14 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30774

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: