21 Mart 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30721

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


--- Milli Eğitim Bakanlığından:

--- Sağlık Bakanlığından:

--- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

--- Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

--- Adalet Bakanlığından:

--- Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

--- Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

--- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

--- Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

--- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Sayıştay Başkanlığından:

--- PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

--- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Kültür ve Turizm Bakanlığından:

--- Merkez Bankasından: