29 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30670

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kulp Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 20. Bölge Müdürlüğünden: 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: