlarının başarılı bir şekilde uygulanması amacıyla personel ve ortaklara yönelik eğitim hizmetleri yürütülür.

Kooperatif ve Birliklere, yeniden yapılandırma amacıyla 2000 Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler ile uluslararası finans kuruluşlarınca desteklenen projeler için sağlanan doğrudan ya da dolaylı mali kaynaklar ve kredi teminatları dışında Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinden herhangi bir mali destek sağlanamaz.

Yeniden Yapılandırma Planlarının Hazırlanması ve Kabulü

Madde 25 — Kooperatif ve Birliklerin yeniden yapılandırılması, ticari yaşamın gereklerini gözeterek ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir, mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla her birlik için, birliklerce oluşturulacak bir komisyon tarafından, bir yeniden yapılandırma planı hazırlanır.

Yeniden yapılandırma planlarında, kooperatif ve birliklerin ihtiyaç duydukları azami personel sayısı ve nitelikleri belirtilir. Ayrıca planlarda, fazla personelin tespiti ve işten çıkarma usul ve esasları da gösterilir.

Birliklerce, komisyonlarda, yeterli eğitim ve birikime sahip kooperatif ve birlik personeli arasından, Kurulun görüşü alınarak, gerekli sayıda görevlendirme yapılır. Ayrıca, birliğin talepte bulunması veya Kurulun doğrudan ihtiyaç duyması halinde dışarıdan da yeterli sayıda danışman ve uzman görevlendirilebilir.

Komisyonların çalışma usul ve esasları ile planların hazırlanması sırasında uyacakları hususlar Kurul tarafından belirlenir.

Komisyon tarafından hazırlanan yeniden yapılandırma planları, birlik yönetim kurullarınca kabul edildikten sonra ilk inceleme amacıyla Kurula gönderilir. Kurulun görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan ve Kurulla mutabakat sağlandıktan sonra yeniden yapılandırma planları Birliklerin genel kurullarının onayına sunulur.

Genel kurullarda, yeniden yapılandırma planlarının gözden geçirilmesi yönünde karar alınması halinde; genel kurul, yönetim kurulunu planların onayı konusunda yetkili kılabilir. Bu durumda, planlarda yapılacak değişiklikler hakkında Kurulun görüş ve onayı alınır.

Nihai planların birer örneği Bakanlığa ve Kurula gönderilir.

Genel kurulun yeniden yapılandırma planını reddetmesi halinde, ilgili birlik ve bağlı kooperatifler, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde öngörülen yardımlardan yararlanamazlar.

Atıl Varlıkların Tespiti ve Değerlendirilmesi

Madde 26 — Yeniden yapılandırma planlarında, atıl varlıkların tespiti ve değerlendirme usul ve esaslarına yer verilmesi halinde, atıl varlıklar genel kurullarda kabul edilen planlarda öngörüldüğü şekilde değerlendirilir.

Ancak, gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliği, yeri ve azami fiyatı, satılacak gayrimenkullerin asgari fiyatları genel kurullarca belirlenir.

Birliklerin Yıllık İş Planlarının Hazırlanması

Madde 27 — Yeniden yapılandırma süresince, birliklerin yıllık iş planları birlikler tarafından hazırlanarak Bakanlığa ve Kurula sunulur. Kurul planların kendisine ulaşmasını takiben 15 gün içinde iş planları hakkındaki görüş ve önerilerini birliklere bildirir. Kurul ile birliklerin üzerinde mutabık kaldıkları iş planları Kurul tarafından onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kurulun görüşlerini de dikkate alarak iş planları çerçevesinde birliklerin finansman ihtiyacını Devlet Bakanlığına iletir.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından :

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Avukatlık stajının hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yargılama süresince yargılama faaliyetinin yönetimine ve kararın oluşumuna etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel olanakların sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Barolar nezdinde yapılacak avukatlık stajının yapılış amacı ile biçim ve yöntemlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Staja Başvurma ve Staj Listesine Yazılma

Başvurma

Madde 4 — Avukatlık stajını yapmak isteyen aday, Baroya dilekçe ile başvurur.

Dilekçeye aşağıdaki belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneğinin eklenmesi zorunludur.

a) Nüfus Cüzdanı,

b) Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birisinin bitirildiğini gösteren belge veya lisans diploması (yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca, Türkiye hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduklarını belgelemek zorundadırlar.)

c) Stajyer listesine yazılmak için başvurulan Baronun bölgesinde ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi,

d) Stajyer adayının Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ve 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerinin bulunmadığına dair imzalı bildiri kağıdı,

e) Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı hükümlülüklerinin bulunmadığına dair arşivli adli sicil belgesi,

f) Başvurduğu Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, stajyer adayının durumu hakkında avukatlık meslek ilke ve kurallarına uyacağı düşüncesini içeren bildiri kağıtları,

g) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu.

Belgelerde eksikliği bulunan adayın başvurusu eksik belgeler tamamlanıncaya kadar işleme konulmaz.

İnceleme

Madde 5 — Başvurma dilekçesinin kabulüyle birlikte Baro başkanı levhada yazılı avukatlardan birini, stajyer adayının avukatlık mesleğine kabul için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırmak ve sonucu hakkında rapor düzenlemek üzere görevlendirir.

Görevlendirilen avukat, geçerli özürü dışında bu görevi kabul etmek ve en geç onbeş gün içinde rapor vermek zorundadır.

Baro, adayın başvurusunun incelenebilmesi için gerek duyduğunda, avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırma amacıyla, sosyal güvenlik kuruluşlarından ve adayın özelliğine göre ilgili kişi veya kuruluşlardan bilgi isteyebilir.

Sağlık İncelemesi

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen rapora rağmen, Baro, stajyer adayının görevini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel, vücutça ve akılca malullüğü bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla sağlık incelemesine başvurabilir. Sağlık incelemesi resmi bir hastanenin sağlık kurulu tarafından yapılır.

İlan

Madde 7 — Başvurma dilekçesinin kabulü ve işlemlerin tamamlanmasından sonra stajyer adayının isteği ilan edilir. İlanın, işlemlerin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içinde yapılması gerekir. İlan süresi onbeş gündür. İlan, fotoğraflı bir yazının Baronun ve Adalet Komisyonunun bulunduğu adliye binasının uygun bir yerine asılmak suretiyle yapılır. İlanın asıldığı ve indirildiği günler Baro tarafından bir tutanakla tespit edilir.

İtiraz

Madde 8 — Adayın stajyer listesine yazılma istemine karşı, her avukat veya stajyer yahut diğer ilgili kişiler itiraz edebilirler.

İtiraz dilekçe ile yapılır. İtiraz eden dilekçesine kimliğini ve açık adresini yazmak zorundadır. Dilekçeye itiraz nedenleri yazılıp, varsa kanıtları da ekler.

Karar

Madde 9 — Yönetim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, Avukatlık Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen rapor ile dosya içinde bulunan belgeleri göz önünde bulundurarak adayın stajyer listesine yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de incelenmek üzere dosyası ile o yer Cumhuriyet Savcılığına verilir.

Bu karar aleyhine, Baro Yönetim Kurulu üyeleri kararın verildiği toplantıya katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın, karar tarihinden itibaren, o yer Cumhuriyet Savcısı kararın kendisine verildiği, ilgilisi ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayılır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak, Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesi ile birlikte, Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi, halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

Adalet Bakanlığının yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili Baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili Baro, idari yargı merciine başvurabilir.

Türkiye Barolar Birliğine Gönderme

Madde 10 — Adayın başvurusu ve başvurusuna eklediği belgelerin birer örneği, Baro başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj yapacağı avukatın yazılı oluruna ait belge aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mahkemelerde Staj

Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde Staj

Madde 11 — Stajyer listesine kaydı kesinleşen aday, Baro bölgesindeki ağır ceza mahkemelerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa, Barodan alacağı belge ile o yer Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurur.

Staj Sıra ve Süreleri

Madde 12 — Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapılır;

a) Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,

b) Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,

c) Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün,

d) Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün,

e) Sulh Hukuk Mahkemesinde onbeş gün,

f) Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret, İş, Tapulama dahil) bir buçuk ay,

g) İcra Tetkik ve İcra Dairesinde bir ay.

Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin isteği üzerine Ticaret, İş veya Tapulama Mahkemesinde staj yapılmasını sağlar.

Staj yapılan Baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri varsa; staj, Cumhuriyet Savcılıkları ile idari yargı merciinde onbeşer gün olarak yapılır.

Stajın Yapılışı

Madde 13 — Staj; Baronun, Cumhuriyet Savcısının ve Hakimin denetiminde yapılır. Stajyer, staj eğitim programını aksatmadan; duruşmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararın görüşülmesinde ve yazılmasında hazır bulunur. Kendisine verilen dosya ve kararları inceler ve rapor hazırlar.

Stajyerler kendilerine verilen işlerden sorumludur. Ancak stajda, kalem görevlileri, stajyerler ve iş sahipleri arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Stajyer meslek onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Adliyede yapılan staj dönemi için, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj defteri ile devam çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer tarafından her gün imzalanır. Staj eğitim çalışmaları veya Baroca düzenlenen konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler nedeniyle staj devam çizelgesine imza atamayan stajyer, özrünü belgelemek koşuluyla imza yükümlülüğünden kurtulur. Staj sonunda devam çizelgesi Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından devam yönünden onaylanır.

Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlerle devam edemediği günler Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde tamamlattırılır. Haklı nedenlerin kanıtlanması stajyerin yükümlülüğündedir.

Stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro başkanı haklı bir engelin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü geçmemek üzere izin verebilir.

Adliyede yapılan staj dönemi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sürelerin her birinin bitiminde; stajyerin varsa devam etmediği günleri, stajyere verilen görevleri ve stajyerin genel olarak ilgi ve başarı derecesi ile meslek ilke ve kurallarına yatkınlığını belirten iki nüsha rapor düzenlenerek, biri Adalet Komisyonuna diğeri Barosuna gönderilir.

Mahkemelerde yapılan staj sırasında staj kurulu, yoksa yönetim kurulu stajı denetler ve gözetir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avukat Yanında Staj

Avukat Yanında Staj

Madde 14 — Avukatlık stajının kalan altı ayı, staj yapılan Baro levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır. Avukatlık ortaklıklarında, bu Yönetmelikteki koşulları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir.

Engel Durumlar

Madde 15 — Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 153 üncü maddesi gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı stajyerin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir.

Avukat Yanında Staja Başlama

Madde 16 — Avukat yanında staja başlayabilecekleri Adalet Komisyonunca bildirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve olurlarını aldıkları avukat yanında staja başlarlar.

Baro Yönetim Kurulu, avukat yanında stajın başlamasına ilişkin yazısında, staj eğitim programı hakkında bilgi vererek, stajyerin eğitim programına katılmasının sağlanmasını ister ve stajın Yönetmelik ilkelerine uygun yapılması için alınması gereken önlemleri, uygulanması gereken staj eğitim ve değerlendirme kurallarını bildirir.

Avukatın Yükümlülüğü

Madde 17 — Avukat, stajyerini hukukun üstünlüğü ilkesine, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hukuk bilgilerini somut olaylara uygulayabilecek nitelikte, bağımsız ve özgür bir avukat olarak yetiştirmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük kapsamında avukat, stajyeri Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen duruşmalara ve cezaevi görüşmelerine birlikte gitmek, mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip etmek, dava dosyalarını ve yazışmaları düzenlemek imkanını sağlayarak eğitir. Stajyere bu işler dışında bir iş yüklenemez.

Avukat, stajyerin Baro eğitim çalışmalarına katılmasını, devamını ve başarısını denetlemekle yükümlüdür.

Stajın Yapılışı

Madde 18 — Stajyer, staj eğitim çalışmalarını aksatmamak koşuluyla, avukatla birlikte duruşmaları izler. Avukatın yazılı olur vermesi halinde bizzat Avukatlık Kanununda belirtilen mahkemelerdeki duruşmalara girer. Mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip eder. Dava dosyalarını hazırlar, gerekli araştırmaları yapar, yazışmaları düzenler, icra takipleri yapar, takip hukukunun aşamalarına eylemli biçimde katılır. Stajyer stajını yaparken meslek ilke ve kurallarına ve Yönetmelikte yer alan kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.

Staj kesintisiz yapılır. Stajyerin stajı sırasında haklı nedenlere dayanarak devam edemediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurması halinde; Mahkemelerde staj sırasında Adalet Komisyonu Başkanının ve avukat yanında staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulunun kararı ile tamamlattırılır. Ayrıca Baro Başkanı, haklı nedenlerin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avukatın ve staj kurulunun da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.

Stajyer askerlik görevini yaptığı sırada, izinli olarak kıtasından ayrılması halinde sivil kıyafetle stajına kaldığı yerden devam edebilir.

Stajyerin Yapabileceği İşler

Madde 19 — Stajyer, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı oluru ile onun gözetim ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden adının silinmesi ile sona erer.

Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın yazılı oluru ile dava dosyalarından fotokopi ve benzeri yollarla örnek alabilir.

Stajyer ayrıca vekaletname veya yazılı olur olmaksızın, dava ve takip dosyalarını inceleyebilir.

Raporlar

Madde 20 — Yanında staj yapılan avukat, ilk üç ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda birer rapor verir. Son rapor kesin rapor olup, raporlarda stajyerin staja devamı, mesleki ilgisi, meslek ilke ve kurallarına yatkınlığı, katıldığı duruşmalar, yetki belgesi ile yürüttüğü işler, yaptığı araştırmalar ile uygulamalar ve benzeri çalışmalar değerlendirilir.

Denetim

Madde 21 — Baro yönetimi, staja başlama veya staja başlanılan avukatın değiştirilmesi konusunda; yanında staj yapılacak avukatın bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı, büro olanaklarının stajyerin eğitimine elverişli olup olmadığı hakkında karar vermeye yetkilidir. Ayrıca, Baro Yönetim Kurulu veya yetki verilmesi halinde staj kurulu, stajın devamı süresince stajyerin, bu Yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Staj Eğitimi

Baronun Staj Eğitim Görevi

Madde 22 — Her Baro, kendi örgütsel oluşumu içinde, stajyerin, özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek için staj eğitimi çalışmaları yapar.

Barolar, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen staj eğitim görevinin; bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilmesi amacıyla Staj Eğitim birimleri oluşturabilirler. Bu birimlerin kuruluşu, işleyişi, yetki ve sorumlulukları ile benzeri konular her Baronun kendi genel kurulunca bu Yönetmelikteki ilkelere göre kabul edeceği iç Yönetmeliklerle belirlenir.

Düzenli, sistematik ve programlı olarak yeterli ve gerekli staj eğitimi yaptırma olanağı bulunmayan Barolarda staj yapan stajyerler için bu eğitim; Türkiye Barolar Birliğinin Ankara’da oluşturacağı staj eğitim birimlerinde verilir. Bu birimlerin kuruluş, işleyiş, yetki ve sorumlulukları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelikle belirlenir.

Staj eğitim birimlerinde stajyerlere verilecek eğitim, avukat yanında yapılan staj süresinden sayılır ve stajın kesintisiz yapılacağı kuralına aykırı olarak nitelendirilemez.

Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri

Madde 23 — Avukatlık stajının bu Yönetmeliğin amaç maddesine uygun bir şekilde yapılabilmesi, stajyerin avukatlık hukuku ve meslek kuralları bilgilerini edinebilmesi, hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliklerini arttırma avukatlık staj eğitiminin temel ilkesidir.

Bu ilke doğrultusunda staj eğitim birimlerinde bir yıllık avukatlık stajı süresi içinde önceden hazırlanan ve duyurulan yıllık eğitim programı dahilinde en az (120) saatlik bir staj eğitimi verilir. Bu eğitim süresinin en az (60) saati düzenli olarak meslek ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına ayrılır.

Bunların dışında Barolar, staj eğitiminin nasıl yapılacağını, hangi konulardan oluşacağını yörelerinin de özelliklerini göz önüne alarak, çıkaracakları iç Yönetmelikte gösterirler. Ayrıca seminer çalışmaları yapılır. Panel, sempozyum gibi kültürel etkinlikler düzenlenir.

Staj Kurulları

Madde 24 — Baro Yönetim Kurulu Kanun ve Yönetmelik gereği vermekle yükümlü olduğu staj eğitimini daha kapsamlı ve verimli kılabilmek, uygulamada birliği ve kurumlaşmayı sağlamak için staj kurulu kurmaya yetkilidir.

Staj kurulunun oluşumu, görevlendirme yöntemi ve Baro Yönetim Kurulu tarafından bu kurula devredilecek yetkilerin kapsamı, kullanılış biçimi, kurulun çalışma şekli ve benzeri konular iç Yönetmelikte belirlenir. Staj kurulu üyesi avukatların görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü

Madde 25 — Stajyerler meslek kurallarına, bu Yönetmelik ve Barolar tarafından çıkarılacak iç Yönetmeliklere ve Türkiye Barolar Birliği ilke kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Kimlik Belgesi

Madde 26 — Staj listesine yazılan stajyere Barosunca, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan seri numaralı resimli Stajyer Avukat Kimlik Belgesi verilir. Staj bitim belgesinin verilmesi ya da staj listesinden silinme hallerinde verilen kimlik geri alınır.

Dosya Tutma Yükümlülüğü

Madde 27 — Staj eğitim birimlerinde her stajyer için bir dosya açılır. Staj listesine yazılma aşamasına kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında stajyerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belge bu dosyada saklanır. Staj eğitiminin tamamlanması ile bu dosya Baro Yönetim Kuruluna sunulur.

Stajın Uzaması

Madde 28 — Mahkeme ve savcılık raporları ile yanında staj yapılan avukatın raporlarında veya Baroların staj eğitiminde yetersizliği belirlenen stajyerin stajı, staj kurulunun önerisi ile Baro Yönetim kurulu kararıyla altı aya kadar uzatılabilir.

Staj Eğitiminin Tamamlanması

Madde 29 — Staj eğitiminin tamamlanmasından sonra stajyere staj eğitimi bitirme belgesi verilir. Bu belgenin verilmesi için; stajyerin eğitim programına katılmış olması gerekir. Ayrıca katıldığı zorunlu ve seçimlik eğitim çalışmalarından yazılı sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş, bireysel çalışma raporunun kabul edilmiş olması, avukatlığı mesleğin saygılığına ve bu Yönetmeliğin amaç maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak yapacağına yönelik kanaat uyandırmış olması gerekir.

Staj Bitim Belgesinin Alınması

Madde 30 — Baro Yönetim Kurulu staj süresini tamamlayarak staj eğitimini bitirme belgesini alan stajyere, staj dosyasındaki belge ve raporları inceleyerek yeterli bulduğu takdirde, yapacağı ilk toplantıda staj bitim belgesi verilmesi konusunda karar verir.

Stajın Nakli

Madde 31 — Stajın nakli mümkündür. Bu konuda Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70 inci maddelerinin, staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır. Nakil ile gelinen Baroda staj eğitimini kısmen veya tamamen aldığı anlaşılan stajyerin staj eğitiminden kısmen veya tamamen muaf tutulması mümkündür.

Staj Listesinden Silinme

Madde 32 — Avukatlık stajı için Avukatlık Kanununun ve Yönetmeliğin öngördüğü şart ve nitelikleri yitirenler, esasen bu şart ve niteliklere sahip olmadıkları staja başladıktan sonra anlaşılanlar, staj listesinden silinme isteminde bulunanlar, stajın kesintisiz yapılacağı kuralına uymayanlar, meslek kurallarına ve Yönetmelik ile belirlenen esaslara yazılı uyarıya rağmen uymamakta ısrar gösterenlerin adı, Baro Yönetim Kurulu kararı ile staj listesinden silinir.

Baro Yönetim Kurulunun listeden silmeye dair kararı ile stajyerin itirazı konusunda Avukatlık Kanununun 71 inci maddesindeki usul uygulanır.

Geçici Madde 1 — Baroların 1/1/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun staj eğitim programlarını yapmaları zorunludur.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından :

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve kullanım esaslarının belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredinin Kaynağı

Kredinin Kaynağı

Madde 4 — Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü ve Geçici 17 nci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini kullanan dava vekili ve dava takipçilerinin yetkili mercilere sundukları vekaletname veya yetki belgelerinin asıl ve suretlerine yapıştırılacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden oluşacak fon ve bunların getirilerinden oluşur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar da vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar.

Yapıştırılacak Pulun Bedeli

Madde 5 — Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinde belirtilen miktar kadardır.

Pulların Basımı

Madde 6 — Staj kredi pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır.

Pulların Dağıtımı

Madde 7 — Staj kredi pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Miktarının Belirlenmesi

Kredinin Miktarı

Madde 8 — Her yıl Ocak ayında Staj Kredi Fonu’ndan stajyerlere verilecek kredinin miktarı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; Barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para ve Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinde belirlenen o yıla ait miktar göz önünde bulundurulur.

Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanır. Belirlenen yeni miktarın önceki dönemden fazla olması durumunda kredi alan stajyer, kredi alma için öngörülen biçimsel koşulları yerine getirmesi halinde aradaki farktan yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajyerin Krediden Yararlandırılması

Kredi Başvurusu

Madde 9 — Krediden yararlanabilmek için her hangi bir Baronun staj listesine yazılmış olmak gerekir. Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru formunu doldurarak diğer belgelerle birlikte listesine yazılı olduğu Baroya başvurur.

Stajyerin beyanına güven esas olmakla birlikte; Baro gerek gördüğünde, formda yazılı beyanların doğruluğunu araştırabilir. Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle gönderir.

Başvuruya Eklenecek Belgeler

Madde 10 — Kredi başvurusuna;

a) Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmış başvuru formu,

b) Staj yapılan Barodan alınacak staj listesine yazıldığını gösterir yazı,

c) Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi gibi konuların yer aldığı taahhütname,

d) Taahhütnamede belirtilen borç miktarını ve faizini kapsayacak miktarda müşterek müteselsil sorumluluk esasını içeren Barodan onaylı kefaletname.

Kredi borcuna güvence olarak alınan taahhütname ve kefaletnamedeki miktarın aylık kredi miktarının arttırılması halinde arttırılan kredi olanağından yararlanmak isteyen stajyer, arttırılan kredi tutarı kadar ek kefaletname ve taahhütname verir. Bu yükümlülük yerine getirilmediği sürece evvelce taahhüt edilen tutar kadar ödeme yapılmaya devam olunur.

Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi

Madde 11 — Barolara yapılan kredi başvuruları Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kredi isteminin yararlanma koşullarına uygunluğunu denetler ve en geç otuz gün içinde istemin kabul veya reddine ilişkin kararını ilgili Baroya bildirir.

Kredi Süresi

Madde 12 — Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık Kanununun 25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması durumlarında uzayan süre için kredi verilmez.

Kredinin Ödenmesi

Madde 13 — Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir ve stajyerin kayıtlı bulunduğu Baronun bulunduğu yerdeki bir bankada adına bir hesap açılır. Kendisine ve Barosuna bildirilir. Kredi, staj süresince ilgili hesaba aylık eşit taksitler halinde yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş sayılır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından krediden yaralandırılan stajyer hakkında bir dosya açılır ve tüm kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu dosya içeriği esas alınır.

Stajın Nakli

Madde 14 — Stajyerin, stajını bir başka Baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder. Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden Barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine en seri iletişim araçları ile bildirirler.

Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine, nakli yapılan stajyerin Barosunun bulunduğu yerdeki bir bankada açılacak yeni hesapta devam eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi

Durdurma Nedenleri

Madde 15 — Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği hallerde, bu durum Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir.

Kredinin Kesilme Nedenleri

Madde 16 — Kredi almakta olan stajyerin kredi almaktan vazgeçmesi, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, stajyerin Baronun düzenlediği eğitim çalışmalarına katılmaması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen görevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

Soruşturma Yapılması

Madde 17 — Stajyerin kredi almasına engel bir durum ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu Baro tarafından soruşturulur. Soruşturma süresince kredi verilmesine devam olunur. Soruşturma sonucu verilen karar Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebliğ edilir. Stajyer onbeş gün içinde bu karara karşı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.

Kredinin kesilmesine ilişkin karar kesinleştiği tarihte kredi borcu muaccel hale gelir.

Avukatlık Kanununun soruşturma yöntemine ve savunma hakkına ilişkin kuralları burada da geçerlidir. Ayrıca soruşturma sonucunda verilen kararda kredi başvurusunun yapılması aşamasında yapılan beyanların aksi saptandığında Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrasındaki kuralda saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Kredi Borcunun Tespiti, Ödenmesi veya Silinmesi

Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi

Madde 18 — Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı; muacceliyet tarihindeki borç miktarına faiz olarak geçmiş bir yıllık süredeki TÜFE oranındaki artış ilave edilmek suretiyle tespit edilerek, stajyere ve kefillerine bildirilir.

Kredi Borcunun Ödenmesi

Madde 19 — Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren onbeş ay sonra muaccel hale gelir ve geri ödemeler muacceliyet tarihinden itibaren oniki eşit taksitle yapılır.

Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme başlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Aylık Taksitlerin Ödenmemesi

Madde 20 — Kredi borçlusunun, herhangi bir borç taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde ödenmesi konusunda yazılı bir uyarı yapılır. Uyarıya rağmen bu süre içinde de borç ödenmezse borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil olunur.

Kredi Borcunun Silinmesi

Madde 21 — Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların ödenmeyen kredi borçları silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kredilerden Arta Kalan Miktarın Kullanımı

Kredilerden Arta Kalan Miktar

Madde 22 — Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunların değerlendirilmesinden ve bağış gibi yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın, dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için kullanılır.

Dağıtım Esasları

Madde 23 — Kredi ödemelerinden arta kalan miktarın belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki yılın kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul bedelinin ve olası kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan miktarın; %25’i Türkiye Barolar Birliği’nin hesabına, %30’u da Barolar arasında eşit olarak paylaştırılıp Baroların hesabına yatırılır. Kalan miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle Baro levhasında kayıtlı avukat sayısına oranlanarak Baroların hesabına yatırılır.

Kullanım Esasları

Madde 24 — Barolar, Staj Kredi Fonu’ndan aktarılan paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek içi eğitim sorunlarının çözümü için üretecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekleşmesine öncelik verirler.

Aktarılan miktarın ne şekilde kullanılacağı Baroların iç Yönetmeliklerinde belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tebligat Adresi

Madde 25 — Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Geçici Madde 1 - Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz.

Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, 20/12/1991 tarihli ve 21087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/12/1991 tarihli ve 91/2481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma"nın uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yerleşik firmalarla istisna akdi yaparak, akdin konusu işin yapımı ve/veya yerine getirilmesi amacıyla, kendi işçisini götürmek isteyen Türk firmalarının uymakla yükümlü oldukları kuralları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum : Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünü,

SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Başkanlığını,

Firma : Gerçek veya tüzel kişileri veya bunların teşkil edeceği grupları,

AFC : Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

Anlaşma : "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma"yı,

Teminat : 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"nun uygulanması nedeniyle ortaya çıkan prim, gecikme zammı, faizler, cezalar, rücuan tazminat alacakları ve AFC ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde haksız yere yapılan yardımlar sonucu doğabilecek alacakların karşılığını,

ifade eder.

Başvuru

Madde 4 — Firmalar, Anlaşmada belirtilen genel kontenjandan kendilerine tahsis yapılması amacıyla, Kurumca hazırlanan başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de bu forma ekleyerek Kuruma başvururlar.

İnceleme

Madde 5 — Firmaların AFC’ye götürmek istedikleri işçilerle ilgili Anlaşma çerçevesindeki istekleri Kurum tarafından incelenir. Kurum gerekli gördüğünde, kamu kurum ve kuruluşları ile uzman kuruluşların görüşlerine de başvurur.

İstisna akitlerinde aranacak koşullar

Madde 6 — İstisna akdinin konusu olan iş süresinin 30 günden az olmaması gerekir. Ancak, işin bedelinin en az 250.000.-EURO olması hâlinde bu koşul aranmaz.

İstisnaî durum

Madde 7 — Yurtdışında inşaat, tesisat, işletme yönetimi, bakım ve onarım yapan veya yapacak olanların dışında kalan firmalar için 6 ncı maddede istenen koşullar Kurumca aranmayabilir.

Bireysel iş sözleşmesinin yapılması

Madde 8 — Bu Tebliğ çerçevesinde AFC’ye eleman götürmek isteyen firmalar, Kurum yetkilileri huzurunda ve Kurumca hazırlanan bireysel tip iş sözleşmesini, işçisiyle birlikte imzalamak zorundadır. İşçinin aleyhine olmamak üzere çalışma koşullarını işçi ve işveren ayrıca belirleyebilir.

Kurum, gerektiğinde işçinin mesleğinin beyana uygun olup olmadığını araştırır.

Firmalar, bireysel tip iş sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında, işçinin sağlık durumunu gösterir SSK hastanelerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna dayanılarak hazırlanan A/T 1 ve A/T 11 formülerini Kuruma ibraz ederler.

60 günü son 6 (altı) ay içerisinde olmak üzere, 120 günlük prim ödeme süresi tamamlanmadığından A/T 11 formüleri hazırlanamayan işçiler için Kurumca, 120 günlük prim ödeme süresi tamamlanıncaya kadar, özel sigorta şirketlerine yaptırılacak sağlık sigortasına dair poliçe ile işçinin sigortalılık süresini gösterir SSK’dan alınacak belge aranır. Yaptırılacak hastalık sigortasının hizmetler bakımından yasal bir Alman hastalık sigortasıyla denk olması gerekir.

Tahsis

Madde 9 — Kurum, usulüne uygun olarak başvuran firmanın kota tahsis veya ayrım isteğini tamamen ya da kısmen karşılayabileceği gibi gerekçesini belirtmek kaydıyla red de edebilir.

Firmalar, kendilerine tahsis edilen veya ayrılan kotayı başvuru formu ile eki belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda kullanırlar.

Firmaların AFC’de aldığı diğer istisna akdine dayalı işlerde, Anlaşma çerçevesinde istihdam ettiği işçileri çalıştırmak istemesi hâlinde, kota tahsisinin yapıldığı istisna akdi için beyanda bulunulan adam/ay çalışma planında belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla, yeni kota tahsisi yapılmaksızın işçilerin bu işlerde de çalışmasına Kurumca müsaade edilebilir. Söz konusu diğer istisna akitleri için kota tahsisinin yapılması belirli bir sürenin bitimini gerektirdiğinde, kota durumu da dikkate alınmak kaydıyla, bu husus Kurumca gözetilir. Böyle durumlarda işverenler, bireysel iş sözleşmelerinde işçinin aleyhine olabilecek değişiklikler yapamazlar.

Teminat aranması

Madde 10 — Firmalarla işçiler arasında yazılı tip iş sözleşmesinin Kurum yetkilileri huzurunda yapılmasından önce, istisna akdi gereğince gitmesi öngörülen işçi başına 1.000.-EURO’luk (kişi başına teminat miktarı x tahsis edilen işçi sayısı = kat’î teminat tutarı) dövize endeksli kat’î ve süresiz banka teminat mektubu firmalar tarafından SSK’ya verilmek zorundadır. Teminat mektubunun, tazmin tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden olması gerekir. İşçilerin farklı zamanlarda gitmesi hâlinde, sonraki teminatın önceki teminatı tamamlayıcı nitelikte olması koşulu aranır ve firmalardan taahhütname alınır.

Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen formülerin düzenlenmiş olması teminatın SSK’ca alındığı anlamını taşır.

Teminatın iadesi

Madde 11 — Firmanın istisna akdine dayalı yükümlülüğünün sona ermesi, iş sözleşmesi ihlâl edilmeksizin ve her işçi için ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin yetkili Alman İkamet Bildirim Dairesi’nden alınacak bir belgenin (Abmeldebestaetigung) ibrazı veya AFC Yabancılar Polisine gerekli bilginin verildiğinin kanıtlanması ya da başka bir yolla anlaşılmasının yanı sıra 506 sayılı Kanunun uygulanması nedeniyle ortaya çıkan prim, gecikme zammı, cezalar, faizler, rücuan tazminat alacakları ve AFC ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde haksız yere yapılan yardımlar sonucu doğabilecek alacakların bulunmadığının tespiti üzerine teminat aynen iade edilir.

AFC’de bulunan işçilerden bir kısmının Türkiye’ye dönmüş olması hâlinde, birinci fıkrada belirtilen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine, teminatın dönen işçi sayısına tekabül eden bölümü Firmanın başvurusu üzerine iade edilir.

İstisna akdinin tek taraflı olarak feshedildiği durumlarda da yukarıdaki hususlar aranır.

Teminatın paraya çevrilmesi

Madde 12 — Firmalar tarafından AFC’ye çalışmak üzere gönderilen işçilerin sigorta primleri, bu işçilerin AFC’de bulunduğu süre için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen azamî sınır dikkate alınmak ve işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin ayın birinci ve otuzuncu günleri dışındaki bir tarihe rastlaması halleri hariç, her ay otuz gün çalıştığı kabul edilmek suretiyle ödenir.

Prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerinin SSK’ya yukarıda belirtilen miktarlardan az bildirilmesi hâlinde, eksik bildirimin işçinin kusurundan veya yasal zorunluluklardan kaynaklandığının ve bildirimin fiilî duruma uygun olduğunun firma tarafından kanıtlanması koşuluyla bu bildirimler geçerli sayılır.

SSK’nın prim, gecikme zammı, faizler, cezalar, rücuan tazminat alacakları ve AFC ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde haksız yere yapılan yardımlar sonucu doğabilecek alacaklar nedeniyle firmaya yapılan tebligata rağmen borçların ödenmemesi hâlinde, teminat paraya çevrilerek firmanın borçlarına mahsup edilir.

Firmaların uyarılması

Madde 13 — Firmaların götürdükleri işçileri Anlaşmaya ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun olarak çalıştırması esastır. Böyle olmakla birlikte;

a) Firmaların işçi alacaklarını ödemediğinin AFC’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik veya Ataşeliklerince tespit edilmesi,

b) Firmaların, götürmüş oldukları işçilerden dönüş yapanların yerine, yeni işçi götürmek istemeleri hâlinde, dönen işçilerin dönüş belgelerini derhâl yetkili AFC makamlarına ve Kuruma ibraz etmemesi,

c) Kurum izni olmaksızın işçinin aynı ya da başka bir firmada çalıştığının anlaşılması,

d) Yapılan denetimlerde işçinin mesleğinin işverenin beyanına uygun olmadığının anlaşılması,

e) Bireysel tip iş sözleşmesi hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi,

durumlarında firmalar Kurum tarafından uyarılır.

15 günlük uyarı süresi içerisinde, belirtilen eksikliklerin giderilmemesi hâlinde firmaların yeni kota talepleri karşılanmaz ve yeni işçi çıkış işlemleri yapılmaz.

İşçilerin Almanya’da istihdam edilebilmeleri için her ne ad altında olursa olsun aynî ya da nakdî bir menfaatin işveren veya vekilince alındığının anlaşılması hâlinde, ilgili firma hakkında Kurumca yasal işlem başlatılır. Ayrıca, bu durumdaki firmaların yeni kota talepleri karşılanmaz ve yeni işçi çıkış işlemleri yapılmaz.

Masraf karşılığı alınması

Madde 14 — 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü maddesi gereğince, söz konusu hizmetlerin doğrudan veya dolaylı karşılığı olarak, işverenlerden sözleşme aşamasında Kurumca masraf karşılığı alınır.

Ayrıca, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık kurulu raporunun alınması sırasında muayene ve tetkik ücretleri, SSK ücret tarifesi üzerinden, işveren tarafından ödenir.

Çifte vergilendirme

Madde 15 — Kurumdan aldıkları kotaya istinaden AFC’ye işçi götüren firmalar, 9/7/1986 tarihli ve 19159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın hükümlerine uymak zorundadırlar.

Kazanılmış haklar

Madde 16 — Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan mevzuata ve daha önce yürürlükten kaldırılmış olan 12/7/1994 tarihli ve 21998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre haklarında işlem tesis edilen firmaların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 17 — 23/5/1995 tarihli ve 22291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "20 Aralık 1991 Tarih ve 21087 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "TÜRK FİRMALARI İŞÇİLERİNİN İSTİSNA AKDİ ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAMINA İLİŞKİN ANLAŞMA"yla İlgili Olarak, 12 Temmuz 1994 Tarih ve 21988 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına, Uygulama Usul ve Esaslarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" ile 17/7/1996 tarihli ve 22699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve söz konusu Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

Amasya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/4

Karar Tarihi : 30/10/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 30/10/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Erhan ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — İletişim çağı olarak ifade edilen günümüzde artan haberleşme gereksinimlerinin karşılanmasında haberleşme hakkını engellemeyecek şekilde, telefon, faks vb. gereçlerin iletim hatlarının binaların dışından örümcek ağına benzer biçimde taşınmalarının yarattığı görsel kirliliğin önlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle bina içi telefon tesisatlarının “Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) Teknik Şartnamesi”ne uygunluğunu sağlamak üzere, Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 6/6/2001 tarihli ve 6884 sayılı yazıları esas alınarak;

a) Yeni yapılacak binaların ruhsat aşamasında; tesisat projelerinde Ankastre sisteminin gösterilmesi ve yapı kullanıma hazır hale geldiğinde Yapı Kullanma İzninin, Türk Telekomca “Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre)”nın kontrol edilmesinden sonra verilmesine,

b) Eski binalarda makul süre içinde ankastre tesisatı yapılmasında gerekli alt yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, yapı kullanma izni veren yetkili mercii (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ya da Belediye Başkanlıkları) ile Türk Telekom İl Müdürlüğünün birlikte uygun düzenlemeler yapmalarına,

Madde 2 — Çevre Bakanlığının 11/9/2001 tarihli ve 3697-11441 sayılı yazısı gereği; denetimler esnasında katı yakıtlardan alınacak numunelerin analizlerinin Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında yaptırılmasına,

Madde 3 — Yakıt denetimlerinde 26/9/2001 tarihli ve 24535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24/8/2001 tarihli ve 2001/3 nolu Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen kararlara uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı