12 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30653

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: