12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30799

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: