8 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30680

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: