7 Ağustos 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30855

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: