11 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30683

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: