2 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30762

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: