16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30776

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: