11 Haziran 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30798

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

"1 ADET KARDİYAK DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ" SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

 

TTK İHTİYACI OLAN PLASTİK KABLO BAĞLARI VE MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE İLANI

Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden:

 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından: