12 Şubat 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30684

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden:

Beykoz Üniversitesinden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: