5 Temmuz 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30822

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:   

 

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: