21 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30752

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: