31 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30790

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: