4 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30735

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Birleşik Fon Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Merkez Bankasından: