12 Temmuz 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30829

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Vagon San. A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: