11 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30742

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Intesa Sanpaolo S.p.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

 

Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: