Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Kasım 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24593

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/3196 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2001/3197 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/3198 Türkiye-Rusya I. Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-36)

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— İçel Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2001/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

 

—— • ——

 

Cooperation Agreement Between

the Ministry of Interior of the Republic of Turkey and

the Ministry of Interior of the Syrian Arab Republic

 

—— • ——

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/2330

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı Mustafa DEMİREZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2314

1 — Sermaye Piyasası Kurulunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Kurul Başkan Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Nedime Hülya KEMAHLI’nın 2499 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna, 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Dr. K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2315

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Mehmet Başol TÜTÜNCܒnün, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Dr. K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2331

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 Ek göstergeli Samsun Bölge Müdürlüğüne, aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Osman GÜLEǒin atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 —— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2350

1 — Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 20346 Hacı Mehmet KOÇAK’ın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

 —— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2337

1 — Bu kararda ismi yazılı bir Hakim Subay’ın karşısında gösterilen göreve atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

3 üncü Or.K.As.Sav.Yrd.As. Sav.lığından ERZİNCAN, Hak.Yzb., Fevzi Orkunt CANYAŞ, AMASYA, 1992-8, 30/8/2001, 3 üncü Or.K.As.Mah.As. Hak.liğine ERZİNCAN

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2321

1 — 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına,

Mülkiye Başmüfettişi Can DİREKÇİ’nin,

657 sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek Madde uyarınca naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. K. YÜCELEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2322

1 — 1 inci derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Atilla ÖZDEMİR’in,

1 inci derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne

Mülkiye Başmüfettişi İlhan ATIŞ’ın,

657 sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek Madde uyarınca naklen ve terfian atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. K. YÜCELEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İçişleri Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2334

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine Kara Ulaştırması Genel Müdürü Yaşar ÇOBAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2335

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eğitim Dairesi Başkanlığına Kemal ÇİRKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2336

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli İş Teftiş Kurulu Başkanlığına Faik ARSEVEN’in atanması; 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2316

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I inci Hukuk Müşavirliğine, aynı yer Hukuk Müşaviri Sevim ARGUN’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2317

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Şadi ÖZTÜRK’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2318

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum VIII inci Bölge Müdürlüğüne, aynı yerŞube Müdürü Cahit OKÇU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2319

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul XIV üncü Bölge Müdürlüğüne, aynı yer Müfettişi Ünal ÇALIŞKAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2320

1 — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Orhan PAPİLA’nın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2265

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Nevşehir İl Çevre Müdürlüğüne, Mehmet YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2359

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nilüfer ÖZTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

 

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2325

1 — Trabzon İli Beşikdüzü İlçesine bağlı Ağaçlı Köyünün Dilli kısmının aynı ilçeye bağlı Yeşilköy Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2326

1 — Kütahya İli, Gediz İlçesi Merkez Bucağına bağlı Dayınlar Köyünün Gediz Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2327

1 — Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağına bağlı Gölbek Köyünün, aynı İlin Gölbaşı İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2328

1 — Kırşehir İli Merkez İlçesine bağlı Kızılca Köyünün Özbağ Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

23 Kasım 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ;

 

Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş,

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; embriyo ve sperma üretimi yapmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak olan embriyo ve sperma üretim merkezlerinin açılış ve çalışma izinleri ile denetimleri, embriyo ve sperma üretilmesi, saklanması, dağıtılması, damızlıkların ithalatı, üretim merkezinde bulunan veya üretim merkezine kabul edilecek damızlıkların taşımaları gereken sağlık ve diğer özellikleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak olan embriyo ve sperma üretim merkezlerinin kuruluş ve çalışma izinleri ile teknik ve hijyenik şartları, üretim merkezinde bulunan ya da üretim merkezine getirilecek damızlık hayvanların taşımaları gereken özellikleri, embriyo ve spermaların üretimi ve dağıtımını düzenleyen usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

Kişi ve Kuruluşlar: Gerçek ve tüzel kişileri,

Embriyo ve Sperma Üretim Merkezi: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun embriyo ve sperma üretimi ve dağıtımı yapacak üretim merkezlerini,

Üretim Merkezi Sorumlu Yöneticisi: Çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanların embriyo ve sperma üretimini yapan üretim merkezlerinin yönetim ve işletmesinden sorumlu veteriner hekimi, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile ipek böceği ve arı embriyo ve sperma üretimini yapan üretim merkezlerinde ise bu konularda eğitim almış yüksek okul ve fakülte mezunlarını,

Üretim Merkezi Teknik Personeli: Embriyo ve sperma üretiminde ve üretim merkezinin gösterdiği diğer faaliyetlerde çalışacak olan teknik elemanları,

Kuruluş İzni: Yer, proje ve planlarının Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, embriyo ve sperma üretimi yapacak üretim merkezinin kurulması için, Bakanlıkça verilen kuruluş izin belgesini,

Çalışma İzni: Bakanlıkça kuruluş izni verilmiş, kuruluş izninde öngörülen yer, proje ve planlarına uygun yapılmış, embriyo ve sperma üretimi yapacak üretim merkezinin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen çalışma izin belgesini,

Üretim İzni: Bakanlıkça çalışma izni verilmiş embriyo ve sperma üretim merkezinde bulunan damızlık hayvanlara Bakanlıkça verilen embriyo ve sperma üretim iznini,

İl Müdürlüğü Sorumlu Sağlık ve Teknik Personeli : Üretim merkezlerini denetlemek üzere İl Müdürlüğünün görevlendirdiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanlarla ilgili üretim merkezleri için veteriner hekimleri, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arı ve ipek böceği ile ilgili tesislerde ise bu konularda eğitim almış yüksek okul ve fakülte mezunlarını,

Damızlık Hayvan: Yetiştirildiği ülkede veya yörede ırkına veya tipine özgü özellikleri gösteren yüksek verimli, hastalıklardan ari, damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası bulunan embriyo ve sperma üretiminde kullanılacak hayvanları,

Laboratuvar: Damızlık hayvan tanımında yer alan testleri yapmaya yetkili olduğu Bakanlıkça kabul edilmiş laboratuvarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Çalışma İzni

Kuruluş İzni

Madde 5 — Embriyo ve sperma üretmek üzere üretim merkezi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a) Bu Yönetmeliğin (EK-1)’de uygun olarak üretim merkezi sahibi tarafından doldurulmuş bir adet beyanname,

b) Üretim merkezinin tüm bölümlerini içeren detaylı ve teknik kurallarına göre hazırlanmış bir adet proje üretim merkezi sahibince, bir dilekçe ile Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıkça uygun bulunan üretim merkezlerine kuruluş izni verilir. Kuruluş izni iki yıl için geçerlidir. Bu süre içinde üretim merkezini bitiremeyen kişi ve kuruluşlara uygun görüldüğü takdirde, Bakanlıkça ek süre verilir.

Çalışma İzni

Madde 6 — Kuruluş izni alarak üretim merkezini onaylı projeye göre yapmış olan kişi ve kuruluşlar çalışma izni almak için ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olmak üzere bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmek zorundadırlar.

a) Üretim merkezi sorumlu yöneticisinin, meslek odası ve noter onaylı iş sözleşmeleri,

b) Varsa üretim merkezinde çalışan laboratuvar uzmanlarının sayısı ve uzmanlık alanlarını gösterir belge,

c) Açılması istenen işyeri bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösteren Ticari Sicil Gazetesi,

ç) Üretim merkezinde çalışacak elemanların zoonoz hastalıklar yönünden ari olduklarına dair sağlık raporları,

d) Embriyo ve sperma üretiminde kullanılacak olan ve Yönetmeliğin (EK-2)’de belirtilen listede adı geçen alet ve ekipmanların bulunduğuna dair beyanname.

İstenilen belgelerin uygun bulunmasından sonra Bakanlıkça oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından mahallinde inceleme yapılır ve Yönetmeliğin (EK-3)’de bulunan ön inceleme raporu düzenlenir.

Bakanlıkça, teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan üretim merkezine, kişi ve kuruluşlar adına üretim merkezinin bulunduğu adres için çalışma izni verilir.

Üretim İzni

Madde 7 — Embriyo ve sperma üretilmesi amacı ile üretim merkezinde bulunan damızlıkların her biri için Bakanlıktan üretim izni alınması zorunludur. Üretim izni alacak merkezler Bakanlığa ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan bir dilekçe ile başvururlar.

a) Bakanlıkça verilen çalışma izninin fotokopisi,

b) Embriyo ve sperma üretilecek olan damızlıkların embriyo ve sperma üretimine uygunluk belgesi,

c) Embriyo ve sperma üretiminde kullanılacak damızlıkların, Bakanlık talimatlarında yer alacak hastalıklardan ari olduğu, sperma verimi ve spermatolojik özellikleri de belirtilerek suni tohumlamaya uygunluğunun Bakanlığın uygun gördüğü laboratuvarlardan resmi olarak belgelenmesi,

ç) Üretimi yapılacak sperma porsiyonlarının dondurma ve saklanma biçimlerine ait bilgi,

d) Üretim merkezlerinde elde edilen her bir doz sperma, merkezin ismi veya kodu, spermanın üretim tarihi veya operasyon numarası, elde edildiği hayvanın ırkı ve kulak no’sunun, okunur halde yer aldığı payet örneği,

e) Üretim merkezinde bulunan hayvanların damızlık niteliğinde olmaları şarttır. Soy kütüğüne kayıtlı ise damızlık belgesi aranacaktır.

nderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde şartları uygun bulunan damızlıkların her biri için ayrı üretim izni verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sığır, Manda, Koyun, Keçi ve At Embriyo ve Sperma Üretim Merkezi

Bölümleri, Bölümlerin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartları

Sığır, Manda, Koyun, Keçi, At Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin İmar Durumu ve Bölümleri

Madde 8 — Sığır, manda, koyun. keçi, at embriyo ve sperma üretim merkezinde aşağıdaki bölümler bulunur.

a) İdari Bölüm,

b) Ekipmanın temizlenmesi ve sterilizasyon bölümü,

c) Sperma İşleme Odası,

ç) Sperma Depolama Odası,

d) Sperma Alma yeri,

e) Hayvan barınakları,

f) Ön Kabul Bölümü,

g) Yem Deposu.

Embriyo ve sperma üretim merkezleri, yerleşim merkezlerinden uzak, hayvan hareketlerinin olmadığı, hastalık bulaşma riskinin az olduğu yerlerde izole edilmiş bölüm olarak kurulmalıdır.

Sperma işleme odası sperma saklama odasından ve her ikisi de hayvan barınağından fiziksel olarak ayrı olmalıdır. Hayvan barınakları, sperma işleme, saklama bölümlerinin kolay temizlenip dezenfekte edilmesine imkan sağlayacak şekilde inşa edilmiş olmalıdır. Ön kabul bölümünün üretim merkezinin diğer bölümleri ile bağlantısı olmamalıdır. Laboratuvar ünitesi dışında sperma depolama odası kurulduğunda yukardaki şartlara haiz olacaktır.

Ön Kabul Bölümü: İzole edilmiş, temizlik ve dezenfeksiyon yapmaya elverişli, damızlık hayvanların test sonuçlarının alınabileceği ve en az bir ay süre ile barındırılabileceği yerler olmalıdır. Diğer hayvanlarla ilgili üretim merkezlerinde bulunacak asgari teknik ve hijyenik şartlar Bakanlıkça çıkartılacak talimatla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üretim Merkezi Sorumlu Yöneticisi ile ilgili Hususlar

 

Üretim Merkezi Sorumlu Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim merkezlerinde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunludur. Üretim merkezi sorumlu yöneticisinin görevleri, sorumlulukları ve görevlendirmeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretim merkezinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden, damızlıkların sağlık kontrolü sonuçlarının İl Müdürlüğüne gönderilmesinden, personelin sağlık kontrolü ile eğitilmesinden, oluşan atık ve artıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından, üretilen embriyo ve spermalarla ilgili muayene ve değerlendirme sonuçları ile Bakanlıkça istenilen kayıtların tutulmasından ve istenilen belgelerin Bakanlığa gönderilmesinden,

b) Üretim merkezinde bulunan damızlık hayvanların her biri için ayrı bir dosya tanzim ettirilerek tüm sağlık kontrolleri, aşılamaları, ırk detayları, doğum tarihleri ve benzeri kayıtların düzenli tutulmasından,

c) Denetim defterini üretim merkezinde bulunan malzemelerin listesini, lüzumlu plan ve krokileri, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri muhafaza edilmesinden ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesinden,

ç) Çalışma plan ve programının hazırlanmasından, sorumludur. Üretim merkezi sorumlu yöneticisi, çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Çalışması, Denetimi,

Damızlıkların Üretim Merkezine Kabul Edilmeden Önce

Sahip Olması Gereken Özellikler

 

Çalışma ve Denetimle İlgili Hususlar

Madde 10 — Embriyo ve sperma üretim merkezleri aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

a) Üretim merkezleri ürettikleri embriyo ve spermaları, suni tohumlama izni olan kişi veya kuruluşlara verebilir.

b) Üretim merkezleri, üretilen embriyo ve spermaların dağıtımı ile ilgili kayıtları tutmak zorundadır.

c) Üretim merkezleri, embriyo ve spermanın alındığı damızlık materyalin adı, kulak no’ su ve benzeri işaretlerinin yazıldığı irsaliyeyi alıcıya vermek zorundadır.

ç) Üretim merkezleri damızlıkların sperma verim ve kalite kontrollerini yaptırmak zorundadır. Verim ve kalite kontrolleri sonucu uygun olmayanlar üretim merkezinden çıkarılarak üretim izinleri iptal edilir.

d) Her bir tohumlama dozunda bulunması gereken asgari motil spermatozoa miktarı Bakanlıkça belirlenen miktardan az olamaz,

e) Üretilen spermaların her mililitresinde bulunacak antibiyotiklerin ve koruyucu maddelerin miktarı Bakanlıkça belirlenen miktardan çok olamaz,

f) Üretim merkezleri, embriyo ve sperma üretiminde kullandıkları damızlıkları periyodik olarak Bakanlıkça talimatla belirlenecek sağlık kontrolüne ait testlere tabi tutarak sonuçları Bakanlığa göndermek zorundadır.Yapılan sağlık kontrolündeki testlerden herhangi biri pozitif sonuç verdiğinde son negatif testten sonra toplanmış spermalar imha edilir. Bu damızlık üretimden çıkartılarak üretim izni iptal edilir. Herhangi bir damızlığa ait testin pozitif sonuç vermesi durumunda; son negatif testin uygulandığı günden itibaren, merkezdeki diğer hayvanlardan toplanmış olan embriyo ve spermalar ayrı bir depoda saklanır ve merkezin sağlık statüsü yeniden oluşturulana kadar kullanılmaz.

g) Üretim merkezlerinde sadece embriyo ve sperması alınacak damızlık nitelikli aynı tür hayvanlar bulundurulur.

h) Üretim merkezinde sperma üretiminde kullanılmakta olan damızlıklar tabii aşım ve diğer amaçlar için kullanamaz.

ı) Üretim merkezinde bulunan hayvanlar Bakanlıkça belirlenen yıllık aşılama programına uygun bir şekilde aşılanacaktır.

Denetim Defteri

Madde 11 — Üretim merkezleri, İl Müdürlüğü sorumlu sağlık ve teknik personelince ayda bir kez olmak üzere denetlenir. Bu denetlemeler sonucu düzenlenen rapor Bakanlığa gönderilir.

Üretim merkezleri yılda en az bir kez Bakanlıkça oluşturulacak bir komisyonca yerinde denetlenir.

Bu denetimlerde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir ve bu defter üretim merkezi sorumlu yöneticisi tarafından muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce denetimde tespit edilen eksikliklerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için üretim merkezine yazılı uyarıda bulunur ve üretim merkezi uyarı tebligatı tarihinden sonra 30 gün içerisinde eksiklikleri gidermek ve almış olduğu tedbirleri bir rapor halinde İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Üretim Merkezlerine Damızlık Erkek Hayvanların Temini ve Üretim Merkezine Kabul Edilmeden Önce Sahip Olması Gerekli Şartlar

Madde 12 — Üretim merkezlerine yurt içi veya yurt dışından alınacak damızlık hayvanlarda aranacak şartlar Bakanlıkça çıkarılacak talimatla belirlenir.

Personel Bildirimi

Madde 13 — Embriyo ve sperma üretim merkezleri, sorumlu yöneticisinin dışında en az bir Veteriner hekim ve bir üretim merkezi teknik personeli istihdam etmelidir. Çalışan personel için, yılda bir kez personel bildirim çizelgesi üretim merkezince düzenlenerek Bakanlığa gönderilmek üzere İl Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca, üretim merkezinde çalışan personelin, gerek kendisinin ve gerekse çalıştığı işverenin tasarrufu ile işten ayrılması durumunda, keyfiyetin 1 ay içerisinde Bakanlığa gönderilmek üzere İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Sorumlu yöneticinin görevden ayrılması durumunda en geç 1 ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre, yeni bir üretim merkezi sorumlu yöneticisinin göreve başlatılması zorunludur. Uzmanlık veya akademik kariyer yapmış yabancı uyruklu şahıslar ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ülkemizde çalışma izni almadan herhangi bir şekilde üretim merkezinde çalıştırılamaz.

Tutulması Gerekli Kayıtlar

Madde 14 — Üretim merkezinde, faaliyet alanına, giren; üretim, sağlık ve diğer hususlarla ilgili bir kayıt ve arşiv sistemi bulundurulur. Kayıt sisteminde dosyalamada, anlaşılırlık ve güvenirlilik esaslarına uyulur. Üretim merkezinde kullanılacak denetim defteri, merkezin bulunduğu İl Müdürlüğünce her sayfası numaralandırılıp mühürlendikten sonra kullanılır. Bu defterler sürekli saklanır.

Üretim Kontrolü

Madde 15 — Embriyo ve spermanın üretimi ve kontrolü ile ilgili bir kontrol defteri tutmak zorunludur. Bu deftere, damızlıkların kulak numaraları ve benzeri işaretleri, embriyo veya spermanın üretim tarihi ve miktarı, sperma sulandırıcısının bileşimi ve katılan antibiyotikler ile spermanın dondurulması, makroskopik ve mikroskopik muayeneleri sonucu elde edilen bulgular, kontrol tarihi de belirtilerek kayıt edilecektir.

Üretim merkezleri, İl Müdürlüğü sorumlu sağlık ve teknik personeli huzurunda, üretim merkezindeki her erkek damızlıktan yılda bir kez olmak üzere usulüne uygun iki adet numune alınarak , numune tutanağı tutulur. Numunelerden biri merkezin laboratuvarında tutulur diğeri ise saklanmak üzere Bakanlık laboratuvarına gönderilir.

Bakanlıkça gerek görüldüğünde alınan numune Bakanlığın uygun gördüğü suni tohumlama laboratuvarında kontrol edilir. Kontrol sonucuna itiraz olduğu takdirde başka bir referans laboratuvarında ikinci kez kontrol edilir. İkinci kontrolden sonra çıkan sonuç kesindir.

Referans laboratuvarı tarafından yapılan DNA testi ile spermanın payette belirtilen boğaya ait olmadığının saptanması halinde o tarihe kadar damızlıktan elde edilen spermalardan rastgele alınan örneklerle test yenilenir, bunlarda da aynı durumun görülmesi halinde damızlığa ait spermalar imha edilir. Söz konusu durumun tekerrür etmesi durumunda merkezin çalışma izni iptal edilir.

Üretilen embriyo ve spermalar, üretim tarihinden itibaren depolama odasında, 30 gün bekletilerek herhangi bir hastalık çıkmaması halinde kullanılır.

Sperma İmhası

Madde 16 — Embriyo ve spermaların üretimi ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum tespit edildiğinde spermalar 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak İl Müdürlüğünce imha edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

İl Müdürlüklerinin Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri ile İlgili Yükümlülükleri

 

İl Müdürlüklerinin Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri ile İlgili Yükümlülükleri

Madde 17 — İl Müdürlükleri, İllerinde bulunan üretim merkezleri ile ilgili olarak;

a) Üretim merkezi faaliyetlerini kontrol etmek üzere bir sorumlu sağlık veya teknik personeli görevlendirir.

b) İl Müdürlüğü üretim merkezini denetleyecek sorumlu personelin görevlerini eksiksiz yerine getirmesinden ve üretim merkezi ile ilgili Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin zamanında Bakanlığa ulaştırılmasından sorumlu olacaktır.

c) Bu Yönetmelik hükümleri dahilinde üretim merkezlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için merkezin uyarılmasından ve süresi içinde giderilmeyen eksikliklerle ilgili olarak Bakanlığa bilgi verilmesinden İl Müdürlüğü sorumludur.

ç) İlde denetimle ilgili görevlendirilen sorumlu sağlık veya teknik personeli görevini tam olarak yerine getirmesi için gerektiğinde üretim merkezlerinde ve bu Yönetmelikte geçen diğer konularla ilgili olarak, Bakanlığa bağlı üretim merkezlerinin birinde eğitilmesi İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler, Kapatma ve Değişiklik

 

Cezai Hükümler

Madde 18 — Embriyo ve sperma üretim merkezleri bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmemesi halinde 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 19 — Çalışma izni almış üretim merkezlerinin Bakanlığın izni olmadan; Laboratuvarlarını kısmen veya tamamen yenilenmesi, herhangi bir amaçla merkeze ek ünite yapılması gibi herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Bakanlığın bu gibi tadilatlara izin vermesi durumunda Yönetmelikte geçen bilgi ve belgeler tekrar istenebilir. Verilen çalışma izni; izin verilen kişi ve kuruluşlar, adres ve faaliyet alanı için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Üretim merkezinin kapatılması, unvan veya sahip değiştirmesi hallerinde durum asgari 1 ay önceden İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa bildirilir. Değişikliklerle ilgili bilgi ve belgelerle, Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izninin aslı Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni çalışma izni düzenlenir.

Çalışma izninin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması durumunda, ekinde gazete ilanı ve tahrip olmuş izin belgesi bulunan bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklamada yapılarak çalışma izni yenilenir. Üretim merkezinin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde Bakanlık bilgilendirilir.

Üretim merkezlerinde Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine göre ihbarı mecburi hastalıklardan biri tespit edildiğinde, durum derhal İl Müdürlüğüne bildirilir. Üretim merkezi sorumlu yöneticisi bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde Bakanlığa karşı sorumlu olup üretim merkezi hakkında Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve talimatları uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Talimatların Hazırlanması

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik talimatlar Bakanlıkça hazırlanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 21 — Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu ve 4084 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan " Sığır Sun’i Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve " Sun’i Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkar.

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş ve Bakanlıkça çalışmasına izin verilmiş üretim merkezleri azami 6 ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmek ve bir yıl içerisinde merkezlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek ve yeni çalışma izni almak zorundadırlar. Bakanlıkça geçmişteki bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenir. Gerekirse mahallinde inceleme yapılarak uygun görülenlere yeni çalışma izni verilir.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.

(TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş

Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/11/1993 tarihli ve 21772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 —TÜLOMSAŞ Müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Yönetmeliği hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan eleme sınavına katıldıktan sonra KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) kılavuzunda ve/veya ilanlarda TeftişKurulunun belirlediği şartları haiz olanlar arasından Genel Müdürlüğün açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) ÖSYM Başkanlığınca yapılan eleme sınavı sonucunda, KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) kılavuzunda ve/veya ilanlarda Teftiş Kurulunun belirlediği şartları haiz olmak,”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Eleme sınavı sonuç belgesi.”

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2001/8917

 

Karar

: 2001/9483

 

Davacı Sıdık Altunbay ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Diyarbakır l.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 12.12.2000 günlü ve 2000/788-755 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 7.9.2001 gün ve Hukuk 1108097 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen davacının oğlu Süleyman ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 1.2.1982 doğumlu Fatma arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece 4 ay 3 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kere doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Bu hususa uyulmaması usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 30.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2001/8919

 

Karar

: 2001/9484

 

Davacı F. Hava Altan ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Yalova Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 6.5.1999 günlü ve 1999/328-446 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 7.9.2001 gün ve Hukuk 1123384 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı, dava açtığı dilekçesinde, 25.2.1976 tarihinde doğduğu halde nüfus kütüğüne kaydının yapılmadığını, 25.2.1970 tarihinde doğup daha sonra ölen kardeşinin ismi ve doğum tarihi ile yaşadığını, bu sebeple 25.2.1970 olan doğum tarihinin 25.2.1976 olarak düzeltilmesini istemiştir.

Bu istek dikkate alındığında, doğum ve ölüm vukuatının nüfus kütüğüne tescilinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu cihetle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin l. fıkrası uyarınca, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek kabulü usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 30.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2001/8918

 

Karar

: 2001/9502

 

Davacı Şerife Bilmez ve Yahya Bilmez ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 28.5.1999 günlü ve 1999/15-444 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.Başsavcılığının 7.9.2001 gün ve Hukuk 1110128 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Nüfus Kanununun 46.maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile nüfus başmemuru veya memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan Cumhuriyet Savcısı yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 30.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Sayfa Başı